ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...
 
 

 

 

 
 

 

Infosessies voor kandidaten voor een job bij de politie

16/01/2019

Klik op de afbeelding om te vergroten!

Wil je graag bij de politie werken? 

Wil je graag bij de politie aan de slag? Weet dan dat amper 1 op de 10 kandidaten slaagt op de ingangsproeven!

Verhoog je slaagkansen en doe mee aan onze infosessies en oefendagen!

Dankzij onze bijblijfconsulenten en de vrijwillige inzet van een aantal gedreven politiemensen kan jij je dus kosteloos laten begeleiden om goed voorbereid aan de selectieproeven te beginnen en daardoor je slaagkansen sterk te verhogen. Daarom nodigen we je graag uit op onze infosessies en oefendagen.

Provincie Vlaams-Brabant en Brussel

Waar? ACV Brussel, Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel
Wanneer?
 
Infosessie: dinsdag, 22 januari 2019 vanaf 19u00.
Oefendag: zaterdag, 26 januari 2019 vanaf 09u30
Kostprijs? Gratis
Inschrijven? klik hier!

Verhinderd?

Kan je je op deze dagen niet vrijmaken om hieraan deel te nemen? Weet dan dat je ons verder in het voorjaar van 2019 in Oost- en West-Vlaanderen kan vinden. Meer weten? Klik hier!

 

Ga je deelnemen aan selecties? Informeer je dan zeker eerst bij ACV Politie!

07/01/2019

Wist je dat ACV Politie een databank bijhoudt met de meest gestelde vragen tijdens selectieproeven? 

Dankzij de feedback van onze leden die eerder al deelgenomen hebben aan selecties, slagen we erin om onze databank met voorbeeldvragen en -proeven up-to-date te houden. En daar kan jij van profiteren. 

Ga je deelnemen aan selecties, bijvoorbeeld in het kader van de mobiliteit, richt je dan tot de plaatselijke afgevaardigde of neem contact op met de permanent vrijgesteld afgevaardigde van je provincie! 

Alvast succes!

 

Onze beste wensen voor 2019

01/01/2019

 

 

Beste collega, 

De redactie van ACV Politie wenst je samen met 
de secretarissen, 
de permanent vrijgesteld afgevaardigden 
en al de militanten van ACV Politie ...

een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2019.

 

SmartCOP 2019 is beschikbaar

30/12/2018

Wat is SmartCOP? 
SmartCOP, voluit Smart Control Of Prestations, is een programma in Excel waarmee de personeelsleden van de geïntegreerde politie hun prestaties kunnen beheren. De Full-versie van SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en –toelagen per maand op basis van de jaarwedde en de ingebrachte prestaties. Daarenboven beheert SmartCOP de verlof-, regularisatie- , ziektedagen en nachtprestaties. Kortom SmartCOP is de nieuwe persoonlijke diensturentabel of het zakboekje bij uitstek.

Hoe bekom je SmartCOP 2019?
Klik hier om het registratieformulier voor SmartCOP te downloaden! Vul het in en mail het naar reg.smartcop@telenet.be.

 

Twee nieuwe politiezones in Vlaanderen

30/12/2018

Vanaf 1/1/2019 telt Vlaanderen twee politiezones minder. Zowel in Oost-Vlaanderen als in Vlaams-Brabant zorgt de fusie van telkens twee politiezones daarvoor. 

In Oost-Vlaanderen gaat het om de PZ LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) en de PZ Deinze-Zulte die herschapen worden tot de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. 

In Vlaams-Brabant zijn het de PZ LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) en de PZ Tienen/Hoegaarden die in het 'fusie-huwelijk' treden. Vanaf 1/1/2019 wordt dat de politiezone Getevallei.

We pasten inmiddels de interactieve kaart op onze website aan. Wil je de plaatselijke afgevaardigden van ACV Politie per e-mail contacteren, dan kan je dit doen via hun groepsmailbox die voor beide nieuwe politiezones werd geüpdatet. Klik hiervoor bovenaan onze website op 'Contact' en vervolgens op 'Contacteer jouw plaatselijk afgevaardigden!'. 

 

Kalender, prestatieblad, verlofkalender, ... 

