banner ACV Politie

item-pointer-moverACV Politie

20/10/2017

De Kamer geeft groen licht voor de oprichting van de beveiligingseenheid

De Kamer heeft gisteren het licht op groen gezet voor de oprichting van de Directie Beveiliging (DAB), die in de toekomst zal instaan voor de beveiliging van gevoelige sites zoals de koninklijke paleizen, de NAVO-gebouwen, nucleaire sites en de Europese instellingen. Ook het vervoer van gevangenen valt binnen hun takenpakket. Bedoeling is de overige politiediensten zo veel mogelijk te ontlasten van dergelijke opdrachten.

DAB zal op termijn een eenheid vormen van 1.600 tot 1.700 personen, bestaande uit overgeplaatste ambtenaren van het veiligheidskorps van Justitie, militairen en personeel van Brussels Airport Company, maar ook extern gerekruteerde personeelsleden. De eenheid moet tegen 1 januari 2019 volledig operationeel zijn.

20/10/2017

De politie gaat op zoek naar rekruten voor een nieuw kader

DAB

Heb je iemand in je familie- of vriendenkring die wel aan de slag zou willen bij de politie? Goed nieuws, de werving voor de nieuwe Directie Beveiliging (DAB) is gestart.

Concreet is men op zoek naar geschikte kandidaten voor de nieuwe graad van beveiligingsagent. Wil je meer info over de jobinhoud, de selectieprocedure en de vereisten, kijk dan snel op www.ikbeveilig.be.

Het is vanzelfsprekend dat we de kandidaten ook een handje willen helpen bij de voorbereiding op de selectieproeven. Daarom organiseren wij als ACV Politie op regelmatige basis info- en oefensessie over een job bij de politie. Hou hiervoor dus vooral onze website en www.jeloopbaan.be in de gaten.

19/10/2017

Stakingsaanzegging voor de spoorwegpolitie (SPC)

stopsein trein

Tijdens het Hoger Overlegcomité van woensdag 18 oktober 2017 bleek nog maar eens dat de overheid onduidelijk blijft over de toekomst van de spoorwegpolitie. Ondanks de toenemende druk op het aanwezige personeel van de SPC blijven de initiatieven om de werkomstandigheden te verbeteren uit.

In gemeenschappelijk vakbondsfront werd dan ook beslist om een stakingsaanzegging in te dienen bij minister Jambon. Indien er geen significante verbeteringen voor het personeel van de SPC worden aangekondigd, zullen acties gevoerd kunnen worden tussen 1 december 2017 en 2 januari 2018.

Vanuit ACV Politie volgen we dit dossier op de voet en zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen.

pijl Foto: youtube.com - Spoorwegpolitie

07/10/2017

Stand van zaken over de nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)

Op 4 oktober 2017 werd het verzoek van Stef Verbeeck en anderen tot gedeeltelijke vernietiging van het KB NAVAP ter zitting behandeld voor de Raad van State. Verzoekende en verwerende partij brachten hun respectievelijke standpunten naar voor. De auditeur handhaaft de stelling dat het KB discriminerend is ten overstaan van de gewezen officieren van de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie.

Het is nu wachten op de uitspraak. We houden je op de hoogte.

07/10/2017

De Pensioendienst organiseert informatiesessies over de regularisatievan de studiejaren

logo pensioendienst

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 21 september 2017 de hervorming van de afkoop van de studiejaren goedgekeurd. Vanaf 1 december 2017 zal iedere werkende, ongeacht het stelsel, zijn studiejaren kunnen afkopen op het moment dat hij het wenst.

De Pensioendienst zal daarom in het najaar opnieuw informatiesessies over de regularisatie van studiejaren organiseren. Deze infosessies zijn enkel voor professionals bedoeld. Vanaf 1 december kan het grote publiek meer informatie over de regularisatie van de studieperiodes vinden op www.koopuwstudiejaren.be.

pijl Lees de nieuwsbrief van de pensioendienst

05/10/2017

Onze nieuwsbrief 2017/10

Alle weetjes van de voorbije maand, de dingen die ons nu bezig houden en al hetgeen er nog op ons af staat te komen verzamelden we in een nieuwsbrief.

pijl Nieuwsbrief 2017/10 van ACV Politie

04/10/2017

Een werkgever die je verbiedt om je wagen of fiets op het werk op te laden?
Te gek voor woorden!

logo_oplaadpunt

Te gek voor woorden, en toch blijkt het zo te zijn. Onze collega's van de federale politie die met een elektrisch aangedreven fiets, speed pedelec of elektrische wagen naar het werk komen, worden verzocht die niet "op kosten van de politie" op te laden.

Politiewoordvoerder Peter De Waele stelt het opladen van zo'n voertuig gelijk met het volgooien van je benzinetank op kosten van de werkgever.

Het opladen van een elektrische fiets is haast gratis!

Voor een kilowattuur (kWh) betaal je momenteel ongeveer 25 eurocent. We hebben voor het laden van een batterij slechts 400 Wh nodig, wat overeenkomt met 10 eurocent. Stel dat je iedere week twee keer je accu van je elektrische fiets zou opladen, en dat is erg vaak, dan nog zijn de kosten beperkt tot 10,40 euro per jaar. (bron: elektrischefietsenkiezen.nl/)

We vinden het zeer spijtig dat een werkgever van een organisatie van deze omvang niet het goede voorbeeld geeft door de nodige faciliteiten ter beschikking te stellen, zeker wanneer blijkt dat de kosten voor het opladen van elektrische voertuigen eerder verwaarloosbaar zijn.

04/10/2017

U vraagt, wij draaien!

afgevaardigde

"Als De Wever meer agenten wil, krijgt hij ze", kopte Het Laatste Nieuws (HLN).

Het artikel handelde over een 'zoveelste' incident in Borgerhout, waarop Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever spontaan voorstelde om een aantal federale politieagenten bijkomend af te delen.

Blijkbaar - zo blijkt ons inziens toch uit uw voorstel aan uw partijvoorzitter De Wever - staat er ergens in een of andere hoek nog een aantal federale politiemensen te wachten op een job. Wel, mijnheer de Minister, sta ons dan toe om u te verzoeken eerste de tekorten bij de verschillende federale politiediensten aan te vullen! Zoals u ongetwijfeld wel weet, die diensten kampen met een zodanige onderbezetting dat "blauw op straat" meer utopie dan realiteit is.

03/10/2017

Jouw plaatselijk afgevaardigden contacteren? Da's vanaf nu poepsimpel!

afgevaardigde

We vinden het belangrijk dat ieder lid snel in contact kan komen met zijn of haar plaatselijk afgevaardigden van onze vakbond. Daarom ontwikkelden we een interactieve kaart met de e-mailadressen van onze militantenkernen.

Bovenaan deze pagina vind je onder het tabblad “Wie” de link “jouw afgevaardigden”. Wanneer je daarop klikt, opent er een nieuwe webpagina met de kaart van Vlaanderen en Brussel Hoofdstad. Je vindt er alle lokale politiezones en per provincie een logo voor de diensten van de federale politie. Klik je op een politiezone of op een logo, dan verschijnt het e-mailadres waarmee je jouw plaatselijk afgevaardigden kan contacteren.

02/10/2017

Welkom bij de politie!

politielogo

"Waarom je als politieman of -vrouw lid moet zijn van een vakbond" en "Waarom je moet kiezen voor ACV Politie" waren vandaag de twee belangrijkste vragen die we voorlegden aan een tachtigtal aspiranten in de Limburgse politieschool PLOT.

De geïnteresseerde kandidaat-politiemannen en -vrouwen volgden aandachtig de uiteenzetting over onze vakorganisatie en over het nut van gesyndiceerd zijn bij ACV Politie.

Of ze lid worden van onze vakbond - wat we uiteraard hopen - of niet, we wensen hen in ieder geval succes met hun opleiding én hun verdere carrière bij de politie.

27/09/2017

Van het zomerakkoord krijgen wij het niet warm!

ACV Openbare Diensten verspreidt een pamflet met betrekking tot het zomerakkoord. We vragen aan onze afgevaardigden en leden om dit zoveel mogelijk te verspreiden, zodat al onze collega's mee gesensibiliseerd ... zeg maar wakkergeschud worden.

Je kan het pamflet hier downloaden.

20/09/2017

De regering is met ons pensioen aan het knoeien!

Beste collega

De regering is met je pensioen aan het knoeien. In de zomer besliste ze al te besparen in de gelijkstellingen voor werkloosheid en SWT (brugpensioen). Dat klinkt technisch, maar de concrete gevolgen zijn enorm. Deze beslissing betekent voor de gemiddelde mannelijke werknemer 152 euro pensioen per maand minder; een vrouw zal 133 euro per maand verliezen. En dat terwijl onze pensioenen in vergelijking met onze buurlanden al erg laag zijn.

Als we deze plannen nog willen keren, is het absoluut noodzakelijk dat de leden van de regering weten dat mensen/kiezers dit niet pikken. Dat ze beseffen dat mensen zekerheid willen later. Daarom: stuur de ministers en de premier in een paar muisklikken via www.pensioengeknoei.be een e-mail met de boodschap dat je niet pikt dat de lage pensioenen nog verder worden verlaagd.

Als je nu aan politici laat weten dat je hun pensioengeknoei niet pikt, zullen ze later ook hopelijk twee keer nadenken. Want er staan nog veel pensioenhervormingen op stapel. Zoals de zware beroepen en het puntensysteem. De regering wil op korte termijn ook 253,4 miljoen besparingen doorvoeren in de pensioenen. Dat is meer dan wat de nieuwe taks op effectenrekeningen boven 500.000 euro zou moeten opbrengen!

Dank je wel voor je steun aan deze belangrijke actie.

Marc Leemans, Voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, Algemeen Secretaris ACV

18/09/2017

Prangend personeelstekort bij de spoorwegpolitie

SPC

Aan de voorzitter van het Hoog Overlegcomité

Mevrouw de voorzitter,

Op 15 februari 2017 waren we allen getuige van het betoog van de collega’s van spoorwegpolitie (SPC) van Antwerpen, toen zij uitleg kwamen geven over de moeilijke werkomstandigheden door het ernstige personeelstekort binnen hun diensten.

Zoals we allemaal weten, SPC Antwerpen is niet de enige afdeling die getroffen wordt door een structureel personeelstekort. Ook bij de SPC in Brussel zien we gelijkaardige problemen. En eigenlijk kunnen we dit zelfs doortrekken naar de gehele federale politie.

Bovendien besliste de Commissaris-Generaal (CG) in oktober 2016 om de directeur van de Brusselse spoorwegpolitie (Dir SPC Bxl) over te plaatsen naar Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal (LPA Brunat) ...

