ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

 
 

 

 

 
 

Meer nieuws

 

07/12/2018

 

Infosessie in Hasselt is volzet!

06/12/2018

De bijblijfconsulenten van ACV lieten ons weten dat men zich niet meer kan inschrijven om deel te nemen aan de infosessie en oefendag in Hasselt. Het aantal inschrijvingen heeft haar maximum bereikt.

Wil je toch graag meer te weten komen over de toelatingsproeven voor een job bij de politie? Schrijf je dan in voor de sessies van 2019.

Meer weten? Klik hier!

Klik op de poster om te vergroten!

 

Acties op 13 en 14 december 2018

28/11/2018

Bericht!

Het gemeenschappelijk syndicaal front roept haar leden en 
alle personeelsleden van de geïntegreerde politie op om mee actie te voeren op: 

13 en 14 december 2018

Want er heerst een grote onzekerheid over onze pensioenen, 
ons statuut, onze koopkracht en simpelweg onze toekomst.

Specificaties en een persconferentie zullen volgen.

Onthoud deze twee data!

We strijden voor jullie,sta aan onze zijde! 
Samen sterker!

Klik op de afbeelding hiernaast om het pamflet te openen.

 

Uitbetaling van de eindejaarstoelage 2018

26/11/2018

We vernamen uit betrouwbare bron het nieuws dat de eindejaarspremie voor 2018 in principe uitbetaald zal worden op 14 december 2018. 

De eigenlijke nota werd nog niet verspreid, maar de korpsen ontvingen wel al een bericht hierover vanuit het sociaal secretariaat.

 

 

Is de Federale Politie ten dode opgeschreven? 

24/11/2018

Vandaag heeft onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in enkele kranten kort kunnen reageren op de tekorten bij de Federale Politie.

"We vermoeden al langer een politieke agenda en hebben de indruk dat men er alles aan doet om de Federale Politie uit te hollen tot ze kapot is, om dan onze taken te kunnen uitbesteden aan de privé.

Het is bovendien te grof dat men nog steeds de schuld op de vorige regeringen blijft steken. Het is al lang geleden dat we nog een regering hebben gehad die zijn volledige legislatuur kon uitdoen. Als je dan na zoveel jaren beleidsvoering nog steeds moet zeggen dat het aan je voorgangers ligt, denk je dan als minister echt dat de mensen naïef zijn?

Misschien moet ik Timothy Snyder (zie De Standaard 23.11.2018) gelijk geven wanneer hij het heeft over de vervanging van beleid door propaganda." aldus Joery Dehaes.

 

Constructieve ontmoeting met Facebook-groep "Police Unifying Movement"

20/11/2018

Het gemeenschappelijk front ACV Politie, ACOD en NSPV heeft in Luik de vertegenwoordigers van de Facebook-groep "Police Unifying Movement" ontmoet in aanwezigheid van verschillende collega's.

De bijeenkomst verliep constuctief en respectvol. De uitwisselingen waren eerlijk en wederzijds ondersteunend. 

Uit dit gesprek kwam een gemeenschappelijk verlangen naar meer solidariteit en wederkerige mobilisatie naar voren met respect voor elkaars prerogatieven.

Deze manier van werken zal ten goede komen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie en onze respectievelijke bewegingen versterken.

Het gemeenschappelijk front hoopt daarom, in het kader van zijn prerogatieven, te kunnen rekenen op een sterke mobilisatie bij de volgende acties.

We verspreiden hierover een flyer die je kan downloaden via deze link of door te klikken op de afbeelding hiernaast.

 

Politieman door man met mes aangevallen in Brussel

20/11/2018

Vanochtend raakte in Brussel een politieman gekwetst tijdens een laffe aanval door een man met een mes. Over het motief van de dader is nog niets geweten. Maar of het nu gaat om een zogenaamde  terroristische aanslag of om een andere reden, feit blijft dat dit weer een ernstig geval van agressie tegenover onze politiemensen is.