30/12/2018

Op zoek naar een planner, agenda, prestatieblad, verlofkalender ... Dan hebben wij voor jou misschien de juiste tool in huis. Een ijverige militant van ACV Politie creëerde een excelbestand waarin je de volgende handige items terugvindt:

 • Prestatieblad
  Hier kan je tot maximum twee prestaties per dag ingeven.

 • Verlofkalender
  Naast je verlof kan je ook rust, ziektedagen, omstandigheidsverlof, ... bijhouden.

 • Kalender
  Toch perfect om uit te printen en tegen je prikbord te hangen!

 • Planner: 
  3 maanden per A4-blad. Of je houdt op de pc je planning bij, of je print het uit en doet het met je balpen 

Interesse? Download dan het excelbestand door hier te klikken!

 

Positieve signalen op het onderhandelingscomité

19/12/2018

Vandaag vond het onderhandelingscomité (OCP) voor de politie plaats. Nadat we vorige week onze nieuwe minister konden duidelijk maken dat de ongerustheid onder de politiemensen in tal van dossiers zeer groot is, kregen we vandaag enkele positieve signalen.

Over de volgende vier dossiers werd er gesproken:

NAVAP
De minister zal binnen de regering pleiten voor de verlenging van de NAVAP-regeling (Non-activiteit voorgaand aan de pensionering). Voorlopig is het dus nog niet geweten wat de concrete uitwerking zal worden. Het dossier zou alleszins onder ‘lopende zaken’ kunnen behandeld worden.

Tuchtwet
Het laatste ontwerp van de overheid zal niet verder op tafel komen. Wel wil men de huidige tuchtwet verbeteren en vereenvoudigen. Hier wil men punt per punt een draagvlak voor zoeken.

Aanpassing ziektestelsel
Dit dossier is geen prioriteit meer en we moeten dan ook geen verdere evolutie hierover verwachten.

Recrutering & selectie
Dit blijft een belangrijke werf. Prioriteit is een betere en snellere doorstroming. Onmiddellijk na nieuwjaar zal men hier werk van maken.

De eisen van ACV Politie kwamen klaarblijkelijk aan bij minister De Crem. We zijn dan ook blij met deze signalen. Uiteraard is dit niet het sluitstuk van onze eisen, maar toch werd een eerste belangrijke stap gezet. De komende maanden zullen we dit van zeer nabij opvolgen.

 

Infosessie en oefendag voor de selectieproeven voor politie in Hasselt

15/12/2018

Een tiental dagen voor de infosessie over de selectieproeven voor politie van start ging in Hasselt, posten we op onze website het bericht dat men zich niet meer kon inschrijven. Het aantal inschrijvingen had haar maximum bereikt.

Maandag ging de infosessie in de grote zaal van ACV Hasselt door. Maar liefst 215 kandidaten kwamen hier naartoe om zich te informeren over de proeven die je moet doorlopen tijdens de selecties voor een job bij de politie.

Vandaag ging de oefendag door. En opnieuw telden we een grote opkomst. Meer dan 50 geïnteresseerden werden onderworpen aan tal van testen die identiek en/of gelijkaardig zijn aan de toelatingsproeven.

We wensen alle kandidaten succes bij het verdere verloop van de toelatingstesten.

 

ACV Politie voert actie tegen de onzekerheid, onderbezetting en hoge werkdruk

13/12/2018

Beste collega

Ben je de eindeloze discussies en onzekerheid over ons statuut ook moe?
Knagen de recent opgelegde maatregelen ook aan jouw koopkracht? 
Ben jij ook het slachtoffer van onderbezetting op je dienst en kan je de hoge werkdruk niet meer de baas? 
Kortom, zie jij de toekomst ook somber in?

Je staat er niet alleen voor! 

ACV Politie diende samen met het NSPV en het ACOD een stakingsaanzegging in, want we laten niet met ons sollen! We geven de overheid een duidelijk signaal dat het zo echt niet verder kan. Genoeg is genoeg! 

We verspreiden deze info aan de ingang van de grote korpsen, omdat we zo de meeste collega’s kunnen bereiken. Maar eigenlijk zouden we liever actie voeren in de kleine politiezones en federale politiediensten waar het tekort aan middelen en personeel nog veel zwaarder doorweegt en de werkdruk alleen maar toeneemt.

Komt er licht aan het einde van deze donkere tunnel? Daar hebben we voorlopig nog het raden naar, maar weet dat we via alle mogelijke kanalen blijven ijveren en pleiten voor onze rechten!

