ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

Archief

 

Kaderproef voor bevordering naar het officierskader

09/07/2018

De dienst Rekrutering en Selectie van de politie organiseert een vergelijkend examen voor hoofdinspecteurs die de ambitie koesteren om over te gaan naar het officierskader. 

Om zich te kunnen inschrijven voor dit vergelijkend examen dienen de kandidaten houder te zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking genomen worden voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale rijksbesturen, zoals opgenomen in de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. 

In afwijking van de bovenvermelde vereiste zijn de personeelsleden van het middenkader die geslaagd zijn voor de "kaderproef" vrijgesteld van deze diplomavereiste. De geïntegreerde politie zal een kaderproef organiseren met als bedoeling de intellectuele en de professionele kennis te testen van de kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste voorzien voor een eventuele latere toetreding tot het officierskader.

Inschrijven voor de kaderproef in het kader van de sociale promotie hoofdinspecteur > commissaris kan tot en met 31/07/2018.

Meer info vind je op de website van JobPol: https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/promotie-examens

 

Foutmelding SmartCop

18/05/2018

De programmeur van de exceltoepassing SmartCop lichtte ons erover in dat er een fout geslopen is in zijn toepassing. 18 april 2018 wordt in het bestand aangeduid als een gewone werkdag i.p.v. een zaterdag, Je kan dit als volgt oplossen:

 • Kies in het menu van excel "Bewerken" en "Ga naar" (of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+G)

 • Typ CD28 (in verwijzing)

 • Typ 0 en druk vervolgens op de entertoets (0 = cijfer nul)

 • Het probleem is opgelost als de achtergrondkleur is veranderd.

 • Vergeet niet het bestand op te slaan!

 

Zin in een carrière bij de politie?

14/05/2018

Wil je graag bij de politie werken? Kom dan naar onze infosessies en verhoog je kans op een job!

Waar? 
Henri Horriestraat 31 te 8800 Roeselare

Wanneer?
Dinsdag, 22 mei 2018 van 19 u. tot 21u30

Opgelet: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

Kostprijs?
Gratis

Inschrijven?
Klik hier

Meer info?
bijblijven.west-vlaanderen@acv-csc.be

Tijdens deze infosessies krijg je veel nuttige tips, oefeningen en informatie, zodat je goed voorbereid aan de selectieproeven van de politie kan deelnemen.
En dat is nodig, want momenteel slaagt slechts 1 op 10 kandidaten voor deze proeven.

Nadat je de infosessie volgde, krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan de oefendag. Deze gaat door op zaterdag 26 mei.

 

16/5: pensioenmanifestatie: "Waardige pensioenen voor iedereen"

25/04/2018

Pensioen op punten !? Nee dank u!

Het pensioen op punten is een volledig nieuwe methode om pensioenen te berekenen. De weddebasis, het berekeningspercentage, de loopbaanduur, de pensioendatum … alles verandert

En alles wordt heel onzeker. Het pensioen op punten is namelijk afhankelijk van de evolutie van de levensverwachtingen, de budgettaire situatie en heel wat andere factoren. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen die vanaf 2025 op pensioen gaat.

Tussen de regering en de sociale partners is er geen enkele consensus om over te stappen naar die regeling. 

Met alles wat vandaag bekend is, ziet ACV Openbare Diensten en ACV Politie het puntenstelsel helemaal niet zitten. 

De minister van Pensioenen moet tegen juni aangeven of hij al dan niet wil doorgaan met het project. ACV Politie stapt dan ook mee in de manifestatie van 16 mei en wil iedereen ervan overtuigen dat het puntenstelsel zoals het er vandaag uitziet geen goed idee is en dat men er politiek best van afstapt.

Het puntenstelsel is geen basis voor een nieuw sociaal contract voor het overheidspersoneel.

Afspraak om 11u. in de Albert II-laan aan het Noordstation, vertrek van de manifestatie om 11u30. 

Meer weten? Klik hier voor de flyer!

 

Boost je carrière en doe mee aan de sociale promotie!

18/04/2018 (update)

De dienst rekrutering en selectie van de federale politie (DPRS) organiseert selectieproeven voor de kandidaten voor bevordering door overgang naar een hoger niveau.

1. het administratief en logistiek kader. 

Alle info m.b.t. de informatiesessie, de timing als ook de te kennen materie kan geraadpleegd worden via deze link.

2. het operationeel kader

Alle info m.b.t. de informatiesessie, de timing als ook de te kennen materie kan geraadpleegd worden via deze link.

Opgelet! Inschrijven voor deze selectieproeven moet gebeuren voor het einde van de maand april 2018.

 

Grootschalige actie met de pensioenkrant

20/03/2018

Je weet het ongetwijfeld al: ons overheidspensioen staat op de helling. En ook de werknemerspensioenen lijden onder de huidige regeringsmaatregelen. 

Samen met onze collega's van de andere vakorganisaties maakten we een pensioenkrant om duidelijkheid te scheppen in de pensioenchaos. Voor de openbare sector is vooral het artikel op pagina 10 - "Overheidspensioenen op de helling" - van belang.

Onze militanten verspreiden momenteel een papieren versie van deze krant op de werkvloer. Maar omdat we niet overal tegelijk kunnen zijn, kan je hem ook hier digitaal inkijken.