Lees verder ...

14/09/2017

Het nieuwe mastergebouw voor de politie Antwerpen komt in zicht.

logo PZ Polder

Na decennia lang te hebben moeten werken in afgedankte scholen en stadsgebouwen, die totaal ongeschikt bleken voor politiewerk - waar we thans nog de gevolgen van dragen - schijnt er eindelijk wat licht in de duisternis.

Voor het eerste in mijn lange carrière werd er nagedacht over het inrichten van gebouwen in de context van politiewerk. Werken met zone-ringen met het oog op veiligheid is er bijvoorbeeld één van. We juichen deze tendens ten volle toe.

Met het mastergebouw wordt er komaf gemaakt met de versnippering van de diensten die onder andere gevestigd zijn op de Oudaan, de Noorderlaan, de Mechelsesteenweg, de Mareestraat, Kievitplein, enz. Gedaan dus met de geld- en tijdrovende verplaatsingen waar onze diensten onderhevig aan waren.

Al geruime tijd vergaderen wij als vakbond maandelijks mee met de overheid en volgen we zo het project mee op. Dat project omvat niet louter een nieuw gebouw, maar een nieuwe manier van werken. We bestudeerden zelfs een aantal voorbeelden in het buitenland.

De onthaalpunten voor klachten en aangiften en de wijk- en buurtpolitie blijven dicht bij de burger, zoals thans het geval is. Daar waar we vroeger geconfronteerd werden met ellenlange lijsten met gebreken aan gebouwen, is men nu ook bereid om de bestaande infrastructuur onder handen te nemen.

Er is nog een lange weg te gaan en we willen absoluut voorkomen dat grote aangekondigde projecten met de nieuwste snufjes onwerkbaar blijken te zijn. Denk maar aan valkuilen zoals temperatuur, frisse lucht en licht in gebouwen waar geen raam meer open kan.

Weet dat we voor jullie de vinger aan de pols houden!

Joseph Sprengers
Woordvoerder ACV-Politie - PZ Antwerpen

13/09/2017 (update)

Stakingsaanzegging voor de Politiezone Polder

logo PZ Polder

In de West-Vlaamse politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) duurde het basisoverlegcomité (BOC) vandaag exact vier minuten.

Toen de voorzitter de vergadering wilde starten, vroeg een collega van het NSPV het woord. Hij maakte zijn beklag over het feit dat de bijlagen aan de agenda laattijdig werden overgemaakt aan de vakorganisaties en eiste daarom de volledige agenda te laten opschorten naar de volgende maand. De voorzitter sloeg daarop haar map dicht, zei dat het goed was voor haar en maakte aanstalten om de zaal te verlaten. Daarop nam onze vast afgevaardigde van ACV Politie het woord. Hij lichtte de stakingsaanzegging toe en liet weten dat de voorzitter deze per aangetekend schrijven zou toegezonden krijgen.

Onze afgevaardigden hebben 'het spel' op een correcte wijze willen spelen, maar we worden door de voorzitter blijkbaar gezien als "een noodzakelijk kwaad, dat van haar niets hoeft te verwachten". De vraag is nu hoe dit op een hoger niveau zal kunnen worden uitgeklaard.

De feiten en onze dreiging om een stakingsaanzegging in te dienen vielen niet in dovemansoren. Ook de pers kwam ter plaatse een licht opsteken en zette de camera's aan. Die bijdrage vind je via deze link.

pijl De stakingsaanzegging van 13/09/2017

11/09/2017

Vacature voor vast afgevaardigde voor Limburg en Vlaams-Brabant

vacature

Ben je lid bij ACV en werk je als CALog of operationeel personeelslid bij de politie? Dan is dit misschien een interessant aanbod.

Om de continuïteit van onze dienstverlening naar onze leden binnen de geïntegreerde politie te verzekeren, wordt de functie van vast afgevaardigde vacant verklaard in de provincie Limburg en Vlaams-Brabant voor onmiddellijke indiensttreding.

Meer info over de vacature en de contactgegevens van onze secretaris vind je hier.

10/08/2017

Waar naartoe na de sociale promotie?

Je hebt de proeven voor sociale promotie naar het hogere kader afgelegd en bent geslaagd? Proficiat! Nu vraag je je wellicht af waar je naartoe kunt. In het infonieuws 2487 somt men de mogelijke scenario’s op.

pijl De infonieuws 2487 van 13/07/2017

10/08/2017

logo_MIRA

BOC bij hoogdringendheid in de PZ MIRA

Op 20/07/2017 verscheen op deze website een artikel over het ongenoegen van het politiepersoneel in de politiezone MIRA (Waregem/ Anzegem/ Avelgem/ Zwevegem en Spiere-Helkijn). De actie die de vakbonden samen met het personeel van deze politiezone voor het stadhuis van Waregem op touw zetten, haalde toen de pers.

Zoals we in dat artikel al aangaven, werd er op 9/07/2017 een BOC bij hoogdringendheid samengeroepen. De hierna volgende punten werden er besproken.

Het personeelstekort

De voorzitter belooft het aantal operationelen te verhogen van 126 naar de KUL-norm nl 141 tegen 2019. Deze uitbreiding gaat gefaseerd gebeuren na analyse van de financiële commissie van de politieraad, nu in 2017 (+5), in 2018 en in 2019. Er is daarover een akkoord.

Het gecentraliseerd politiegebouw op de site Kabeljauwstraat te Waregem

Het gebouw komt er, maar uiteraard gaat dat er niet onmiddellijk staan. De voorzitter geeft echter aan dat dit binnen de 4 jaar geconcretiseerd wordt. De genomen engagementen worden meegenomen bij een volgende legislatuur. Intussen zullen er mobiele kantoren geplaatst worden, die worden voorzien van alle nodige comfort. Er is daarover een akkoord binnen het politiecollege. Vanzelfsprekend zullen we samen met de preventieadviseurs erop toezien dat die mobiele kantoren inderdaad beantwoorden aan de normen.

Het HR–beleid

Binnen de directie Operationeel Beheer zal de dienstregeling uitgevoerd worden door een operationeel lid met de bedoeling deze toegankelijker, transparanter en voorspelbaarder te maken. Deze moet beslissingsbevoegdheid hebben binnen zijn functie. Het initiatief komt in september. De andere HR aangelegenheden, zoals opleidingen, mobiliteit enz… blijven bij het korpsbeleid.

De interne communicatie

We willen op heel korte termijn een duidelijk communicatieplan, waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd. De overheid beloofde het nodige te zullen doen.

Wij zullen nauwgezet de verdere ontwikkelingen opvolgen en waken over het nakomen van de gemaakte engagementen. Daarom lieten we deze engagementen schriftelijk vastleggen in het verslag van dit bijzonder comité.

07/08/2017

Aankoop materiaal door lokale politie: welke ondersteuning biedt federale politie?

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kreeg onlangs in het parlement een uitvoerige schriftelijke vraag over ICT-aankopen door de lokale politie via overheidsopdrachten en de ondersteuning daarbij via raamcontracten afgesloten door de federale politie. Naast ICT-ondersteuning ging de vraag ook over de aankoop van wapens en kledij.

pijl Lees verder!

05/08/2017

Verwerking van persoonsgegevens door de politiediensten

De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het sectoraal comité voor de federale overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te verwerken. Die expliciete machtigingsvrijstelling staat voortaan uitdrukkelijk in de Privacywet. De wetgever wil hiermee vermijden dat er nog onzekerheid ontstaat, zoals recent het geval was met de opsporing van eigenaars van geflitste voertuigen.

pijl Lees verder!

04/08/2017

Infomoment over de promotie van agent van politie naar inspecteur

Na het succesvol voltooien van de selectieprocedure voor de bevordering van agent van politie naar inspecteur, krijgt men de vraag voorgelegd om te kiezen tussen twee verschillende opleidingen: een klassieke basisopleiding van één jaar of de versnelde opleiding van zes maanden.

Omdat er veel vragen circuleren en misvattingen over beide opleidingen bestaan, werd besloten om hierover een infomoment in te richten. In de bijgevoegde documenten vind je meer informatie hierover en het inschrijvingsformulier om deel te nemen aan de infosessie.

pijl Ik zit momenteel nog in de selectieprocedure.

pijl Ik heb de selectieprocedure succesvol voltooid.

03/08/2017

Ruim 97 miljoen euro voor de politiezones uit het federaal veiligheidsfonds

De lokale politiezones kunnen in 2017 rekenen op ruim 97 miljoen euro - 97.254.177,03 euro om precies te zijn - aan federale middelen voor hun verkeersveiligheidsbeleid. Een pak meer dan vorig jaar, toen net geen 96 miljoen euro van het federale Verkeersveiligheidsfonds werd doorgeschoven naar de zones.

pijl Lees verder op polinfo.be

02/08/2017

Geniet jij van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek?

In ons artikel van 30 juni 2017 hadden we het er al over. Op 31 augustus 2017 komt er een einde aan het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek voor de personeelsleden die gedurende 60 maanden ononderbroken, met andere woorden sinds 1 september 2012, een premie kregen van de werkgever.

Geniet jij van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek en wil je weten welke stappen je als personeelslid dient te nemen? Dan raden we je aan om het infonieuws 2490 van 31 juli 2017 eens door te nemen.

pijl De Infonieuws 2490 van 31/07/2017

25/07/2017

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

pijl Het persbericht van de Ministerraad van 20/07/2017

affiche_infosessies

24/07/2017

Een job bij de politie, iets voor jou?

Wil je graag bij de politie werken? Bereid je dan samen met ons voor op de selectieproeven.

Eerst neem je deel aan de infosessie, waar je een goed beeld van de jobs, verwachtingen en alle nodige informatie krijgt.

Overtuigd? Dan kan je je inschrijven voor de oefensessie: een hele dag voorbereidingen op de selectieproeven.

Let op! De oefensessie staat enkel open voor mensen die op de infosessie aanwezig waren.

Hoe, wat, waar en wanneer?

 • Zowel de infosessie als de oefensessie gaan door in Zaal Aula van ACV Turnhout aan de Korte Begijnenstraat 20 in Turnhout.
 • Voor de infosessie verwachten we je er op dinsdag, 17 oktober 2017 om 19u30. Deze infosessie duurt tot rond 22 u.
 • De oefensessie, met simulaties van de selectieproeven, gaat door op zaterdag, 21 oktober 2017. We beginnen om 9u30 en sluiten af omstreeks 16u30.
 • Deelname aan de infosessie en de oefensessie is zowel voor leden als niet-leden van ACV gratis.
 • Vooraf inschrijven is wel verplicht en doe je via www.jeloopbaan.be. Kies bij onderwerp "Kennismaking met een sector" en bij provincie "Antwerpen"!

pijl Download de flyer over deze infosessies en oefensessie!