ACV Politie

Klik op de foto's om ze vergroot weer te geven

 

Eerste meeting met kersverse minister van binnenlandse zaken en veiligheid

12/12/2018

Vanochtend werden de politievakbonden ontvangen door onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Crem. Vanuit ACV Politie werd de laatste weken aangedrongen op een onderhoud met onze voogdijminister om klaarheid te krijgen in heel wat belangrijke dossiers voor onze politiemensen. 

Bij aanvang van het overleg kregen we de kans om namens ACV Politie onze bezorgdheden, eisen en prioriteiten aan de minister kenbaar te maken. We overhandigden de minister dan ook onze eisen in een uitvoerig pamflet. Wij voegen dit pamflet hierbij zodat iedereen weet wat onze standpunten zijn (nvdr onder de groepsfoto).

De andere vakbonden brachten uiteraard ook hun aandachtspunten.

Vervolgens nam minister De Crem het woord waarbij het ons onmiddellijk opviel hoe goed de minister van de dossiers op de hoogte is. Bovendien gaf hij te kennen dat hij ons als bondgenoten zag en het sociaal overleg nieuw leven wenst in te blazen. 
Het gesprek evolueerde naar enkele technische dossiers, waar de minister concrete engagementen uitspraak. Zo mogen we binnen een week een eerste voorstel rond de navap verwachten.

We mogen dus wel stellen dat we enigszins aangenaam verrast zijn door onze ontmoeting, maar we wachtenvoorzichtig af wat de komende weken zullen brengen. Om deze redenen zullen we dan ook het syndicaal overleg met de overheid opnieuw opstarten.

Brussel, 12 december 2018

Het ACV Openbare Diensten – Groep Politie bedankt de minister van Binnenlandse Zaken voor zijn initiatief om de vakbonden te ontmoeten.

We zijn er ons van bewust dat de politieke situatie vandaag meer dan gespannen, zelfs troebel is. De nieuwe minister moet rekening houden met een aantal essentiële factoren, die geen uitstaans hebben met het overleg of de sociale dialoog.

Dit geeft nog meer glans aan de vergadering van vandaag en bewijst alleszins dat u aandacht hebt voor de vertegenwoordigers van de personeelsleden.

Onze collega's, van het operationeel en het administratief en logistiek kader, statutairen en contractuelen, verwachten evenwel duidelijke en nauwkeurige antwoorden. 
In deze bijzondere, historische tijden, ook voor ons, mag er niet (te veel) onzekerheid zijn.

Wij verwachten dan ook een oprechte, eerlijke dialoog waarop we een wederzijdse en respectvolle relatie kunnen uitbouwen met de werknemers. 
Welke zaken wil u prioritair aanpakken en in welke dossiers?

Onze organisatie verheelt niet dat de huidige parlementaire situatie haar zorgen baart. 
Er zijn wel een aantal belangrijke teksten - soms moeizaam - onderhandeld, maar we stellen ons wel een aantal vragen:

 • Hoe worden die verder behandeld door de parlementaire minderheid?

 • Wat kan u ons vandaag toezeggen?

Wij zouden van de vergadering van vandaag gebruik willen maken om een lijst dossiers in te dienen. De meeste daarvan hebben na een onderhandeling al het voorwerp uitgemaakt van een stakingsaanzegging op 7 december 2018.

Die onderhandeling gaf geen afdoend resultaat. Zoals u weet, werd dan ook de aanzegging geactiveerd.

Die niet uitputtende lijst herneemt hoofdzakelijk volgende punten:

 • Het sectoraal akkoord 2018: hoe zit het er vandaag concreet mee?

 • De herwaardering van de weddeschalen: er moeten nog bijsturingen gebeuren aan de weddeschalen die niet in het vorige sectoraal akkoord waren opgenomen.

 • De baremieke loopbaan voor de contractuelen: het wordt tijd om een degelijke baremieke loopbaan met perspectief aan te bieden aan deze collega's van de politiediensten.

 • De NAVAP: wij willen de bevestiging dat de beloftes van uw voorganger uitgevoerd worden. Bovendien lijkt het ons belangrijk om die bepaling te bestendigen en uit te breiden tot alle personeelsleden. Het trauma van het arrest 103/2014 ligt bij iedereen nog vers in het geheugen.

