ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

 
 

 

 

 
 

Meer nieuws

 

Beloofde maatregelen voor betere beveiliging van de luchthaven Zaventem blijven uit

16/07/2018

ACV Politie wijst met een beschuldigende vinger naar de overheid, omdat de beloofde maatregelen om de beveiliging van de luchthaven van Zaventem te verbeteren, veel te traag gerealiseerd worden.

De aanslag van 22 maart 2016 is al meer dan twee jaar geleden. En toch kampen de politiediensten op de luchthaven nog steeds met een onderbezetting, verouderd materieel en een onvoldoende te beveiligen infrastructuur. ACV Politie is dan ook enorm teleurgesteld dat de beloofde intenties, verkregen na lang onderhandelen door onze vakbond, vandaag nog steeds dode letter zijn.

 

"Politiezones krijgen dit jaar meer geld uit federaal Verkeersveiligheidsfonds"

16/07/2018

"De lokale politiezones kunnen dit jaar rekenen op meer dan 100 miljoen euro – 101.054.905,85 euro om precies te zijn – aan federale middelen voor hun verkeersveiligheidsbeleid", zo lezen we op de website van Polinfo.be. 

Koploper dit jaar is de Limburgse politiezone CARMA. Zij ontvangen bijna 2,5 miljoen euro. 8 zones ontvangen ruim 1 miljoen euro.

Lees verder op InfoPol.be

 

"Interne controle werkt verlammend: agenten bang de straat op"

13/07/2018

"Interne controle werkt verlammend: agenten bang de straat op", kopt het Laatste Nieuws.

In het artikel in het Laatste Nieuws wordt onder meer de toestand in de politiezone Leuven aan de kaak gesteld, waar momenteel een onderzoek loopt naar aanleiding van een anonieme collectieve klacht via de externe preventiedienst. Omdat het onderzoek nog niet afgerond is, gaan we niet dieper in op de feiten. 

Weet echter dat ACV Politie mee aan tafel zit om samen met de lokale overheid naar oplossingen te zoeken. Deze zouden ertoe moeten leiden dat de balans in evenwicht wordt gebracht tussen de interne en externe controleorganen enerzijds en de zelfredzaamheid van de politieman en -vrouw op het terrein anderzijds.

Hier vind je het desbetreffende artikel in het Laatste Nieuws

 

Kaderproef voor bevordering naar het officierskader

09/07/2018

De dienst Rekrutering en Selectie van de politie organiseert een vergelijkend examen voor hoofdinspecteurs die de ambitie koesteren om over te gaan naar het officierskader. 

Om zich te kunnen inschrijven voor dit vergelijkend examen dienen de kandidaten houder te zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking genomen worden voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale rijksbesturen, zoals opgenomen in de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. 

In afwijking van de bovenvermelde vereiste zijn de personeelsleden van het middenkader die geslaagd zijn voor de "kaderproef" vrijgesteld van deze diplomavereiste. De geïntegreerde politie zal een kaderproef organiseren met als bedoeling de intellectuele en de professionele kennis te testen van de kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste voorzien voor een eventuele latere toetreding tot het officierskader.

Inschrijven voor de kaderproef in het kader van de sociale promotie hoofdinspecteur > commissaris kan tot en met 31/07/2018

Meer info vind je op de website van JobPol: https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/promotie-examens

 

Op zoek naar een uitdagende job vol afwisseling?

09/07/2018 (update)

Wil je graag bij de politie werken? Weet dan dat amper 1 op de 10 kandidaten slaagt op de ingangsproeven! 

Gelukkig is er ACV. Dankzij onze bijblijfconsulenten en de vrijwillige inzet van een aantal gedreven politiemensen kan jij je kosteloos laten begeleiden om goed voorbereid aan de selectieproeven te beginnen en daardoor je slaagkansen sterk te verhogen. Daarom nodigen we je graag uit op onze infosessies en oefendagen.

De eerste infosessie "Werken bij de politie" die ACV na de zomerstop inricht, gaat door in 2800 Mechelen, Onder den Toren 5, in de zalen 2 en 3 (gelijkvloers).

Voor de info-avond verwachten we je op dinsdag, 9 oktober om 19u30. De oefendag duurt een hele dag en gaat door op zaterdag, 13 oktober vanaf 9u.

OPGELET: Vooraf inschrijven is verplicht en doe je via deze link.

 

Personeel tevreden over nieuwbouw politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Bron foto: Politie-zine

Lees hier meer over de nieuwbouw in de Politie-zine van Politie LRH

16/06/2018

Onze collega's van politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad) kijken zenuwachtig en vol verwachting uit naar de verhuis naar hun nieuwbouw. Volgende week dinsdag is het zover. Meer dan 300 personeelsleden nemen definitief hun intrek in het gloednieuwe politiehuis.

Een nieuwbouw die meer dan nodig bleek. Weet dat de huidige locatie aan de Hasseltse "Groene Boulevard" eigenlijk enkel voldeed om er de toenmalige gemeentepolitie van Hasselt in onder te brengen. Sinds 2001 verdubbelde het aantal personeelsleden door de vorming van politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) en nog niet zo lang geleden was er de fusie met de politiezone West-Limburg (Lummen, Herk-de-Stad en Halen). 

Bijna op iedere vergadering van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) werd een agendapunt met betrekking tot de infrastructuur besproken. Ging het niet om het plaatsgebrek in de kantoren, kleedkamers of refters, dan handelde het over de toestand van de liften of van de elektrische installatie. Het onderbrengen van een aantal diensten in een nabijgelegen kantoorgebouw bracht gaf wel wat ademruimte, maar toch pleitten we als vakbond meer dan eens voor een meer definitieve oplossing.

Waarschijnlijk ligt het niet alleen aan het feit dat wij als vakbond vroegen om een nieuw kantoor voor Politie LRH, ook korpschef Pirard blijkt met een baksteen in de maag te zijn geboren, want hij is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Dankzij de realisatie van het nieuwe politiehuis in Sint-Truiden mogen we hem als ervaringsdeskundige bestempelen. En terecht, zo blijkt.

 

Politiezone Limburg Regio Hoofdstad blijkt populaire werkgever

06/06/2018

Op zoek naar een job bij de politie? Weet dan dat je niet de enige bent!

Ook voor een burgerfunctie loopt het vaak storm, zo bleek vandaag weer eens in Hasselt, waar Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad momenteel selectieproeven organiseert voor de aanwerving van onthaalbedienden. 

