ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

 
 

 

 

 
 

Meer nieuws

 

ACV Politie kondigt acties aan na schrappen ziektedagen van politiemensen.

01/08/2018

Zoals iedereen ondertussen al weet, nam de regering onlangs de beslissing om drastisch te snoeien in de ziektedagen voor de ambtenaren. Omdat er grote onduidelijkheid was of de politiemensen ook geviseerd werden door de regering, heeft ACV Politie dan ook onmiddellijk verduidelijking gevraagd aan de ministers Jambon en Vandeput. De ministers laten het na om ons enig antwoord te bezorgen.

Vandaag vond er een vergadering van onderhandelingscomité voor de politie plaats. Aangezien we de nieuwe ziekteregeling niet zomaar laten passeren kwam dit dossier ter sprake. Opnieuw stelden we de vraag of de nieuwe regeling ook voor de politie van toepassing zou zijn. “Tot onze verbazing kregen we nu wel een antwoord, spijtig genoeg niet datgene wat we wensten te horen.” aldus Joery Dehaes, onze vertegenwoordiger op het onderhandelingscomité. De voorzitter van het onderhandelingscomite, de directeur-generaal van ATS Binnenlandse Zaken, kon ons formeel bevestigen dat op het kabinet beslist werd dat het principesakkoord rond de ziekteregeling ook van toepassing zal zijn op de politiediensten.”

Steeds hebben we bij de overheid erop aangedrongen om de bijzondere inspanningen die onze politiemensen leveren naar waarde te schatten en respect voor hun werk te tonen. De overheid zou dit kunnen concretiseren door ons statuut te optimaliseren. Wat doet men nu? Net het tegenovergestelde!

Dit is een brug te ver, er zullen acties volgen!

Voor ACV Politie is dit een brug te ver. Het aanpassen van ons systeem van ziekteregeling kan voor ons niet, of het nu met of zonder overgangsmaatregelen is. Bovendien blijkt nu ook het gebrek aan respect door het uitblijven van de communicatie over de beslissing die blijkbaar reeds genomen werd. 

“Het politiepersoneel mag niet de dupe zijn van het drieste besparingsbeleid van deze regering, want voor alle duidelijkheid, het schrappen van de ziektedagen voor ambtenaren is niets anders dan dat. In eerste instantie zullen wij de politiemensen inlichten over het standpunt van onze ministers. De volgende stap gaan de acties worden.” verklaart Joery Dehaes.

 

Word jij onze nieuwe collega?

31/07/2018

Wist je al dat amper 1 op de 10 kandidaten slaagt op de ingangsproeven voor de politie? 

Daarom organiseert ACV infosessies waarbij we je informeren en op weg zetten om je klaar te stomen voor de selecties. En je hoeft er niet heel het land voor rond te reizen, dat doet ons team van ervaringsdeskundigen en consulenten voor jou. Zo kan je dit najaar terecht in Mechelen en Hasselt. In het voorjaar van 2019 gaan onze infosessies door in Gent en Sint-Niklaas.

Meer weten over deze gratis service? Klik hier!

 

Beloofde maatregelen voor betere beveiliging van de luchthaven Zaventem blijven uit

16/07/2018

ACV Politie wijst met een beschuldigende vinger naar de overheid, omdat de beloofde maatregelen om de beveiliging van de luchthaven van Zaventem te verbeteren, veel te traag gerealiseerd worden.

De aanslag van 22 maart 2016 is al meer dan twee jaar geleden. En toch kampen de politiediensten op de luchthaven nog steeds met een onderbezetting, verouderd materieel en een onvoldoende te beveiligen infrastructuur. ACV Politie is dan ook enorm teleurgesteld dat de beloofde intenties, verkregen na lang onderhandelen door onze vakbond, vandaag nog steeds dode letter zijn.

 

"Politiezones krijgen dit jaar meer geld uit federaal Verkeersveiligheidsfonds"

16/07/2018

"De lokale politiezones kunnen dit jaar rekenen op meer dan 100 miljoen euro – 101.054.905,85 euro om precies te zijn – aan federale middelen voor hun verkeersveiligheidsbeleid", zo lezen we op de website van Polinfo.be. 

