ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

 
 

 

 

 
 

 

Meer nieuws ...

 

Niveauproeven voor CALog-personeelsleden sessie 2017-2018

18/12/2017

De geďntegreerde politie zal in 2018 examens organiseren met het oog op het afleveren van brevetten die de statutaire CALog-personeelsleden moeten toelaten om via mobiliteit over te gaan naar een hoger niveau.

Om deel te nemen aan deze proeven moeten de kandidaten in het bezit zijn van het vereiste diploma voor de gepostuleerde functie, of bij ontstentenis slagen voor een
niveauproef georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie. In deze optiek, en voorafgaand aan deze selectieproeven, zullen niveauproeven georganiseerd worden.

Meer weten?

 

ACV-secretaris Jan Adam hangt zijn kepie aan de kapstok

17/12/2017

Na een loopbaan van bijna 40 dienstjaren bij de Rijkswacht en de Federale Politie, waarvan de helft als vast afgevaardigde en vakbondssecretaris bij ACV Politie, hangt Jan Adam zijn kepie aan de kapstok. 

Bedankt voor jouw jarenlange inzet en succes met de uitdagingen die nu op je afkomen. Het ga je goed, Jan!

De redactie van ACV Politie

Lees hier de mail van Jan Adam aan de leden en militanten van ACV Politie

 

Infosessies over de toelatingsproeven voor politieagent en -inspecteur

14/12/2017

Heel het jaar door kan je in Vlaanderen terecht op infosessies en oefendagen om je voor te bereiden op de toelatingsproeven voorafgaand aan de opleiding voor politieagent en -inspecteur. Bezoek regelmatig onze website en informeer je over de data van de infosessies bij jou in de buurt!

Meer weten?

 

Dossier SPC: garanties en extra personeel, stakingsaanzegging ingetrokken

11/12/2017

Tijdens het Onderhandelingscomité van de Geďntegreerde Politie kwam vanochtend de problematiek rond de spoorwegpolitie (SPC) terug op tafel. Op vraag van de vakbonden werden enkele aanpassingen aan het plan voor de SPC besproken.

Een stakingsaanzegging werd mede door ACV-Politie ingediend. We deden dit omdat er enerzijds geen duidelijkheid communicatie was over de toekomst van de SPC en anderzijds wegens de personeelstekorten waar de SPC mee kampt. 

De afgelopen weken werd ons de toekomstvisie voor de SPC voorgesteld. Grote onduidelijkheid bleef echter bestaan over de personeelsleden die momenteel werken in de posten die binnen de nieuwe spoorwegpolitie als satelliet zullen ingekleurd worden. “Het was voor ons onaanvaardbaar dat de minister met één pennentrek 110 personeelsleden hun werkplek naar een andere provincie zou verplaatsen.”verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “Gelukkig hebben we nu de garantie gekregen dat deze mensen op hun post kunnen blijven zolang ze hetzelfde werk blijven uitvoeren.”

Naast het openstellen van vacatures via het systeem van interne mobiliteit, heeft de overheid nu ook verzekerd om op zoek te gaan naar oplossingen om snel personeel ter versterking in te zetten binnen de spoorwegpolitie. Een aantal pistes werden besproken en zullen verder uitgewerkt worden.

In gemeenschappelijk vakbondsfront werd dan ook naar aanleiding van deze aanpassingen beslist om onze stakingsaanzegging in te trekken. "Echter, over de toekomstplannen voor de spoorwegpolitie zitten we zeker niet op dezelfde lijn als de overheid, maar de onderhandelingen hebben wel gezorgd voor een aantal garanties voor het personeel. Deze garanties waren voor ons onontbeerlijk. De stakingsaanzegging werd ingetrokken maar wees gerust, de hervorming van de spoorwegpolitie zal door ons met argusogen opgevolgd worden.” besluit Joery Dehaes.

ACV Politie is eveneens tevreden met de beslissing van de overheid om de opvorderingen en de specifieke modaliteiten onmiddellijk in te trekken.

 

De Medische Dienst van de Politie op nieuwe wegen

6/12/2017

In een artikel in de Artsenkrant van 24 november 2017 geeft Dr. Wynsberghe, raadgevend arts bij het Provinciaal Medisch Centrum (PMC) West-Vlaanderen, zijn visie over de toekomst van de medische dienst van de geďntegreerde politie.

Je kan een door ons samengevatte versie van het artikel downloaden via
deze link.

 

Hij komt, hij komt, ... de eindejaarspremie 2017

5/12/2017

Op 4 december 2017 verspreidde het Secretariaat van de Geďntegreerde Politie (SSGPI) een dienstnota in verband met de eindejaarstoelage voor 2017. In de nota licht men de berekeningswijze toe en deelt men mee dat de uitbetalingsdatum voorzien is voor 18 december 2017. 

Je kan de nota hier downloaden.

 

Omzendbrief over geweld tegen politiemensen

28/11/2017

Bij de uitoefening van hun opdracht van algemeen belang worden de leden van de politiediensten sterk blootgesteld aan risico’s van geweld.
De wetgever diende dan ook zoveel mogelijk te vermijden dat er fysiek geweld gepleegd wordt tegen de leden van de politiediensten in het kader van de uitvoering van hun opdrachten, waarvan de bescherming van de maatschappij de hoeksteen is.

Klik hier om de omzendbrief in te kijken!

 

Stand van zaken NAVAP: eis van SYPOL verworpen!