Ligt het aan het feit dat het gros van het politiepersoneel binnenkort ondergebracht wordt in een gloednieuw politiehuis? Wie zal het zeggen. In ieder geval was er een stevige opkomst van kandidaten. We vernamen dat er zich meer dan honderd sollicitanten aanboden voor deze job. 

Van de deelnemers die vandaag de schriftelijke selectieproef aflegden, zullen de dertig met het beste resultaat doorstromen naar de volgende proef.

Alvast succes!

 

Twee politiemensen laten het leven in Luik

31/05/2018

Wat zich in Luik heeft afgespeeld, is de meest laffe uiting van geweld tegen de politie. Het verlies voor de familieleden en collega’s moet ondraaglijk zijn. Dat onze politiemensen op het terrein vaak het eerste slachtoffer van geweld worden, hebben wij als politievakbond al vaak aangekaart.

De vaststelling dat de positie van de politie in onze maatschappij grondig gewijzigd is, kan niemand meer ontkennen. Uitspraken zoals ‘radicale haat tegen de politie’ en ‘schutter viseerde de politie’ doen niemand nog opschrikken, maar de schok na Luik is nu voor veel politiemensen enorm. In heel wat gevallen gaat dit over in woede en zelfs angst. Het ongeloof is nog groot, maar naast de vele vragen beginnen ook de eerste aanwijzingen van schuld de kop op te steken. De manier waarin bepaalde politici hier een rol in spelen is soms beschamend.

Niet het systeem van penitentiar verlof, uitgaansvergunningen of voorwaardelijke invrijheidsstelling zou hier ter discussie moeten staan. De vele alarmkreten over de uitholling van het overheidsapparaat verdienen veel meer aandacht. De toestand in de gevangenissen en de werkdruk voor onze politiemensen zijn een rechtstreeks gevolg van beslissingen die de beleidsmakers namen.

De politiediensten die kreunen onder de werkdruk en gebrek aan personeel zijn op één hand niet te tellen. Tekorten van 40 of 50 % aan personeel vormen geen uitzondering. Aankoop van materiaal wordt meer dan eens uitgesteld om budgettaire redenen, niet in het minst binnen de federale politie. De opdrachten die men extra dient uit te voeren, hebben tot gevolg dat men operationele keuzes moet maken.

De voorbeelden van gedetineerden die door hun verblijf in de gevangenis nog dieper in de spiraal van drugs, geweld en crimineel gedrag terechtkomen zijn legio. Een aspect dat daar de laatste jaren nog bovenop kwam, is het radicaliseren. Niet enkel ontbreekt het blijkbaar aan voldoende omkadering voor extremisten die in de cel belanden, maar ook de olievlek van het radicalisme kan in onze gevangenissen zonder probleem uitdeinen.

De schuld voor dit alles is niet te leggen bij een cipier of sociaal assistent, niet bij een politieman, korpschef of financieel beheerder, zelfs niet bij een minister. Het is een collectieve schuld van alle beleidsmensen die onafgebroken besparingen hebben opgelegd aan de overheidsdiensten.

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie n.a.v de aanslagen van 22/3 hebben aangetoond dat de nadruk moet liggen op meer samenwerking. Nu meer dan ooit moeten we dit ter harte nemen en gezamenlijk de handen in mekaar steken om al het mogelijke te doen om dergelijke aanslag(en) te vermijden. Laten we deze aanbevelingen niet onbenut

Het valt immers op dat de commentaren er telkens zijn zodra er iets fout loopt, maar de stemmen verstommen wanneer er moet gepraat worden over investeringen en nieuwe projecten. Te lang heeft men de overheid, niet in het minst justitie en politie, als een noodzakelijk kwaad gezien waarop makkelijk bespaard kon worden. De grens is nu echter bereikt voor ons.

De slachtoffers zullen voor het leven getekend blijven en zij verdienen onze steun. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden moet nu eerst het rouwproces voorrang krijgen. 

De overheid kent alvast onze standpunten waar we niet op zullen ingeven. 

Joery Dehaes
Secretaris
ACV Politie

 

Bezit en gebruik van stroomstootwapens is momenteel niet wettelijk in orde

28/05/2018

In veertien politiezones draait momenteel een proefproject met stroomstootwapens, beter gekend als "tasers". De Procureurs-Generaal reageerden hierop met een schrijven aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon. Zijn uitten daarin hun grote bezorgdheid over het gebruik van deze wapens.

Ook ACV Politie wil niet dat de politieman op het terrein de dupe wordt van de gadgets van minister Jambon. Dat het om verboden wapens gaat, daar ligt blijkbaar niemand van wakker. Tenminste, tot het fout loopt en de politieman of -vrouw die het verboden wapen inzette, vervolgd wordt voor het gebruik van verboden wapens. 

Meer hierover in De Telegraaf (NL), Knack en Het Nieuwsblad.

 

Ancienniteit wordt binnenkort visueel zichtbaar op het uniform

23/05/2018 (update)

Ieder personeelslid dat over 13 jaar graadanciënniteit beschikt, ziet zijn graad voorafgegaan door het kwalificatief ‘eerste’. Dit is geen nieuwe bijkomende graad, maar een valorisatie en visualisering van de opgebouwde ervaring. Tevens geldt dit zowel voor het operationeel personeel als voor het CALog, en ongeacht of het om contractueel of statutair personeel gaat.

Deze ancienniteitsgraad wordt bij het geüniformeerd personeel gevisualiseerd in de graadkentekens (zie voorbeeld voor de inspecteur / eerste inspecteur hiernaast. Kijk je daar al naar uit, weet dan dat omwille van de beperkte productiecapaciteit van de leverancier de verdeling in meerdere stappen zal verlopen. Daarnaast dient er ook een budgettaire ruimte te worden voorzien voor de aanmaak en levering van de kentekens voor op de functionele kledij. Men voorziet de eerste leveringen ergens in het laatste kwartaal van 2018.

Op 16 mei van dit jaar verscheen het KB dat de visualisering van de graadanciënniteit bepaalt in het Belgisch Staatsblad. Je kan via deze link het KB inkijken.

 

ACV Politie ziet minister Jambon kort door de bocht vliegen

18/05/2018

Joery Dehaes
secretaris van ACV Politie

Vandaag verscheen in De Tijd een artikel waarin minister Jambon een audit van het recruteringsbeleid van de politie bekend maakt. Men stelt volgende zaken vast: de selectieprocedure duurt te lang en het imago van de politie als werkgever schiet duidelijk te kort.