Lees hier de pensioenkrant. 

 

Vergeet je syndicale premie niet aan te vragen!

15/03/2018

Je zal deze maand een formulier ontvangen om je syndicale premie aan te vragen. En da's niet niks. Weet dat je maar liefst tot 90 euro kan terugkrijgen!

Vul het formulier zorgvuldig in - vergeet daarbij zeker je rekeningnummer niet - en bezorg het aan onze afgevaardigde op het werk of stuur het rechtstreeks naar ACV Openbare Diensten / Politie, Helihavenlaan 21 te 1000 Brussel.

Is maart voorbij en je hebt geen formulier ontvangen? Laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat je toch nog een premie kan ontvangen!

Nog vragen? Neem dan zeker contact op! Hier vind je de contactgegevens.

 

ACV Politie geeft voorwaardelijk akkoord over de sectorale onderhandelingen binnen de politie

13/03/2018

Dat de politiemensen al meer dan 17 jaar geen aanpassingen kregen aan hun barema’s en bovendien slechter voorzien werden dan hun collega’s binnen het openbare ambt, kon voor ACV Politie al lang niet meer door de beugel. In onze eisencahiers brachten we dit dan ook uitvoerig op de onderhandelingstafel.

Na maanden van onderhandelen kwamen we vandaag met minister Jambon tot een akkoord over de sectorale onderhandelingen. Het akkoord dat wij vanuit ACV Politie gaven, was evenwel onder bepaalde voorwaarden, in concreto een aantal garanties die we willen inbouwen voor onze politiemensen.

“Het zal u niet verbazen dat we initieel veel verder wensten te gaan, maar het bereikte akkoord is alvast een stap in de goede richting en geeft een groot deel van het politiepersoneel een looncorrectie waar ze al lang recht op hadden.” verduidelijkt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “In de laatste fase van de onderhandelingen konden we voorkomen dat er een compensatie zou komen voor de maaltijdcheques die we nu zullen krijgen.”

Naast een aantal baremische aanpassingen werd er onderhandeld over de vereenvoudiging van het systeem van functietoelagen en vergoedingen. Op een beperkt aantal toelagen na, worden ze allemaal uitdovend. Concreet komt het er op neer dat het aanwezige personeel ze nog kan behouden, zolang ze in hun specifieke functie (met de daaraan verbonden functietoelage) blijft. De nieuwkomers zullen terechtkomen in een vernieuwd, zeg maar opgekuist, systeem van vergoedingen.

“Vanuit ACV Politie begrijpen we de nood aan een vereenvoudigd systeem van toelagen en vergoedingen, maar zonder de overgangsmaatregelen voor het huidig personeel en de correcties aan de barema’s zouden we nooit akkoord gegaan zijn.” verklaart Joery Dehaes.

De onderhandelingen kennen nu nog hun verdere verloop, aangezien zowel de federale regering als de steden en gemeenten nog hun zeg hebben in dit dossier. Voor ACV Politie is het alleszins duidelijk dat wij blijven hameren op onze eisen en na dit dossier een nieuw eisencahier zullen opstellen.

 

"ACV Politie hield voet bij stuk rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord"

13/03/2018

Eisenbundel – loononderhandelingen – sectoraal akkoord

Op 28 februari kwam het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie weer samen in het kader van de loononderhandelingen. Minister Jambon kwam er persoonlijk een aantal nieuwe voorstellen op tafel leggen.

Tijdens de eerdere overlegmomenten, zowel formeel als informeel, bleef ACV Politie voet bij stuk houden rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord. Zo was het voor ons onaanvaardbaar dat de nabijheidstoelage werd afgenomen van het personeel (of in mindering gebracht van andere toelagen) en bleven de aanpassingen voor het CALOG ondermaats. De voorgestelde looncorrecties kwamen te laat in de carrière (B6 of M5) en daarnaast was er verduidelijking van een aantal maatregelen nodig alvorens we een akkoord zouden overwegen.

We zijn dan ook verheugd dat de overheid oren heeft gehad naar de verzuchtingen van ACV Politie. De onderhandelingen staan nu een stuk verder maar zijn zeker nog niet afgerond.

Concreet stelt de overheid volgende aanpassingen voor:

 • Correctie van de loonschalen B4 / B5

 • Maatregelen sociale promotie : vrijwaring van een minimum van 1.000 euro (bruto, niet-geïndexeerd) opslag bij het maken van promotie.

 • 19 toelagen en vergoedingen in uitdoving, maar met keuze voor behoud voor de actuele personeelsleden zolang ze binnen de functionaliteit (ruime interpretatie) blijven. Nabijheidstoelage is in het nieuwe voorstel uitdovend, en blijft dus wel voor de actuele personeelsleden.

 • Correctie op de loonschaal M4.1

 • Correctie op generieke Calog B +3,1%

 • Toekennen maaltijdcheques (aan 6 euro) voor alle Ops en Calog

 • Opheffing stelsel maaltijdvergoedingen

 • Keuze voor de actuele personeelsleden om stelsel van maaltijdvergoedingen te behouden

 • Opheffing van het stelsel van gecertificeerde opleidingen en COT. Enkel behoud van de max. loonschalenloopbaan Calog. Voorlopig zonder timing om het personeel nog de kans te geven in te stappen in de COT.