20/07/2017

Personeel PZ MIRA verzamelt voor stadhuis Waregem tijdens extra politieraad

logo_MIRA

In de zone PZ MIRA (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem, Zwevegem) is er al lange tijd personeelstekort en er ging onlangs een medewerkerstevreden-heidsonderzoek door. Ondanks het feit dat dit onderzoek volledig anoniem gemaakt werd, mocht de toelichting van de korpschef aan de politieraad niet openbaar doorgaan. De resultaten van het onderzoek werden nog niet aan het personeel meegedeeld.

Daarom riepen de vakbonden ACV Politie en NSPV op om voor het stadhuis van Waregem te verzamelen om dit aan te klagen. Ondanks ons aandringen mochten we de politieraad niet binnen. Maar liefst 40 van de 120 personeelsleden waren aanwezig. Dat de onvrede onder het personeel diep zit, werd bewezen door de grote opkomst.

We vroegen om een Basis Overlegcomité (BOC) bij hoogdringendheid. De overheid stelt voor om dit op 9 augustus 2017 te laten doorgaan.

Lees het artikel hierover in Knack / West-Vlaanderen!

Rechtzetting

Op het ogenblik van het publiceren van het artikel hierboven waren we nog niet in het bezit van een brief van de overheid aan het personeel van de politiezone MIRA. Zij maken daarin een aantal aantrekkelijke beloften. Zo wordt het aantal operationelen verhoogd tot de grens van de vooropgestelde KUL-norm. Dat betekent dat het aantal personeelsleden in het korps zal toenemen van 126 naar 141, en dit gefaseerd over een periode van 1 tot 3 jaar. Ook worden de werkingsmiddelen van het korps opgetrokken, worden de opmerkingen van het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) aangepakt en wordt tegen begin 2019 het plan gefinaliseerd met het oog op de realisatie van een politiekantoor op de site "Kabeljauw".

pijl Lees hier de desbetreffende brief!

14/07/2017

"Het veiligheidsaspect moet het halen van het esthetische."

“Alle politiemensen die deelnemen aan het defilé van 21 juli moeten hun dienstwapen gebruiksklaar kunnen dragen.” Deze eis van de politievakbonden lijkt een evidentie, maar volgens het protocol zouden de agenten te voet in die parade geen munitie mogen meenemen. En linkshandigen zouden hun wapens rechts moeten dragen.

ACV Politie, bij monde van Stéphane Deldicque, reageerde hierover in de pers. Het desbetreffend artikel in het Nieuwsblad kan je hier inkijken.

10/07/2017

De onderhandelingen over de eisencahiers gaan in het najaar weer van start

Na de zomer, vermoedelijk tegen eind september, starten de onderhandelingen over de eisencahiers weer op.

Van overheidswege wordt gepleit om de maaltijdcheques voor alle personeelsgroepen in te voeren. Dit past in haar voornemen inzake de administratieve vereenvoudiging. Ook wenst men een correctie door te voeren van de lonen van de inspecteurs, de CALog niveau B en de contractuele C's en B's.

Binnen het kwantitatieve luik spreekt men over de vereenvoudiging van de regelgeving rond mobiliteit, het inkorten van de opleiding van gespecialiseerde hoofdinspecteurs en aanpassingen in de recruteringsprincipes.

ACV Politie vraagt om een concrete aanpak met betrekking tot een aangepast HR-beleid rond het langere werken en de reïntegratie van langdurige zieken. Daarnaast zijn wij vragende partij om de gratis geneeskundige zorgen uit te breiden naar het CALog-personeel.

10/07/2017

kelner

FAQ over dienstverplaatsingen en maaltijdvergoedingen

Wanneer heb ik tijdens een dienstverplaatsing recht op een tussenkomst in de kosten voor het nuttigen van een maaltijd? Hoeveel bedraagt die tussenkomst? ...

Het antwoord op deze vragen, en nog meer info over dit onderwerp, vind je in de bijdrage die je via deze link kan downloaden.

06/07/2017

ACV bereikt akkoord over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel

Euro

Er is een akkoord bereikt over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel. ACV heeft ervoor kunnen zorgen dat de WAP-wet, de wet die de aanvullende pensioenen regelt, aangepast wordt. Dat maakt de invoering van een aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel mogelijk. Er komt dus voor verschillende sectoren in de openbare sector een aanvullend pensioen.

Het ACV ijvert al meer dan een decennium voor een aanvullende pensioenopbouw voor contractueel overheidspersoneel. Eerdere pogingen zijn telkens mislukt.

Tot nu toe kreeg het contractueel overheidspersoneel enkel een laag werknemerspensioen. De vakbonden proberen het pensioen daarom aan te dikken met een aanvullend pensioen.

pijl Lees onze nieuwsbrief!

30/06/2017

Stelsel van de vrijwillige vierdagenweek loopt af op 31 augustus 2017

De personeelsleden die op 1 september 2012 nog genoten van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek, blijven voor de duur hiervan onderworpen aan de bepalingen van de wet van 10 april 1995 en het koninklijk besluit van 10 april 1995, en dit evenwel voor een maximumtermijn van 60 maanden.

Dit wil zeggen dat het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek automatisch een einde zal nemen op 31 augustus 2017 behoudens een eventuele verlenging van de einddatum door bepaalde afwezigheden die de vrijwillige vierdagenweek tijdelijk hebben geschorst.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de publicatie HR-News nr. 11. Leden van onze vakvereniging kunnen voor vragen en bijstand terecht bij hun plaatselijke afgevaardigden.

pijl HR-News nr. 11 van juni 2017

22/06/2017

Werking politieraad: parlement wijzigt de spelregels

De plenaire Kamer keurde recent een wijziging aan de Wet op de Geïntegreerde Politie goed. Bepalingen over de werking van de politieraad werden, soms na lichte aanpassing, overgenomen uit de Nieuwe Gemeentewet.

pijl Lees verder op de website van de VVSG

21/06/2017

Gratis lidmaatschap bij ACV

Enter

Nu het schooljaar op z'n einde loopt, is jouw zoon- of dochterlief mogelijk al op zoek naar een geschikte vakantiejob. Als dat zo is, wist je dan dat het ACV speciaal voor hen "Enter" heeft uitgewerkt? Enter is het ACV-lidmaatschap voor jongeren, studenten en schoolverlaters in beroepsinschakelingstijd, vanaf 15 jaar tot 25 jaar. En dit is volledig gratis.

Door gratis lid te worden van Enter krijgt jouw jobstudent(e) de nodige informatie om niet ongewapend zijn of haar eerste centen te gaan verdienen.

Tevens kan het lid van Enter beroep doen op de diensten van het ACV. Het ACV kan helpen om de vragen waarmee de (job)student(e) of schoolverlater worstelt op te lossen.

pijl Naar de website van ACV Enter

20/06/2017

ACV Politie in actie tijdens de 'Dag van de schoonmaak'

Naar aanleiding van de campagne "Dag van de Schoonmaak" gingen onze afgevaardigden op bezoek in heel wat politiezones en diensten van de federale politie. Want ook bij de politie wordt er dagelijks flink gepoetst en geveegd, en natuurlijk verdienen die poetsvrouwen en -mannen van ons een welgemeende "merci!" en een passend presentje.

Ook de brief die ACV Politie aan de diensthoofden, directeurs en korpschefs stuurde, waarin we opriepen om op de Dag van de Schoonmaak hun poetspersoneel eens extra te bedanken, viel duidelijk niet in dovemansoren. We merkten dat in meerdere politiezones het poetspersoneel vandaag letterlijk in de bloemetjes werd gezet.

Dag Van De Schoonmaak

20/06/2017

De Codex over het welzijn op het werk

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april 2017 werd de codex over het welzijn op het werk afgekondigd.

Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.

Dit wetboek werd op 2 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt ter beschikking gesteld via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal overleg - beter gekend als de FOD WASO.

Dit nieuwe wetboek zorgt er voor dat alle stakeholders over één enkel instrument beschikken, waarin alle relevante reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de wetgeving.

pijl De publicatie in het Belgisch Staatsblad

pijl De publicatie op de website van de FOD WASO

20/06/2017

Vacature voor vast afgevaardigde

vacature

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV Openbare Diensten een vast afgevaardigde voor de Politie in de provincie Limburg en Vlaams-Brabant (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding.

Opgelet: Wil je je hiervoor kandidaat stellen, weet dan dat jouw motivatiebrief en c.v. uiterlijk op 14 juli 2017 (bij voorkeur per e-mail) moeten toegekomen zijn bij Stijn Kwanten, secretaris van ACV Politie.

Meer info over de vacature en de contactgegevens van onze secretaris vind je hier.

19/06/2017

Systeem van opgebouwde ziektedagen staat onder druk

dokter

Tijdens het onderhandelingscomité las de voorzitter een tekst van de minister voor. In het kort stond hierin te lezen dat er een hervorming van het ziektesysteem is voorzien voor de volledige openbare sector.

Deze hervorming zal onderhandeld worden in het comité A. Het is dan aan de vakbonden om hun voorstellen op tafel te gooien.

Over enige beloftes naar het behoud van het huidige systeem - waarmee we het behoud van het opgebouwde ziektecontingent bedoelen - beweerde hij niet op de hoogte te zijn.

De voorzitter liet evenwel weten dat hij niet de intentie heeft om 'de politieman' in de kou te laten staan.

14/06/2017

Duidelijke visie over religieuze symbolen, emblemen en exentrieke kledij

Politiemensen mogen tijdens de uitoefening van hun functie geen religieuze symbolen dragen zoals een kruis. Ook provocerende emblemen op het uniform en excentrieke kledij zijn absoluut onaanvaardbaar. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon toegelicht in de Kamer.

pijl Lees verder!

14/06/2017

FAQ over risicoanalyses met betrekking tot evenementen en manifestaties

concert

Op de vraag "Moet men iedere risicoanalyse naar aanleiding van een event vooraf voorleggen aan het CPBW?" ontving de Dienst Syndicale Relaties en Welzijn van de Federale Politie een antwoord vanwege Sociaal Inspecteur Marc Vanbruwaene van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg .

We citeren een stukje uit het antwoord: "Dit betekent niet meer of niet minder dat aile elementen die onder de Welzijnsreglementering vallen voorafgaandelijk ter advies van het Comité moeten worden voorgelegd, in principe ook de risicoanalyse voor een event."

pijl Download hier de brief!