Koploper dit jaar is de Limburgse politiezone CARMA. Zij ontvangen bijna 2,5 miljoen euro. 8 zones ontvangen ruim 1 miljoen euro.

InfoPol.be

 

Op zoek naar een uitdagende job vol afwisseling?

09/07/2018 (update)

Wil je graag bij de politie werken? Weet dan dat amper 1 op de 10 kandidaten slaagt op de ingangsproeven! 

Gelukkig is er ACV. Dankzij onze bijblijfconsulenten en de vrijwillige inzet van een aantal gedreven politiemensen kan jij je kosteloos laten begeleiden om goed voorbereid aan de selectieproeven te beginnen en daardoor je slaagkansen sterk te verhogen. Daarom nodigen we je graag uit op onze infosessies en oefendagen.

De eerste infosessie "Werken bij de politie" die ACV na de zomerstop inricht, gaat door in 2800 Mechelen, Onder den Toren 5, in de zalen 2 en 3 (gelijkvloers).

Voor de info-avond verwachten we je op dinsdag, 9 oktober om 19u30. De oefendag duurt een hele dag en gaat door op zaterdag, 13 oktober vanaf 9u.

OPGELET: Vooraf inschrijven is verplicht en doe je via deze link.

 

Personeel tevreden over nieuwbouw politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Bron foto: Politie-zine

Lees hier meer over de nieuwbouw in de Politie-zine van Politie LRH

16/06/2018

Onze collega's van politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad) kijken zenuwachtig en vol verwachting uit naar de verhuis naar hun nieuwbouw. Volgende week dinsdag is het zover. Meer dan 300 personeelsleden nemen definitief hun intrek in het gloednieuwe politiehuis.

Een nieuwbouw die meer dan nodig bleek. Weet dat de huidige locatie aan de Hasseltse "Groene Boulevard" eigenlijk enkel voldeed om er de toenmalige gemeentepolitie van Hasselt in onder te brengen. Sinds 2001 verdubbelde het aantal personeelsleden door de vorming van politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) en nog niet zo lang geleden was er de fusie met de politiezone West-Limburg (Lummen, Herk-de-Stad en Halen). 

Bijna op iedere vergadering van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) werd een agendapunt met betrekking tot de infrastructuur besproken. Ging het niet om het plaatsgebrek in de kantoren, kleedkamers of refters, dan handelde het over de toestand van de liften of van de elektrische installatie. Het onderbrengen van een aantal diensten in een nabijgelegen kantoorgebouw bracht gaf wel wat ademruimte, maar toch pleitten we als vakbond meer dan eens voor een meer definitieve oplossing.

Waarschijnlijk ligt het niet alleen aan het feit dat wij als vakbond vroegen om een nieuw kantoor voor Politie LRH, ook korpschef Pirard blijkt met een baksteen in de maag te zijn geboren, want hij is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Dankzij de realisatie van het nieuwe politiehuis in Sint-Truiden mogen we hem als ervaringsdeskundige bestempelen. En terecht, zo blijkt.

 

Politiezone Limburg Regio Hoofdstad blijkt populaire werkgever

06/06/2018

Op zoek naar een job bij de politie? Weet dan dat je niet de enige bent!

Ook voor een burgerfunctie loopt het vaak storm, zo bleek vandaag weer eens in Hasselt, waar Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad momenteel selectieproeven organiseert voor de aanwerving van onthaalbedienden. 

Ligt het aan het feit dat het gros van het politiepersoneel binnenkort ondergebracht wordt in een gloednieuw politiehuis? Wie zal het zeggen. In ieder geval was er een stevige opkomst van kandidaten. We vernamen dat er zich meer dan honderd sollicitanten aanboden voor deze job. 

Van de deelnemers die vandaag de schriftelijke selectieproef aflegden, zullen de dertig met het beste resultaat doorstromen naar de volgende proef.

Alvast succes!

