Recent toegevoegde artikels

R&D-team van ACV Politie onderzoekt de voor- en nadelen van werken in 12-urenshiften

14/09/2019
Team Research and Development

Het R&D-team van ACV Politie - R&D staat voor Research and Development (Onderzoek en Ontwikkeling) - voert momenteel een onderzoek rond het werken in 12-urenshiften.

In het kader van dat onderzoek organiseerde het R&D-team in Leuven een panelgesprek. Ze deed dit met collega's uit diverse diensten van de geïntegreerde politie die tewerkgesteld zijn in zo een systeem van 12-urenshiften. Het was de bedoeling om te luisteren naar hun ervaringen en de voor- en nadelen van het werken in dergelijke lange shiften te bespreken.

Omdat we inspraak van onze leden en hun mening bijzonder belangrijk vinden, zal ACV Politie ongetwijfeld in de toekomst nog vaker soortgelijke panelgesprekken en bevragingen organiseren.

Vacature voor permanent vrijgesteld afgevaardigde bij ACV Politie

09/09/2019
Vacature bij ACV Politie

Om haar syndicale werking verder uit te bouwen, zoekt ACV Openbare Diensten een vast afgevaardigde voor de politie in Oost-Vlaanderen. De indiensttreding is voorzien op 1 januari 2020.

Je profiel

 • Je bent lid van het operationeel- of het administratief en logistiek kader van politie.
 • Je bent lid van het ACV en identificeert je met ACV Openbare Diensten.
 • Je bent vertrouwd met onze vakbondswerking.
 • Je beschikt over een goede kennis van de politionele structuur, zijn werking en van de voornaamste wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het politiestatuut.
 • Je bent uitermate sociaal geëgageerd, klantgericht en je toont een actieve belangstelling voor maatschappelijke thema's
 • Je bent een teamspeler, je toont zin voor initiatief en je bevordert een positieve werksfeer.
 • Je kan opdrachten en taken die je worden toevertrouwd uitvoeren en tot een goed einde brengen met de werkmethoden en middelen die je ter beschikking worden gesteld.
 • Je bent discreet, integer en loyaal.

Je takenpakket

 • Je staat in en werkt actief mee aan de uitbouw van de syndicale werking binnen de groep Politie in de provincie Oost-Vlaanderen in nauw overleg met je vakbondsverantwoordelijke.
 • Je begeleidt en motiveert een groep van militanten.
 • Je verzekert de opvolging binnen de diverse comités (BOC, PTC, ...).
 • Je behartigt de individuele belangen en klachten van onze leden in overleg met je vakbondsverantwoordelijke.
 • Je staat in voor een goede wisselwerking inzake doorstroming van informatie.
 • Je pleegt veelvuldig overleg met collega's, militanten, andere vakorganisaties en instanties.
 • Je informeert en mobiliseert onze leden wanneer nodig en treedt op als stuwende kracht bij syndicale acties.

Vereisten

 • Ervaring met vakbondswerking is een must.
 • Je beschikt over een rijbewijs.
 • Je bent bij voorkeur woonachtig in de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Zich zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken.
 • Kennis van de Franse taal is een meerwaarde.
 • Je bent zeer flexibel, stressbestendig en beschikbaar voor de dienst.

Ons aanbod

Wij bieden je een gevarieerde en boeiende job in een dynamisch team en een grote autonomie en vrijheid in handelen.

Standplaats

ACV Openbare Diensten Gent, Poel 7 te 9000 Gent

Interesse?

Mail je cv en motivatiebrief ten laatste op 30 september 2019 naar stijn.kwanten@acv-csc.be
t.a.v. Stijn Kwanten, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel - gsm: 0475 22 50 71.

De sollicitatieprocedure bestaat uit:

 • een eerste selectie op basis van je cv en motivatiebrief
 • een kennismakingsgesprek
 • een assessment

Werken bij de politie? ACV helpt je bij de voorbereiding op de selectietesten.

02/05/2019
Infosessies Een job bij de politie

Wil je graag bij de politie werken? Weet dan dat ACV je helpt bij de voorbereiding op de selectietesten!
Tijdens twee infosessies word je wegwijs gemaakt in wat er je te wachten staat wanneer je kandideert voor een job bij de politie.

Sessie 1: De politie als werkgever

We informeren je tijdens deze eerste sessie over volgende thema's:

 • Gezochte profielen en competenties
 • Politiestructuur en basisfunctionaliteiten
 • Basisopleiding en politiescholen
 • De selectieprocedure en toelatingsvoorwaarden
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden

Sessie 2: De voorbereidende dag op de selectieproeven

Je wordt tijdens deze tweede sessie voorbereid op:

 • Gezochte profielen en competenties
 • Politiestructuur en basisfunctionaliteiten
 • Basisopleiding en politiescholen
 • De selectieprocedure en toelatingsvoorwaarden
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden

Meer weten?

Bijna alle meldingen via ANPR worden zonder gevolg geklasseerd

08/08/2019

Bijna alle meldingen via ANPR (automatische nummerplaatherkenning) worden zonder verder gevolg geklasseerd. Dat een structureel personeelstekort hier weeral aan de basis ligt, is voor ACV Politie geen verrassing.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes had de overheid hiervoor al gewaarschuwd bij de invoering van de ANPR-camera's. Hij reageerde vandaag via onze facebookpagina: "Wat ben je met duur materiaal als je niet over het personeel beschikt om het te gebruiken? Zoals we zo vaak vaststelden was blijkbaar de perceptie van een veiligheidsbeleid belangrijker dan een echt veiligheidsbeleid."

Lees hier het artikel op de website van VTM-Nieuws!

"De politie ziet door het bos de bomen niet meer"

31/07/2019

De lawine aan veiligheidsplannen - lokale, federale, Europese - leidt ertoe dat de politie door de bomen het bos niet meer ziet. Dat stelt Willy Bruggeman, de voorzitter van de federale politieraad. Die raad staat in voor de evaluatie van de werking van de lokale én federale politie.

Klik hier om het artikel in Het Laatste Nieuws te lezen! Je vindt er ook de reactie van onze vakbondssecretaris Joery Dehaes.

Het personeelstekort bij de Federale Politie is sinds de aanslagen van 22/7 nog toegenomen

16/07/2019

Minister De Crem kreeg vandaag in de Kamer een aantal vragen voorgeschoteld met betrekking tot het toenemende personeelstekort bij de Federale Politie.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes reageerde hierover via onze Facebookpagina. Hij verduidelijkte dat ACV Politie deze dramatische toestanden al langer aan het aankaarten is. We zijn ervan overtuigd dat de Federale Politie op deze manier ten dode is opgeschreven.

Je leest het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Wist je al dat ACV Politie je helpt met de voorbereiding op selectieproeven?

15/07/2019

Maak dankzij ACV Politie meer kans tijdens de selectieprocedures!

Quasi wekelijks verschijnen er wel vacatures binnen de politie. Voor sommige kan je als externe kandidaat deelnemen, andere staan enkel open voor personeelsleden die al aan de slag zijn binnen de geïtegreerde politie. Maar of je nu vanuit de privé komt of via de (aspiranten)mobiliteit probeert te scoren, weet dan dat je op ACV Politie kunt rekenen! Wij helpen je met de voorbereiding op de selectieproeven.

Ben je lid van ACV en ga je deelnemen aan de selecties, neem dan als de bliksem contact op met je plaatselijk afgevaardigde! De contactgegevens vind je hier.

Alvast succes!

"Vier op de tien agenten hebben posttraumatische stress"

10/07/2019

Vier op de tien agenten in ons land kampen met symptomen van posttraumatische stress, waarbij 13 procent ernstige acute stress ondervindt. De onderzoekers vragen dringend meer aandacht voor het fenomeen, "omdat deze stress de kwaliteit van het politiewerk ernstig ondergraaft".

Lees verder in Het Nieuwsblad!