Tekende jij de petitie "Het groot rapport van Michel" al?

rapport

De regering Michel verhoogde de pensioenleeftijd tot 67. Voor de verkiezingen repte geen enkele partij erover. En daarna was het heel snel beslist (behalve voor parlementairen dan).

Dezelfde regering bouwt ook landingsbanen af. Langer werken, maar minder mogelijkheden om het op het einde wat rustiger aan te doen. En ook SWT, het vroegere brugpensioen, wordt steeds moeilijker.

Het voorspelbare resultaat van dit beleid: steeds meer mensen kunnen het niet meer aan. En belanden in de ziekteverzekering. Maar ook daar heeft deze regering een ‘oplossing’ voor. Zieken die onvoldoende op zoek gaan naar ander werk, verliezen een stuk van hun uitkering. Of kunnen zeer gemakkelijk door hun werkgever ontslagen worden omwille van ‘medische overmacht’, zonder enige opzegvergoeding of opzegtermijn.

Ben je het hier niet mee eens? Wil je ook dat de regering Michel van koers verandert? En écht werk maakt van betere jobs? Teken dan de petitie "Het groot rapport van Michel", want het kan en moet anders!

Marc Leemans, voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris ACV

08/06/2017

Over de fusies van politiezones

We vroegen onze secretaris naar zijn visie over de vele al voltooide en de nog nakende fusies van lokale politiezones. Hij kroop in zijn pen en gaf ons het volgende antwoord.

pijl Lees verder!

Sta ons toe om zijn eerder optimistisch betoog aan te vullen met een aantal bedreigingen die op de loer kunnen liggen:

- De doorstroming van informatie gaat minder vlot gezien de schaalvergroting.
- Het beheren van een grotere entiteit vergt een grote investering.
- Administratieve/logistieke/financiële diensten werken logger, met bureaucratie tot gevolg.
- Men moet rekening houden met bijkomende kosten ingevolge verhuis, communicatiecampagnes, ...
- De interventietijden kunnen langer worden in geval van centralisatie.
- De besluitvorming wordt moeilijker indien het aantal burgemeesters toeneemt.
- De terreinkennis van zowel de hiërarchie als het personeel neemt af door de schaalvergroting.
- Er zijn gevoelens van onzekerheid door het veranderingsproces.
- Er is een aantasting van de samenhorigheid door het samenbrengen van verschillende culturen.
- De woon-werkafstand kan voor de medewerkers gevoelig toenemen (2de wagen, kinderopvang, ...).
- enz.

07/06/2017

Ontwerpprotocol 413/1 - ACV Politie geeft akkoord met opmerkingen

Na ‘consultatie’ van onze instanties en na ‘rijp beraad’ besliste ACV Politie om een aantal alinea's toe te voegen aan het protocol. ACV Politie verleent met andere woorden een akkoord met opmerkingen aan het ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten.

pijl De brief van ACV Politie met de motivatie

pijl Het OKB

02/06/2017

Overheidsopdracht voor bicolor parka's en softshells

Al kan je er in het straatbeeld van de meeste politiezones al lang niet naast kijken, toch bestaat het concept "bicolor" voor de politieuitrusting nog niet officieel. Daar komt echter verandering in, nu de ministerraad haar akkoord gaf op het voorstel van Minister Jambon om een overheidsopdracht te lanceren inzake de aankoop van bicolor parka's en softshells.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om de kleuren oranje en donkerblauw. De uniformen met gele stukken, zoals je ze bijvoorbeeld bij de lokale politie van Antwerpen kan aantreffen, zullen op termijn verdwijnen.

01/06/2017

Welke maatregelen moet de werkgever treffen bij hoge temperaturen?

wbgt thermometer

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. Gelukkig verplicht de regelgeving de werkgever om een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

Hoe die waarden gemeten worden, wat een zogenaamde WBGT thermometer is en welke maatregelen de werkgever moet nemen in geval van overschrijding van die waarden, kan je terugvinden in deze bijdrage op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

31/05/2017

Goed nieuws voor onze portemonnee: de weddes stijgen met 2%

euro

De Federale Overheidsdienst Economie meldde dat in mei 2017 de spilindex is overschreden. Dat betekent niet alleen dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in juni met 2 procent omhoog gaan, maar ook dat de weddes in de openbare sector in juli met 2 procent stijgen.

pijl Lees verder in Het Laatste Nieuws!

25/05/2017

Info voor onze afgevaardigden

Op onze afgeschermde pagina's zijn tal van rubrieken aangevuld en geüpdatet. Neem er zeker een kijkje!

23/05/2017

Vacature voor de functie van vakbondsverantwoordelijke voor ACV Politie

secretaris

Ben je op zoek naar een gevarieerde en boeiende job, waarbij je met alle facetten van de samenleving in aanraking komt; een job met grote autonomie en vrijheid in handelen en met tal van extralegale voordelen? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV Openbare Diensten een vakbondsverantwoordelijke(m/v) voor de politie. Meer informatie over het takenpakket, het gewenste profiel, vereiste diploma's en dergelijke meer, vind je onder dit bericht.

Solliciteren kan via e-mail naar ilse.heylen@acv-csc.be, t.a.v. Ilse HEYLEN, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel en dit tot en met 23 juni 2017.

pijl Bekijk hier de vacature!

Affiche infosessies

22/05/2017

Een job bij de politie. Iets voor jou?

Wil je graag bij de politie werken? Bereid je dan samen met ons voor op de selectieproeven.

Eerst neem je deel aan de infosessie, waar je een goed beeld van de jobs, verwachtingen en alle nodige informatie krijgt.

Overtuigd? Dan kan je je inschrijven voor de oefensessie: een hele dag voorbereidingen op de selectieproeven.

Let op! De oefensessie staat enkel open voor mensen die op de infosessie aanwezig waren.

Hoe, wat, waar en wanneer?

 • Voor de infosessies kan je kiezen tussen:
  Maandag, 12 juni 2017 om 20 u. in de Pletinckxstraat 19 te Brussel
  Dinsdag, 13 juni 2017 om 20 u. in de Martelarenlaan 8 te Leuven.
 • De oefensessie, met simulaties van de selectieproeven, gaat door op zaterdag, 17 juni 2017 om 9u30 in de Pletinckxstraat 19 te Brussel
 • Deelname aan de infosessie en de oefensessie is zowel voor leden als niet-leden van ACV gratis.
 • Vooraf inschrijven is wel verplicht en doe je via www.jeloopbaan.be. Kies bij onderwerp "Kennismaking met een sector" en bij provincie "Brussel Vlaams-Brabant"!

pijl Download de flyer over deze infosessies en oefensessie!

21/05/2017

Commissie Binnenlandse Zaken van 15/05/2017
Hoorzitting ACV Openbare Diensten

"Zullen we ons overmorgen veiliger voelen indien we morgen onze veiligheid en het veiligheidsbeleid toevertrouwen aan privéfirma's?"

Lees hier de integrale tekst die ACV Openbare Diensten tijdens de hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Zaken voorlegde.

20/05/2017

Nieuwe patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie

anker

De ministerraad gaf groen licht voor het opstarten van een overheidsopdracht met betrekking tot de aankoop en het onderhoud van patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie (SPN).

Een week geleden publiceerden we op deze website al een kort artikel over de erbarmelijke toestanden van de boten van de scheepvaartpolitie, een gevolg van het jarenlang onvoldoende investeren in personeel, voertuigen en materieel bij de federale politie. We stelden dat ACV Politie middels syndicale druk de overheid zou aanzetten om deze wantoestanden grondig aan te pakken.

20/05/2017

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie.

pijl Lees verder ...

20/05/2017

Wijzigingen in de regelgeving rond de fietsvergoeding

speed pedelec

De personeelsleden van de geïntegreerde politie genieten een vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk, en dit volgens de bedragen en voorwaarden vastgesteld voor de toekenning ervan aan de personeelsleden van de federale ministeries.

Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd door ACV onderhandeld en voorziet in volgende aanpassingen:

De definitie van een fiets werd zodanig gewijzigd, dat het recht op de betaling van de vergoeding eveneens werd opengesteld voor de personeelsleden die een elektrische fiets gebruiken, voor zover de maximale ondersteunde snelheid ervan niet hoger is dan 25 km per uur. Dit werd binnen de politie zo al toegepast.
De zogenaamde speed pedelecs, dat zijn snelle elektrische fietsen die meer dan 25 km per uur halen, werden initieel dus niet gevaloriseerd. De federale ministerraad besliste echter om ook dat type fietsen fiscaal gelijk te stellen met gewone fietsen. Daardoor wordt de fietsvergoeding ook naar de gebruikers van speed pedelecs uitgebreid. Deze wijziging zou retroactief ingaan vanaf 1 januari 2017.

Tenslotte wordt het bedrag van de fietsvergoeding, dat momenteel is vastgelegd op 0,20 euro per kilometer, opgetrokken naar het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van de belastingen kan worden vrijgesteld van belastingadministratie. Voor 2016 bedroeg die vrijstelling 0,22 euro per fietskilometer en voor 2017 werd die opgetrokken tot 0,23 euro per afgelegde fietskilometer.
Hierdoor wordt een automatisme ingebouwd die de marktconformiteit van deze vergoeding ook naar de toekomst toe garandeert.

20/05/2017

Hoe zwaar kan een zwaar beroep zijn?.

serge

We zagen ze de laatste tijd vaak in beeld bij antiterreuracties: de speciale eenheid van de federale politie, zwaar bewapende mannen met bivakmutsen.

Maar wat weinigen weten, is dat er binnen de directie van de speciale eenheden nog een andere eenheid opereert, een die je nooit te zien krijgt. Ze observeren verdachten, ze onderzoeken het terrein voordat de ‘bivakmutsen’ ingrijpen.

"Serge" is een van hen en hij getuigt ...

pijl Lees verder in NT magazine mei 2017!

20/05/2017

ACV Politie vindt het dragen van de hoofddoek op het uniform geen goed idee.

"Hans Bonte: Ik ben voor agentes in hoofddoek op straat", kopte Het Laatste Nieuws. Deze reactie van de burgemeester van Vilvoorde kwam op het Nederlandse voorstel om het dragen van een hoofddoek op het politie-uniform toe te staan. Doelstelling is om op die manier nog meer diversiteit binnen de politiekorpsen aan te moedigen, en zo een betere afspiegeling met de maatschappij te bekomen. Tijdens de uitzending van Terzake van 18 mei 2017 lichtte burgemeester Bonte zijn standpunt toe.