 

Twee politiemensen laten het leven in Luik

31/05/2018

Wat zich in Luik heeft afgespeeld, is de meest laffe uiting van geweld tegen de politie. Het verlies voor de familieleden en collega’s moet ondraaglijk zijn. Dat onze politiemensen op het terrein vaak het eerste slachtoffer van geweld worden, hebben wij als politievakbond al vaak aangekaart.

De vaststelling dat de positie van de politie in onze maatschappij grondig gewijzigd is, kan niemand meer ontkennen. Uitspraken zoals ‘radicale haat tegen de politie’ en ‘schutter viseerde de politie’ doen niemand nog opschrikken, maar de schok na Luik is nu voor veel politiemensen enorm. In heel wat gevallen gaat dit over in woede en zelfs angst. Het ongeloof is nog groot, maar naast de vele vragen beginnen ook de eerste aanwijzingen van schuld de kop op te steken. De manier waarin bepaalde politici hier een rol in spelen is soms beschamend.

Niet het systeem van penitentiar verlof, uitgaansvergunningen of voorwaardelijke invrijheidsstelling zou hier ter discussie moeten staan. De vele alarmkreten over de uitholling van het overheidsapparaat verdienen veel meer aandacht. De toestand in de gevangenissen en de werkdruk voor onze politiemensen zijn een rechtstreeks gevolg van beslissingen die de beleidsmakers namen.

De politiediensten die kreunen onder de werkdruk en gebrek aan personeel zijn op één hand niet te tellen. Tekorten van 40 of 50 % aan personeel vormen geen uitzondering. Aankoop van materiaal wordt meer dan eens uitgesteld om budgettaire redenen, niet in het minst binnen de federale politie. De opdrachten die men extra dient uit te voeren, hebben tot gevolg dat men operationele keuzes moet maken.

De voorbeelden van gedetineerden die door hun verblijf in de gevangenis nog dieper in de spiraal van drugs, geweld en crimineel gedrag terechtkomen zijn legio. Een aspect dat daar de laatste jaren nog bovenop kwam, is het radicaliseren. Niet enkel ontbreekt het blijkbaar aan voldoende omkadering voor extremisten die in de cel belanden, maar ook de olievlek van het radicalisme kan in onze gevangenissen zonder probleem uitdeinen.

De schuld voor dit alles is niet te leggen bij een cipier of sociaal assistent, niet bij een politieman, korpschef of financieel beheerder, zelfs niet bij een minister. Het is een collectieve schuld van alle beleidsmensen die onafgebroken besparingen hebben opgelegd aan de overheidsdiensten.

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie n.a.v de aanslagen van 22/3 hebben aangetoond dat de nadruk moet liggen op meer samenwerking. Nu meer dan ooit moeten we dit ter harte nemen en gezamenlijk de handen in mekaar steken om al het mogelijke te doen om dergelijke aanslag(en) te vermijden. Laten we deze aanbevelingen niet onbenut

Het valt immers op dat de commentaren er telkens zijn zodra er iets fout loopt, maar de stemmen verstommen wanneer er moet gepraat worden over investeringen en nieuwe projecten. Te lang heeft men de overheid, niet in het minst justitie en politie, als een noodzakelijk kwaad gezien waarop makkelijk bespaard kon worden. De grens is nu echter bereikt voor ons.

De slachtoffers zullen voor het leven getekend blijven en zij verdienen onze steun. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden moet nu eerst het rouwproces voorrang krijgen. 

De overheid kent alvast onze standpunten waar we niet op zullen ingeven. 

Joery Dehaes
Secretaris
ACV Politie

 

Bezit en gebruik van stroomstootwapens is momenteel niet wettelijk in orde

28/05/2018

In veertien politiezones draait momenteel een proefproject met stroomstootwapens, beter gekend als "tasers". De Procureurs-Generaal reageerden hierop met een schrijven aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon. Zijn uitten daarin hun grote bezorgdheid over het gebruik van deze wapens.