De vaststellingen van de audit komen echter als geen verrassing voor ACV-Politie, maar we zijn wel verbaasd over de conclusies die minister Jambon er uit trekt. Vooral de uitspraak dat de politie het grotendeels aan zichzelf te danken heeft wanneer ze onvoldoende personeel aantrekt, doet ons de wenkbrauwen fronsen.

“Het klopt dat de doorlooptijd voor de selectieprocedure nu veel te lang is en er een imagoprobleem kan zijn voor de politie, maar minister Jambon moet wel intellectueel eerlijk blijven.”, reageert Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie. “De schuld integraal bij de recuteringsdienst leggen of het wijten aan het recruteringsbeleid en zwijgen over de politieke beslissingen die nefast zijn voor onze politieorganisatie, kan niet anders dan een bewuste strategie zijn om de waarheid te verdoezelen.”

Het merendeel van de premies en vergoedingen werden geschrapt voor nieuwe personeelsleden, de aspiranten werden tijdens hun opleiding in een lagere loonschaal geplaatst en tal van maatregelen in het kader van de optimalisatie werden op kap van het personeel doorgeduwd. Door besparingen op middelen en personeel zijn de diensten binnen de federale politie die te kampen hebben met een leegloop, niet meer te tellen. Personeelstekorten van 30% en meer zijn binnen de federale politie meer regel dan uitzondering. “Deze beslissingen hebben een veel grotere impact op het imago van de politie als werkgever, maar worden boven onze hoofden genomen. De vaststellingen van de audit kloppen dus wel, maar bij de het trekken van de conclusies gaat minister Jambon volgens ons veel te kort door de bocht.” besluit Joery Dehaes.

Als politievakbond zijn we uiteraard te vinden voor alle verbeteringen aan de selectieprocedure, maar het strijden voor voldoende middelen en personeel blijft voor ons toch het belangrijkste strijdpunt. Deze audit moet dan ook de basis zijn voor een sterke wervingsdienst binnen politie, de know-how en expertise is zeker aanwezig, nu nog de middelen en voldoende personeel. Het Antwerps voorbeeld werkt ook net omdat er daar voldoende middelen en mensen aanwezig zijn.

 

 

Foutmelding SmartCop

18/05/2018

De programmeur van de exceltoepassing SmartCop lichtte ons erover in dat er een fout geslopen is in zijn toepassing. 18 april 2018 wordt in het bestand aangeduid als een gewone werkdag i.p.v. een zaterdag, Je kan dit als volgt oplossen:

 • Kies in het menu van excel "Bewerken" en "Ga naar" (of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+G)

 • Typ CD28 (in verwijzing)

 • Typ 0 en druk vervolgens op de entertoets (0 = cijfer nul)

 • Het probleem is opgelost als de achtergrondkleur is veranderd.

 • Vergeet niet het bestand op te slaan!

 

Massale opkomst tijdens de manifestatie in Brussel

16/05/2018

ACV Politie bedankt haar leden en militanten voor hun deelname aan de manifestatie

Maar liefst 70.000 manifestanten trokken vandaag naar Brussel om hun ongenoegen te uiten over de pensioenplannen van deze regering. Ook ACV Politie trommelde haar leden op om hieraan deel te nemen. 

ACV Politie bedankt via deze weg alle leden, militanten, collega's en sympathisanten voor hun massale aanwezigheid op de manifestatie van vandaag in Brussel. Jullie maakten allemaal mee het verschil! Samen sterk! Dikke merci, mensen.

 

 

Foutieve lijst aan SSGPI zorgt voor onterecht inhouden van een deel van het vakantiegeld

15/05/2018

We ontvingen van DRF/FIN het bericht dat er een en ander fout gelopen is bij de uitbetaling van het vakantiegeld. Er werd bij een aantal personeelsleden ten onrechte een bedrag is ingehouden. Een aantal personeelsleden stelden dit vast op de weddefiches en ze zijn verbolgen over de fout en over het feit dat zij niet persoonlijk ingelicht werden. De medewerkers van DRF/FIN/Receivables zetten inmiddels alles in het werk om het vakantiegeld correct uit te betalen. Er wordt verwacht dat ze dit binnen twee dagen rond krijgen.

DRF/dienst financieel beheer biedt aan alle betrokken personeelsleden excuses aan voor het ongemak. Tevens worden de nodige controlemaatregelen in plaats gesteld zodat in de toekomst geen fouten meer in de lijst zullen staan en zal er nauwlettend op toegezien worden dat een communicatie, voorafgaandelijk aan de inhouding, aan de betrokken personeelsleden zal gericht worden.

 

Zin in een carrière bij de politie?

14/05/2018

Wil je graag bij de politie werken? Kom dan naar onze infosessies en verhoog je kans op een job!

Waar? 
Henri Horriestraat 31 te 8800 Roeselare

Wanneer?
Dinsdag, 22 mei 2018 van 19 u. tot 21u30

Opgelet: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

Kostprijs?
Gratis

Inschrijven?
Klik hier

Meer info?
bijblijven.west-vlaanderen@acv-csc.be

Tijdens deze infosessies krijg je veel nuttige tips, oefeningen en informatie, zodat je goed voorbereid aan de selectieproeven van de politie kan deelnemen.
En dat is nodig, want momenteel slaagt slechts 1 op 10 kandidaten voor deze proeven.

Nadat je de infosessie volgde, krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan de oefendag. Deze gaat door op zaterdag 26 mei.

 

Bewakingsagenten mogen dan toch een wapen dragen

8/05/2018

In principe worden bewakingsactiviteiten zonder bewapening uitgeoefend door bewakingsagenten. Echter, voor bepaalde risicovolle opdrachten kan Minister Jambon toch een ‘bijzondere toestemming’ geven om een wapen te dragen.

Lees verder op PolInfo.be

 

Woon-werk met de fiets? Goed bezig, maar ...

07/05/2018

Ga je met de (elektrische) fiets naar het werk? Wees dan extra voorzichtig, want in de helft van de woon-werkongevallen zijn er fietsers betrokken. Op de website van Jobat vind je alvast enkele tips om veilig op het werk en weer thuis te geraken. 

 

Nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden

02/05/2018

Het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) verspreidde eind vorige maand een nota over de nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden door de werkgever en dit tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Deze termijnen wijzigden met ingang van 1/05/2018.

De desbetreffende nota, SSGPI-RIO/2018/558 van 26/04/2018 vind je hier.

 

Succes met je nieuwe uitdaging!

30/04/2018

Hoofdcommissaris Catherine De Bolle staat in de startblokken om aan haar nieuwe job te beginnen.