ACV Politie vindt het absoluut geen goed idee van onze Nederlandse politiecollega's en van burgemeester Bonte. Het politieoptreden vereist een strikte neutraliteit. We zijn dan ook tegen het opnemen van uiterlijke kentekens van overtuigingen in het politie-uniform. De hoofdoek toelaten als onderdeel van het uniform impliceert tevens dat andere uiterlijke kentekens van overtuigingen zouden moeten worden toegelaten. Dus waarom geen tulband of een keppeltje, of een kruisje op het uniform? In sommige gevallen zou ook de veiligheid van het personeel in het gedrang komen.

17/05/2017

Uitbetaling van het vakantiegeld

De betaling van het vakantiegeld 2017 (prestaties 2016) zal op 18 mei 2017 plaatsvinden.
Voor bijkomende inlichtingen verwijzen we je naar de nota SSGPI - RIO/2017/282 .

17/05/2017

Arresten van de Raad van State

Bij arrest 237.962 van 20 april 2017 werd het KB van 11/11/2014, tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van het niveau A van de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie, vernietigd. Dit is eveneens het geval voor het KB tot benoeming van verzoekster. Het advies van de wegingscommissie is niet rechtsgeldig tot stand gekomen en kan en mag niet bij de besluitvorming worden betrokken.

pijl Arrest nr. 237.962 van 20 april 2017 in de zaak A. 214.909/XIV-36.214

Bij arrest 237.811 van 28 maart 2017 vernietigt de Raad van State een tuchtsanctie tot afzetting. Betrokkene had zelf zijn ontslag ingediend en werd naderhand toch de tuchtstraf opgelegd. Verzoeker had op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd opgelegd niet meer de hoedanigheid van statutair personeelslid. De disciplinaire bevoegdheid van de hogere tuchtoverheid was uitgeput.

pijl Arrest nr. 237.811 van 28 maart 2017 in de zaak A. 214.996/XIV-36.230.

17/05/2017

Regeling diplomabonificatie vs. betalen voor studieperiodes weer in de ijskast

De invoering van de nieuwe regeling over de afschaffing van diplomabonificatie en het betalen voor studieperiodes wordt geblokkeerd in het parlement. Dat zorgt zeker al voor een vertraging tot oktober.

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft een belangenconflict ingeroepen in het Federale Parlement. Daardoor wordt de bespreking van het wetsontwerp opgeschort voor minimum 120 dagen. In het ontwerp was voorzien dat de regeling zou ingaan vanaf 1 juni 2017 en dat de diplomabonificatie zou afgeschaft worden vanaf 1 juni 2018. Die timing is nu niet meer haalbaar.

17/05/2017

Codex over het welzijn op het werk afgekondigd

codex_welzijn

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk werd de codex over het welzijn op het werk afgekondigd.

Deze codex brengt de verschillende besluiten, die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

pijl Lees het volledige artikel op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

16/05/2017

Ziektepensioen afschaffen zonder alternatief

De federale regering wil het ziektepensioen voor werknemers in de openbare sector afschaffen, en dit zonder volwaardig alternatief voor de langdurig zieken.

Werknemers die langdurig ziek zijn op een gepaste manier opnieuw aan het werk helpen, daar pleit het ACV al langer voor. Toch blijken onze oplossingen mijlenver af te staan van het initiatief dat de regering nam.

Het mag niet verbazen dat ACV dit zeker niet laat gebeuren. We willen hierrond ernstig overleggen en we zullen tegenvoorstellen doen!

pijl Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten!

pijl De brochure "Verplichte pensionering door lichamelijke ongeschiktheid voorkomen"

pijl De bijdrage "Wat zegt de regering hierover?"

13/05/2017

De beste stuurlui staan noodgedwongen aan wal

Voor patrouilles op zee kan de scheepvaartpolitie slechts over één boot beschikken en die lenen ze dan nog van de Vlaamse overheid. De federale politie bezit op papier zeven boten, maar slechts twee daarvan zijn nog operationeel inzetbaar.

Dit is het zoveelste schrijnend gevolg van het jarenlang onvoldoende investeren in personeel, voertuigen en materieel bij de federale politie. ACV Politie tracht door syndicale druk de overheid ertoe aan te zetten om aan deze wantoestanden paal en perk te stellen.

13/05/2017

Dreigend tekort aan politiepersoneel voor beveiliging van de EU-top

hycap

Uit een onderzoek van de Algemene Inspectie over de inzet van de politie tijdens de EU-top van oktober 2016, blijkt dat de Brusselse politiezones daags voor die top onvoldoende politiemensen ter beschikking hadden. Oorzaak hiervan was het feit dat er te weinig versterking vanuit de andere politiezones werd geleverd. Deze laatsten kampen zelf met een tekort aan personeel en uitrustingsstukken.

Gevreesd wordt dat dit probleem tegen de volgende EU-toppen en andere grote evenementen in onze hoofdstad niet opgelost raakt.

pijl Lees het volledig artikel in de Gazet van Antwerpen!

08/05/2017

Het Koninklijk Besluit "Bewapening" werd aangepast

Op 5 mei 2017 verscheen het KB tot wijziging van het KB van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de diensten enquêtes bij de vaste comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie.

Dit KB geeft aan de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid om aan het geheel van de operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie de machtiging te geven hun bewapening buiten de geplande diensturen te bezitten, te dragen en te vervoeren. Daardoor stelt hij hen in staat om snel en op een veralgemeende en uniforme wijze adequaat te kunnen reageren bij bovenlokale fenomenen, zoals een permanente dreiging voor de politiemensen (al dan niet in het kader van terreur) of in geval van noodzaak teneinde hen, te allen tijde en in elke situatie, op een optimale manier te laten reageren, eveneens wanneer zij niet met geplande dienst zijn.

pijl Het verslag aan de koning, het advies van de Raad van State en het KB

01/05/2017

Elektronische ter beschikkingstelling van de fiscale fiches

calculator

De fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2016 worden niet meer per post verzonden, uitgezonderd voor de personeelsleden die geen toegang hebben tot ‘Portal’.

De fiches staan sinds 24 april 2017 op Portal (Mijn persoonlijke gegevens) en MyMinFin (Documenten ontvangen i.v.m. uw dossier).

pijl Bron: dienstnota SSGPI-RIO/2017/212 van 25-04-2017

01/05/2017

Verminderde prestaties wegens ziekte of langdurige medische ongeschiktheid

Het stelsel van de verminderde prestaties wegens ziekte laat de personeelsleden toe om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme door tijdelijk verminderde prestaties te verrichten alvorens het werkstelsel te hervatten.

Daarnaast laat dit stelsel toe om personeelsleden die minstens dertig dagen met ziekteverlof waren, het werk met verminderde prestaties te hervatten.

pijl Lees verder ...

25/04/2017

Politiezones mogen zelf recruteren

Alle politiezones in ons land zullen binnenkort zelf kandidaat-politie-inspecteurs kunnen rekruteren en selecteren. Minister Jambon heeft beslist om het pilootproject, dat momenteel loopt in Antwerpen, verder uit te rollen.

pijl Lees het hele artikel op PolInfo.be!

19/04/2017

Vacature voor vast afgevaardigde

vacature

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV Openbare Diensten een vast afgevaardigde voor de Politie in de provincie Oost-Vlaanderen (m/v). De indiensttreding is voorzien op 1 januari 2018.

Opgelet: Wil je je hiervoor kandidaat stellen, weet dan dat jouw motivatiebrief en c.v. uiterlijk op 15 mei 2017 moeten worden overgemaakt aan onze secretaris, Stijn Kwanten. Meer info over de vacature en de contactgegevens van onze secretaris vind je hier.

18/04/2017

"Voldoende mogelijkheden om de identiteit van het politiepersoneel te beschermen"

In verscheidene Europese landen, waaronder ook België, vragen politieagenten dat hun naam niet langer vermeld wordt in bepaalde administratieve stukken in het kader van terrorismegerelateerde dossiers. De angst voor represailles wordt een gevoelige kwestie.

CGSU

Volksvertegenwoordiger Jean-Marc Nollet stelde hierover een schriftelijke vraag aan onze minister. Zo wilde hij onder meer weten wat het wettelijke kader in ons land hierover bepaalt, welke analyse onze minister maakt van de Franse wetgeving die het mogelijk maakt om politieagenten via een registratienummer te identificeren in administratieve stukken en welke maatregelen er werden genomen om de veiligheid van de politieagenten in dergelijke procedures te garanderen.

Minister Jambon beantwoordde deze vraag alsvolgt: "Momenteel bestaan er in ons land al vier verschillende manieren om de identiteit van politieambtenaren te beschermen wanneer dat nodig blijkt binnen de uitoefening van hun functie". Hij doelde hierbij op volgende mogelijkheden: het naamplaatje op het uniform kan worden vervangen door een interventienummer, in plaats van het privéadres kan men in het kader van getuigenverhoor het dienstadres opgeven, het gebruik van code in plaats van de identiteitsgegevens en een keuze laten voor het opgeven van een adres voor betekening en oproepingen.

pijl Lees het hele artikel op PolInfo.be!

18/04/2017

SSGPI aanvaardt enkel nog elektronisch overgemaakte formulieren

Het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) laat weten dat ze nog steeds formulieren via de post ontvangt. Nochtans dienen sinds 1 oktober 2013 alle stavingstukken (formulieren, voorgaande diensten, attesten, …) via elektronische drager overgemaakt te worden aan het SSGPI en dus niet via de post of per fax.

Enerzijds zijn er de formulieren die beschikbaar zijn op onze website www.ssgpi.be. Deze kunnen online ingevuld worden en dienen vervolgens via mail (gescand) overgemaakt te worden aan het SSGPI. Anderzijds zijn er de e-formulieren die via GALoP verstuurd dienen te worden: bv. fietsvergoeding, F/L-021, F/L-002, …

Zelfs indien er staving- of bewijsstukken dienen toegevoegd te worden voor transport-, logement- of maaltijdkosten (F/L-021), worden er geen papieren versies aanvaard. De bewijsstukken dienen per personeelslid chronologisch geklasseerd en bewaard te worden in de zone of eenheid tot men een bericht ontvangt van het SSGPI voor een eventuele controle door hun diensten of andere instanties.

Het SSGPI hanteert twee belangrijke deadlines!

Vanaf 1 mei 2017 zal het SSGPI een overgangsfase starten wat betreft het elektronisch overmaken van formulieren. Tijdens deze overgangsfase zullen de formulieren die via de post of per fax ontvangen werden teruggestuurd worden naar het personeelslid, de zone of de eenheid met de mededeling dat het formulier elektronisch dient overgemaakt te worden en dat de papieren versie niet behandeld werd.