Ook ACV Politie wil niet dat de politieman op het terrein de dupe wordt van de gadgets van minister Jambon. Dat het om verboden wapens gaat, daar ligt blijkbaar niemand van wakker. Tenminste, tot het fout loopt en de politieman of -vrouw die het verboden wapen inzette, vervolgd wordt voor het gebruik van verboden wapens. 

Meer hierover in De Telegraaf (NL), Knack en Het Nieuwsblad.

 

Ancienniteit wordt binnenkort visueel zichtbaar op het uniform

23/05/2018 (update)

Ieder personeelslid dat over 13 jaar graadanciënniteit beschikt, ziet zijn graad voorafgegaan door het kwalificatief ‘eerste’. Dit is geen nieuwe bijkomende graad, maar een valorisatie en visualisering van de opgebouwde ervaring. Tevens geldt dit zowel voor het operationeel personeel als voor het CALog, en ongeacht of het om contractueel of statutair personeel gaat.

Deze ancienniteitsgraad wordt bij het geüniformeerd personeel gevisualiseerd in de graadkentekens (zie voorbeeld voor de inspecteur / eerste inspecteur hiernaast. Kijk je daar al naar uit, weet dan dat omwille van de beperkte productiecapaciteit van de leverancier de verdeling in meerdere stappen zal verlopen. Daarnaast dient er ook een budgettaire ruimte te worden voorzien voor de aanmaak en levering van de kentekens voor op de functionele kledij. Men voorziet de eerste leveringen ergens in het laatste kwartaal van 2018.

Op 16 mei van dit jaar verscheen het KB dat de visualisering van de graadanciënniteit bepaalt in het Belgisch Staatsblad. Je kan via deze link het KB inkijken.

 

ACV Politie ziet minister Jambon kort door de bocht vliegen

18/05/2018

Joery Dehaes
secretaris van ACV Politie

Vandaag verscheen in De Tijd een artikel waarin minister Jambon een audit van het recruteringsbeleid van de politie bekend maakt. Men stelt volgende zaken vast: de selectieprocedure duurt te lang en het imago van de politie als werkgever schiet duidelijk te kort.

De vaststellingen van de audit komen echter als geen verrassing voor ACV-Politie, maar we zijn wel verbaasd over de conclusies die minister Jambon er uit trekt. Vooral de uitspraak dat de politie het grotendeels aan zichzelf te danken heeft wanneer ze onvoldoende personeel aantrekt, doet ons de wenkbrauwen fronsen.

“Het klopt dat de doorlooptijd voor de selectieprocedure nu veel te lang is en er een imagoprobleem kan zijn voor de politie, maar minister Jambon moet wel intellectueel eerlijk blijven.”, reageert Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie. “De schuld integraal bij de recuteringsdienst leggen of het wijten aan het recruteringsbeleid en zwijgen over de politieke beslissingen die nefast zijn voor onze politieorganisatie, kan niet anders dan een bewuste strategie zijn om de waarheid te verdoezelen.”

Het merendeel van de premies en vergoedingen werden geschrapt voor nieuwe personeelsleden, de aspiranten werden tijdens hun opleiding in een lagere loonschaal geplaatst en tal van maatregelen in het kader van de optimalisatie werden op kap van het personeel doorgeduwd. Door besparingen op middelen en personeel zijn de diensten binnen de federale politie die te kampen hebben met een leegloop, niet meer te tellen. Personeelstekorten van 30% en meer zijn binnen de federale politie meer regel dan uitzondering. “Deze beslissingen hebben een veel grotere impact op het imago van de politie als werkgever, maar worden boven onze hoofden genomen. De vaststellingen van de audit kloppen dus wel, maar bij de het trekken van de conclusies gaat minister Jambon volgens ons veel te kort door de bocht.” besluit Joery Dehaes.

Als politievakbond zijn we uiteraard te vinden voor alle verbeteringen aan de selectieprocedure, maar het strijden voor voldoende middelen en personeel blijft voor ons toch het belangrijkste strijdpunt. Deze audit moet dan ook de basis zijn voor een sterke wervingsdienst binnen politie, de know-how en expertise is zeker aanwezig, nu nog de middelen en voldoende personeel. Het Antwerps voorbeeld werkt ook net omdat er daar voldoende middelen en mensen aanwezig zijn.