 • Behoud van de inconveniëntenregeling

 • Verder te onderzoeken conform openbaar ambt : contractuele loopbaan niv. B en C.

 • Opvolging van de evolutie van het openbaar ambt (om de twee jaar) en de bereidheid om dan telkens opnieuw te onderhandelen over gelijkschakeling eraan. 

De overheid heeft dus aanzienlijke aanpassingen aangebracht aan de eerdere voorstellen, maar de onderhandelingen gaan nu nog verder. ACV Politie zal nu deze voorstellen in detail bekijken en intern bespreken.  Hou zeker onze website www.acvpolitie.be in de gaten voor de evolutie van de onderhandelingen en andere actuele thema’s.

ACV-Politie wil via onderhandelingen tot de nodige resultaten komen in het belang van iedereen, zowel operationelen als Calog-personeelsleden!

Joery Dehaes
ACV Openbare Diensten – Politie
Secretaris

 

"Politiemensen zijn geen boksbal!"

13/03/2018

In het kielzog van het Maaseiker carnaval liep een ruzie zodanig uit de hand dat tijdens de tussenkomst van de politie één van onze collega’s knock-out werd geslagen. Toen een aantal politiemensen de omstaanders trachtten ervan te weerhouden om de vermoedelijke dader te bevrijden, raakten er nog meer politiemensen ernstig gekwetst. Drie van de herrieschoppers worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en riskeren gerechtelijke vervolging.

Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie reageert: "Al jaren sensibiliseert ACV Politie de overheid en justitie om geweld tegenover politieambtenaren strenger aan te pakken. Onze mensen op het terrein zijn geen boksbal. Hoog tijd dat men beseft dat dergelijke feiten niet kunnen en dat daders effectief vervolgd en bestraft worden.”

ACV Politie wenst haar gekwetste collega's een spoedig herstel toe.

 

Je voorbereiden op de selectieproeven voor een job bij de politie?

08/03/2018

Je voorbereiden op de selectieproeven voor een job bij de politie? Dat kan gratis en voor niets dankzij ACV! 

In de tweede helft van de maand maart 2018 strijken onze bijblijfconsulenten samen met een aantal politiemensen neer in Oost-Vlaanderen om er kandidaten voor een job bij de politie te informeren en tips te geven om je voor te bereiden op de selectieproven. 

Meer informatie hierover vind je op onze pagina "Werken bij de politie".

 

"Veiligheid voorbehouden aan wie het zich kan veroorloven? Het wordt stilaan werkelijkheid."

08/03/2018

"Veiligheid voor wie het zich kan veroorloven", het wordt stilaan werkelijkheid: De N-VA-politiek over de outsourcing van de beveiligingsopdrachten gaat ongebreideld verder en zet de nationale veiligheid onder druk.

Vandaag verscheen in de media een artikel over de inzet van een private firma voor de beveiliging van militaire basissen in Heverlee. De militairen zouden volgens de minister van landsverdediging overgekwalificeerd zijn voor dergelijke taken.

Hoe veilig wordt het bij de veiligheidsdiensten

Bijna een jaar geleden verspreidden we een nieuwsbrief die integraal handelt over de privatisering van de veiligheidsdiensten. 

"De trend van de dag is een slanke efficiënte overheid. Links en rechts van ons zien we daar dagdagelijks de gevolgen van. Er wordt geïnformatiseerd, gerationaliseerd, geoptimaliseerd, geprivatiseerd. Van allerhande zaken die de overheid doet , wordt per definitie de rekening gemaakt: Anderen zullen het beter doen. Deze trend zien we nu ook sluipen in onze eigenste veiligheid. Laat veiligheid echter corebusiness bij uitstek van de overheid zijn. Vandaag meer dan ooit is het veiligheidsgevoel net iets waar we allen mee bezig zijn. Tal van issues passeren dan ook de revue. Welke keuzes worden uiteindelijk gemaakt?

De visie van ACV Defensie over de outsourcing van veiligheidsdiensten?

Een privébedrijf is erop gericht om winst te maken, daar waar overheidspersoneel zich voornamelijk richt op het leveren van kwaliteitsvolle diensten, die we als basis beschouwen, toegankelijk voor iedereen. Veiligheid is er zo een van, en wel een heel bijzondere: zonder veiligheid is er immers zelfs geen begin van een welvaarts- maatschappij zoals wij die nu kennen. 

 

Geniet jij nog niet van de uitgebreide formule van de Hospitalisatieverzekering AG Insurance? 

08/03/2018

Geniet jij nog niet van de uitgebreide formule van de Hospitalisatieverzekering AG Insurance? Haast je dan om dat in orde te brengen voor de periode 2018-2023!

CALog-personeelsleden die niet genieten van de gratis medische zorgen, kunnen zich inschrijven voor de gratis hospitalisatieverzekering van AG Insurance. Al het andere personeel van de geïntegreerde politie, dus ook het operationeel personeel, kan zich hier eveneens voor inschrijven, maar zij zullen de premie wél moeten betalen. De korpschef of de personeelsdienst moet de nodige documenten aan de personeelsleden bezorgen.

Meer informatie hierover vind je in deze nieuwsbrief.

 

Sorry collega, steek je vakantieplannen maar weer weg!