Vanaf 1/6/2017 zullen enkel nog de elektronisch overgemaakte formulieren behandeld worden door het SSGPI.

15/04/2017

Interview met Kristof Ceulemans, onze kersverse vast afgevaardigde

Vandaag vernam de redactie dat de kandidatuur van collega-militant Kristof Ceulemans voor de functie van vast afgevaardigde voor de provincie Antwerpen werd weerhouden. We vroegen aan Kristof om zichzelf eens even voor te stellen.

pijl Het interview met Kristof

13/04/2017

Dossier "Graadanciënniteit" in de lift

Elk personeelslid bij de Belgische politiediensten dat over 13 jaar graadanciënniteit beschikt, zal binnenkort het kwalificatief ‘eerste’ voor zijn graad krijgen. Deze nieuwigheid werd in mei 2016 al opgenomen in een Wet diverse bepalingen, maar de regeling moest nog verder uitgewerkt worden.

pijl Lees het hele artikel op PolInfo.be!

06/04/2017

Wanneer heb ik recht op de maaltijdvergoeding?

maaltijd

Onder welke voorwaarden heeft het personeelslid tijdens een dienstverplaatsing recht op een maaltijdvergoeding?

Artikel XI.IV.19 RPPol bepaalt dat, behalve wanneer zij door een derde worden bekostigd, de maaltijdkosten ten gevolge van dienstverplaatsingen verricht in België, worden vergoed.

pijl Lees verder!

06/04/2017

Handige tools voor onze afgevaardigden

De redactie van ACV Politie paste onze sjablonen aan voor nieuwsbrieven, verslagen, flashberichten, powerpoint-presentaties, ... en dit naar de huisstijl van ACV Openbare Diensten.

pijl Info voor onze afgevaardigden

05/04/2017

FAQ over de diplomabonificatie

diploma

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de diplomabonificatie? Is het interessant om hierin te investeren? Welke jaren kunnen in rekening worden gebracht?

Deze en andere FAQ werden gebundeld en via de afgeschermde pagina's op onze website aan onze afgevaardigden ter beschikking gesteld. Wil je hier meer over weten, richt je dan tot je plaatselijke militant.

pijl Info voor onze afgevaardigden.

02/04/2017

Teken voor cleane kleren!


logo_cleanekleren


De kans is groot dat je sporttruitje in onmenselijke omstandigheden werd gemaakt. Maar weet dat jij daar heel gemakkelijk iets aan kan veranderen. Help kledingarbeidsters aan een leefbaar loon en een veilige werkplaats door onze petitie te tekenen! Zo trekken we sportmerken samen over de streep om schone kleren te produceren.

pijl Klik hier om meer te weten over de campagne en de petitie te ondertekenen!

29/03/2017

ACV Politie verlengt stakingsaanzegging

De afgevaardigden van ACV Politie gaven gisteren tijdens een interne meeting een mandaat aan onze onderhandelaars om de stakingsaanzegging voor de federale politie te verlengen tot eind juni 2017. De initiële stakingsaanzegging liep van 16 maart 2017 tot 30 april 2017.

pijl Lees ons eerder artikel over de stakingsaanzegging voor de federale politie!

29/03/2017

Aanvraagformulier voor NAVAP

Vaak wordt er door onze leden de vraag gesteld met welk document ze de nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) dienen aan te vragen.

In principe kan je hiervoor terecht bij je HRM of personeelsdienst. Mocht men je daar niet verder kunnen helpen, dan kan je dit formulier gebruiken.

We raden je ten stelligste aan om het document tegen ontvangstbewijs af te geven aan je HRM of personeelsdienst.

28/03/2017

Hoorzitting in Nationaal Pensioencomité

Vandaag worden de vier representatieve politievakbonden (ACV Politie, ACOD, NSPV en VSOA) gehoord in het Nationaal Pensioencomité. Het is de bedoeling om er onze standpunten te verduidelijken inzake het dossier rond de zware beroepen.

Deze standpunten werden neergeschreven in een gemeenschappelijke tekst.

pijlLees hier de integrale tekst!

28/03/2017

ACV Politie stelt de Minister van Binnenlandse Zaken formeel in gebreke!

Op basis van ons statuut en mits te voldoen aan een aantal voorwaarden kunnen jaarlijks een aantal officieren doorstromen naar de loonschalen O7 en O8.

Ondanks herhaalde informele en formele tussenkomsten van ACV Politie heeft de Minister al meerdere jaren nagelaten om deze procedure op te starten. Heel wat leden van ACV Politie verliezen daardoor een kans op promotie, met een aanzienlijk financiële schade tot gevolg.

Door het uitblijven van enige reactie hebben wij aan onze raadsman de opdracht gegeven de Minister formeel in gebreke te stellen door hem te wijzen op zijn wettelijke verplichting de voorziene statutaire procedure onverwijld op te starten.

Wij vertrouwen erop dat “onze Minister” hieraan een gevolg zal geven, zo niet zullen we genoodzaakt zijn een gerechtelijke procedure in te leiden.

23/03/2017

Private veiligheid wordt beangstigend normaal

Security

Op 23 maart 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet inzake de private veiligheid goed. Dit gebeurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Het voorontwerp van deze nieuwe wet vloeit voort uit een grondige evaluatie van de huidige wetgeving zoals dit voorzien werd in het regeerakkoord. De wettekst wordt ter stemming neergelegd in het Parlement. Deze nieuwe wet zal de huidige wet van 10 april 1990 volledig vervangen en voorziet in een gemoderniseerde en vereenvoudigde regelgeving inzake de materie van de private veiligheid.

Onze mening? Private veiligheid wordt beangstigend normaal.

pijlLees hier de volledige bijdrage!

23/03/2017

Werking van het Hoog Overlegcomité in vraag gesteld

De vergadering van het Hoog Overlegcomité (HOC) op 23 maart 2017 werd al bij aanvang door de vakorganisaties onderbroken.

We lieten de vergadering stilleggen omwille van problemen rond het agenderen van de punten voor het HOC, het ontbreken van documentatie en de opvolging van de dossiers. Ook wensen we uitdrukkelijk dat er aan de overzijde van de tafel een overheid zit met voldoende beslissingsbevoegdheid en dat er een duidelijke jaaragenda met planning en opvolging wordt opgesteld.

Behalve een aantal punten inzake welzijnsmaterie, waarvan we vonden dat deze bij hoogdringendheid dienden besproken te worden, lieten we de overige agendapunten verschuiven naar een latere datum.

20/03/2017

Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op

Regering-Michel rondde haar begrotingscontrole af.

Voor de regering leek het een wandeling in de zon door het park, maar voor de werknemers blijft het inleveringen regenen. En de werkgevers? Die zien hierin alleen maar aanleiding om te hengelen naar nog meer fiscale cadeaus voor de bedrijven en hun aandeelhouders.

Op 20 maart 2017 verspreidde ACV, ABVV en ACLVB hierover volgend persbericht.

20/03/2017

Vergelijkend examen voor aspirant-hoofdinspecteurs van politie

Logo Jobpol

Ieder jaar organiseert de dienst rekrutering en selectie van de politie een vergelijkend examen voor aspirant-hoofdinspecteurs van politie voor de geïntegreerde politie. Dit kadert binnen de interne bevordering van inspecteurs van politie door overgang naar een hoger kader.

Voor meer info hierover verwijzen we je graag door naar de website van JobPol, de recruteringssite van de politie.

18/03/2017

Geen sociaal bloedbad bij de invoering van DAB!

DAB

Tijdens het onderhandelingscomité voor de politie (OCP) stelden de vakbonden dat er sociale beschermingsmaatregelen dienen te worden gecreëerd voor de politiemensen die werkzaam zijn bij de Hoven en Rechtbanken.

Weet dat deze functies in de toekomst zullen worden ingevuld door beveiligingsagenten en -assistenten. Zij resorteren onder de nieuw op te richten Directie Bewaking en Bescherming (DAB). Deze directie zal voornamelijk instaan voor beveiligingsopdrachten en hoofdzakelijk worden ingevuld met personeel dat overkomt van het veiligheidskorps en militairen.

Op vraag van de vakbonden heeft de overheid een overgangsmaatregel uitgewerkt. Die houdt in dat het politiepersoneel dat momenteel voor minstens 80 procent werkzaam is in de Hoven en Rechtbanken, daar kan blijven werken. Zij mogen niet de dupe worden als gevolg van de invulling van hun taken door de nieuwe beveiligingsagenten en -assistenten.

Voor ACV geldt in ieder geval: "Geen sociaal bloedbad bij de invoering van DAB!"

17/03/2017

Nog jaren opgezadeld met verouderde bewapening?

Bijna een half jaar geleden beloofde minister Jambon aan de politiebonden om de verouderde bewapening te vervangen en een bedrag van 12 miljoen euro te spenderen om 4.425 zware wapens aan te kopen. We citeren uit het artikel in Knack van 19 oktober 2016 "De aankopen komen er volgens de woordvoerder van Jambon zo snel mogelijk".

Vandaag lezen we in De Tijd dat de logge aankoopprocedures tot drie jaar in beslag zal nemen. Echter, dankzij een initiatief van de PZ Westkust kan die termijn sterk worden ingekort. Lees verder in De Tijd!

17/03/2017

Vervuilende politiewagens in de lage-emissiezone (LEZ)


Lage-emissiezone

Via de media vernamen we dat de federale politie maar liefst 35 oude en vervuilende politiewagens op de uitzonderingslijst van de LEZ in Antwerpen liet zetten. We hoopten dat de opstart van de LEZ een impuls zou zijn geweest voor het vervangen van de oude vehicels, maar daar komt helaas voorlopig niets van in huis.

Bij de lokale politie van Antwerpen worden de laatste "oudjes" op pensioen gesteld en vervangen door nieuwe, milieuvriendelijkere voertuigen.

14/03/2017

Ook in Limburg duiken veel geïnteresseerden op voor een job bij de politieVandaag ging in Hasselt dag 1 door van de infosessies die ACV organiseert in het kader van de toelatingsproeven voor een job bij de politie. Uit de grote opkomst van vanavond kunnen we afleiden dat er nog steeds heel wat interesse is in een loopbaan bij de politie.

Zaterdag verwachten we deze mensen opnieuw in Hasselt voor dag 2. Dan worden ze onderworpen aan een aantal proef-selectietesten.

13/03/2017

De politie werft aan ...