 

 

Massale opkomst tijdens de manifestatie in Brussel

16/05/2018

ACV Politie bedankt haar leden en militanten voor hun deelname aan de manifestatie

Maar liefst 70.000 manifestanten trokken vandaag naar Brussel om hun ongenoegen te uiten over de pensioenplannen van deze regering. Ook ACV Politie trommelde haar leden op om hieraan deel te nemen. 

ACV Politie bedankt via deze weg alle leden, militanten, collega's en sympathisanten voor hun massale aanwezigheid op de manifestatie van vandaag in Brussel. Jullie maakten allemaal mee het verschil! Samen sterk! Dikke merci, mensen.

 

 

Foutieve lijst aan SSGPI zorgt voor onterecht inhouden van een deel van het vakantiegeld

15/05/2018

We ontvingen van DRF/FIN het bericht dat er een en ander fout gelopen is bij de uitbetaling van het vakantiegeld. Er werd bij een aantal personeelsleden ten onrechte een bedrag is ingehouden. Een aantal personeelsleden stelden dit vast op de weddefiches en ze zijn verbolgen over de fout en over het feit dat zij niet persoonlijk ingelicht werden. De medewerkers van DRF/FIN/Receivables zetten inmiddels alles in het werk om het vakantiegeld correct uit te betalen. Er wordt verwacht dat ze dit binnen twee dagen rond krijgen.

DRF/dienst financieel beheer biedt aan alle betrokken personeelsleden excuses aan voor het ongemak. Tevens worden de nodige controlemaatregelen in plaats gesteld zodat in de toekomst geen fouten meer in de lijst zullen staan en zal er nauwlettend op toegezien worden dat een communicatie, voorafgaandelijk aan de inhouding, aan de betrokken personeelsleden zal gericht worden.

 

Bewakingsagenten mogen dan toch een wapen dragen

8/05/2018

In principe worden bewakingsactiviteiten zonder bewapening uitgeoefend door bewakingsagenten. Echter, voor bepaalde risicovolle opdrachten kan Minister Jambon toch een ‘bijzondere toestemming’ geven om een wapen te dragen.

Lees verder op PolInfo.be

 

Woon-werk met de fiets? Goed bezig, maar ...

07/05/2018

Ga je met de (elektrische) fiets naar het werk? Wees dan extra voorzichtig, want in de helft van de woon-werkongevallen zijn er fietsers betrokken. Op de website van Jobat vind je alvast enkele tips om veilig op het werk en weer thuis te geraken. 

 

Nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden

02/05/2018

Het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) verspreidde eind vorige maand een nota over de nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden door de werkgever en dit tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Deze termijnen wijzigden met ingang van 1/05/2018.

De desbetreffende nota, SSGPI-RIO/2018/558 van 26/04/2018 vind je hier.

 

Succes met je nieuwe uitdaging!

30/04/2018

Hoofdcommissaris Catherine De Bolle staat in de startblokken om aan haar nieuwe job te beginnen.

Op 1 mei 2018 neemt de federale politie afscheid van hun commissaris-generaal. Zoals we eerder al berichtten, zal Catherine De Bolle weldra starten met haar nieuwe job bij Europol. 

ACV Politie bedankt haar via deze weg voor de uitstekende samenwerking en we wensen haar succes met haar nieuwe uitdaging als Uitvoerend Directeur bij Europol.

 

 

Op de koffie met ACV Politie

20/04/2018

"Peace love coffee" 

"Peace love coffee" lezen we op de zijflank van de koffiekar van Jong ACV Openbare Diensten. Deze koffiekar deed in heel Vlaanderen de afgelopen weken tal van locaties aan, waardoor we  inmiddels al heel wat volk konden bereiken.

En dat is iets wat onlangs ook gebeurde in de provincie Oost-Vlaanderen; waar ACV Politie in een aantal lokale politiezones haar collega's uitnodigde om samen een kopje koffie te komen drinken en wat bij te kletsen. 