Ben je om medische redenen afwezig in je 'hoofdambt', dan geldt dit ook voor je bijberoep

08/07/2019

Heb je een bijberoep, weet dan dat deze cumul ook ambtshalve opgeschort wordt wanneer je afwezig bent omwille van

 • ziekte;
 • een arbeidsongeval;
 • een ongeval naar of van het werk;
 • disponibiliteit wegens ziekte;
 • werken volgens het stelsel van verminderde prestaties wegens medische redenen.

Er is wel een afwijking op deze regel voor het contractueel tewerkgesteld personeel. Zij dienen nog steeds de toestemming te krijgen van de adviserend geneesheer van de mutualiteit en zullen ook daar beperkingen opgelegd krijgen.

KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (update)

26/06/2019

Vandaag verscheen het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (sectoraal akkoord). Klik hier om het koninklijk besluit (pdf-formaat) te downloaden!

Beknopte toelichting

 • Correctie van de loonschalen B4 - B5 (basiskader). Dit treedt in werking op 01/07/2019
 • Maak je sociale promotie, dan geniet je vanaf 01/07/2019 minimum € 1.000 verhoging ten opzichte van de oude jaarwedde. Dit geldt ook voor iedereen die minder dan 6 jaar geleden sociale promotie maakten.
 • Ook verdwijnt op 01/07/2019 het recht op heel wat soorten toelagen en vergoedingen. Ben je voor die datum in dienst, dan behoud je wel je toelage of vergoeding zolang je binnen dezelfde functionaliteit blijft (zelfs in een andere zone). Deze personeelsleden kunnen het recht op deze toelage of vergoeding tot 01/11/2022 nog openen wanneer ze mobiliteit maken naar een functie waarin deze voorzien waren.
  Voor DAFA en DSU blijft alles bij het oude.
 • Op 01/07/2020 komt er voor de middenkaders een aanpassing aan de weddeschalen. Net zoals de B5 zullen de weddeschalen M4 en M5 aangepast worden.
 • Alle generieke CALog B bekomen een weddeverhoging van 3,1%.
 • Vanaf 01/11/2022 opent voor alle medewerkers het recht op maaltijdcheques. Heb je momenteel recht op een maaltijdvergoeding en blijf je binnen dezelfde functionaliteit, dan krijg je de keuze voor het behoud of om over te schakelen naar maaltijdcheques.
  We berekenden dat de maaltijdcheques gemiddeld 88 euro per maand opleveren. Voor de berekening zal men per gewerkte 7u36 een maaltijdcheque krijgen. Men kijkt dus niet naar de effectief gewerkte dagen.
 • Ook op 01/11/2022 heft men het systeem van de gecertificeerde opleidingen en de COT (competentieontwikkelingstoelage) voor het CALog op. Er zijn maatregelen voorzien voor personeelsleden die nu nog in de minimum loonschalen zitten.
 • Nog op 01/11/2022 voorziet men de baremische verhoging van M4 naar M5.
 • We behouden de inconveniënten-regeling (nachturen, weekendprestaties, ...).
 • Vanaf 2020 (telkens in de maand januari of februari) zal er een tweejaarlijkse comperatieve monitoring met het openbaar ambt gebeuren. Dit gebeurt in het kader van de loonschalen en het bedrag van de maaltijdcheques.
 • Tot slot is er een baremische vrijwaring in geval van fiscaal negatief effect. Je mag m.a.w. door eender welke maatregel in dit sectoraal akkoord netto noch bruto minder gaan verdienen.

Het SSGPI (Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) verspreidde vandaag de nota SSGPI-RIO/2019/671, waarin de eerste fase van de uitvoering van dit akkoord wordt toegelicht. Klik hier om deze nota in te kijken!

Stakingsaanzegging voor Politiezone Gent opgeschort 'onder voorwaarden' (update)

26/06/2019

ACV Politie diende samen met het ACOD, het VSOA en het NSPV een gemeenschappelijke stakingsaanzegging in voor de Gentse politie. Deze stakingsaanzegging zou lopen van 1 juli tot eind september 2019.

Met de stakingsaanzegging wilden we een oplossing afdwingen voor het al langer aanslepend ernstig personeelstekort. Weet dat in de Politiezone Gent om en bij de 200 jobs van de bijna 1200 niet opengesteld worden of ingevuld geraken!

Deze ochtend werd het dossier voorgelegd op het onderhandelingscomité (OCP). Na de debatten werd door de vakorganisaties besloten om de stakingsaanzegging 'onder voorwaarden' in te trekken. Pittig detail, binnen de periode van de stakingsaanzegging zouden ook de jaarlijkse Gentse Feesten vallen. En dat was zeker niet toevallig, aldus onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in een reactie in Het Laatste Nieuws van 24 juni 2019.

Ook vandaag gaf onze secretaris tekst en uitleg over de toestand bij de 'Gentse flikken', zoals de burgemeester zijn politiemensen noemt. Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad.

Politie zit bijna zonder kogels: "Nog even en we kunnen 'pang pang' roepen"

22/06/2019

Bij de federale politie in West-Vlaanderen hebben ze afgesproken dat sommige collega's voorlopig niet naar de verplichte schietoefeningen gaan. Reden: ze hebben nog amper 2.000 kogels.

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, reageert in Het Laatste Nieuws: "De overheid verplicht ons te gaan schieten, maar krijgt de middelen niet bij elkaar om dat mogelijk te maken".

Lees het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Bescherming van de klokkenluiders geldt voor alle politiemensen

19/06/2019
pointing finger

Op 17 juni 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

We citeren uit een bijdrage van Laure Lemmens op Polinfo: "Politiemensen die wantoestanden bij de lokale of federale politiediensten aanklagen, kunnen voortaan het beschermingsstatuut van klokkenluider krijgen. De zogenaamde Klokkenluiderswet van 15 september 2013, die een beschermingsregeling uitwerkt voor federale ambtenaren, is vanaf 17 juni 2019 van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie. Hier en daar zijn regels aangepast om rekening te houden met de specifieke aard van het politiestatuut."

Lees het hele artikel op Polinfo!

ACV Politie zet afscheidnemend provinciaal voorzitter in de bloemetjes

17/06/2019

Vandaag is het hoogdag voor Dirk Schockaert. Hij sluit niet alleen een lange loopbaan bij de politie af; ook zijn syndicale pet hangt hij definitief aan de haak. En als je zou denken dat zo'n belangrijk moment zou passeren zonder al te veel toeters en bellen, dan ken je zijn collega's bij ACV Politie nog niet.

Dirk was dan ook niet de minste bij ACV Politie. Enkele jaren na de hervorming van de geïntegreerde politie werd Dirk verkozen tot provinciaal voorzitter voor Oost-Vlaanderen. Vervelen in die functie deed hij zich zeker niet. Hij slaagde er keer op keer in om op de hogere syndicale niveaus het hoogst aantal agendapunten naar voor te schuiven, tijdens de varia-ronde steeds weer dingen in vraag te stellen en op ieders inbreng wel een antwoord klaar te hebben. Met andere woorden: het gaat hier over een 200 procent syndicalist.

We gaan je tijdens de vele debatten en vergaderingen ongetwijfeld missen, Dirk. Maar we wensen je vooral veel genot van je NAVAP en van je pensioen.

Dirk Schockaert
Dirk Schockaert

Stakingsaanzegging PZ Kanton Borgloon ingetrokken

12/06/2019

Op 28 mei 2019 diende ACV Politie samen met VSOA en ACOD een stakingsaanzegging in voor de politiezone Kanton Borgloon (PZ Loon). We waren hiertoe genoodzaakt, aangezien de overheid in tal van punten de voeten veegde aan het statuut. Het ging onder meer over het extreem lang 'in beraad' zetten van de verlofaanvragen, het systematisch weigeren van verlof en het onderkennen van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Zoals wettelijk voorzien werd de stakingsaanzegging geagendeerd voor het Onderhandelingscomité voor Politiediensten (OCP) in Brussel. Op 12 juni 2019 kregen de vakbonden en de lokale overheid van de PZ Loon er de kans om hun standpunten te verduidelijken en te verdedigen.

"Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg heb ik nog nooit meegemaakt"

Samen met onze collega's van de andere vakbonden hoopten de afgevaardigden van ACV Politie op een positief gesprek, waarin de plooien zouden worden gladgestreken en de nodige afspraken naar de toekomst toe zouden worden gemaakt. Niets was echter minder waar. Al kort na aanvang van het overleg sprak de voorzitter van het politiecollege van de PZ Loon dreigende taal. Hij smeet met verwijten naar onze lokale afgevaardigden en stelde zelfs de deontologische code van de vakorganisaties in vraag. "Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg, dat heb ik nog nooit meegemaakt" verduidelijkt Manu Gilmont van ACV Politie in Het Belang Van Limburg (HBVL) van 14 juni 2019.

De verhoudingen tussen de vakorganisaties met de lokale overheid van de PZ Loon zitten duidelijk niet goed. De korpsleiding ondermijnt zelfs onze werking door vakbondsmilitanten binnen het politiekorps intern naar een andere dienst te verplaatsen. Op die manier tracht ze ons monddood te maken.

Ondanks de grillige sfeer op het OCP besloten de vakbonden de stakingsaanzegging weer in te trekken, maar dit onder strikte voorwaarden. Zo moeten de herplaatsingen van onze afgevaardigden ongedaan gemaakt worden, eisen wij een hoogdringend BOC, verwachten we een vlotte verspreiding van een correcte verslaggeving van de rondgangen met de arbeidsgeneesheer en de vergaderingen van het BOC en het CPBW, eisen we een correcte toepassing de verlofregeling conform het statuut, ...

Om onze lokale afgevaardigden te steunen, heeft ACV Politie besloten om op het volgende lokale overleg externe afgevaardigden het woord te laten voeren.

Zwaar geweld tegen politiebeambte: staat betaalt voortaan alle kosten terug

17/05/2019

Waren politieambtenaren tot voor vandaag het slachtoffer van zwaar geweld, dan kregen ze slechts een deel van de kosten terugbetaald. Tot vandaag dus, want vanaf nu krijgen ze al hun kosten terugbetaald.

Onder welke voorwaarden dit gebeurt en over welke kosten het precies gaat, vind je terug in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2019.

Meer weten? Klik dan hier om naar de desbetreffende pagina in het Staatblad te navigeren, of hier voor de bijdrage op de website van Polinfo.be.

ACV Politie haalt slag thuis!

10/05/2019

Nadat ACV Politie deze week de druk op de regering had verhoogd, heeft de ministerraad vandaag uiteindelijk toch het oorspronkelijke sectoraal akkoord goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie! Hierdoor komen er onder andere maaltijdcheques en aanpassingen aan bepaalde loonschalen. De afgelopen weken kwam het akkoord door sommige politici onder vuur te liggen en staken meer en meer geruchten de kop op.

Om de overheid duidelijk te maken dat we geen enkele aanpassing aan het akkoord zouden dulden, en om te anticiperen op een mogelijke aanval, diende ACV Politie deze week een stakingsaanzegging in. De regering besliste dus wijselijk om geen aanpassingen door te voeren.

ACV Politie bereidt nu de volgende stap voor om het welzijn van het politiepersoneel te vergroten, namelijk het indienen van een nieuwe eisencahier 2019-2020. Het sectoraal akkoord was voor ons een eerste, maar noodzakelijke stap in de verbetering van de toestand voor een aantal personeelsleden. Nu moet de rest nog volgen.

ACV Politie is het treuzelen beu: stakingsaanzegging ingediend

07/05/2019


ACV Politie heeft zonet een stakingsaanzegging ingediend voor de federale politie en alle zones van de lokale politie.

Ongeveer een jaar geleden gaven we onze voorwaardelijke goedkeuring aan een nieuw sectoraal akkoord na 18 maanden onderhandelen. De onderhandelingen waren een bijzondere oefening waarbij constant een evenwicht werd gezocht tussen geschrapte vergoedingen en nieuwe compensaties. Het resultaat werd een correctie op onze verloningen in vergelijkingen met andere functies binnen het openbare ambt.

De laatste weken leek er maar geen einde te komen aan bijkomende analyses rond het akkoord, zo erg zelfs dat het vermoeden van vertragingsmanoeuvres de kop op stak. De garanties die voormalig minister Jan Jambon gaf, bleken toch niet zo sluitend te zijn.
Bovendien gonst het van de geruchten over het eventueel schrappen van een aantal aspecten uit het akkoord. Uiteraard is zoiets voor ACV Politie onaanvaardbaar.

De reden van onze stakingsaanzegging is dan ook dubbel. Ten eerste willen we het duidelijk signaal aan de overheid geven dat ons voorwaardelijk akkoord voor het geheel van de teksten geldt en we niet zullen dulden dat men er iets uit schrapt.

Ten tweede gaan we niet langer wachten op de beslissing van de ministerraad om de stakingsaanzegging formeel in te dienen. Deze formele procedure kent namelijk een lange doorlooptijd waardoor we te ver in de toekomst (lees: na de verkiezingen) uitkomen.

We houden jullie op de hoogte.

Tot 50% aan personeelstekorten bij de Federale Wegpolitie

30/04/2019
federale politie

De verkeerspost van Antwerpen kreunt onder de personeelstekorten. Er is amper personeel om verkeersploegen uit te sturen, voor de gerechtelijke opdrachten moet men al langer beroep doen op de verkeersploegen of de collega's van de lokale politie.

"De toestand bij wegpolitie wordt stilaan onhoudbaar.", aldus Joery Dehaes secretaris van ACV Politie.

Lees verder in Het Laatste Nieuws!

Uitbetaling van het vakantiegeld

30/04/2019

De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld 2019 is vastgelegd op 16 mei 2019 (betaaldatum).

Zoals vermeld in het koninklijk besluit van 29 april 2009, wordt het vakantiegeld 2019 (prestaties 2018) vastgesteld op 92% van een twaalfde van de jaarwedde die verschuldigd is voor de maand maart 2019. Het vakantiegeld is onderworpen aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing en aan een sociale inhouding van 13,07%.

Meer informatie omtrent de berekeningswijze kan je terugvinden in de Handleiding Financiële Personeelsadministratie (Deel III - Titel III - Hoofdstuk I).

Bron: de nota SSGPI-RIO/2019/425 van 30 april 2019

Doorbraak tweede pensioenpijler federale contractuelen na aandringen ACV Openbare Diensten

10/04/2019
2e pensioenpijler

Na veel inspanningen van ACV Openbare Diensten heeft de regering eindelijk groen licht gegeven voor een openbare aanbesteding om de verzekeraar aan te duiden voor het beheer van de tweede pensioenpijler voor federale contractuelen.

Dat dossier zat gedurende twee jaar in de koelkast op het kabinet Vandeput, wat onverklaarbaar is aangezien er al sinds 2017 een budget voor de financiering klaarligt.

De tweede pijler komt er voor alle instellingen die onder de toepassing vallen van de wet van 22 juli 1993 (FOD, POD, Ministerie van Defensie, Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid) en ook voor Fedasil, de rechterlijke orde en de geïntegreerde politie.

De bijkomende pensioenrechten worden toegekend vanaf 1 januari 2017 en worden op basis van een premie berekend:

 • in 2017: 1 % van het loon
 • in 2018: 1,5 % van het loon
 • vanaf 2019: 3 % van het loon

ACV politie kaart de problematiek van de Directie Hondensteun aan

hondenbrigade

Vandaag werd op het onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP) de stakingsaanzegging besproken die ACV Politie, NSPV en VSOA indienden in verband met de problemen binnen Dienst Hondensteun (DACH). Niet zonder moeite bereikten we een consensus met de overheid.