Op 1 mei 2018 neemt de federale politie afscheid van hun commissaris-generaal. Zoals we eerder al berichtten, zal Catherine De Bolle weldra starten met haar nieuwe job bij Europol. 

ACV Politie bedankt haar via deze weg voor de uitstekende samenwerking en we wensen haar succes met haar nieuwe uitdaging als Uitvoerend Directeur bij Europol.

 

 

16/5: pensioenmanifestatie: "Waardige pensioenen voor iedereen"

25/04/2018

Pensioen op punten !? Nee dank u!

Het pensioen op punten is een volledig nieuwe methode om pensioenen te berekenen. De weddebasis, het berekeningspercentage, de loopbaanduur, de pensioendatum … alles verandert

En alles wordt heel onzeker. Het pensioen op punten is namelijk afhankelijk van de evolutie van de levensverwachtingen, de budgettaire situatie en heel wat andere factoren. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen die vanaf 2025 op pensioen gaat.

Tussen de regering en de sociale partners is er geen enkele consensus om over te stappen naar die regeling. 

Met alles wat vandaag bekend is, ziet ACV Openbare Diensten en ACV Politie het puntenstelsel helemaal niet zitten. 

De minister van Pensioenen moet tegen juni aangeven of hij al dan niet wil doorgaan met het project. ACV Politie stapt dan ook mee in de manifestatie van 16 mei en wil iedereen ervan overtuigen dat het puntenstelsel zoals het er vandaag uitziet geen goed idee is en dat men er politiek best van afstapt.

Het puntenstelsel is geen basis voor een nieuw sociaal contract voor het overheidspersoneel.

Afspraak om 11u. in de Albert II-laan aan het Noordstation, vertrek van de manifestatie om 11u30. 

Meer weten? Klik hier voor de flyer!

 

Op de koffie met ACV Politie

20/04/2018

"Peace love coffee" 

"Peace love coffee" lezen we op de zijflank van de koffiekar van Jong ACV Openbare Diensten. Deze koffiekar deed in heel Vlaanderen de afgelopen weken tal van locaties aan, waardoor we  inmiddels al heel wat volk konden bereiken.

En dat is iets wat onlangs ook gebeurde in de provincie Oost-Vlaanderen; waar ACV Politie in een aantal lokale politiezones haar collega's uitnodigde om samen een kopje koffie te komen drinken en wat bij te kletsen. 

En of dit initiatief door de politiemensen gesmaakt werd? Dat spreekt toch voor zich!

 

Schietoefeningen opgeschort na incident waarbij een collega levensgevaarlijk gewond raakte

19/04/2018

Toen er bij een oefening van de speciale eenheden per ongeluk een echte kogel werd afgevuurd in plaats van blank munitie, raakte een collega zwaar gekwetst. Dit incident werd besproken tijdens het Hoog Overlegcomité (HOC) van 18/04/2018. 

"Simulatieoefeningen moeten in alle veiligheid kunnen plaatsvinden. Daarom drongen we gisteren tijdens het HOC ook aan om dergelijke oefeningen met echte wapens tijdelijk op te schorten.", aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie in Het Laatste Nieuws.

Lees verder

 

Boost je carrière en doe mee aan de sociale promotie!

18/04/2018 (update)

De dienst rekrutering en selectie van de federale politie (DPRS) organiseert selectieproeven voor de kandidaten voor bevordering door overgang naar een hoger niveau.

1. het administratief en logistiek kader. 

Alle info m.b.t. de informatiesessie, de timing als ook de te kennen materie kan geraadpleegd worden via deze link.

2. het operationeel kader

Alle info m.b.t. de informatiesessie, de timing als ook de te kennen materie kan geraadpleegd worden via deze link.

Opgelet! Inschrijven voor deze selectieproeven moet gebeuren voor het einde van de maand april 2018.

 

Groen licht voor start onderhandelingen zware beroepen

31/03/2018

Meer weten over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandlingen over de zware beroepen? 

Klik dan hier of op de afbeelding om te navigeren naar de bijdrage op de website van ACV Openbare Diensten!

 

ACV Politie informeert het politiepersoneel over de nakende wijzigingen in ons statuut

30/03/2018 (update)

Na maanden van onderhandelen kwamen de vakbonden tot een akkoord met minister Jambon over de eisencahiers. De looncorrecties, nieuwe loonschalen, het systeem van vergoedingen en de gevolgen van een sociale promotie kwamen hierin onder andere aan bod. De protocollen dienen nog te passeren bij de federale regering en de steden en gemeenten. 

Toch nam ACV Politie al het initiatief om middels provinciale infomomenten zowel leden als niet-leden te informeren over dit belangrijk dossier. Naast het inhoudelijke van deze onderhandelingen had onze secretaris en onderhandelaar Joery Dehaes het ook over de evolutie binnen de onderhandelingen, van de punten de we als ACV Politie binnenhaalden en de voorwaarden die wij hebben gesteld bij ons akkoord.

foto boven: infomoment in Antwerpen op 26/03/2018

Infomoment 
ACV Politie nodigde iedereen die werkzaam is binnen de geïntegreerde politie, zowel leden als niet-leden, uit op onze provinciale infomomenten. 

Na de verwelkoming en inleiding door de provinciale voorzitters, gaf secretaris Joery Dehaes een uiteenzetting over de stand van zaken van de sectorale onderhandelingen. 

Na de daarop volgende vragenronde overliep hij enkele nationale dossiers, zoals de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van de zware beroepen in het kader van onze pensioenen en de valkuilen rond het gebruik van de bodycams en het stroomstootwapen.

 

foto links: infomoment in Gent op 30/03/2018

 

Vuur aan de schenen van kandidaat politie-inspecteur

24/03/2018

Je hele zaterdag opofferen om je voor te bereiden op de ingangsproeven voor een carrière bij de politie? 

Vuur aan de schenen gelegd
Voor meer dan 80 geïnteresseerden bleek dat geen probleem. Ze schreven zich in en verschenen op de oefendag die ACV Bijblijf i.s.m. ACV Politie vandaag organiseerde in Sint-Niklaas. Alle onderdelen van de selectieprocedure werden toegelicht én voor een deel ook nagebootst. 

Toen een kandidaat het vuur aan de schenen gelegd kreeg tijdens de simulatie van het selectiegesprek voor de selectiecommissie, bleek al snel dat ook voor dit onderdeel van de selectieprocedure een degelijke voorbereiding onontbeerlijk is.