En of dit initiatief door de politiemensen gesmaakt werd? Dat spreekt toch voor zich!

 

Schietoefeningen opgeschort na incident waarbij een collega levensgevaarlijk gewond raakte

19/04/2018

Toen er bij een oefening van de speciale eenheden per ongeluk een echte kogel werd afgevuurd in plaats van blank munitie, raakte een collega zwaar gekwetst. Dit incident werd besproken tijdens het Hoog Overlegcomité (HOC) van 18/04/2018. 

"Simulatieoefeningen moeten in alle veiligheid kunnen plaatsvinden. Daarom drongen we gisteren tijdens het HOC ook aan om dergelijke oefeningen met echte wapens tijdelijk op te schorten.", aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie in Het Laatste Nieuws.

Lees verder

 

Groen licht voor start onderhandelingen zware beroepen

31/03/2018

Meer weten over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandlingen over de zware beroepen? 

Klik dan hier of op de afbeelding om te navigeren naar de bijdrage op de website van ACV Openbare Diensten!

 

ACV Politie informeert het politiepersoneel over de nakende wijzigingen in ons statuut

30/03/2018 (update)

Na maanden van onderhandelen kwamen de vakbonden tot een akkoord met minister Jambon over de eisencahiers. De looncorrecties, nieuwe loonschalen, het systeem van vergoedingen en de gevolgen van een sociale promotie kwamen hierin onder andere aan bod. De protocollen dienen nog te passeren bij de federale regering en de steden en gemeenten. 

Toch nam ACV Politie al het initiatief om middels provinciale infomomenten zowel leden als niet-leden te informeren over dit belangrijk dossier. Naast het inhoudelijke van deze onderhandelingen had onze secretaris en onderhandelaar Joery Dehaes het ook over de evolutie binnen de onderhandelingen, van de punten de we als ACV Politie binnenhaalden en de voorwaarden die wij hebben gesteld bij ons akkoord.

foto boven: infomoment in Antwerpen op 26/03/2018

Infomoment 
ACV Politie nodigde iedereen die werkzaam is binnen de geïntegreerde politie, zowel leden als niet-leden, uit op onze provinciale infomomenten. 

Na de verwelkoming en inleiding door de provinciale voorzitters, gaf secretaris Joery Dehaes een uiteenzetting over de stand van zaken van de sectorale onderhandelingen. 

Na de daarop volgende vragenronde overliep hij enkele nationale dossiers, zoals de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van de zware beroepen in het kader van onze pensioenen en de valkuilen rond het gebruik van de bodycams en het stroomstootwapen.

 

foto links: infomoment in Gent op 30/03/2018

 

Vuur aan de schenen van kandidaat politie-inspecteur

24/03/2018

Je hele zaterdag opofferen om je voor te bereiden op de ingangsproeven voor een carrière bij de politie? 

Vuur aan de schenen gelegd
Voor meer dan 80 geïnteresseerden bleek dat geen probleem. Ze schreven zich in en verschenen op de oefendag die ACV Bijblijf i.s.m. ACV Politie vandaag organiseerde in Sint-Niklaas. Alle onderdelen van de selectieprocedure werden toegelicht én voor een deel ook nagebootst. 

Toen een kandidaat het vuur aan de schenen gelegd kreeg tijdens de simulatie van het selectiegesprek voor de selectiecommissie, bleek al snel dat ook voor dit onderdeel van de selectieprocedure een degelijke voorbereiding onontbeerlijk is.

Tip! Verhoog je kansen voor een job bij de politie, kom naar onze infosessies!
Wil ook jij jouw kansen verhogen op een job bij de politie? Schrijf je dan zeker in voor onze volgende infosessies.
Meer info vind je hier.

VLNR: Koen Dooms, Kristof Ceulemans en Erwin Hongenaert legden als selectiecommissie tijdens een simulatie van het selectiegesprek een kandidaat politie-inspecteur het vuur aan de schenen.

 

Oudere berichten

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

Bezoek ons archief