Voor wat betreft het wagenpark werd er een oplossing in twee fasen voorgesteld. In totaal zullen er tegen het einde van het jaar zevenentwintig aangepaste dienstvoertuigen aangekocht worden, waarvan de eerste zeven al in de loop van de volgende maand. Intussen zoekt men ook naar een snellere oplossing, waaronder het recupereren een aantal voertuigen uit andere diensten. De Citroën C3's, die tijdelijk als noodoplossing ingezet werden, zullen niet langer gebruikt worden omdat ze niet geschikt bleken voor de DACH.

Enkel de dienstvoertuigen voor de patrouillehonden zullen nog als politievoertuig herkenbaar zijn (striping), al de andere nieuwe wagens blijven 'anoniem'.
Bovendien zal de DACH tegen aanstaande vrijdag een nieuwe behoefte voor de meerjarenplanning overmaken aan de Directie van de Logistiek (DRL).

Een tweede punt dat werd besproken betreft de functionele kledij. De overheid schetste tijdens de vergadering de uitgevoerde - en ons inziens mislukte - overheidsopdracht van 2016, alsook de daarop ondernomen acties. Omdat het opstarten van een nieuwe aankoopprocedure veel tijd zou vergen, drongen we erop aan om een alternatieve en snellere procedure te hanteren.

De overheid gaf te kennen dat ze een analyse zal maken van het aankoopdossier van gelijkaardige items door de lokale politie van Brussel. Indien deze procedure mag gevolgd worden, dan kan de markt al in april gepubliceerd worden en is een levering in september zelfs haalbaar.

Daarnaast zal er intussen een budget van 30.000 euro vrijgemaakt worden via de procedure 'kleine aankopen' om dringende tekorten op te vangen. Dit wordt in een eerstvolgend hoogoverlegcomité voorgelegd. ACV Politie eist dat de voortzetting van dit dossier zeker besproken wordt.

Tot slot bespraken we de asbestproblematiek. De Directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) gaf een overzicht van de situatie. Blijkbaar bestaat er wel een asbestinventaris voor de gebouwen van DACH in Neerhespen (Vlaams-Brabant), maar deze dateert van 2008 en is dus niet up-to-date. Daarom zal de Regie der Gebouwen in de loop van volgende week ter plaatse een nieuwe asbestinventaris maken.

Op de brandsite werden stalen genomen. Eén staal blijkt sporen van asbest te bevatten. De desbetreffende hal werd onmiddellijk gesloten en er werd een firma gecontacteerd om luchtstalen te nemen op de hele site.

Ook verzamelt men de gegevens van al de personeelsleden die ooit op de site hebben gewerkt en vult men hun medische dossiers aan met deze asbestgegevens.
De Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) gaf de intentie werk te willen maken van een risicoanalyse voor de hele site. Hiervoor zal er een plaatsbezoek gebeuren.

Gelet op de ondernomen acties en de gestelde beloftes, werd beslist om de stakingsaanzegging in te trekken. Uiteraard zal dit dossier door ons op de voet gevolgd worden.

Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

"Geen geld voor politiecombi's, maar wel voor dure limousines"

ACV Politie is niet te spreken over de aankoop van luxewagens.

aankoop Luxewagens

Ten eerste is het duidelijk dat de correcte aankoopprocedure niet gevolgd werd. "De aankoop kwam ons ter oren via de pers. Onbegrijpelijk als je weet dat er voorafgaande risicoanalyses en overlegmomenten met de vakbonden voor een dergelijke aankoop verplicht zijn." verklaart onze secretaris Joery Dehaes.

En ten tweede is er de verontwaardiging over de aankoop op zich. De federale politie kreunt al jaren onder de besparingen, bijna alle diensten kampen met tekorten aan middelen en personeel maar toch wordt er 25 miljoen euro gespendeerd aan luxewagens om vip's mee rond te rijden. "Leg dat maar uit aan onze collega's die met de trein hun huiszoekingen gaan uitvoeren of die met 40 % tekorten aan personeel zitten." besluit Joery Dehaes.

Wij gaan dit dossier onderzoeken tot op het bot.     

Slotrapport over audit naar werkdruk is voor ACV Politie helaas geen verrassing

audit werkdruk

Het slotrapport van de audit naar werkdruk waarvan sprake in het artikel in La Dernière Heure is voor ACV Politie zeker geen verrassing.

De onderbezetting bij de federale politiediensten en de lokale politiezones (bij uitstek deze in de rand rond Brussel) speelt hier een belangrijke rol. De overheid tracht er met lapmiddelen zoals twaalf-urendiensten, systemen van bereikbaar- en terugroepbaarheid, ... oplossingen te creëren om de continuïteit van haar taken te verzekeren. Maar daardoor legt men nog meer druk op het schouders van politiepersoneel.

ACV Politie trok hiervoor al meerdere keren bij de overheid aan de alarmbel. Laatst deden we dit rond de onderbezetting van de noodcentrale van Vlaams-Brabant.

Lees hier het artikel (Het Laatste Nieuws)!

Stakingsaanzegging wegens onderbezetting CIC Vlaams-Brabant

"De noodcentrales kunnen het aantal oproepen niet meer aan."

ACV Politie diende een stakingsaanzegging in om de onderbezetting in het CIC Vlaams-Brabant op de onderhandelingstafel te krijgen.
"De toestand is in elke provincie erg, maar in Vlaams-Brabant is het echt niet meer houdbaar. In die noodcentrale waren deze week amper drie dispatchers en twee calltakers aan de slag. De helft van wat nodig is om de toevloed aan oproepen te beantwoorden.", aldus vakbondssecretaris Joery Dehaes in Het Nieuwsblad.

lees verder...

ACV Politie neemt deel aan de nationale staking op woensdag, 13 februari 2019

'Wij roepen op om op 13 februari massaal het werk neer te leggen'

stakerspikket Rotselaar
Afgevaardigden van ACV Politie brachten een bezoek aan een stakerspiket in Rotselaar (Vlaams-Brabant)

De nationale staking op 13 februari krijgt de steun van de politiemensen. Al de personeelsleden van de lokale en de federale politie zijn gedekt door de stakingsaanzegging die ACV Politie en ACOD hebben ingediend.

Onze politiemensen en calog-medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met de problemen veroorzaakt door onze overheid. ACV Politie strijdt al lang voor minder werkdruk, een echte loonsverhoging, een gezond evenwicht tussen werk en privé en voor een fatsoenlijke eindeloopbaanregeling. De afbraak van de openbare diensten stellen wij binnen de politie onophoudelijk vast.

Wij roepen dan ook op om op 13 februari massaal het werk neer te leggen. Met lokale piketten en zelfs stiptheidsacties zal een duidelijk signaal aan de overheid gegeven worden. De grens werd voor veel medewerkers al een tijd overschreden!!!

De leden van ACV Politie kunnen hun afgevaardigden contacteren voor hun stakersvergoeding als ze effectief staken.

pamflet staking kruimels
pamflet staking2

"Fietsvergoeding omhoog, maar gebruikers van speed pedelecs kunnen er naar fluiten"

08/02/2019

Vandaag publiceerde het SSGPI (sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie) een dienstnota waarin de verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor het woon-werkverkeer wordt toegelicht. Wij citeren.

Sinds 1 januari 2010 hebben de personeelsleden die, voor een verplaatsing van hun verblijfplaats naar de plaats van hun werk, en omgekeerd, gebruik maken van hun fiets, wanneer zij ten minste één kilometer afleggen, recht op een vergoeding van € 0,20 per afgelegde kilometer. Ingevolge het koninklijk besluit van 13 juli 2017 wordt het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, met ingang van 1 september 2017, gelijkgesteld aan het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van belasting kan worden vrijgesteld door de belastingadministratie. Vanaf 1 januari 2019 hebben de personeelsleden die een fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer, wanneer zij ten minste één kilometer afleggen, derhalve recht op een vergoeding van € 0,24 per afgelegde kilometer.