05/03/2018

NAVO-top, WK Voetbal en Dour-festival gooien roet in het eten van onze vakantieplannen

"Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen" citeert het Nieuwsblad onze minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. 

Tijdens de tweede week van de zomervakantie vallen een aantal evenementen en gebeurtenissen samen, die ertoe leiden dat heel wat politiemensen hun vakantieplannen voor die periode weer mogen opbergen. In een eerder artikel over de NAVO-top wees ACV-secretaris Joery Dehaes al op het chronisch personeelsgebrek bij de federale politiediensten.. 

Lees verder in het Nieuwsblad.

 

Wanneer wordt er nu onderhandeld over de zware beroepen?

20/02/2018

Luc Hamelinck "De mensen hebben recht op duidelijkheid"

Al in oktober vorig jaar bereikte de bijzondere commissie voor de openbare sector van het Nationaal Pensioencomité (NPC) een consensus over een aantal oriëntaties rond het dossier zware beroepen. Dat was toen een doorbraak. Vervolgens stelde de minister van pensioenen een wetsontwerp op. Dat raakte eind december niet op de ministerraad. Tot op vandaag blijft het dossier - ondanks de vele speculaties in de media dat “er nu wel iets mee gaat gebeuren” - onaangeroerd. Waarom toch?

Onze nationaal voorzitter aan het woord

 

Nog niet het juiste diploma in handen, maar toch zin in een carrière bij de politie? Het kan!

20/02/2018

"Campus Vijfhoek Mechelen TKO opent deuren"

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Mechelen vind je de Campus Vijfhoek. Het is een vormingscentrum voor tweedekans onderwijs (TKO). In samenwerking met de politie Mechelen-Willebroek organiseert Campus Vijfhoek een studietraject waarbij je én je diploma secundair behaalt én je voorbereidt op de selectieproeven van de politie. Je kiest een diplomagerichte opleiding uit ons aanbod: je volgt AAV* in combinatie met een beroepsopleiding en na het behalen van je diploma sluit je aan bij de avondopleiding voor de voorbereiding op de selectieproeven.

Meer weten?

*AAV is de algemene vorming die je samen met je beroepsopleiding volgt. Als je beide opleidingen behaalt, krijg je een diploma secundair onderwijs.

 

Er even tussenuit? Dat kan dankzij "Break @ work"

19/02/2018

4/5de regeling, halftijds werken, thematische loopbaanonderbreking, ... Het zijn allemaal termen waarvan je ongetwijfeld al wel eens van hoorde. Maar weet je of jij daar ook aanspraak op kan maken en hoe lang je daarvan zou kunnen genieten?

Via de website break@work kan je nagaan hoe het precies voor jou zit.

 

Goede pensioenen zijn een politieke keuze

19/02/2018

Je hoort zeggen dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, dat je beter investeert in een aanvullend pensioen, dat de pensioenleeftijd omhoog moet, dat we naar een pensioen met punten moeten gaan… Laat je niks wijsmaken. Goede pensioenen zijn een maatschappelijke en politieke keuze.

ACV verspreidt een brochure waarin wordt uitgelegd hoe de pensioenvork aan de steel zit. Download hier de brochure!

 

Erratum voor de mobiliteit 2018-A1

15/02/2018

In uitvoering van een verzoek aan het hoogoverlegcomité (HOC) werd beslist om de mob 2018-A1 te verwijderen en te vervangen door een erratum. Men zal de politiezones verwittigen, zodat ze plaatsen kunnen openen in het kader van dit erratum. 

Een nieuwe mobiliteit aspiranten zal dus gepubliceerd worden, waarbij elke leerling opnieuw verzocht zal worden om zich in te schrijven. De scholen en politiezones worden hierover zo snel mogelijk ingelicht. 

Ook zal DRP/DPP ons de nieuwe publicatiedatum van de mobiliteit aspirant meedelen, zodat we dit verder mee kunnen opvolgen.

 

Ruim de helft van de lokale politieagenten in onze hoofdstad mag strikt genomen geen wapen hanteren

06/02/2018 

Binnenkort moet de grootste politiezone van ons land, Brussel Hoofdstad-Elsene, eindelijk beschikken over een eigen schietstand. Dat is niets te vroeg, want volgens de vakbond is vandaag amper de helft van de lokale politieagenten in orde met de vereiste schietoefeningen en mag de rest strikt genomen dus geen wapen hanteren. “Er zijn collega’s die schrik hebben van hun wapen”, zegt Rudy Harnie van het ACV.

Lees verder op Bruzz.be

 

In Wilrijk (Antwerpen) gooit de federale politie met geld

05/02/2018

De nieuwe directie DAB van de federale politie krijgt stilaan vorm en binnenkort starten de nieuwe rekruten hun opleiding tot beveiligingsagent. In het Vlaamse landsgedeelte zullen deze opleidingen doorgaan te Gent en Wilrijk. Beide campussen ondergaan hiervoor de nodige aanpassingen, maar in Wilrijk klaagt ACV Politie aan dat het geld er langs ramen en deuren wordt buiten gegooid.

Lees verder

 

SmartCop 2018

05/02/2018

Het heeft even op zich laten wachten, maar vanaf vandaag is SmartCop 2018 beschikbaar. 