 • Het huidige aanwervingsvolume aanhouden: in 2003 had het Rekenhof al aangegeven dat een jaarlijks quotum van 1.350 politiemensen nodig was. De huidige budgettaire inspanning moet dan ook worden volgehouden

 • De aanwervingsprocedure: we werken al maanden aan een analyse om de procedure voor de externe aanwervingen te optimaliseren. We hopen dat dit gemeenschappelijk werk kan worden verdergezet, maar we willen de minister ook meteen waarschuwen: er kan geen sprake zijn van optimalisering als er niet wordt geïnvesteerd in het personeel. Deze dienst (aanwervingen) kampt net als vele andere diensten van de Federale Politie met een personeelstekort. We wijzen er ook nog op dat dit één van de weinige diensten is van wie het werk zowel de lokale als de federale ten goede komt.

 • Het geweld tegen politiemensen: we willen eindelijk een degelijke omzendbrief.

 • De KUL-norm.

Het ACV Openbare Diensten – Groep Politie wenst van de gelegenheid gebruik te maken om haar totaal verzet duidelijk te maken in verband met volgende dossiers:

 • De nieuwe tuchtwet: het huidig ontwerp van de technische werkgroep is onaanvaardbaar. We vinden het niet aangewezen om een procedure te herzien die altijd aanleiding kon geven tot een evenwichtige behandeling op tegenspraak.

 • Het nieuw concept van het ziektekrediet: naar het voorbeeld van ons standpunt in alle sectoren van het openbaar ambt, zijn we totaal gekant tegen elke vorm van ontrafeling van het statuut.
  De huidige regeling heeft al perfect haar nut bewezen in de strijd tegen het absenteïsme door de collega's aan het werk te houden. We willen hierbij ook nog eens de aandacht vestigen op een studie van de vorige minister van Ambtenarenzaken in 2017, die duidelijk heeft aangetoond dat het statutair personeel helemaal geen misbruik maakt van de eindeloopbaanmaatregelen. Elke andere misselijkmakende boodschap zou ongepast zijn en zou helemaal niet aanvaard worden door de werknemers.

We hopen vandaag dus antwoorden te krijgen en we verwachten een sociaal overleg die naam waardig.
De werknemers die wij vertegenwoordigen verdienen dit.

Misschien kan het ook geen kwaad uw aandacht te vestigen op de zware tol in mensenlevens die onze collega's de laatste jaren hebben moeten betalen. Samen met de sociale dialoog van de laatste jaren waar ze zich niet meer in herkennen, heeft dat de frustratie en de woede in onze rangen alleen maar aangewakkerd.
Die frustratie en die woede zijn tastbaar en zichtbaar en we kunnen dan ook zonder overdrijven praten over een snelkookpan die op elk moment dreigt te ontploffen.

We hopen dat u deze boodschap begrijpt en dat u er rekening mee zal houden.

Pour la CSC Services Publics – Groupe Police,
Voor het ACV Openbare Diensten – Groep Politie,

Stéphane Deldicque, ondervoorzitter

 

Laattijdige uitbetaling van sommige vergoedingen?

12/12/2018

ACV Politie vernam dat er vergoedingen voor prestaties in de maand november 2018 ingevolge een fout pas in 2019 zullen worden uitbetaald. Uiteraard gingen we hierover tekst en uitleg vragen bij het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI).

We ontvingen volgende reactie: "Het klopt dat enkele vergoedingen van november 2018 uitbetaald zullen worden in januari 2019. Normaal gezien worden de vergoedingen van november apart betaald in een 'betaalrun achterstallen'. Deze betaling vindt plaats op 28 december 2018. Gelet op de vele vakantiedagen op het einde van de december, wordt dit bestand reeds vroeg in december berekend. Met betrekking tot één federale directie (DGA als ik mij niet vergis), heeft er geen berekening plaats gevonden. Ondanks onze jaarlijkse communicatie van de agenda wanneer de gegevens ons dienen te bereiken, heeft het SSGPI niet tijdig de nodige gegevens kunnen ontvangen. We bekijken nog met deze directie op welke manier we de communicatie hieromtrent gaan doen."

 

ACV Politie roept op tot actie!