Tip! Verhoog je kansen voor een job bij de politie, kom naar onze infosessies!
Wil ook jij jouw kansen verhogen op een job bij de politie? Schrijf je dan zeker in voor onze volgende infosessies.
Meer info vind je hier.

VLNR: Koen Dooms, Kristof Ceulemans en Erwin Hongenaert legden als selectiecommissie tijdens een simulatie van het selectiegesprek een kandidaat politie-inspecteur het vuur aan de schenen.

 

Grootschalige actie met de pensioenkrant

20/03/2018


Je weet het ongetwijfeld al: ons overheidspensioen staat op de helling. En ook de werknemerspensioenen lijden onder de huidige regeringsmaatregelen. 

Samen met onze collega's van de andere vakorganisaties maakten we een pensioenkrant om duidelijkheid te scheppen in de pensioenchaos. Voor de openbare sector is vooral het artikel op pagina 10 - "Overheidspensioenen op de helling" - van belang.

Onze militanten verspreiden momenteel een papieren versie van deze krant op de werkvloer. Maar omdat we niet overal tegelijk kunnen zijn, kan je hem ook hier digitaal inkijken.

Lees hier de pensioenkrant. 

 

Vergeet je syndicale premie niet aan te vragen!

15/03/2018

Je zal deze maand een formulier ontvangen om je syndicale premie aan te vragen. En da's niet niks. Weet dat je maar liefst tot 90 euro kan terugkrijgen!

Vul het formulier zorgvuldig in - vergeet daarbij zeker je rekeningnummer niet - en bezorg het aan onze afgevaardigde op het werk of stuur het rechtstreeks naar ACV Openbare Diensten / Politie, Helihavenlaan 21 te 1000 Brussel.

Is maart voorbij en je hebt geen formulier ontvangen? Laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat je toch nog een premie kan ontvangen!

Nog vragen? Neem dan zeker contact op! Hier vind je de contactgegevens.

 

ACV Politie geeft voorwaardelijk akkoord over de sectorale onderhandelingen binnen de politie

13/03/2018

Dat de politiemensen al meer dan 17 jaar geen aanpassingen kregen aan hun barema’s en bovendien slechter voorzien werden dan hun collega’s binnen het openbare ambt, kon voor ACV-Politie al lang niet meer door de beugel. In onze eisencahiers brachten we dit dan ook uitvoerig op de onderhandelingstafel.

Na maanden van onderhandelen kwamen we vandaag met minister Jambon tot een akkoord over de sectorale onderhandelingen. Het akkoord dat wij vanuit ACV-Politie gaven, was evenwel onder bepaalde voorwaarden, in concreto een aantal garanties die we willen inbouwen voor onze politiemensen.

“Het zal u niet verbazen dat we initieel veel verder wensten te gaan, maar het bereikte akkoord is alvast een stap in de goede richting en geeft een groot deel van het politiepersoneel een looncorrectie waar ze al lang recht op hadden.” verduidelijkt Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie. “In de laatste fase van de onderhandelingen konden we voorkomen dat er een compensatie zou komen voor de maaltijdcheques die we nu zullen krijgen.”

Naast een aantal baremische aanpassingen werd er onderhandeld over de vereenvoudiging van het systeem van functietoelagen en vergoedingen. Op een beperkt aantal toelagen na, worden ze allemaal uitdovend. Concreet komt het er op neer dat het aanwezige personeel ze nog kan behouden, zolang ze in hun specifieke functie (met de daaraan verbonden functietoelage) blijft. De nieuwkomers zullen terechtkomen in een vernieuwd, zeg maar opgekuist, systeem van vergoedingen.

“Vanuit ACV-Politie begrijpen we de nood aan een vereenvoudigd systeem van toelagen en vergoedingen, maar zonder de overgangsmaatregelen voor het huidig personeel en de correcties aan de barema’s zouden we nooit akkoord gegaan zijn.” verklaart Joery Dehaes.

De onderhandelingen kennen nu nog hun verdere verloop, aangezien zowel de federale regering als de steden en gemeenten nog hun zeg hebben in dit dossier. Voor ACV-Politie is het alleszins duidelijk dat wij blijven hameren op onze eisen en na dit dossier een nieuw eisencahier zullen opstellen.

 

"Politiemensen zijn geen boksbal!"

13/03/2018

In het kielzog van het Maaseiker carnaval liep een ruzie zodanig uit de hand dat tijdens de tussenkomst van de politie één van onze collega’s knock-out werd geslagen. Toen een aantal politiemensen de omstaanders trachtten ervan te weerhouden om de vermoedelijke dader te bevrijden, raakten er nog meer politiemensen ernstig gekwetst. Drie van de herrieschoppers worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en riskeren gerechtelijke vervolging.

Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie reageert: "Al jaren sensibiliseert ACV Politie de overheid en justitie om geweld tegenover politieambtenaren strenger aan te pakken. Onze mensen op het terrein zijn geen boksbal. Hoog tijd dat men beseft dat dergelijke feiten niet kunnen en dat daders effectief vervolgd en bestraft worden.”

ACV Politie wenst haar gekwetste collega's een spoedig herstel toe.

 

ACV Politie is niet gekant tegen het gebruik van de bodycam, maar wel indien dit gebeurt in het kader van tucht of als controlemiddel

10/03/2018

Afgelopen donderdag keurde de Kamer de nieuwe camerawet goed. Onder andere de mogelijkheid tot het dragen van de zogenaamde bodycam door politieagenten op het terrein werd er in opgenomen. In het verleden was het gebruik slechts beperkt tot een aantal specifieke situaties. 

Enerzijds zijn we als politievakbond tevreden dat de technologische vooruitgang ook binnen de politie gevolgd wordt, anderzijds zitten we toch met een aantal bezorgdheden. Voor ons is het duidelijk dat de bodycam een hulpmiddel kan betekenen voor onze politiemensen, maar het mag geen extra controlemiddel worden. “De doelstellingen voor het gebruik, of zeg maar de finaliteit van de bodycam, moet wel duidelijk omschreven worden. De bodycam heeft namelijk ook zijn beperkingen en daar mag ons politiepersoneel niet de dupe van worden.” verklaart Joery Dehaes, secretaris ACV-Politie. 

Zo zal men nooit permanent aan het filmen zijn. Bij een incident is het dus perfect denkbaar dat men de aanleiding of de eerste fase ervan niet heeft vastgelegd op film. De reactie van de politie kan dus op basis van de film alleen geïnterpreteerd worden als buiten proportie of zelfs onnodig. Bovendien kan men nooit alles filmen en gebeuren er bepaalde handelingen buiten beeld, waardoor de bodycam een vertekend beeld van het incident kan weergeven.