De ontwikkelaar geeft nog mee dat indien je SmartCOP pas begint te gebruiken vanaf februari 2018 en dus januari niet wenst in te vullen, je dan best het volgende doet:
- In het tabblad "Gegevens" moet je het resterend verlof invullen van vorig jaar (Ref 42 cel L6).
- In het tabblad "Gegevens" moet je het genomen verlof in januari 2018 invullen in cel L7 (ref 43).
- In het tabblad van de maand februari moet je de reeds gepresteerde uren en minuten invullen als volgt:
- Cel Q3 moet je aanpassen van 1 naar 0 (Ref 91b) manuele overdracht uren en minuten.
- Cel N4 moet je het totaal gepresteerde uren van januari in vullen (Ref 91c).
- Cel P4 moet je de resterende gepresteerde minuten van januari invullen (Ref 91c).

Tip: je kan in een tabblad naar een bepaalde cel gaan met de toetsencombinatie Ctrl+G. Weet ook dat SmartCOP nog niet is aangepast voor collega's die 5/4 werken.

 

Geef je carrière een duw in de rug!

31/01/2018

De Dienst Recrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basis- naar middenkader) aan te werven.

Lees verder op JobPol.be

 

Vakbondsvoorstellen voor de versterking van de wettelijke pensioenen

25/01/2018

De minister van Pensioenen vroeg het Nationaal Pensioencomité (NPC) om te antwoorden op een reeks vragen over de toekomst van de pensioenen. Op 15 januari bezorgden de vakbonden en de werkgeversorganisaties als lid van het NPC hun bijdrage aan het secretariaat van het NPC. Tot nu toe ontbreekt enkel nog de bijdrage van de regering, die nochtans volwaardig lid is van het NPC.

In hun antwoorden herhalen de ACLVB, het ACV en het ABVV de zes punten waarvoor ze een voorafgaand engagement vroegen alvorens besprekingen op te starten over de toekomst van het pensioenstelsel. Tot op vandaag heeft de minister daar echter geen gevolg aan gegeven. De vakbonden vragen hier nochtans al om sinds het begin van de werkzaamheden van het NPC.

Lees verder!

 

Grote onzekerheid over politie-inzet bij NAVO-TOP

17/01/2018

Tijdens het Hoog Overlecomité van de politie hebben de vakbonden unaniem het voorstel van de overheid verworpen om de verlofmogelijkheden van het politiepersoneel in te perken.

Concreet komt het voorstel neer op de beperking van het personeel dat met verlof kan gaan van 9 tot en met 13 juli tot een maximum van 15 %. Aangezien het merendeel van de diensten van de federale politie betrokken zullen worden bij deze top, heeft het voorstel een impact op bijna het voltallige korps. Zelfs de diensten van de zeevaartpolitie wil men laten opdraaien voor ordediensten bij de top in Brussel.

“Wij begrijpen dat de overheid voldende capaciteit wil voorzien en wil anticiperen, maar volgens ons overdrijft men hier en is het personeel er de dupe van. Op de koop toe werd er eveneens nog niet bepaald wie het algemeen commando zal voeren over de top.”, verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Is het de DirCo van de federale politie of de korpschef van Brussel die de baas zal zijn? De keuze heeft een grote invloed over de inzet van het personeel. Aangezien men hier nog geen beslissing over genomen heeft, en er bijgevolg ook nog geen behoeftebepaling voor personeel uitgewerkt werd, is het voorstel om de verlofmogelijkheden van het personeel in te perken tijdens de zomerperiode dan ook onaanvaardbaar.

“Volgens de oveheid staat er een buitengewoon zware NAVO-top gepland in juli. Het feit dat er weer eens een extra inspanning van onze politiemensen gevraagd wordt, toont weer maar eens aan dat de federale politie met een chronisch peroneelsgebrek kampt.”, besluit Joery Dehaes

 

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor het Provinciaal Technisch Comité van ACV Politie Limburg

17/01/2018

Op vrijdag, 12 januari 2018 hield het Provinciaal Technisch Comité Limburg (PTC Lim) van ACV Politie haar eerste vergadering van 2018.

Eén van de agendapunten was het vernieuwen van de mandaten binnen dat comité. Manu Gilmont, die tot dan provinciaal voorzitter was, maar intussen aan de slag ging als vast afgevaardigde voor ACV Politie, gaf het voorzitterschap over aan Emile Vanelderen. Johan Craeghs neemt de taken van ondervoorzitter op. Ook Nathalie Baum en Heidi Lisson engageerden zich. Zij ondersteunen het bestuur van het PTC op  administratief vlak.

De redactie van ACV Politie wenst hen succes met hun nieuwe taak binnen onze vakorganisatie.

 

NAVAP-compensatie voor de politiezones

08/01/2018

Het KB over de NAVAP*-compensatie voor de jaren 2018 en 2019 is net voor het jaareinde in het Staatsblad verschenen. Voor 2018 is er 38,020 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 gaat het om 36,878 miljoen euro. De politiezones die een deel van de subsidies willen, kunnen hun aanvraag indienen.

Lees het artikel op Polinfo!

*NAVAP: non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

 

Paspoort van Erwin Hongenaert

04/01/2018

Erwin Hongenaert, de nieuwe vast afgevaardigde voor ACV Politie Provincie Oost-Vlaanderen is zich al stevig aan het inwerken in zijn nieuwe job. Onze redactie kon hem toch even strikken voor een interview. Vervolgens maakten we dit "paspoort" over Erwin.