En opnieuw is dit een bewijs dat onze politiemensen geen gewone alledaagse job uitoefenen. 

Beterschap, collega's.

 

"Statutaire uitzondering als lapmiddel op structureel personeelstekort"

15/11/2018

Op 14/11/2018 vond er een Hoog Overlegcomité plaats waarop de overdracht van de verloven van 2018 werd behandeld.

Zoals eerder aangekondigd, was ACV Politie hierbij niet aanwezig, aangezien wij niet akkoord gaan met de huidige manier van werken van de verschillende platformen van overleg en onderhandeling. Onze vraag om de Minister van Binnenlandse Zaken te ontmoeten blijft nog steeds onbeantwoord.

Wat de overdracht van de verloven van 2018 betreft, konden we vernemen dat de niet opgenomen verlofdagen van 2018 opgenomen kunnen worden tot eind december 2019, zoals de voorgaande jaren.

Is dat goed nieuws? Ja!

Maar we dienen echter deze beslissing te nuanceren. In feite gebruikt men wederom een statutaire uitzondering, hetgeen meer dan eens aantoont dat de personeelsleden in de onmogelijkheid verkeren hun welverdiend verlof op te nemen zoals het wettelijk voorzien is.

Het gaat hier dus duidelijk over een lapmiddel dat niet tegemoetkomt aan de problematiek ten gronde, namelijk het structureel tekort aan personeel binnen de geïntegreerde politie.

 

ACV Politie informeert

05/11/2018

Op 17/10/2018 werden alle overlegmomenten en onderhandelingen onderbroken. ACV Politie wilde, net zoals het ACOD en het NSPV, de besprekingen over verschillende onderwerpen niet voortzetten totdat een vergadering met de minister van Binnenlandse Zaken gepland was. Het VSOA verliet eveneens de onderhandelingstafel. 

Wat hebben we sindsdien vernomen? Niets! Geen uitnodiging van de minister, geen contact. 

Maar met verbazing lezen we een verklaring van één van onze partners, met het voornemen om terug te onderhandelen/overleggen en dit onder het voorwendsel van “het nemen van verantwoordelijkheid”. 

ACV politie betreurt dit gebaar en stelt opnieuw, met enige ergernis, vast dat er geen gemeenschappelijk front lijkt te bestaan. Dit is evenwel een duidelijk verzoek van de medewerkers die wij vertegenwoordigen. 

De overheid zal deze verdeling waarschijnlijk waarderen, en nogmaals, wij betreuren het oprecht. 

Maar waarom terug gaan onderhandelen? Wat is de urgentie? 

Alle dossiers die worden voorgelegd voor onderhandeling en overleg zijn al langer bekend. De lange vertragingen in deze dossiers liggen niet aan de vakbonden.

Opnieuw probeert de overheid ons te pushen in dossiers waarin het achterop is geraakt. We kunnen / willen niet op die manier werken. We zullen niet langer voor de schone schijn discussiëren zonder echte onderhandelingsruimte. 

Onze betrokken collega's verdienen dat de verschillende discussies sereen worden uitgevoerd en in het belang van iedereen. 

ACV Politie zal ook zijn verantwoordelijkheid nemen en indien ons verzoek voor een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken niet worden gehonoreerd, weigeren om deel te nemen aan deze parodie. 

Beste Minister, 
Luister naar uw personeel en respecteer ze: geen verdere afbreuk van ons statuut meer! 

Joery Dehaes 
Secretaris 
ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding! 

 

Open brief aan minister Jambon "De illusie van een constructief beleid voor de politie"

17/10/2018

De illusie van een constructief beleid voor de politie 

Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten. 

Minister Jambon negeert al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. Op de koop toe valt hij zonder scrupules ons statuut, ons ziektestelsel en onze tuchtregeling aan en vergroot hij zodoende de druk nog meer. 