ACV Politie vindt het bijzonder spijtig dat de gebruikers van de speed pedelecs, dat zijn fietsen met ondersteuning tot 45 km/u, nog steeds achter een fietsvergoeding mogen fluiten. Dit in tegenstelling tot in heel wat andere sectoren. De speed pedelec is een waardig alternatief in de strijd tegen het nog toenemende autoverkeer en zou door een financiële steun op nog meer succes kunnen rekenen.

Hoger nettoloon voor statutair personeel dat geniet van het verlofstelsel "vierdagenweek met premie"

30/01/2019

De Federale Pensioendienst deelde ons mee dat de premie in het kader van het verlofstelsel "vierdagenweek met premie" voor de statutaire personeelsleden niet langer onderworpen dient te worden aan de persoonlijke en patronale pensioenbijdrage.

Om deze reden zal het SSGPI vanaf de weddecyclus van januari 2019 de premie in het kader van de vierdagenweek met premie niet langer onderwerpen aan de persoonlijke pensioeninhouding van 7,50%, hetgeen voor de betrokken statutaire personeelsleden in een hoger nettoloon zal resulteren.

Kandidaten voor de politie klaargestoomd door ACV

26/01/2019

Vandaag ging in Brussel de tweede dag door van de infosessie over de toelatingsproeven voor een job bij de politie.

Dat heel veel kandidaten de moeilijkheidsgraad van de toelatingsproeven onderschatten, bleek ook nu weer, want de groep geïnteresseerden was na dag één al stevig uitgedund. Maar zij die vandaag wel op kwamen dagen, bleken zeker gemotiveerd om ervoor te gaan. En we wensen hen dan ook veel succes met de proeven en hopen hen over enkele maanden te ontmoeten in de politiescholen of ergens "op het terrein".

Meer weten over onze infosessies? Klik hier!

Ga je deelnemen aan selecties? Informeer je dan zeker eerst bij ACV Politie!

Wist je dat ACV Politie een databank bijhoudt met de meest gestelde vragen tijdens selectie-proeven?

Dankzij de feedback van onze leden die eerder al deelgenomen hebben aan selecties, slagen we erin om onze databank met voorbeeldvragen en -proeven up-to-date te houden. En daar kan jij van profiteren.

Ga je deelnemen aan selecties, bijvoorbeeld in het kader van de mobiliteit, richt je dan tot jouw plaatselijke afgevaardigde of neem contact op met de permanent vrijgesteld afgevaardigde van je provincie!

Alvast succes!

"De Federale Politie wordt uitgemolken"

Dries Van Nieuwenhove

Dries Van Nieuwenhove, vakbondsmilitant bij ACV Politie, werkt bij het Real Time Intelligence Center van de Federale Politie. Al twee jaar monitort hij alles wat er gebeurt in de provincie Vlaams-Brabant en is hij verantwoordelijk voor het aanleveren van intelligence informatie aan de noodcentrale van Vlaams-Brabant.

De redactie van NT, het magazine van ACV Openbare Diensten, wist hem te strikken voor een interview.

Meer weten? Klik hier!

Twee nieuwe politiezones in Vlaanderen

30/12/2018

Vanaf 1/1/2019 telt Vlaanderen twee politiezones minder. Zowel in Oost-Vlaanderen als in Vlaams-Brabant zorgt de fusie van telkens twee politiezones daarvoor.

In Oost-Vlaanderen gaat het om de PZ LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) en de PZ Deinze-Zulte die herschapen worden tot de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

In Vlaams-Brabant zijn het de PZ LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) en de PZ Tienen/Hoegaarden die in het 'fusie-huwelijk' treden. Vanaf 1/1/2019 wordt dat de politiezone Getevallei.

We pasten inmiddels de interactieve kaart op onze website aan. Wil je de plaatselijke afgevaardigden van ACV Politie per e-mail contacteren, dan kan je dit doen via hun groepsmailbox die voor beide nieuwe politiezones werd ge├╝pdatet. Klik hiervoor bovenaan onze website op 'Contact' en vervolgens op 'Contacteer jouw plaatselijk afgevaardigden!'.

SmartCop 2019 is beschikbaar

30/12/2018

Wat is SmartCOP?

SmartCOP, voluit Smart Control Of Prestations, is een programma in Excel waarmee de personeelsleden van de geïntegreerde politie hun prestaties kunnen beheren. De Full-versie van SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en -toelagen per maand op basis van de jaarwedde en de ingebrachte prestaties. Daarenboven beheert SmartCOP de verlof-, regularisatie- , ziektedagen en nachtprestaties. Kortom SmartCOP is de nieuwe persoonlijke diensturentabel of het zakboekje bij uitstek

Hoe bekom ik SmartCOP 2019?

Klik hier om het registratieformulier voor SmartCOP te downloaden!

Vul het formulier in en mail het naar reg.smartcop@telenet.be.

Kalender, prestatieblad, verlofkalender, ...

30/12/2018
excel prestatieblad

Op zoek naar een planner, agenda, prestatieblad, verlofkalender ... Dan hebben wij voor jou misschien de juiste tool in huis. Een ijverige militant van ACV Politie creëerde een excelbestand waarin je de volgende handige items terugvindt:

 • een "Prestatieblad", waarin je tot maximum twee prestaties per dag ingeven;
 • de "Verlofkalender", waarin je naast je verlof ook rust- en ziektedagen, omstandigheidsverlof, ... kan bijhouden;
 • een kalender om uit te printen en tegen je prikbord te hangen;
 • Een handige planner.

Interesse? Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden.

Positieve signalen op het onderhandelingscomité

19/12/2018

Vandaag vond het onderhandelingscomité (OCP) voor de politie plaats. Nadat we vorige week onze nieuwe minister konden duidelijk maken dat de ongerustheid onder de politiemensen in tal van dossiers zeer groot is, kregen we vandaag enkele positieve signalen.

Over de volgende vier dossiers werd er gesproken:

NAVAP

De minister zal binnen de regering pleiten voor de verlenging van de NAVAP-regeling (Non-activiteit voorgaand aan de pensionering). Voorlopig is het dus nog niet geweten wat de concrete uitwerking zal worden. Het dossier zou alleszins onder 'lopende zaken' kunnen behandeld worden.

Tuchtwet

Het laatste ontwerp van de overheid zal niet verder op tafel komen. Wel wil men de huidige tuchtwet verbeteren en vereenvoudigen. Hier wil men punt per punt een draagvlak voor zoeken.

Aanpassing ziektestelsel

Dit dossier is geen prioriteit meer en we moeten dan ook geen verdere evolutie hierover verwachten.

Recrutering & selectie

Dit blijft een belangrijke werf. Prioriteit is een betere en snellere doorstroming. Onmiddellijk na nieuwjaar zal men hier werk van maken.

De eisen van ACV Politie kwamen klaarblijkelijk aan bij minister De Crem. We zijn dan ook blij met deze signalen. Uiteraard is dit niet het sluitstuk van onze eisen, maar toch werd een eerste belangrijke stap gezet. De komende maanden zullen we dit van zeer nabij opvolgen.

Infosessie en oefendag voor de selectieproeven voor politie in Hasselt

15/12/2018
infodag Hasselt 15 december 2018

Een tiental dagen voor de infosessie over de selectieproeven voor politie van start ging in Hasselt, posten we op onze website het bericht dat men zich niet meer kon inschrijven. Het aantal inschrijvingen had haar maximum bereikt.

Maandag ging de infosessie in de grote zaal van ACV Hasselt door. Maar liefst 215 kandidaten kwamen hier naartoe om zich te informeren over de proeven die je moet doorlopen tijdens de selecties voor een job bij de politie.