 

HR-News: Hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel

03/01/2018

In december 2017 verscheen nummer 21 van HR-News. Daarin werd meegegeven dat de hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel werd hernieuwd bij dezelfde dienstverlener: AG Insurance. Het nieuwe contract loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2023.

Meer weten?

 

De Medische Dienst van de Politie op nieuwe wegen

06/12/2017

In een artikel in de Artsenkrant van 24 november 2017 geeft Dr. Wynsberghe, raadgevend arts bij het Provinciaal Medisch Centrum (PMC) West-Vlaanderen, zijn visie over de toekomst van de medische dienst van de geïntegreerde politie.

Je kan een door ons samengevatte versie van het artikel downloaden via deze link.

 

Hij komt, hij komt, ... de eindejaarspremie 2017

05/12/2017

Op 4 december 2017 verspreidde het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) een dienstnota in verband met de eindejaarstoelage voor 2017. In de nota licht men de berekeningswijze toe en deelt men mee dat de uitbetalingsdatum voorzien is voor 18 december 2017. 

Je kan de nota hier downloaden.

 

Federale politie zoekt mee naar alternatieven door besparingen

26/10/2017

Gisteren ontvouwde de gouverneur van Limburg, de heer Herman Reynders, zijn plannen voor 2018. Onder andere het plan om een speciale interventiedienst in de schoot van de Limburgse politiezones op te richten werd aangekondigd.

Enerzijds kunnen wij de bezorgdheid van gouverneur en politiezones begrijpen. Uiteraard willen ze kunnen beschikken over interventieteams die snel ter plaatse kunnen komen bij zwaardere incidenten zoals terreur, AMOK en andere crisissituaties. Een snelle tussenkomst van de speciale federale eenheden is niet vanzelfsprekend als ze vanuit Brussel of Antwerpen dienen te komen.

Anderzijds is het wel zo dat dit soort opdrachten door hun aard net toekomen aan de federale politie en in het bijzonder aan de speciale eenheden. Naast de wettelijke opdracht hiervoor beschikken ze over aangepast materiaal en speciaal daartoe opgeleid personeel, om nog maar te zwijgen van een jarenlange ervaring.

"De federale politie werkt mee aan de uitholling van haar takenpakket, dat is voor ons onbegrijpelijk."

Dat een gouverneur het heft in eigen handen neemt en zijn bevolking een snelle dienstverlening wil aanbieden kunnen we nog begrijpen. Hij is trouwens geen pionier hierin, Antwerpen, Brussel en andere grote steden gingen hem voor. Maar dat de federale politie, weliswaar op provinciaal niveau, hiervoor de leiding in handen neemt, is voor ons onbegrijpelijk. Op die manier werkt de federale politie mee aan de uitholling van haar takenpakket.

Laat ons duidelijk zijn, de besparingen op de federale politie dienen te stoppen zodat ze over voldoende middelen en personeel kan beschikken om al haar opdrachten adequaat uit te voeren. Voldoende capaciteit om te voorzien in eenheden verspreid over het ganse land behoort daar ook bij.

Het is lovenswaardig dat men binnen de federale politie naar alternatieven zoekt, maar dit kan niet de bedoeling zijn. Tenslotte heeft elke zone recht op deze gespecialiseerde steun vanuit de speciale eenheden en kan het niet zijn dat enkel de zones die zelf bijzondere interventieteams oprichten zouden kunnen genieten van getraind personeel en bijzondere middelen.

 

ACV-Politie verbolgen over vrijlating van Roemeense auto-inbrekers.

24/10/2017

De politievakbond ACV-Politie is verbolgen over de vrijlating vanochtend van de drie Roemeense auto-inbrekers door de raadkamer in Antwerpen. Aanleiding was de onderbezetting van het veiligheidskorps waardoor de verdachten niet naar de zitting konden worden gebracht.

"Dit is een rechtstaat onwaardig en in het bijzonder frustrerend voor de politiemensen die ervoor gezorgd hebben dat de verdachten werden opgespoord.", aldus Joery Dehaes van ACV Politie.

Dit voorval is nog maar eens illustratief voor de besparingen binnen de openbare sector. Bovendien bekijkt ACV Politie dit met argusogen, aangezien vorige week in de Kamer tot de oprichting van een nieuwe directie Beveiliging binnen de Federale Politie werd beslist. "Laten we hopen dat de overheid hier lessen uit trekt en voldoende personeel en middelen voorziet voor de nieuwe directie Beveiliging van de Federale Politie die binnenkort zal instaan voor deze taken.", vervolgt Joery Dehaes.

Voor de goede werking van de politiediensten hopen we dat dit dossier niet op de lange baan wordt geschoven en dat we het weer niet moeten stellen met loze beloftes.

 

De Kamer geeft groen licht voor de oprichting van de beveiligingseenheid

20/10/2017

De Kamer heeft gisteren het licht op groen gezet voor de oprichting van de Directie Beveiliging (DAB), die in de toekomst zal instaan voor de beveiliging van gevoelige sites zoals de koninklijke paleizen, de NAVO-gebouwen, nucleaire sites en de Europese instellingen. Ook het vervoer van gevangenen valt binnen hun takenpakket. Bedoeling is de overige politiediensten zo veel mogelijk te ontlasten van dergelijke opdrachten.