Het was ons al langer duidelijk dat de minister geen oren heeft naar ons als vakbond. Steeds werden we voor voldongen feiten geplaatst of kregen we te horen dat er hooguit over kleine details kon worden gepraat. Als vakbondsman stel je dat steeds weer opnieuw vast en zoek je naar een manier om toch het één en ander in de positieve zin te veranderen. Je probeert de minister te overtuigen dat wij steeds onze achterban consulteren en spreken namens enkele duizenden politiemensen, in de hoop de visie te kunnen bijsturen. Tevergeefs. 

De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek. Op zich is dat niet te verwonderen als je ziet hoe ze worden uitgeperst, maar het is des te opmerkelijk als je beseft dat dit ongezien is en dat politiemensen steeds een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. Een grens werd dus voor velen overschreden en maakt dat deze actie groeit. Het feit dat een gesloten facebook-groep onder de politiemensen werd opgericht en op twee dagen tijd meer dan 21.000 leden telt, is zeker niet vreemd aan het succes van deze actie. De onderlinge steun in deze groep is zeer groot en de oproep naar actie neemt met het uur toe, en terecht ook. 

Maar het signaal werd duidelijk weer niet begrepen. Minister Jambon vordert buiten proportie manschappen op en roept de politiemensen op om zich verantwoordelijk te gedragen. Hoe durft hij! Zijn eigen verantwoordelijk ontloopt hij met een steeds toenemende snelheid. Je zou verwachten dat hij als goede staatsman aandacht zou geven aan de eisen van de vakbonden en het ganse politiepersoneel. Je zou verwachten dat hij zorgt voor voldoende middelen en personeel. Je zou verwachten dat hij zou waken over het welzijn van de politiemensen. Het tegendeel is echter waar. 

Beste minister Jambon, onze vragen zijn nooit buiten proportie geweest en we hebben steeds op een constructieve wijze willen meewerken aan de uitbouw van onze politiediensten. Wij reiken u voor de laatste maal de hand in de hoop dat u beseft dat, niet enkel voor ons, maar voor tienduizenden politiemensen, de grens nu overschreden werd. In dit ultieme voorstel verzoeken we u om met ons rond de tafel te zitten en een einde te stellen aan de onzekerheden die nu boven ons hoofd hangen en samen een goed werkende politiedienst uit te bouwen. 

Zoals ik al eerder stelde, zonet ontplofte een eerste bom. Het ongenoegen onder de politiemensen is ongezien, de oproepen om actie te voeren zijn massaal. De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie. Het is als vakbond niet enkel onze opdracht ze te begrijpen, we moeten en zullen ze verdomme steunen want ze hebben gelijk! 

Joery Dehaes 
Secretaris ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding! 

 

Politiemensen worden masaal ziek van deze regering

16/10/2018

De ASEM-top die morgen start in Brussel, zal niet van een leie dakje lopen. Op enkele uren tijd hebben honderden politiemensen zich ziek gemeld. De overheid had naar aanleiding van onze stakingsaanzegging voor deze top grote aantallen van politiemensen opgevorderd om de extra taken die deze top met zich meebrengt uit te voeren.

“Het verwondert ons niet dat dit voor de politiemensen de spreekwoordelijke druppel te veel is. Al maanden worden wij uitgeperst als citroenen, en nu gaat men nog wat harder knijpen.” aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “De mensen zijn totaal op, de personeelstekorten zijn niet meer te overzien en bovendien snoeit men in de verworven rechten en ons statuut.“

ACV Politie slaat al maanden op de onderhandelingstafel maar de overheid weigert te luisteren naar onze eisen naar meer personeel, middelen en respect. 

“Wij worden constant geconfronteerd met de arrogantie van deze regering, maar nu zullen onze ministers merken dat ook voor het politiepersoneel een grens overschreden werd.” verklaart Joery Dehaes. “Wij leven heel hard mee met onze zieke collega’s. Ik denk niet dat ze in deze omstandigheden snel terug aan de slag kunnen.”