Logo Jobpol

Wist je dat er tal van specialisaties bestaan bij de geïntegreerde politie? Heb je het juiste profiel en de benodigde opleiding voltooid, dan kan je via Jobpol jouw kandidatuur indienen om deel te nemen aan de selectieproeven voor Islamoloog, ICT-deskundige, laborant, specialist in de fiscaliteit, ...

pijlJobpol.be


13/03/2017

De mobiliteitscyclus 2017-01 staat online

De mobiliteitscyclus 2017-01 staat online op PolDMS.

PolDMS is toegankelijk via Portal en via de website pijlpoldms.police.be. De login is jouw identificatienummer en het wachtwoord dat je gebruikt voor Portal.

Ter herinnering, de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen is 17 maart 2017.

11/03/2017

Ambtenaren vaker ziek thuis? ACV doorprikt de ballon?

De afwezigheidsduur in de privé duurde in 2015 gemiddeld zeventien dagen ziekteverlof per persoon. Volgens Medex bleef dat jaar de federale ambtenaar slechts veertien werkdagen ziek thuis. Bovendien blijkt dat de afwezigheden in de privé langer duren dan bij de overheid. Een ambtenaar blijft zeven dagen thuis per keer dat hij wordt vrijgeschreven om medische redenen, tegen zestien dagen in de privé.

Hou je dan nog rekening met het gegeven dat het ambtenarenkorps sneller veroudert dan het personeels-bestand in de privésector, dan concluderen we dat de stelling dat ambtenaren vaker ziek zouden zijn, pertinent onjuist is. En toch blijven die vooroordelen hardnekkig voortleven.

9/03/2017

Volgt na een langdurige ziekte de "fade-out"?

Logo Mensura

Volgens Mensura – specialist in preventie, veiligheid en gezondheid op het werk – vermijd je fade-out bij de zieke collega door met hem/haar in contact te blijven. We staan open voor die visie, maar graag met mate! Sommige collega's hebben er echt geen boodschap aan dat ze tijdens de herstelperiode regelmatig opgebeld of bezocht worden. Afhankelijk van de aandoening kan dit zelfs averechts werken.

Meer weten over "fade-out"? Lees dan hier het hele artikel op Jobat.be!

8/03/2017

Wordt de nieuwe inspecteur-generaal een CALog-personeelslid?

Momenteel staan de functies vacant voor het ambt van inspecteur-generaal en één van de twee ambten van adjunct-inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG).

Nieuw is dat dergelijke betrekkingen niet uitsluitend toegankelijk zijn voor hoofdcommissarissen of houders van het directiebrevet. Ook burgerpersoneelsleden die aan de klasse- en anciënniteitsvereisten voldoen, kunnen solliciteren.

De uiterste inschrijvingsdatum werd verder vooruit verschoven naar 31 april 2017; de inplaatsstelling gaat in op 1 juli 2017.

8/03/2017

Bevorderingsexamen voor overgang naar het basiskader

De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader. De basisproef sociale promotie zal doorgaan op donderdag, 16 maart 2017.

8/03/2017

Ook een volwaardige 13de maand voor het politiepersoneel?

Als het van ACV Openbare Diensten afhangt, dan ontvangen maar liefst 75.000 federale ambtenaren weldra een volwaardige 13de maand.

Al is er de voorbije jaren een inhaalbeweging bezig, toch ligt de dertiende maand van de ambtenaren nog steeds een stuk lager dan in de privé. Onze vakbond wil dat het laatste verschil wordt weggewerkt. Onder meer daarom wordt er vandaag aan het kabinet van minister van ambtenarenzaken Steven Vandeput actie gevoerd.

Slaagt onze overheidsvakbond in deze opzet, dan lijkt ons een uitbreiding voor het voltallige politiepersoneel zeker niet ondenkbaar.

8/03/2017

Politie weer herkenbaar op de trein

nmbs

Vanaf 15 maart 2017 is er weer meer blauw zichtbaar op de trein. De tijdelijke gunstmaatregel die onze collega's van het operationeel kader toeliet om ook in burgerkledij gratis te reizen, komt te vervallen. Weet dat er op deze regeling een aantal uitzonderingen blijven bestaan.

Ben je lid van de geïntegreerde politie en wil je meer info hierover? Neem dan de Infonieuws 2454 van 7 maart 2017 ter hand.

7/03/2017

Oprichting van het basisoverlegcomité AIG 210

Op 16 februari 2017 werd in de bijlage van het K.B. van 8 februari 2001 "basisoverlegcomité AIG 210" toegevoegd. Dit ingevolge de oprichting van een basisoverlegcomité voor het personeel van de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie.

Deze aanvulling werd op 3 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

7/03/2017

Aanpassing van de begrafenisvergoeding

In geval van het overlijden van een personeelslid van de federale of de lokale politie, behorend tot het operationeel kader of het CALog, statutair of contractueel, en dat in actieve dienst was (niet gepensioneerd, zelfs niet tijdelijk), wordt een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend.

Overeenkomstig het KB van 8 juli 2005, mag de vergoeding voor begrafeniskosten niet meer bedragen dan één twaalfde van het bedrag dat is vastgesteld bij toepassing van de Arbeidsongevallenwet.

Ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt het bedrag dat bepaald wordt in dit artikel gewijzigd ten opzichte van het jaar 2016 en wordt het vastgesteld op € 42.270,08 vanaf 1 januari 2017. Sinds 1 januari 2017 is het maximum bedrag van de vergoeding voor begrafeniskosten derhalve € 3.522,51.

Bron: nota SSGPI-RIO-2017/92 van 06/02/2017

1/03/2017

Wil men het einde van de federale politie bewerkstelligen?

Federale politie

Vandaag verspreidden de vier representatieve politievakbonden, waaronder ook ACV Politie, een communiqué waarin we een aantal prangende problemen binnen de federale politie aanklagen.

We hekelen het aanzienlijke gebrek aan investeringen in alle diensten van de federale politie, zowel op menselijk vlak als in de middelen en de infrastructuur. Geruchten doen de ronde dat er nog meer zal gesnoeid worden in de financiën van de federale politie (2% op de rug van het personeel, 2% in de werkingskosten en 3% in de investeringskosten).

Met deze stakingsaanzegging eisen we een onderhandeling met de eerste minister en met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de stopzetting van de besparingen in de politiediensten, een herfinancieringsplan voor de federale politie en een ambitieus aanwervingsplan.

De stakingsaanzegging begint te lopen op 16/03/2017 en loopt af op 30/04/2017.

pijl Communiqué van de vier representatieve politievakbonden

28/02/2017

Regels en richtlijnen voor de inzet van politiedrones


Drones

Minister Jambon werkt momenteel aan een specifiek kader voor het gebruik van drones door de politie.

Het gaat dan onder meer om duidelijke regels voor de opleiding van de piloten, richtlijnen voor vluchten, verdeling van de bevoegdheden, privacybescherming en de aanleg van een droneregister.

De omzendbrief terzake moet nog voor de zomer klaar zijn.

Bron: Polinfo.be

24/02/2017

De werking van de spoorwegpolitie wordt onder de loep gelegd

Spoorweg

Op het Hoog Overlegcomité (HOC) van 15 februari 2017 stelden de vakorganisaties terechte vragen in verband met de toekomst van de spoorwegpolitie. Tal van geruchten en hun interpretaties circuleren al geruime tijd en werken vooral bij de betrokken medewerkers grote ongerustheid in de hand.

In het raam van de optimalisatie wordt nagedacht om het functioneren van spoorwegpolitie nog verder te verfijnen en te verbeteren. Momenteel brengt men de huidige werking op een objectieve manier in kaart. Nadien bekijkt men hoe de gespecialiseerde politietaken kunnen worden uitgevoerd binnen een meer efficiënt functioneringskader.

Er is nog geen verder piste bepaald, laat staan dat er al definitieve beslissingen genomen zouden zijn. "Maar één ding is zeker: de spoorwegpolitie wordt niet afgeschaft! De gespecialiseerde spoorwegpolitiezorg was, is en blijft een kerntaak van de federale politie!", aldus de voorzitter van het onderhandelingscomité.

Van zodra we meer nieuws vernemen over de verdere ontwikkelingen, laten we niet na om dit via onze kanalen te verspreiden.

24/02/2017

Nieuwe graden bij de politie?

Sinds 9 mei 2016 kunnen alle statutaire en contractuele medewerkers van de geïntegreerde politie, die over 13 jaar graadanciënniteit beschikken, hun graad laten voorafgaan door de kwalificatie ‘eerste’. Dit geldt zowel voor het operationeel personeel als voor het CALog.

Weet echter dat het louter gaat om een erkenning van de anciënniteit van de medewerkers. Er wordt (helaas) geen geldelijke valorisatie genereerd.

De nadere regels van het overgangsrecht ter zake maken het voorwerp uit van twee ontwerpen van koninklijke uitvoeringsbesluiten die momenteel in de pipeline liggen en die de verschillende goedkeuringsprocedures nog moeten doorlopen. De publicatie van die koninklijke besluiten zal vermoedelijk gebeuren in de loop van het laatste trimester van 2017.

23/02/2017

Wie beperkt onze privacy?

Camera

De problematiek rond privacy is tegenwoordig een veelbesproken thema. Sociale media nemen een groot stuk van ons dagelijks leven in, maar daar zijn ook risico's aan verbonden. Denk maar aan de rechtszaken die verschillende nationale privacycommissies aanspanden tegen Facebook wegens het schenden van de privacy van haar gebruikers.

Aan de andere kant kan er veel informatie vergaard worden via diezelfde sociale netwerken. Het OCAD houdt de kanalen nauwlettend in de gaten om potentiële terroristen op te sporen. Maar komt zo de privacy ook niet onder druk te staan?

Ook op de werkvloer speelt de privacykwestie. Tot waar rijkt het controlerecht van de werkgever? Zeker in veiligheidsinstellingen is dat een belangrijke vraag. Directeur van het OCAD Paul Van Tigchelt en voorzitter van de privacycommissie Willem Debeuckelaere lichten de kwestie verder toe in het februarinummer van het NT Magazine.

23/02/2017

Telt de competentieontwikkelingstoelage mee voor het pensioen?

Gisteren richtte onze voogdijminister een brief aan Minister van Pensioenen Bacquelaine. In dat schrijven klaagt hij het uitblijven van de wijziging in de pensioenregelgeving aan voor wat betreft de berekening van van het pensioen van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog) die een competentieontwikkelingstoelage ontvangen.

Calog-personeelsleden die zich in een loonschaal van de maximumloonschalengroep bevinden, die behoren tot de klasse A1, A2 of A3 of die bij arbeidsovereenkomst zijn aangeworven voor een andere dan een betrekking van klasse A4 of AS en die met vrucht een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd, ontvangen een competentieontwikkelingstoelage. Personeelsleden in de hoogste loonschaal van een loonschalengroep genieten die toelage evenwel niet.