DAB zal op termijn een eenheid vormen van 1.600 tot 1.700 personen, bestaande uit overgeplaatste ambtenaren van het veiligheidskorps van Justitie, militairen en personeel van Brussels Airport Company, maar ook extern gerekruteerde personeelsleden. De eenheid moet tegen 1 januari 2019 volledig operationeel zijn.

 

De politie gaat op zoek naar rekruten voor een nieuw kader

20/10/2017

Heb je iemand in je familie- of vriendenkring die wel aan de slag zou willen bij de politie? Goed nieuws, de werving voor de nieuwe Directie Beveiliging (DAB) is gestart.

Concreet is men op zoek naar geschikte kandidaten voor de nieuwe graad van beveiligingsagent. Wil je meer info over de jobinhoud, de selectieprocedure en de vereisten, kijk dan snel op www.ikbeveilig.be.

Het is vanzelfsprekend dat we de kandidaten ook een handje willen helpen bij de voorbereiding op de selectieproeven. Daarom organiseren wij als ACV Politie op regelmatige basis info- en oefensessie over een job bij de politie. Hou hiervoor dus vooral onze website en www.jeloopbaan.be in de gaten.

 

Stand van zaken over de nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)

7/10/2017

Op 4 oktober 2017 werd het verzoek van Stef Verbeeck en anderen tot gedeeltelijke vernietiging van het KB NAVAP ter zitting behandeld voor de Raad van State. Verzoekende en verwerende partij brachten hun respectievelijke standpunten naar voor. De auditeur handhaaft de stelling dat het KB discriminerend is ten overstaan van de gewezen officieren van de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie.

Het is nu wachten op de uitspraak. We houden je op de hoogte.

 

De Pensioendienst organiseert informatiesessies over de regularisatie van de studiejaren

7/10/2017

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 21 september 2017 de hervorming van de afkoop van de studiejaren goedgekeurd. Vanaf 1 december 2017 zal iedere werkende, ongeacht het stelsel, zijn studiejaren kunnen afkopen op het moment dat hij het wenst.

De Pensioendienst zal daarom in het najaar opnieuw informatiesessies over de regularisatie van studiejaren organiseren. Deze infosessies zijn enkel voor professionals bedoeld. Vanaf 1 december kan het grote publiek meer informatie over de regularisatie van de studieperiodes vinden op www.koopuwstudiejaren.be.

 

Een werkgever die je verbiedt om je wagen of fiets op het werk op te laden? Da's toch te gek voor woorden!

4/10/2017

Te gek voor woorden, en toch blijkt het zo te zijn. Onze collega's van de federale politie die met een elektrisch aangedreven fiets, speed pedelec of elektrische wagen naar het werk komen, worden verzocht die niet "op kosten van de politie" op te laden. Politiewoordvoerder Peter De Waele stelt het opladen van zo'n voertuig gelijk met het volgooien van je benzinetank op kosten van de werkgever.

Het opladen van een elektrische fiets is haast gratis!

Voor een kilowattuur (kWh) betaal je momenteel ongeveer 25 eurocent. We hebben voor het laden van een batterij slechts 400 Wh nodig, wat overeenkomt met 10 eurocent. Stel dat je iedere week twee keer je accu van je elektrische fiets zou opladen, en dat is erg vaak, dan nog zijn de kosten beperkt tot 10,40 euro per jaar. (bron: elektrischefietsenkiezen.nl/). We vinden het zeer spijtig dat een werkgever van een organisatie van deze omvang niet het goede voorbeeld geeft door de nodige faciliteiten ter beschikking te stellen, zeker wanneer blijkt dat de kosten voor het opladen van elektrische voertuigen eerder verwaarloosbaar zijn..

 

U vraagt, wij draaien!

4/10//2017

"Als De Wever meer agenten wil, krijgt hij ze", kopte Het Laatste Nieuws (HLN).

Het artikel handelde over een 'zoveelste' incident in Borgerhout, waarop Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever spontaan voorstelde om een aantal federale politieagenten bijkomend af te delen.

Blijkbaar - zo blijkt ons inziens toch uit uw voorstel aan uw partijvoorzitter De Wever - staat er ergens in een of andere hoek nog een aantal federale politiemensen te wachten op een job. Wel, mijnheer de Minister, sta ons dan toe om u te verzoeken eerste de tekorten bij de verschillende federale politiediensten aan te vullen! Zoals u ongetwijfeld wel weet, die diensten kampen met een zodanige onderbezetting dat "blauw op straat" meer utopie dan realiteit is.

 

Jouw plaatselijk afgevaardigden contacteren? Da's vanaf nu poepsimpel!

3/10/2017

We vinden het belangrijk dat ieder lid snel in contact kan komen met zijn of haar plaatselijk afgevaardigden van onze vakbond. Daarom ontwikkelden we een interactieve kaart met de e-mailadressen van onze militantenkernen.

Bovenaan deze pagina vind je onder het tabblad “Wie” de link “jouw afgevaardigden”. Wanneer je daarop klikt, opent er een nieuwe webpagina met de kaart van Vlaanderen en Brussel Hoofdstad. Je vindt er alle lokale politiezones en per provincie een logo voor de diensten van de federale politie. Klik je op een politiezone of op een logo, dan verschijnt het e-mailadres waarmee je jouw plaatselijk afgevaardigden kan contacteren.