Vandaag ging de oefendag door. En opnieuw telden we een grote opkomst. Meer dan 50 geïnteresseerden werden onderworpen aan tal van testen die identiek en/of gelijkaardig zijn aan de toelatingsproeven.

We wensen alle kandidaten succes bij het verdere verloop van de toelatingstesten.

ACV Politie voert actie tegen de onzekerheid, onderbezetting en hoge werkdruk

15/12/2018

Beste collega

Ben je de eindeloze discussies en onzekerheid over ons statuut ook moe?
Knagen de recent opgelegde maatregelen ook aan jouw koopkracht?
Ben jij ook het slachtoffer van onderbezetting op je dienst en kan je de hoge werkdruk niet meer de baas?
Kortom, zie jij de toekomst ook somber in?

Je staat er niet alleen voor!

ACV Politie diende samen met het NSPV en het ACOD een stakingsaanzegging in, want we laten niet met ons sollen! We geven de overheid een duidelijk signaal dat het zo echt niet verder kan. Genoeg is genoeg!

We verspreiden deze info aan de ingang van de grote korpsen, omdat we zo de meeste collega's kunnen bereiken. Maar eigenlijk zouden we liever actie voeren in de kleine politiezones en federale politiediensten waar het tekort aan middelen en personeel nog veel zwaarder doorweegt en de werkdruk alleen maar toeneemt.

Komt er licht aan het einde van deze donkere tunnel? Daar hebben we voorlopig nog het raden naar, maar weet dat we via alle mogelijke kanalen blijven ijveren en pleiten voor onze rechten!

ACV Politie

stakingspost CARMA Genk
PZ CARMA Genk
stakingspost Zeebrugge
PZ Zeebrugge
stakingspost Leuven
PZ Aalst
stakingspost Leuven
PZ Leuven

Klik op de foto's om ze vergroot weer te geven!

Eerste meeting met kersverse minister van binnenlandse zaken en veiligheid

12/12/2018

Vanochtend werden de politievakbonden ontvangen door onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Crem. Vanuit ACV Politie werd de laatste weken aangedrongen op een onderhoud met onze voogdijminister om klaarheid te krijgen in heel wat belangrijke dossiers voor onze politiemensen.

Bij aanvang van het overleg kregen we de kans om namens ACV Politie onze bezorgdheden, eisen en prioriteiten aan de minister kenbaar te maken. We overhandigden de minister dan ook onze eisen in een uitvoerig pamflet. Wij voegen dit pamflet hierbij zodat iedereen weet wat onze standpunten zijn (nvdr onder de groepsfoto).

De andere vakbonden brachten uiteraard ook hun aandachtspunten.

Vervolgens nam minister De Crem het woord waarbij het ons onmiddellijk opviel hoe goed de minister van de dossiers op de hoogte is. Bovendien gaf hij te kennen dat hij ons als bondgenoten zag en het sociaal overleg nieuw leven wenst in te blazen.
Het gesprek evolueerde naar enkele technische dossiers, waar de minister concrete engagementen uitspraak. Zo mogen we binnen een week een eerste voorstel rond de navap verwachten.

We mogen dus wel stellen dat we enigszins aangenaam verrast zijn door onze ontmoeting, maar we wachtenvoorzichtig af wat de komende weken zullen brengen. Om deze redenen zullen we dan ook het syndicaal overleg met de overheid opnieuw opstarten.

meeting De Crem

Brussel, 12 december 2018

Het ACV Openbare Diensten - Groep Politie bedankt de minister van Binnenlandse Zaken voor zijn initiatief om de vakbonden te ontmoeten.

We zijn er ons van bewust dat de politieke situatie vandaag meer dan gespannen, zelfs troebel is. De nieuwe minister moet rekening houden met een aantal essentiële factoren, die geen uitstaans hebben met het overleg of de sociale dialoog.

Dit geeft nog meer glans aan de vergadering van vandaag en bewijst alleszins dat u aandacht hebt voor de vertegenwoordigers van de personeelsleden.

Onze collega's, van het operationeel en het administratief en logistiek kader, statutairen en contractuelen, verwachten evenwel duidelijke en nauwkeurige antwoorden.
In deze bijzondere, historische tijden, ook voor ons, mag er niet (te veel) onzekerheid zijn.

Wij verwachten dan ook een oprechte, eerlijke dialoog waarop we een wederzijdse en respectvolle relatie kunnen uitbouwen met de werknemers.
Welke zaken wil u prioritair aanpakken en in welke dossiers?

Onze organisatie verheelt niet dat de huidige parlementaire situatie haar zorgen baart.
Er zijn wel een aantal belangrijke teksten - soms moeizaam - onderhandeld, maar we stellen ons wel een aantal vragen:

 • Hoe worden die verder behandeld door de parlementaire minderheid?
 • Wat kan u ons vandaag toezeggen?

Wij zouden van de vergadering van vandaag gebruik willen maken om een lijst dossiers in te dienen. De meeste daarvan hebben na een onderhandeling al het voorwerp uitgemaakt van een stakingsaanzegging op 7 december 2018.

Die onderhandeling gaf geen afdoend resultaat. Zoals u weet, werd dan ook de aanzegging geactiveerd.

Die niet uitputtende lijst herneemt hoofdzakelijk volgende punten:

 • Het sectoraal akkoord 2018: hoe zit het er vandaag concreet mee?
 • De herwaardering van de weddeschalen: er moeten nog bijsturingen gebeuren aan de weddeschalen die niet in het vorige sectoraal akkoord waren opgenomen.
 • De baremieke loopbaan voor de contractuelen: het wordt tijd om een degelijke baremieke loopbaan met perspectief aan te bieden aan deze collega's van de politiediensten.
 • De NAVAP: wij willen de bevestiging dat de beloftes van uw voorganger uitgevoerd worden. Bovendien lijkt het ons belangrijk om die bepaling te bestendigen en uit te breiden tot alle personeelsleden. Het trauma van het arrest 103/2014 ligt bij iedereen nog vers in het geheugen.
 • Het huidige aanwervingsvolume aanhouden: in 2003 had het Rekenhof al aangegeven dat een jaarlijks quotum van 1.350 politiemensen nodig was. De huidige budgettaire inspanning moet dan ook worden volgehouden
 • De aanwervingsprocedure: we werken al maanden aan een analyse om de procedure voor de externe aanwervingen te optimaliseren. We hopen dat dit gemeenschappelijk werk kan worden verdergezet, maar we willen de minister ook meteen waarschuwen: er kan geen sprake zijn van optimalisering als er niet wordt geïnvesteerd in het personeel. Deze dienst (aanwervingen) kampt net als vele andere diensten van de Federale Politie met een personeelstekort. We wijzen er ook nog op dat dit één van de weinige diensten is van wie het werk zowel de lokale als de federale ten goede komt.
 • Het geweld tegen politiemensen: we willen eindelijk een degelijke omzendbrief.
 • De KUL-norm.

Het ACV Openbare Diensten - Groep Politie wenst van de gelegenheid gebruik te maken om haar totaal verzet duidelijk te maken in verband met volgende dossiers:

 • De nieuwe tuchtwet: het huidig ontwerp van de technische werkgroep is onaanvaardbaar. We vinden het niet aangewezen om een procedure te herzien die altijd aanleiding kon geven tot een evenwichtige behandeling op tegenspraak.
 • Het nieuw concept van het ziektekrediet: naar het voorbeeld van ons standpunt in alle sectoren van het openbaar ambt, zijn we totaal gekant tegen elke vorm van ontrafeling van het statuut.
  De huidige regeling heeft al perfect haar nut bewezen in de strijd tegen het absenteïsme door de collega's aan het werk te houden. We willen hierbij ook nog eens de aandacht vestigen op een studie van de vorige minister van Ambtenarenzaken in 2017, die duidelijk heeft aangetoond dat het statutair personeel helemaal geen misbruik maakt van de eindeloopbaanmaatregelen. Elke andere misselijkmakende boodschap zou ongepast zijn en zou helemaal niet aanvaard worden door de werknemers.