Reeds herhaaldelijk werd verzocht om de bepaling "de competentieontwikkelingstoelage toegekend met toepassing van artikel Xl.ll.22bis RPPol", in de wet van 21 juli 1844 toe te voegen, zodat voor de Calog-personeelsleden de competentieontwikkelingstoelage, in voorkomend geval, in aanmerking wordt genomen voor de berekening van hun pensioen.

Ondanks het feit dat Minister Bacquelaine bevestigde dat voormelde competentieontwikkelingstoelage inderdaad in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen, is dit tot op heden nog steeds niet in een ontwerp-K.B. gegoten.

Teneinde dit dossier in een stroomversnelling te krijgen, benadrukte Minister Jambon dat de geïntegreerde politie, mede ingevolge eerder gegeven akkoorden, tot op heden al meer dan 6.000.000 euro betaalde aan F.O.P.-bijdragen (F.O.P.: Fonds voor Overlevingspensioenen) op de competentieontwikkelingstoelage en dat, bij langer uitblijven van de noodzakelijke aanpassing, hij zich genoodzaakt ziet om de reeds door de geïntegreerde politie betaalde bijdragen terug te vorderen.

18/02/2017

Kandidaat voor de ene of andere functie bij de politie?

Weet dan dat onze afgevaardigden toegang hebben tot een databank met betrekking tot de selectieproeven!

Wat voor informatie steekt er in die databank?
Onze databank bevat beschrijvingen van praktische testen, schriftelijke proeven en vragen die gesteld werden tijdens tal van interviews. Niet alleen de verslagen van de selectieproeven in het kader van mobiliteit worden erin bewaard, maar ook die voor externe aanwervingen, en dit voor quasi alle graden en functies binnen de geïntegreerde politie, zowel voor CALog- als operationele functies.

Up-to-date dankzij onze leden
Dankzij de feedback van onze leden die deelnamen aan selectieproeven, slaagt ACV Politie erin om de databank aan te vullen en up-to-date te houden.

Slechts richtinggevend!
Weet dat de gestelde vragen en de beschrijving van de proeven die we in onze databank bijhouden, slechts richtinggevend zijn. Het is vanzelfsprekend dat we niet kunnen garanderen dat selecties die in de toekomst worden gehouden, gelijkaardig zullen zijn.

En de antwoorden?
Wanneer je van onze afgevaardigde de vragen overhandigd krijgt, zal je merken dat we bij die vragen geen antwoorden plaatsten. We doen dit omdat we ook niet alwetend zijn, de wetgeving en procedures vaak veranderen of bijgeschaafd worden en omdat er vaak open vragen gesteld worden. Trouwens, wat opzoekwerk om de juiste antwoorden te vinden is zeker leerrijk en dat laten we liever aan jou over.

Ben jij de geschikte kandidaat?
Behalve een opsomming van de gestelde vragen en een beschrijving van praktische proeven, geven we ook nuttige tips om je op de open vragen voor te bereiden.

Wij helpen je aan de slag!
Ben je lid van onze vakbond en wil je deelnemen aan de ene of andere functie binnen de geïntegreerde politie? Wend je dan tot je plaatselijke militant! Hij/zij kan je zeker helpen met de voorbereiding op de selectieproeven.

Alvast succes!

17/02/2017

Nee tegen uitbesteding medische dienst!

ACV Politie pleit ervoor de medische dienst binnen de geïntegreerde politie te behouden. Daarmee kanten we ons tegen het voorstel van de overheid om de dienst te outsourcen. Dat voorstel werd naar voren geschoven nadat de overheid een studie "medische zorgen" liet uitvoeren bij de geïntegreerde politie. De studie maakte deel uit van de twintig maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aankondigde na het kerntakendebat.

Wij hebben nog heel wat andere bedenkingen bij het rapport "medische zorgen" bij de politie:

 • ACV Politie stelt niet alleen voor om de curatieve geneeskunde in de grote eenheden en de provinciaal medische centra behouden. Integendeel, we vragen om de diensten nog te verbeteren en te versterken. De curatieve arts is immers de eerste schakel in de begeleiding en heroriëntering van het personeel.
 • We vragen bijzondere aandacht voor de gratis medische zorgen voor het CALog-personeel (personeel met een burgerfunctie) in de provinciale medische centra. Bij sluiting van de medische centra verliezen zij immers het statutair toegekend recht van de gratis medische zorgen (inclusief tandheelkunde).
 • De werking van de controlegeneeskunde voldoet op dit moment niet aan de verwachtingen. We merken grote verschillen tussen de provincies en de korpsen. Toch zijn we sceptisch over de uitbesteding ervan en de budgettaire impact van zo'n uitbesteding.
 • We pleiten ook voor het behoud van de tandheelkundige zorgen, de farmacie en de verdeling van de medicijnen in de provinciale centra.
 • We wijzen de overheid (nogmaals) op de problematiek van de niet-volledige terugbetaling van de medische kosten bij arbeidsongevallen. We vinden die regeling onverantwoord naar de slachtoffers toe.
 • Ook wijzen we de overheid op de gevaren van herverzekering bij arbeidsongevallen omdat de premies gekoppeld worden aan het reële aantal schadegevallen.
 • Daarnaast benadrukken we dat het opteren van contractuele betrekkingen voor artsen in strijd met het statuut.
 • We stemden in met een nieuwe, hertekende rol van de raadgevende arts. Daarbij komt de klemtoon te liggen bij de opvolging en de begeleiding van het personeel.

Het rapport met de opmerkingen werd overgemaakt aan de minister. Het is nu wachten op zijn reactie.

15/02/2017

Bevorderingsexamen door overgang naar een hoger kader

De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven, voorbehouden voor agenten van politie, met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader.

Nieuw is dat de selectie in het kader van bevordering naar het basiskader niet meer georganiseerd wordt onder de vorm van een vergelijkend examen. Alle, door de deliberatiecommissie geschikt bevonden, kandidaten ontvangen een brevet voor overgang naar het basiskader. Alle agenten van politie met een brevet voor overgang naar het basiskader worden tot de basisopleiding van het basiskader toegelaten.

De geïnteresseerde personen kunnen een kandidatuur indienen tot 2 maart 2017.

pijlPublicatie JobPol

14/02/2017

Infosessies door ACV in Oost-Vlaanderen
Bereid je voor op de selectieproeven van de politie!

Affiche infosessies

Wil je graag bij de politie werken? ACV helpt je bij de voorbereiding op de selectietesten.

Om aan de slag te gaan bij de politie moet je over heel wat competenties beschikken. Het is dan ook meer dan normaal dat er op heel wat criteria getest wordt om de ideale kandidaten te weerhouden. Wist je trouwens dat slechts één op tien kandidaten de eindmeet haalt?

Omdat deze selectietesten heel belangrijk zijn, hebben ACV-Politie en ACV-Bijblijven beslist om geïnteresseerde kandidaten de kans te bieden zich voor te bereiden op deze selectietesten. We gaan niet in vogelvlucht over deze testen, maar om een goede voorbereiding te garanderen, spreiden we dit over 2 dagen. Dankzij een goede voorbereiding maak je immers meer kans dat je met glans slaagt voor de selectietesten.

Tijdens 2 infosessies word je wegwijs gemaakt in wat er je te wachten staat wanneer je kandideert voor een job bij de politie.

 • Op dag 1, die doorgaat op 20 maart a.s. van 19 tot 21u30 in Zaal Torrepoort, Poel 7 te 9000 Gent, geven we heel wat nuttige informatie en tips over de politiestructuren en het verloop van de selectieprocedure. Uit ervaring weten we op welke vlakken veel kandidaten soms sneuvelen.
 • Dag 2 gaat door in Zaal Den Hof aan het Hendrik Heymanplein 7 in Sint-Niklaas, en dit op zaterdag 25 maart a.s. van 9 tot tot 16 u. We bieden er de deelnemers een unieke kans om enkele oefeningen te maken die specifiek voorbereiden op de selectieproeven. Er wordt onder meer stilgestaan bij de rapportagetest, de cognitieve test, de situatieproef en het interview.

Opgelet: enkel als je dag 1 hebt gevolgd kan je deelnemen aan dag 2.

Indien je wil deelnemen aan deze 2 dagen dan kan dit. Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er echt voor te gaan, is van harte welkom! Je mag trouwens al vanaf het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan de selectieproeven.

Vooraf inschrijven voor deze beide dagen is noodzakelijk en doe je via ACVWerkt.

13/02/2017

Verminderde prestaties wegens medische ongeschiktheid

Wanneer men ingevolge een langdurige medische ongeschiktheid verhinderd is om voltijds te werken, kan aan dat personeelslid worden toegestaan om hun werk te hervatten “met verminderde prestaties wegens medische redenen.” Dit kan ten belope van 50 %, 60 % of 80 % van de normale prestaties voor een periode van maximum twaalf maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden voor maximum twaalf maanden, indien de arts van de medische dienst bij een nieuw onderzoek oordeelt dat de gezondheidstoestand van het personeelslid dit wettigt.

pijlKB van 26 januari 2017

13/02/2017

Begeleiden van personen met een handicap, zieken en kwetsbare personen.

In het RPPol werd artikel VIII.IV.7bis ingevoegd. Dat bepaalt dat personeelsleden, met uitzondering van de aspiranten, recht hebben op een verlof van vijf werkdagen per jaar voor de volgende activiteiten:

 • Het vergezellen en bijstaan van zieken, personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare personen tijdens vakantiereizen en vakantieverblijven in België en het buitenland. Die vakantiereizen en vakantieverblijven moeten georganiseerd worden door een vereniging, een openbare instelling of een privé-instelling, waarvan de opdracht erin bestaat de zorg voor zieken, personen met een handicap of maatschappelijk kwetsbare personen op zich te nemen en die hiervoor subsidies van de overheid krijgt.
 • Het begeleiden van sporters met een handicap die deelnemen aan de paralympische spelen of de "special olympics".

Het verlof kan worden toegestaan aan het personeelslid voor zover de betrokken persoon met het personeelslid onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant in de eerste graad is.

Het is vanzelfsprekend dat de dienst het personeelslid kan vragen om het bewijs te leveren van deelname aan deze activiteiten.

Valid HTML5 Valid CSS3!
Copyright © 2017 ACV Openbare Diensten-Politie - Helihavenlaan 21 - 1000 BRUSSEL - Tel: 02/208.24.24 - jan.adam@acv-csc.be