Een andere probleem kan zich stellen wanneer men bij een bepaald incident de bodycam niet zou hebben ingeschakeld. Gaat men de betrokken politieman niet met een bepaalde argwaan bekijken? 

“Kortom, voor ons kan de bodycam zeker een meerwaarde betekenen om bepaalde vaststellingen te staven, maar we moeten ons beducht zijn voor de beperkingen ervan. In dat kader zijn we dan ook gekant tegen het gebruik van de bodycam in het kader van tucht of als controlemiddel voor het personeel.” aldus Joery Dehaes. 

We begrijpen dat men in bepaalde politiezones al aan de slag wil gaan met de nieuwe bodycam, maar net als de kinderen zullen ze moeten wachten tot Pasen om de cadeautjes uit te pakken. Er werd nog niets bepaald, laat staan goedgekeurd, over de aan te schaffen apparatuur. De Kamer heeft haar beslissing genomen, maar de regelgeving moet nu verder ontwikkeld worden. Onze aandacht zal dit zeker krijgen, in het bijzonder de omschreven doelstellingen, de richtlijnen voor het gebruik en de maatregelen ter bescherming van de privacy van zowel de burgers als onze politiemensen. 

 

Je voorbereiden op de selectieproeven voor een job bij de politie?

08/03/2018

Je voorbereiden op de selectieproeven voor een job bij de politie? Dat kan gratis en voor niets dankzij ACV! 

In de tweede helft van de maand maart 2018 strijken onze bijblijfconsulenten samen met een aantal politiemensen neer in Oost-Vlaanderen om er kandidaten voor een job bij de politie te informeren en tips te geven om je voor te bereiden op de selectieproven. 

Meer informatie hierover vind je op onze pagina "Werken bij de politie".

 

Geniet jij nog niet van de uitgebreide formule van de Hospitalisatieverzekering AG Insurance? 

08/03/2018

Geniet jij nog niet van de uitgebreide formule van de Hospitalisatieverzekering AG Insurance? Haast je dan om dat in orde te brengen voor de periode 2018-2023!

CALog-personeelsleden die niet genieten van de gratis medische zorgen, kunnen zich inschrijven voor de gratis hospitalisatieverzekering van AG Insurance. Al het andere personeel van de geïntegreerde politie, dus ook het operationeel personeel, kan zich hier eveneens voor inschrijven, maar zij zullen de premie wél moeten betalen. De korpschef of de personeelsdienst moet de nodige documenten aan de personeelsleden bezorgen.

Meer informatie hierover vind je in deze nieuwsbrief.

 

Sorry collega, steek je vakantieplannen maar weer weg!

05/03/2018

 

NAVO-top, WK Voetbal en Dour-festival gooien roet in het eten van onze vakantieplannen

"Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen" citeert het Nieuwsblad onze minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. 

Tijdens de tweede week van de zomervakantie vallen een aantal evenementen en gebeurtenissen samen, die ertoe leiden dat heel wat politiemensen hun vakantieplannen voor die periode weer mogen opbergen. In een eerder artikel over de NAVO-top wees ACV-secretaris Joery Dehaes al op het chronisch personeelsgebrek bij de federale politiediensten.. 

Lees verder in het Nieuwsblad.

 

"Veiligheid voorbehouden aan wie het zich kan veroorloven? Het wordt stilaan werkelijkheid."

03/03/2018

"Veiligheid voor wie het zich kan veroorloven", het wordt stilaan werkelijkheid: De N-VA-politiek over de outsourcing van de beveiligingsopdrachten gaat ongebreideld verder en zet de nationale veiligheid onder druk.

Vandaag verscheen in de media een artikel over de inzet van een private firma voor de beveiliging van militaire basissen in Heverlee. De militairen zouden volgens de minister van landsverdediging overgekwalificeerd zijn voor dergelijke taken.

 

 

Hoe veilig wordt het bij de veiligheidsdiensten

Bijna een jaar geleden verspreidden we een nieuwsbrief die integraal handelt over de privatisering van de veiligheidsdiensten. 

"De trend van de dag is een slanke efficiënte overheid. Links en rechts van ons zien we daar dagdagelijks de gevolgen van. Er wordt geïnformatiseerd, gerationaliseerd, geoptimaliseerd, geprivatiseerd. Van allerhande zaken die de overheid doet , wordt per definitie de rekening gemaakt: Anderen zullen het beter doen. Deze trend zien we nu ook sluipen in onze eigenste veiligheid. Laat veiligheid echter corebusiness bij uitstek van de overheid zijn. Vandaag meer dan ooit is het veiligheidsgevoel net iets waar we allen mee bezig zijn. Tal van issues passeren dan ook de revue. Welke keuzes worden uiteindelijk gemaakt?

De visie van ACV Defensie over de outsourcing van veiligheidsdiensten?

Een privébedrijf is erop gericht om winst te maken, daar waar overheidspersoneel zich voornamelijk richt op het leveren van kwaliteitsvolle diensten, die we als basis beschouwen, toegankelijk voor iedereen. Veiligheid is er zo een van, en wel een heel bijzondere: zonder veiligheid is er immers zelfs geen begin van een welvaarts- maatschappij zoals wij die nu kennen. 

 

"ACV Politie hield voet bij stuk rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord"

01/03/2018

Eisenbundel – loononderhandelingen – sectoraal akkoord

Op 28 februari kwam het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie weer samen in het kader van de loononderhandelingen. Minister Jambon kwam er persoonlijk een aantal nieuwe voorstellen op tafel leggen.

Tijdens de eerdere overlegmomenten, zowel formeel als informeel, bleef ACV Politie voet bij stuk houden rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord. Zo was het voor ons onaanvaardbaar dat de nabijheidstoelage werd afgenomen van het personeel (of in mindering gebracht van andere toelagen) en bleven de aanpassingen voor het CALOG ondermaats. De voorgestelde looncorrecties kwamen te laat in de carrière (B6 of M5) en daarnaast was er verduidelijking van een aantal maatregelen nodig alvorens we een akkoord zouden overwegen.

We zijn dan ook verheugd dat de overheid oren heeft gehad naar de verzuchtingen van ACV Politie. De onderhandelingen staan nu een stuk verder maar zijn zeker nog niet afgerond.

Concreet stelt de overheid volgende aanpassingen voor:

 • Correctie van de loonschalen B4 / B5

 • Maatregelen sociale promotie : vrijwaring van een minimum van 1.000 euro (bruto, niet-geïndexeerd) opslag bij het maken van promotie.