29/11/2017

De beroepen tot nietigverklaring van de NAVAP-regeling (het recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) ten voordele van sommige personeelsleden van het operationeel kader van de geďntegreerde politie, ingevoerd bij artikel 6 van het Koninklijk besluit van 9 november 2015 werden bij arresten nrs. 239.982 en 239.983 van 28 november 2017 verworpen. Het beroep strekte er toe enkel de woorden "dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot voor 10 juli 2014" te vernietigen. Klik hier om verder te lezen!

Arrest 239982 van 28/11/2017

Arrest 239983 van 28/11/2017

 

ACV Politie bedankt alle collega's met een bloemetje

23/11/2017

Op donderdag, 23/11/2017 zette ACV Openbare Diensten alle ambtenaren letterlijk - of toch bijna - en figuurlijk in de bloemetjes. We doen dit om alle ambtenaren te bedanken voor hun inzet voor de bevolking en voor de organisatie waar ze deel van uitmaken.

Ook onze militanten van ACV Politie gingen massaal op pad om bloempotjes met zaadjes uit te delen. Daar waar het mogelijk was, namen ze de tijd om even een praatje te slaan met hun collega's.

 

Interview met Peter Saerens, de nieuwe voorzitter van de werkgroep CALog van ACV Politie

16/11/2017

Tijdens de voorbije meeting van onze CALog-werkgroep (CALog staat voor Kader van Administratief en Logistiek personeel bij de geďntegreerde politie) werd het voorzitterschap door Anne Geerts overgedragen aan Peter Saerens. Onze redactie kon Peter na de vergadering strikken voor een kort interview.

Lees verder

 

Het standpunt van ACV Politie over de rellen in Brussel

12/11/2017

"Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht."

Gisteren werd de Brusselse binnenstad getroffen door zinloos geweld door zogenaamde voetbalsupporters. Dat dit niets meer met voetbal of het vieren van een overwinning te maken heeft, was al onmiddellijk bij het uitbreken van de rellen overduidelijk. Vanuit ACV-Politie veroordelen wij dan ook met klem dit geweld tegen onze politiemensen. Maar liefst 22 van het beperkt ingezette politiepersoneel werd tijdens deze rellen gewond. “Dit is voor ons onaanvaardbaar en we eisen dan ook dat de geweldplegers met alle mogelijke middelen worden opgespoord, geďdentificeerd en berecht. Een dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze maatschappij en onze ordehandhavers dienen respect te krijgen voor het werk dat ze verrichten.” beklemtoont Joery Dehaes, afgevaardigde van ACV Politie. De overheid mag hier niet wegkijken en heeft nu de kans om haar belofte om geweld tegen politiepersoneel strenger aan te pakken, in daden om te zetten.

"Waarom verhinderde de politie niet dat 300 hooligans een spoor van vernieling trokken door Brussel? Jan Jambon opent een officieel onderzoek."

Maar er is nog meer aan de hand. Vanuit verschillende bronnen krijgen we melding van de moeilijke omstandigheden waarbinnen onze collega’s dienden te werken. Er zou niet voldoende personeel beschikbaar zijn geweest, de ordediensten die ter plaatse waren mochten niet ingrijpen en de steun zou veel te laat beschikbaar zijn geweest.

“Als dit allemaal klopt, dan zijn niet enkel de geweldplegers verantwoordelijk voor de 22 slachtoffers bij de politiemensen, maar hebben de beleidsvoerders hier een grote verantwoordelijkheid in. Vanuit ACV Politie laten we dit niet zomaar passeren. Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht. We eisen dan ook een onderzoek ten gronde over de politie-inzet van gisteren.” besluit Joery Dehaes in de Standaard.

 

Heb jij ook nog veel verlofdagen van 2017 tegoed? 

8/11/2017

Een aantal uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de aanslagen en de vluchtelingencrisis, veroorzaakten zowel in 2016 als dit jaar een ernstige belasting op de betrokken politiediensten. Daardoor konden heel wat collega's hun verlof niet opnemen.

We drongen bij de overheid aan op een versoepeling van de regeling met betrekking tot het vakantieverlof. En met succes! De overheid volgde onze redenering. Alle personeelsleden van de geďntegreerde politie kunnen hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof voor het jaar 2017 opnemen tot en met 31 december 2018.

 

Marc Van Dorst geeft de scepter over aan Kristof Ceulemans

7/11/2017

Er was uiteraard ook de optie om Marc zelf een woordje te laten “placeren”, maar we vonden het geen slecht idee om samen met Kristof Ceulemans een beeld te schetsen over zijn collega en mentor, Marc Van Dorst.

Lees hier het interview

 

Nieuws over de zware beroepen

30/10/2017

Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Het ganse dossier is zeker nog niet afgerond, maar er liggen een aantal opties op tafel over het effect dat een erkenning als zwaar beroep zal hebben op het pensioen.

Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten

 

Onze nieuwe secretaris voor ACV Politie: Joery Dehaes

27/10/2017

Het Nationaal Comité van ACV Openbare Diensten heeft zonet de aanstelling goedgekeurd van Joery Dehaes tot nieuwe secretaris voor ACV Politie. 

Voor ons was dat het uitgelezen moment om met onze nieuwe secretaris nader kennis te maken.

Lees hier het interview met onze nieuwe secretaris

 

Oudere berichten

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

Bezoek ons archief