We hopen vandaag dus antwoorden te krijgen en we verwachten een sociaal overleg die naam waardig.
De werknemers die wij vertegenwoordigen verdienen dit.

Misschien kan het ook geen kwaad uw aandacht te vestigen op de zware tol in mensenlevens die onze collega's de laatste jaren hebben moeten betalen. Samen met de sociale dialoog van de laatste jaren waar ze zich niet meer in herkennen, heeft dat de frustratie en de woede in onze rangen alleen maar aangewakkerd. Die frustratie en die woede zijn tastbaar en zichtbaar en we kunnen dan ook zonder overdrijven praten over een snelkookpan die op elk moment dreigt te ontploffen.

We hopen dat u deze boodschap begrijpt en dat u er rekening mee zal houden.

Pour la CSC Services Publics - Groupe Police,
Voor het ACV Openbare Diensten - Groep Politie,

Stéphane Deldicque, ondervoorzitter

Laattijdige uitbetaling van sommige vergoedingen?

12/12/2018

ACV Politie vernam dat er vergoedingen voor prestaties in de maand november 2018 ingevolge een fout pas in 2019 zullen worden uitbetaald. Uiteraard gingen we hierover tekst en uitleg vragen bij het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI).

We ontvingen volgende reactie:

"Het klopt dat enkele vergoedingen van november 2018 uitbetaald zullen worden in januari 2019. Normaal gezien worden de vergoedingen van november apart betaald in een 'betaalrun achterstallen'. Deze betaling vindt plaats op 28 december 2018. Gelet op de vele vakantiedagen op het einde van de december, wordt dit bestand reeds vroeg in december berekend. Met betrekking tot één federale directie (DGA als ik mij niet vergis), heeft er geen berekening plaats gevonden. Ondanks onze jaarlijkse communicatie van de agenda wanneer de gegevens ons dienen te bereiken, heeft het SSGPI niet tijdig de nodige gegevens kunnen ontvangen. We bekijken nog met deze directie op welke manier we de communicatie hieromtrent gaan doen."

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

07/12/2018
pamflet gemeenschappelijk vakbondsfront

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

De stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV Politie, ACOD en NSPV werd vandaag besproken op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie.

De antwoorden op onze eisen door de vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken waren veel te vaag en kwamen niet tegemoet aan onze legitieme verwachtingen. Wij hebben de aanwezigheid van de Minister rond de onderhandelingstafel geëist binnen een termijn van 72 uren met een duidelijke boodschap.
De stakingsaanzegging werd geactiveerd en elk personeelslid zal zich in staking kunnen plaatsen op 13 en 14 december volgens de gekende modaliteiten.

Over de acties zal nog gecommuniceerd worden.

Klik op het pamflet om te vergroten!

Is de Federale Politie ten dode opgeschreven?

24/11/2018

Vandaag heeft onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in enkele kranten kort kunnen reageren op de tekorten bij de Federale Politie.

"We vermoeden al langer een politieke agenda en hebben de indruk dat men er alles aan doet om de Federale Politie uit te hollen tot ze kapot is, om dan onze taken te kunnen uitbesteden aan de privé.

Het is bovendien te grof dat men nog steeds de schuld op de vorige regeringen blijft steken. Het is al lang geleden dat we nog een regering hebben gehad die zijn volledige legislatuur kon uitdoen. Als je dan na zoveel jaren beleidsvoering nog steeds moet zeggen dat het aan je voorgangers ligt, denk je dan als minister echt dat de mensen naïef zijn?

Misschien moet ik Timothy Snyder (zie De Standaard 23.11.2018) gelijk geven wanneer hij het heeft over de vervanging van beleid door propaganda." aldus Joery Dehaes.

Constructieve ontmoeting met Facebook-groep "Police Unifying Movement"

20/11/2018

Het gemeenschappelijk front ACV Politie, ACOD en NSPV heeft in Luik de vertegenwoordigers van de Facebook-groep "Police Unifying Movement" ontmoet in aanwezigheid van verschillende collega's.

De bijeenkomst verliep constructief en respectvol. De uitwisselingen waren eerlijk en wederzijds ondersteunend.

Uit dit gesprek kwam een gemeenschappelijk verlangen naar meer solidariteit en wederkerige mobilisatie naar voren met respect voor elkaars prerogatieven.

Deze manier van werken zal ten goede komen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie en onze respectievelijke bewegingen versterken.

Het gemeenschappelijk front hoopt daarom, in het kader van zijn prerogatieven, te kunnen rekenen op een sterke mobilisatie bij de volgende acties.

We verspreiden hierover een flyer die je kan downloaden via deze link.

Politieman door man met mes aangevallen in Brussel

20/11/2018

Vanochtend raakte in Brussel een politieman gekwetst tijdens een laffe aanval door een man met een mes. Over het motief van de dader is nog niets geweten. Maar of het nu gaat om een zogenaamde terroristische aanslag of om een andere reden, feit blijft dat dit weer een ernstig geval van agressie tegenover onze politiemensen is.

En opnieuw is dit een bewijs dat onze politiemensen geen gewone alledaagse job uitoefenen.

Beterschap collega's.

"Statutaire uitzondering als lapmiddel op structureel personeelstekort"

15/11/2018

Op 14/11/2018 vond er een Hoog Overlegcomité plaats waarop de overdracht van de verloven van 2018 werd behandeld.

Zoals eerder aangekondigd, was ACV Politie hierbij niet aanwezig, aangezien wij niet akkoord gaan met de huidige manier van werken van de verschillende platformen van overleg en onderhandeling. Onze vraag om de Minister van Binnenlandse Zaken te ontmoeten blijft nog steeds onbeantwoord.

Wat de overdracht van de verloven van 2018 betreft, konden we vernemen dat de niet opgenomen verlofdagen van 2018 opgenomen kunnen worden tot eind december 2019, zoals de voorgaande jaren.

Is dat goed nieuws? Ja!

Maar we dienen echter deze beslissing te nuanceren. In feite gebruikt men wederom een statutaire uitzondering, hetgeen meer dan eens aantoont dat de personeelsleden in de onmogelijkheid verkeren hun welverdiend verlof op te nemen zoals het wettelijk voorzien is.

Het gaat hier dus duidelijk over een lapmiddel dat niet tegemoetkomt aan de problematiek ten gronde, namelijk het structureel tekort aan personeel binnen de geïntegreerde politie.

ACV Politie informeert

05/11/2018

Op 17/10/2018 werden alle overlegmomenten en onderhandelingen onderbroken. ACV Politie wilde, net zoals het ACOD en het NSPV, de besprekingen over verschillende onderwerpen niet voortzetten totdat een vergadering met de minister van Binnenlandse Zaken gepland was. Het VSOA verliet eveneens de onderhandelingstafel.

Wat hebben we sindsdien vernomen? Niets! Geen uitnodiging van de minister, geen contact.

Maar met verbazing lezen we een verklaring van één van onze partners, met het voornemen om terug te onderhandelen/overleggen en dit onder het voorwendsel van "het nemen van verantwoordelijkheid".

ACV politie betreurt dit gebaar en stelt opnieuw, met enige ergernis, vast dat er geen gemeenschappelijk front lijkt te bestaan. Dit is evenwel een duidelijk verzoek van de medewerkers die wij vertegenwoordigen

De overheid zal deze verdeling waarschijnlijk waarderen, en nogmaals, wij betreuren het oprecht.

Maar waarom terug gaan onderhandelen? Wat is de urgentie?

Alle dossiers die worden voorgelegd voor onderhandeling en overleg zijn al langer bekend. De lange vertragingen in deze dossiers liggen niet aan de vakbonden.