 

Politie houdt stiptheidsacties in heel Vlaanderen en Brussel

12/10/2018

In heel Vlaanderen en Brussel hield de politie vanochtend stiptheidsacties. De politiemensen deden dit onder meer omdat deze regering het ambtenarenstatuut blijft aanvallen. Langer werken, afschaffing van het ziektekrediet, slechte werkomstandigheden, schrijnende personeelstekorten, verouderd materieel, agressie en geweld tegen politiemensen,...; de lijst van actiepunten wordt bijna te lang om te publiceren. 

Dat er door deze acties tijdens de ochtendspits heel wat files langer werden dan normaal, werd niet door iedere weggebruiker even goed onthaald. Toch kregen we ook positieve reacties van voorbijgangers die begrip tonen en onze politiemannen en -vrouwen hierin steunen.

Foto boven: stiptheidsactie aan de N74 in Hasselt

Foto beneden: file aan de grenscontrole in de luchthaven Brussel-Nationeel

 

Vorming werkt!

11/10/2018

Dat ACV Politie heel wat gedreven en gemotiveerde afgevaardigden heeft, blijkt vandaag nog maar eens. In het opleidingscentrum van ACV Antwerpen volgt een aantal collega's een voortgezette opleiding rond tucht en evaluatie. Op die manier verhogen we nog meer deskundigheid en beschikbaarheid voor onze leden. Sterk bezig collega's!

  

 

ACV lokt in Mechelen heel wat kandidaten voor een job bij de politie

10/10/2018

ACV Bijblijf en ACV Politie organiseren in alle Vlaamse provincies infosessies waarin we kandidaten voor een job bij de politie heel wat tips en tricks bijbrengen. Daardoor vergroten ze ruim hun slaagkans op de toegangsproeven.

Zo ontvingen we gisterenavond weer tientallen geïnteresseerde kandidaten op de infosessie in Mechelen. En zaterdag mogen ze opnieuw aantreden. Dan volgt een oefendag, waarin ze ondergedompeld worden in simulaties van de selectieproeven.

Alvast succes!

  

 

We roepen onze leden op om aan de actie van 12 oktober 2018 mee te werken


08/10/2018 (update)

Ben je ook bezorgd over je toekomst en meer bepaald over je pensioen en de gevolgen van de erkenning als "zwaar beroep"?

Heb je ook het gevoel dat je niet genoeg verdient voor de risico's die je dagelijks neemt?

Heb je ook genoeg van het geweld waaraan je maar al te vaak wordt blootgesteld, en waarvan je vindt dat de daders een maximale straf verdienen?

Ben je ook het gebrek aan personeel in onze sector beu?

Ben je ook van mening dat het probleem van de transmigranten chaotisch wordt beheerd met het risico dat jij verantwoordelijk wordt gesteld voor de hieraan verbonden problemen?

Ben je ook tegen het disciplinaire wetsvoorstel dat momenteel op tafel ligt?

Aarzel dan niet om op vrijdag, 12 oktober 2018 tussen 06.30 uur en 08.30 uur, tijdens jouw dienst op eigen initiatief controles uit te voeren of om een grootschalige controle te organiseren met alle collega's die willen deelnemen. Je doet alleen maar je werk als politieagent.

Tracht ook je collega's te overhalen om deel te nemen aan deze actie! 

Download hieronder

 

ACV Politie voert info-campagnes

03/10/2018

Vanavond ging er in de Universiteit Gent een provinciaal verkiezingsdebat door. Dat vonden we een ideaal moment om er een delegatie van ACV Politie op af te sturen. We verzamelden aan de ingang van de universiteit en heetten er de toehoorders welkom. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. We deelden ook informatiefolders uit waarin we vragen om respect te hebben voor onze job en ons statuut. De reacties van de genodigden waren erg positief, m.a.w.: missie geslaagd!

  

 

Manifestatie van 28/9 voor het behoud van onze ziekteregeling

28/09/2018

Beste collega

Bedankt dat je erbij was! En was je opgevorderd, ziek of om een andere reden verhinderd? Dan bedanken we je toch voor je sympathie voor onze actie van vandaag.

ACV Politie

 

 

Oudere berichten

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

Bezoek ons archief