 • 19 toelagen en vergoedingen in uitdoving, maar met keuze voor behoud voor de actuele personeelsleden zolang ze binnen de functionaliteit (ruime interpretatie) blijven. Nabijheidstoelage is in het nieuwe voorstel uitdovend, en blijft dus wel voor de actuele personeelsleden.

 • Correctie op de loonschaal M4.1

 • Correctie op generieke Calog B +3,1%

 • Toekennen maaltijdcheques (aan 6 euro) voor alle Ops en Calog

 • Opheffing stelsel maaltijdvergoedingen

 • Keuze voor de actuele personeelsleden om stelsel van maaltijdvergoedingen te behouden

 • Opheffing van het stelsel van gecertificeerde opleidingen en COT. Enkel behoud van de max. loonschalenloopbaan Calog. Voorlopig zonder timing om het personeel nog de kans te geven in te stappen in de COT.

 • Behoud van de inconveniëntenregeling

 • Verder te onderzoeken conform openbaar ambt : contractuele loopbaan niv. B en C.

 • Opvolging van de evolutie van het openbaar ambt (om de twee jaar) en de bereidheid om dan telkens opnieuw te onderhandelen over gelijkschakeling eraan. 

De overheid heeft dus aanzienlijke aanpassingen aangebracht aan de eerdere voorstellen, maar de onderhandelingen gaan nu nog verder. ACV Politie zal nu deze voorstellen in detail bekijken en intern bespreken.  Hou zeker onze website www.acvpolitie.be in de gaten voor de evolutie van de onderhandelingen en andere actuele thema’s.

ACV-Politie wil via onderhandelingen tot de nodige resultaten komen in het belang van iedereen, zowel operationelen als Calog-personeelsleden!

Joery Dehaes
ACV Openbare Diensten – Politie
Secretaris

 

Wanneer wordt er nu onderhandeld over de zware beroepen?

20/02/2018

Luc Hamelinck "De mensen hebben recht op duidelijkheid"

Al in oktober vorig jaar bereikte de bijzondere commissie voor de openbare sector van het Nationaal Pensioencomité (NPC) een consensus over een aantal oriëntaties rond het dossier zware beroepen. Dat was toen een doorbraak. Vervolgens stelde de minister van pensioenen een wetsontwerp op. Dat raakte eind december niet op de ministerraad. Tot op vandaag blijft het dossier - ondanks de vele speculaties in de media dat “er nu wel iets mee gaat gebeuren” - onaangeroerd. Waarom toch?

Onze nationaal voorzitter aan het woord

 

Nog niet het juiste diploma in handen, maar toch zin in een carrière bij de politie? Het kan!

20/02/2018

"Campus Vijfhoek Mechelen TKO opent deuren"

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Mechelen vind je de Campus Vijfhoek. Het is een vormingscentrum voor tweedekans onderwijs (TKO). In samenwerking met de politie Mechelen-Willebroek organiseert Campus Vijfhoek een studietraject waarbij je én je diploma secundair behaalt én je voorbereidt op de selectieproeven van de politie. Je kiest een diplomagerichte opleiding uit ons aanbod: je volgt AAV* in combinatie met een beroepsopleiding en na het behalen van je diploma sluit je aan bij de avondopleiding voor de voorbereiding op de selectieproeven.

Meer weten?

*AAV is de algemene vorming die je samen met je beroepsopleiding volgt. Als je beide opleidingen behaalt, krijg je een diploma secundair onderwijs.

 

Er even tussenuit? Dat kan dankzij "Break @ work"

19/02/2018

4/5de regeling, halftijds werken, thematische loopbaanonderbreking, ... Het zijn allemaal termen waarvan je ongetwijfeld al wel eens van hoorde. Maar weet je of jij daar ook aanspraak op kan maken en hoe lang je daarvan zou kunnen genieten?

Via de website break@work kan je nagaan hoe het precies voor jou zit.

 

Goede pensioenen zijn een politieke keuze

19/02/2018

Je hoort zeggen dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, dat je beter investeert in een aanvullend pensioen, dat de pensioenleeftijd omhoog moet, dat we naar een pensioen met punten moeten gaan… Laat je niks wijsmaken. Goede pensioenen zijn een maatschappelijke en politieke keuze.

ACV verspreidt een brochure waarin wordt uitgelegd hoe de pensioenvork aan de steel zit. Download hier de brochure!

 

Erratum voor de mobiliteit 2018-A1

15/02/2018

In uitvoering van een verzoek aan het hoogoverlegcomité (HOC) werd beslist om de mob 2018-A1 te verwijderen en te vervangen door een erratum. Men zal de politiezones verwittigen, zodat ze plaatsen kunnen openen in het kader van dit erratum. 

Een nieuwe mobiliteit aspiranten zal dus gepubliceerd worden, waarbij elke leerling opnieuw verzocht zal worden om zich in te schrijven. De scholen en politiezones worden hierover zo snel mogelijk ingelicht. 

Ook zal DRP/DPP ons de nieuwe publicatiedatum van de mobiliteit aspirant meedelen, zodat we dit verder mee kunnen opvolgen.

 

Ruim de helft van de lokale politieagenten in onze hoofdstad mag strikt genomen geen wapen hanteren

06/02/2018 

foto en video: Bruzz.be

 

 

Binnenkort moet de grootste politiezone van ons land, Brussel Hoofdstad-Elsene, eindelijk beschikken over een eigen schietstand. Dat is niets te vroeg, want volgens de vakbond is vandaag amper de helft van de lokale politieagenten in orde met de vereiste schietoefeningen en mag de rest strikt genomen dus geen wapen hanteren. “Er zijn collega’s die schrik hebben van hun wapen”, zegt Rudy Harnie van het ACV.

Lees verder op Bruzz.be

 

In Wilrijk (Antwerpen) gooit de federale politie met geld

05/02/2018

De nieuwe directie DAB van de federale politie krijgt stilaan vorm en binnenkort starten de nieuwe rekruten hun opleiding tot beveiligingsagent. In het Vlaamse landsgedeelte zullen deze opleidingen doorgaan te Gent en Wilrijk. Beide campussen ondergaan hiervoor de nodige aanpassingen, maar in Wilrijk klaagt ACV Politie aan dat het geld er langs ramen en deuren wordt buiten gegooid.

Lees verder

 

SmartCop 2018

05/02/2018

Het heeft even op zich laten wachten, maar vanaf vandaag is SmartCop 2018 beschikbaar. 