Opnieuw probeert de overheid ons te pushen in dossiers waarin het achterop is geraakt. We kunnen / willen niet op die manier werken. We zullen niet langer voor de schone schijn discussiëren zonder echte onderhandelingsruimte.

Onze betrokken collega's verdienen dat de verschillende discussies sereen worden uitgevoerd en in het belang van iedereen.

ACV Politie zal ook zijn verantwoordelijkheid nemen en indien ons verzoek voor een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken niet worden gehonoreerd, weigeren om deel te nemen aan deze parodie.

Beste Minister,
Luister naar uw personeel en respecteer ze: geen verdere afbreuk van ons statuut meer!

Joery Dehaes
Secretaris
ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding!

Open brief aan minister Jambon "De illusie van een constructief beleid voor de politie"

20/11/2018

De illusie van een constructief beleid voor de politie

Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten.

Minister Jambon negeert al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. Op de koop toe valt hij zonder scrupules ons statuut, ons ziektestelsel en onze tuchtregeling aan en vergroot hij zodoende de druk nog meer.

Het was ons al langer duidelijk dat de minister geen oren heeft naar ons als vakbond. Steeds werden we voor voldongen feiten geplaatst of kregen we te horen dat er hooguit over kleine details kon worden gepraat. Als vakbondsman stel je dat steeds weer opnieuw vast en zoek je naar een manier om toch het één en ander in de positieve zin te veranderen. Je probeert de minister te overtuigen dat wij steeds onze achterban consulteren en spreken namens enkele duizenden politiemensen, in de hoop de visie te kunnen bijsturen. Tevergeefs.

De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek. Op zich is dat niet te verwonderen als je ziet hoe ze worden uitgeperst, maar het is des te opmerkelijk als je beseft dat dit ongezien is en dat politiemensen steeds een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. Een grens werd dus voor velen overschreden en maakt dat deze actie groeit. Het feit dat een gesloten facebook-groep onder de politiemensen werd opgericht en op twee dagen tijd meer dan 21.000 leden telt, is zeker niet vreemd aan het succes van deze actie. De onderlinge steun in deze groep is zeer groot en de oproep naar actie neemt met het uur toe, en terecht ook.

Maar het signaal werd duidelijk weer niet begrepen. Minister Jambon vordert buiten proportie manschappen op en roept de politiemensen op om zich verantwoordelijk te gedragen. Hoe durft hij! Zijn eigen verantwoordelijk ontloopt hij met een steeds toenemende snelheid. Je zou verwachten dat hij als goede staatsman aandacht zou geven aan de eisen van de vakbonden en het ganse politiepersoneel. Je zou verwachten dat hij zorgt voor voldoende middelen en personeel. Je zou verwachten dat hij zou waken over het welzijn van de politiemensen. Het tegendeel is echter waar.

Beste minister Jambon, onze vragen zijn nooit buiten proportie geweest en we hebben steeds op een constructieve wijze willen meewerken aan de uitbouw van onze politiediensten. Wij reiken u voor de laatste maal de hand in de hoop dat u beseft dat, niet enkel voor ons, maar voor tienduizenden politiemensen, de grens nu overschreden werd. In dit ultieme voorstel verzoeken we u om met ons rond de tafel te zitten en een einde te stellen aan de onzekerheden die nu boven ons hoofd hangen en samen een goed werkende politiedienst uit te bouwen.

Zoals ik al eerder stelde, zonet ontplofte een eerste bom. Het ongenoegen onder de politiemensen is ongezien, de oproepen om actie te voeren zijn massaal. De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie. Het is als vakbond niet enkel onze opdracht ze te begrijpen, we moeten en zullen ze verdomme steunen want ze hebben gelijk!

Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding!

Politiemensen worden masaal ziek van deze regering

16/10/2018
ziek

De ASEM-top die morgen start in Brussel, zal niet van een leien dakje lopen. Op enkele uren tijd hebben honderden politiemensen zich ziek gemeld. De overheid had naar aanleiding van onze stakingsaanzegging voor deze top grote aantallen van politiemensen opgevorderd om de extra taken die deze top met zich meebrengt uit te voeren.

"Het verwondert ons niet dat dit voor de politiemensen de spreekwoordelijke druppel te veel is. Al maanden worden wij uitgeperst als citroenen, en nu gaat men nog wat harder knijpen." aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. "De mensen zijn totaal op, de personeelstekorten zijn niet meer te overzien en bovendien snoeit men in de verworven rechten en ons statuut."

ACV Politie slaat al maanden op de onderhandelingstafel maar de overheid weigert te luisteren naar onze eisen naar meer personeel, middelen en respect.

"Wij worden constant geconfronteerd met de arrogantie van deze regering, maar nu zullen onze ministers merken dat ook voor het politiepersoneel een grens overschreden werd." verklaart Joery Dehaes. "Wij leven heel hard mee met onze zieke collega's. Ik denk niet dat ze in deze omstandigheden snel terug aan de slag kunnen."

Politie houdt stiptheidsacties in heel Vlaanderen en Brussel

12/10/2018

In heel Vlaanderen en Brussel hield de politie vanochtend stiptheidsacties. De politiemensen deden dit onder meer omdat deze regering het ambtenarenstatuut blijft aanvallen. Langer werken, afschaffing van het ziektekrediet, slechte werkomstandigheden, schrijnende personeelstekorten, verouderd materieel, agressie en geweld tegen politiemensen,...; de lijst van actiepunten wordt bijna te lang om te publiceren.

Dat er door deze acties tijdens de ochtendspits heel wat files langer werden dan normaal, werd niet door iedere weggebruiker even goed onthaald. Toch kregen we ook positieve reacties van voorbijgangers die begrip tonen en onze politiemannen en -vrouwen hierin steunen

stiptheidsactie Hasselt

stiptheidsactie aan de N74 in Hasselt

stiptheidsactie Hasselt

file aan de grenscontrole in de luchthaven Brussel-Nationaal

Vorming werkt!

11/10/2018

Dat ACV Politie heel wat gedreven en gemotiveerde afgevaardigden heeft, blijkt vandaag nog maar eens. In het opleidingscentrum van ACV Antwerpen volgt een aantal collega's een voortgezette opleiding rond tucht en evaluatie. Op die manier verhogen we nog meer deskundigheid en beschikbaarheid voor onze leden. Sterk bezig collega's!

vorming militanten
vorming militanten

ACV lokt in Mechelen heel wat kandidaten voor een job bij de politie

10/10/2018
Infosessie Mechelen

ACV Bijblijf en ACV Politie organiseren in alle Vlaamse provincies infosessies waarin we kandidaten voor een job bij de politie heel wat tips en tricks bijbrengen. Daardoor vergroten ze ruim hun slaagkans op de toegangs-proeven.

Zo ontvingen we gisterenavond weer tientallen geïnteresseerde kandidaten op de infosessie in Mechelen. En zaterdag mogen ze opnieuw aantreden. Dan volgt een oefendag, waarin ze ondergedompeld worden in simulaties van de selectieproeven.

Alvast succes!

ACV Politie voert info-campagnes

10/10/2018
ACV Infocampagnes

Vanavond ging er in de Universiteit Gent een provinciaal verkiezingsdebat door. Dat vonden we een ideaal moment om er een delegatie van ACV Politie op af te sturen. We verzamelden aan de ingang van de universiteit en heetten er de toehoorders welkom. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. We deelden ook informatiefolders uit waarin we vragen om respect te hebben voor onze job en ons statuut. De reacties van de genodigden waren erg positief, m.a.w.: missie geslaagd!

Manifestatie van 28/9 voor het behoud van onze ziekteregeling

28/09/2018

Beste collega

Bedankt dat je erbij was! En was je opgevorderd, ziek of om een andere reden verhinderd? Dan bedanken we je toch voor je sympathie voor onze actie van vandaag.

ACV Politie

manifestatie 28 september
manifestatie 28 september

Oudere berichten

archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!