12/12/2018 (update)

De onzekerheid over ons statuut, onze koopkracht en onze toekomst ligt aan de basis van de stakingsaanzegging die ACV Politie samen met het NSPV en het ACOD indiende voor 13 en 14 december 2018.

Het was de bedoeling om op donderdag naar de thuisbasis van onze premier te trekken. Maar omdat die actie door de burgemeester van Waver wordt verboden, verleggen we onze focus naar de grote politiezones en diensten van de federale politie.

Vakbondsactie op donderdag, 13 december 2018

We laten niet met ons sollen en willen de overheid nogmaals een duidelijk signaal geven. Doe daarom met ons mee en voeg je aanstaande donderdag bij het stakerspiket aan de ingang van de grotere politiezones en federale politiediensten!

Op volgende plaatsen en tijdstippen mag je onze stakerspiketten en infostanden verwachten:

 • West-Vlaanderen : Zeebrugge, Veerbootstraat 1, post SPN om 8 uur

 • Vlaams-Brabant : Leuven, Philipssite om 11u30

 • Limburg : Genk, Europalaan PZ Carma om 9 uur

 • Oost-Vlaanderen : Aalst, Beekveldstraat om 10 uur

 

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

07/12/2018

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

De stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfrond ACV Politie, ACOD en NSPV werd vandaag besproken op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie.

De antwoorden op onze eisen door de vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken waren veel te vaag en kwamen niet tegemoet aan onze legitieme verwachtingen. Wij hebben de aanwezigheid van de Minister rond de onderhandelingstafel geëist binnen een termijn van 72 uren met een duidelijke boodschap.
De stakingsaanzegging werd geactiveerd en elk personeelslid zal zich in staking kunnen plaatsen op 13 en 14 december volgens de gekende modaliteiten. 

Over de acties zal nog gecommuniceerd worden.

Klik op het pamflet om te vergroten!

 

Acties op 13 en 14 december 2018

28/11/2018

Het gemeenschappelijk syndicaal front roept haar leden en alle personeelsleden van de geïntegreerde politie op om mee actie te voeren op: 

13 en 14 december 2018

Want er heerst een grote onzekerheid over onze pensioenen, ons statuut, onze koopkracht en simpelweg onze toekomst.

Specificaties en een persconferentie zullen volgen.

Onthoud deze twee data!

We strijden voor jullie,sta aan onze zijde! Samen sterker!

 

Klik op de afbeelding hiernaast om het pamflet te openen.

 

Uitbetaling van de eindejaarstoelage 2018

26/11/2018

We vernamen uit betrouwbare bron het nieuws dat de eindejaarspremie voor 2018 in principe uitbetaald zal worden op 14 december 2018. 

De eigenlijke nota werd nog niet verspreid, maar de korpsen ontvingen wel al een bericht hierover vanuit het sociaal secretariaat.

 

 

Is de Federale Politie ten dode opgeschreven? 

24/11/2018

Vandaag heeft onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in enkele kranten kort kunnen reageren op de tekorten bij de Federale Politie.

"We vermoeden al langer een politieke agenda en hebben de indruk dat men er alles aan doet om de Federale Politie uit te hollen tot ze kapot is, om dan onze taken te kunnen uitbesteden aan de privé.

Het is bovendien te grof dat men nog steeds de schuld op de vorige regeringen blijft steken. Het is al lang geleden dat we nog een regering hebben gehad die zijn volledige legislatuur kon uitdoen. Als je dan na zoveel jaren beleidsvoering nog steeds moet zeggen dat het aan je voorgangers ligt, denk je dan als minister echt dat de mensen naïef zijn?

Misschien moet ik Timothy Snyder (zie De Standaard 23.11.2018) gelijk geven wanneer hij het heeft over de vervanging van beleid door propaganda." aldus Joery Dehaes.

 

Constructieve ontmoeting met Facebook-groep "Police Unifying Movement"

20/11/2018

Het gemeenschappelijk front ACV Politie, ACOD en NSPV heeft in Luik de vertegenwoordigers van de Facebook-groep "Police Unifying Movement" ontmoet in aanwezigheid van verschillende collega's.

De bijeenkomst verliep constuctief en respectvol. De uitwisselingen waren eerlijk en wederzijds ondersteunend. 

Uit dit gesprek kwam een gemeenschappelijk verlangen naar meer solidariteit en wederkerige mobilisatie naar voren met respect voor elkaars prerogatieven.