De ontwikkelaar geeft nog mee dat indien je SmartCOP pas begint te gebruiken vanaf februari 2018 en dus januari niet wenst in te vullen, je dan best het volgende doet:
- In het tabblad "Gegevens" moet je het resterend verlof invullen van vorig jaar (Ref 42 cel L6).
- In het tabblad "Gegevens" moet je het genomen verlof in januari 2018 invullen in cel L7 (ref 43).
- In het tabblad van de maand februari moet je de reeds gepresteerde uren en minuten invullen als volgt:
- Cel Q3 moet je aanpassen van 1 naar 0 (Ref 91b) manuele overdracht uren en minuten.
- Cel N4 moet je het totaal gepresteerde uren van januari in vullen (Ref 91c).
- Cel P4 moet je de resterende gepresteerde minuten van januari invullen (Ref 91c).

Tip: je kan in een tabblad naar een bepaalde cel gaan met de toetsencombinatie Ctrl+G. Weet ook dat SmartCOP nog niet is aangepast voor collega's die 5/4 werken.

 

Geef je carrière een duw in de rug!

31/01/2018

De Dienst Recrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basis- naar middenkader) aan te werven.

Lees verder op JobPol.be

 

Vakbondsvoorstellen voor de versterking van de wettelijke pensioenen

25/01/2018

De minister van Pensioenen vroeg het Nationaal Pensioencomité (NPC) om te antwoorden op een reeks vragen over de toekomst van de pensioenen. Op 15 januari bezorgden de vakbonden en de werkgeversorganisaties als lid van het NPC hun bijdrage aan het secretariaat van het NPC. Tot nu toe ontbreekt enkel nog de bijdrage van de regering, die nochtans volwaardig lid is van het NPC.

In hun antwoorden herhalen de ACLVB, het ACV en het ABVV de zes punten waarvoor ze een voorafgaand engagement vroegen alvorens besprekingen op te starten over de toekomst van het pensioenstelsel. Tot op vandaag heeft de minister daar echter geen gevolg aan gegeven. De vakbonden vragen hier nochtans al om sinds het begin van de werkzaamheden van het NPC.

Lees verder!

 

Grote onzekerheid over politie-inzet bij NAVO-TOP

17/01/2018

Tijdens het Hoog Overlecomité van de politie hebben de vakbonden unaniem het voorstel van de overheid verworpen om de verlofmogelijkheden van het politiepersoneel in te perken.

Concreet komt het voorstel neer op de beperking van het personeel dat met verlof kan gaan van 9 tot en met 13 juli tot een maximum van 15 %. Aangezien het merendeel van de diensten van de federale politie betrokken zullen worden bij deze top, heeft het voorstel een impact op bijna het voltallige korps. Zelfs de diensten van de zeevaartpolitie wil men laten opdraaien voor ordediensten bij de top in Brussel.

“Wij begrijpen dat de overheid voldende capaciteit wil voorzien en wil anticiperen, maar volgens ons overdrijft men hier en is het personeel er de dupe van. Op de koop toe werd er eveneens nog niet bepaald wie het algemeen commando zal voeren over de top.”, verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Is het de DirCo van de federale politie of de korpschef van Brussel die de baas zal zijn? De keuze heeft een grote invloed over de inzet van het personeel. Aangezien men hier nog geen beslissing over genomen heeft, en er bijgevolg ook nog geen behoeftebepaling voor personeel uitgewerkt werd, is het voorstel om de verlofmogelijkheden van het personeel in te perken tijdens de zomerperiode dan ook onaanvaardbaar.

“Volgens de oveheid staat er een buitengewoon zware NAVO-top gepland in juli. Het feit dat er weer eens een extra inspanning van onze politiemensen gevraagd wordt, toont weer maar eens aan dat de federale politie met een chronisch peroneelsgebrek kampt.”, besluit Joery Dehaes

 

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor het Provinciaal Technisch Comité van ACV Politie Limburg

17/01/2018

Op vrijdag, 12 januari 2018 hield het Provinciaal Technisch Comité Limburg (PTC Lim) van ACV Politie haar eerste vergadering van 2018.

Eén van de agendapunten was het vernieuwen van de mandaten binnen dat comité. Manu Gilmont, die tot dan provinciaal voorzitter was, maar intussen aan de slag ging als vast afgevaardigde voor ACV Politie, gaf het voorzitterschap over aan Emile Vanelderen. Johan Craeghs neemt de taken van ondervoorzitter op. Ook Nathalie Baum en Heidi Lisson engageerden zich. Zij ondersteunen het bestuur van het PTC op  administratief vlak.

De redactie van ACV Politie wenst hen succes met hun nieuwe taak binnen onze vakorganisatie.

 

NAVAP-compensatie voor de politiezones

08/01/2018

Het KB over de NAVAP*-compensatie voor de jaren 2018 en 2019 is net voor het jaareinde in het Staatsblad verschenen. Voor 2018 is er 38,020 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 gaat het om 36,878 miljoen euro. De politiezones die een deel van de subsidies willen, kunnen hun aanvraag indienen.

Lees het artikel op Polinfo!

*NAVAP: non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

 

Paspoort van Erwin Hongenaert

04/01/2018

Erwin Hongenaert, de nieuwe vast afgevaardigde voor ACV Politie Provincie Oost-Vlaanderen is zich al stevig aan het inwerken in zijn nieuwe job. Onze redactie kon hem toch even strikken voor een interview. Vervolgens maakten we dit "paspoort" over Erwin.

 

HR-News: Hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel

03/01/2018

In december 2017 verscheen nummer 21 van HR-News. Daarin werd meegegeven dat de hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel werd hernieuwd bij dezelfde dienstverlener: AG Insurance. Het nieuwe contract loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2023.

Meer weten?

 

De Medische Dienst van de Politie op nieuwe wegen

6/12/2017

In een artikel in de Artsenkrant van 24 november 2017 geeft Dr. Wynsberghe, raadgevend arts bij het Provinciaal Medisch Centrum (PMC) West-Vlaanderen, zijn visie over de toekomst van de medische dienst van de geïntegreerde politie.

Je kan een door ons samengevatte versie van het artikel downloaden via
deze link.

 

Hij komt, hij komt, ... de eindejaarspremie 2017

5/12/2017

Op 4 december 2017 verspreidde het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) een dienstnota in verband met de eindejaarstoelage voor 2017. In de nota licht men de berekeningswijze toe en deelt men mee dat de uitbetalingsdatum voorzien is voor 18 december 2017. 

Je kan de nota hier downloaden.

 

Oudere berichten

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

Bezoek ons archief