Deze manier van werken zal ten goede komen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie en onze respectievelijke bewegingen versterken.

Het gemeenschappelijk front hoopt daarom, in het kader van zijn prerogatieven, te kunnen rekenen op een sterke mobilisatie bij de volgende acties.

We verspreiden hierover een flyer die je kan downloaden via deze link of door te klikken op de afbeelding hiernaast.

 

Politieman door man met mes aangevallen in Brussel

20/11/2018

Vanochtend raakte in Brussel een politieman gekwetst tijdens een laffe aanval door een man met een mes. Over het motief van de dader is nog niets geweten. Maar of het nu gaat om een zogenaamde  terroristische aanslag of om een andere reden, feit blijft dat dit weer een ernstig geval van agressie tegenover onze politiemensen is.

En opnieuw is dit een bewijs dat onze politiemensen geen gewone alledaagse job uitoefenen. 

Beterschap, collega's.

 

"Statutaire uitzondering als lapmiddel op structureel personeelstekort"

15/11/2018

Op 14/11/2018 vond er een Hoog Overlegcomité plaats waarop de overdracht van de verloven van 2018 werd behandeld.

Zoals eerder aangekondigd, was ACV Politie hierbij niet aanwezig, aangezien wij niet akkoord gaan met de huidige manier van werken van de verschillende platformen van overleg en onderhandeling. Onze vraag om de Minister van Binnenlandse Zaken te ontmoeten blijft nog steeds onbeantwoord.

Wat de overdracht van de verloven van 2018 betreft, konden we vernemen dat de niet opgenomen verlofdagen van 2018 opgenomen kunnen worden tot eind december 2019, zoals de voorgaande jaren.

Is dat goed nieuws? Ja!

Maar we dienen echter deze beslissing te nuanceren. In feite gebruikt men wederom een statutaire uitzondering, hetgeen meer dan eens aantoont dat de personeelsleden in de onmogelijkheid verkeren hun welverdiend verlof op te nemen zoals het wettelijk voorzien is.

Het gaat hier dus duidelijk over een lapmiddel dat niet tegemoetkomt aan de problematiek ten gronde, namelijk het structureel tekort aan personeel binnen de geïntegreerde politie.

 

ACV Politie informeert

05/11/2018

Op 17/10/2018 werden alle overlegmomenten en onderhandelingen onderbroken. ACV Politie wilde, net zoals het ACOD en het NSPV, de besprekingen over verschillende onderwerpen niet voortzetten totdat een vergadering met de minister van Binnenlandse Zaken gepland was. Het VSOA verliet eveneens de onderhandelingstafel. 

Wat hebben we sindsdien vernomen? Niets! Geen uitnodiging van de minister, geen contact. 

Maar met verbazing lezen we een verklaring van één van onze partners, met het voornemen om terug te onderhandelen/overleggen en dit onder het voorwendsel van “het nemen van verantwoordelijkheid”. 

ACV politie betreurt dit gebaar en stelt opnieuw, met enige ergernis, vast dat er geen gemeenschappelijk front lijkt te bestaan. Dit is evenwel een duidelijk verzoek van de medewerkers die wij vertegenwoordigen. 

De overheid zal deze verdeling waarschijnlijk waarderen, en nogmaals, wij betreuren het oprecht. 

Maar waarom terug gaan onderhandelen? Wat is de urgentie? 

Alle dossiers die worden voorgelegd voor onderhandeling en overleg zijn al langer bekend. De lange vertragingen in deze dossiers liggen niet aan de vakbonden.

Opnieuw probeert de overheid ons te pushen in dossiers waarin het achterop is geraakt. We kunnen / willen niet op die manier werken. We zullen niet langer voor de schone schijn discussiëren zonder echte onderhandelingsruimte. 

Onze betrokken collega's verdienen dat de verschillende discussies sereen worden uitgevoerd en in het belang van iedereen. 

ACV Politie zal ook zijn verantwoordelijkheid nemen en indien ons verzoek voor een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken niet worden gehonoreerd, weigeren om deel te nemen aan deze parodie. 

Beste Minister, 
Luister naar uw personeel en respecteer ze: geen verdere afbreuk van ons statuut meer! 

Joery Dehaes 
Secretaris 
ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding! 

 

Open brief aan minister Jambon "De illusie van een constructief beleid voor de politie"

17/10/2018

De illusie van een constructief beleid voor de politie 

Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten. 

Minister Jambon negeert al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. Op de koop toe valt hij zonder scrupules ons statuut, ons ziektestelsel en onze tuchtregeling aan en vergroot hij zodoende de druk nog meer. 

Het was ons al langer duidelijk dat de minister geen oren heeft naar ons als vakbond. Steeds werden we voor voldongen feiten geplaatst of kregen we te horen dat er hooguit over kleine details kon worden gepraat. Als vakbondsman stel je dat steeds weer opnieuw vast en zoek je naar een manier om toch het één en ander in de positieve zin te veranderen. Je probeert de minister te overtuigen dat wij steeds onze achterban consulteren en spreken namens enkele duizenden politiemensen, in de hoop de visie te kunnen bijsturen. Tevergeefs. 

De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek. Op zich is dat niet te verwonderen als je ziet hoe ze worden uitgeperst, maar het is des te opmerkelijk als je beseft dat dit ongezien is en dat politiemensen steeds een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. Een grens werd dus voor velen overschreden en maakt dat deze actie groeit. Het feit dat een gesloten facebook-groep onder de politiemensen werd opgericht en op twee dagen tijd meer dan 21.000 leden telt, is zeker niet vreemd aan het succes van deze actie. De onderlinge steun in deze groep is zeer groot en de oproep naar actie neemt met het uur toe, en terecht ook. 

Maar het signaal werd duidelijk weer niet begrepen. Minister Jambon vordert buiten proportie manschappen op en roept de politiemensen op om zich verantwoordelijk te gedragen. Hoe durft hij! Zijn eigen verantwoordelijk ontloopt hij met een steeds toenemende snelheid. Je zou verwachten dat hij als goede staatsman aandacht zou geven aan de eisen van de vakbonden en het ganse politiepersoneel. Je zou verwachten dat hij zorgt voor voldoende middelen en personeel. Je zou verwachten dat hij zou waken over het welzijn van de politiemensen. Het tegendeel is echter waar. 

Beste minister Jambon, onze vragen zijn nooit buiten proportie geweest en we hebben steeds op een constructieve wijze willen meewerken aan de uitbouw van onze politiediensten. Wij reiken u voor de laatste maal de hand in de hoop dat u beseft dat, niet enkel voor ons, maar voor tienduizenden politiemensen, de grens nu overschreden werd. In dit ultieme voorstel verzoeken we u om met ons rond de tafel te zitten en een einde te stellen aan de onzekerheden die nu boven ons hoofd hangen en samen een goed werkende politiedienst uit te bouwen. 

Zoals ik al eerder stelde, zonet ontplofte een eerste bom. Het ongenoegen onder de politiemensen is ongezien, de oproepen om actie te voeren zijn massaal. De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie. Het is als vakbond niet enkel onze opdracht ze te begrijpen, we moeten en zullen ze verdomme steunen want ze hebben gelijk! 

Joery Dehaes 
Secretaris ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding! 

 

Politiemensen worden masaal ziek van deze regering

16/10/2018

De ASEM-top die morgen start in Brussel, zal niet van een leie dakje lopen. Op enkele uren tijd hebben honderden politiemensen zich ziek gemeld. De overheid had naar aanleiding van onze stakingsaanzegging voor deze top grote aantallen van politiemensen opgevorderd om de extra taken die deze top met zich meebrengt uit te voeren.

“Het verwondert ons niet dat dit voor de politiemensen de spreekwoordelijke druppel te veel is. Al maanden worden wij uitgeperst als citroenen, en nu gaat men nog wat harder knijpen.” aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “De mensen zijn totaal op, de personeelstekorten zijn niet meer te overzien en bovendien snoeit men in de verworven rechten en ons statuut.“

ACV Politie slaat al maanden op de onderhandelingstafel maar de overheid weigert te luisteren naar onze eisen naar meer personeel, middelen en respect. 

“Wij worden constant geconfronteerd met de arrogantie van deze regering, maar nu zullen onze ministers merken dat ook voor het politiepersoneel een grens overschreden werd.” verklaart Joery Dehaes. “Wij leven heel hard mee met onze zieke collega’s. Ik denk niet dat ze in deze omstandigheden snel terug aan de slag kunnen.”

 

Politie houdt stiptheidsacties in heel Vlaanderen en Brussel

12/10/2018

In heel Vlaanderen en Brussel hield de politie vanochtend stiptheidsacties. De politiemensen deden dit onder meer omdat deze regering het ambtenarenstatuut blijft aanvallen. Langer werken, afschaffing van het ziektekrediet, slechte werkomstandigheden, schrijnende personeelstekorten, verouderd materieel, agressie en geweld tegen politiemensen,...; de lijst van actiepunten wordt bijna te lang om te publiceren. 

Dat er door deze acties tijdens de ochtendspits heel wat files langer werden dan normaal, werd niet door iedere weggebruiker even goed onthaald. Toch kregen we ook positieve reacties van voorbijgangers die begrip tonen en onze politiemannen en -vrouwen hierin steunen.

Foto boven: stiptheidsactie aan de N74 in Hasselt

Foto beneden: file aan de grenscontrole in de luchthaven Brussel-Nationeel

 

Vorming werkt!

11/10/2018

Dat ACV Politie heel wat gedreven en gemotiveerde afgevaardigden heeft, blijkt vandaag nog maar eens. In het opleidingscentrum van ACV Antwerpen volgt een aantal collega's een voortgezette opleiding rond tucht en evaluatie. Op die manier verhogen we nog meer deskundigheid en beschikbaarheid voor onze leden. Sterk bezig collega's!

  

 

ACV lokt in Mechelen heel wat kandidaten voor een job bij de politie

10/10/2018

ACV Bijblijf en ACV Politie organiseren in alle Vlaamse provincies infosessies waarin we kandidaten voor een job bij de politie heel wat tips en tricks bijbrengen. Daardoor vergroten ze ruim hun slaagkans op de toegangsproeven.

Zo ontvingen we gisterenavond weer tientallen geïnteresseerde kandidaten op de infosessie in Mechelen. En zaterdag mogen ze opnieuw aantreden. Dan volgt een oefendag, waarin ze ondergedompeld worden in simulaties van de selectieproeven.

Alvast succes!

  

 

We roepen onze leden op om aan de actie van 12 oktober 2018 mee te werken


08/10/2018 (update)

Ben je ook bezorgd over je toekomst en meer bepaald over je pensioen en de gevolgen van de erkenning als "zwaar beroep"?

Heb je ook het gevoel dat je niet genoeg verdient voor de risico's die je dagelijks neemt?

Heb je ook genoeg van het geweld waaraan je maar al te vaak wordt blootgesteld, en waarvan je vindt dat de daders een maximale straf verdienen?

Ben je ook het gebrek aan personeel in onze sector beu?

Ben je ook van mening dat het probleem van de transmigranten chaotisch wordt beheerd met het risico dat jij verantwoordelijk wordt gesteld voor de hieraan verbonden problemen?

Ben je ook tegen het disciplinaire wetsvoorstel dat momenteel op tafel ligt?

Aarzel dan niet om op vrijdag, 12 oktober 2018 tussen 06.30 uur en 08.30 uur, tijdens jouw dienst op eigen initiatief controles uit te voeren of om een grootschalige controle te organiseren met alle collega's die willen deelnemen. Je doet alleen maar je werk als politieagent.

Tracht ook je collega's te overhalen om deel te nemen aan deze actie! 

Download hieronder

 

ACV Politie voert info-campagnes

03/10/2018

Vanavond ging er in de Universiteit Gent een provinciaal verkiezingsdebat door. Dat vonden we een ideaal moment om er een delegatie van ACV Politie op af te sturen. We verzamelden aan de ingang van de universiteit en heetten er de toehoorders welkom. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. We deelden ook informatiefolders uit waarin we vragen om respect te hebben voor onze job en ons statuut. De reacties van de genodigden waren erg positief, m.a.w.: missie geslaagd!

  

 

Manifestatie van 28/9 voor het behoud van onze ziekteregeling

28/09/2018

Beste collega

Bedankt dat je erbij was! En was je opgevorderd, ziek of om een andere reden verhinderd? Dan bedanken we je toch voor je sympathie voor onze actie van vandaag.

ACV Politie

 

 

Oudere berichten

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

Bezoek ons archief