 

Welkom bij de politie!

2/10/2017

"Waarom je als politieman of -vrouw lid moet zijn van een vakbond" en "Waarom je moet kiezen voor ACV Politie" waren vandaag de twee belangrijkste vragen die we voorlegden aan een tachtigtal aspiranten in de Limburgse politieschool PLOT. De geïnteresseerde kandidaat-politiemannen en -vrouwen volgden aandachtig de uiteenzetting over onze vakorganisatie en over het nut van gesyndiceerd zijn bij ACV Politie.

Of ze lid worden van onze vakbond - wat we uiteraard hopen - of niet, we wensen hen in ieder geval succes met hun opleiding én hun verdere carrière bij de politie.

 

De regering is met ons pensioen aan het knoeien!

20/09/2017

Beste collega

De regering is met je pensioen aan het knoeien. In de zomer besliste ze al te besparen in de gelijkstellingen voor werkloosheid en SWT (brugpensioen). Dat klinkt technisch, maar de concrete gevolgen zijn enorm. Deze beslissing betekent voor de gemiddelde mannelijke werknemer 152 euro pensioen per maand minder; een vrouw zal 133 euro per maand verliezen. En dat terwijl onze pensioenen in vergelijking met onze buurlanden al erg laag zijn.

Als we deze plannen nog willen keren, is het absoluut noodzakelijk dat de leden van de regering weten dat mensen/kiezers dit niet pikken. Dat ze beseffen dat mensen zekerheid willen later. Daarom: stuur de ministers en de premier in een paar muisklikken via www.pensioengeknoei.be een e-mail met de boodschap dat je niet pikt dat de lage pensioenen nog verder worden verlaagd.

Als je nu aan politici laat weten dat je hun pensioengeknoei niet pikt, zullen ze later ook hopelijk twee keer nadenken. Want er staan nog veel pensioenhervormingen op stapel. Zoals de zware beroepen en het puntensysteem. De regering wil op korte termijn ook 253,4 miljoen besparingen doorvoeren in de pensioenen. Dat is meer dan wat de nieuwe taks op effectenrekeningen boven 500.000 euro zou moeten opbrengen!

Dank je wel voor je steun aan deze belangrijke actie.

Marc Leemans, Voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, Algemeen Secretaris ACV.

 

Het nieuwe mastergebouw in Antwerpen in zicht

14/09/2017

Na decennia lang te hebben moeten werken in afgedankte scholen en stadsgebouwen, die totaal ongeschikt bleken voor politiewerk - waar we thans nog de gevolgen van dragen - schijnt er eindelijk wat licht in de duisternis.

Voor het eerste in mijn lange carrière werd er nagedacht over het inrichten van gebouwen in de context van politiewerk. Werken met zone-ringen met het oog op veiligheid is er bijvoorbeeld één van. We juichen deze tendens ten volle toe.

Met het mastergebouw wordt er komaf gemaakt met de versnippering van de diensten die onder andere gevestigd zijn op de Oudaan, de Noorderlaan, de Mechelsesteenweg, de Mareestraat, Kievitplein, enz. Gedaan dus met de geld- en tijdrovende verplaatsingen waar onze diensten onderhevig aan waren.

Al geruime tijd vergaderen wij als vakbond maandelijks mee met de overheid en volgen we zo het project mee op. Dat project omvat niet louter een nieuw gebouw, maar een nieuwe manier van werken. We bestudeerden zelfs een aantal voorbeelden in het buitenland.

De onthaalpunten voor klachten en aangiften en de wijk- en buurtpolitie blijven dicht bij de burger, zoals thans het geval is. Daar waar we vroeger geconfronteerd werden met ellenlange lijsten met gebreken aan gebouwen, is men nu ook bereid om de bestaande infrastructuur onder handen te nemen.

Er is nog een lange weg te gaan en we willen absoluut voorkomen dat grote aangekondigde projecten met de nieuwste snufjes onwerkbaar blijken te zijn. Denk maar aan valkuilen zoals temperatuur, frisse lucht en licht in gebouwen waar geen raam meer open kan. Weet dat we voor jullie de vinger aan de pols houden!

Joseph Sprengers
Woordvoerder ACV-Politie - PZ Antwerpen

 

Stakingsaanzegging voor de Politiezone Polder

13/09/2017

In de West-Vlaamse politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) duurde het basisoverlegcomité (BOC) vandaag exact vier minuten.

Toen de voorzitter de vergadering wilde starten, vroeg een collega van het NSPV het woord. Hij maakte zijn beklag over het feit dat de bijlagen aan de agenda laattijdig werden overgemaakt aan de vakorganisaties en eiste daarom de volledige agenda te laten opschorten naar de volgende maand. De voorzitter sloeg daarop haar map dicht, zei dat het goed was voor haar en maakte aanstalten om de zaal te verlaten. Daarop nam onze vast afgevaardigde van ACV Politie het woord. Hij lichtte de stakingsaanzegging toe en liet weten dat de voorzitter deze per aangetekend schrijven zou toegezonden krijgen.

Onze afgevaardigden hebben 'het spel' op een correcte wijze willen spelen, maar we worden door de voorzitter blijkbaar gezien als "een noodzakelijk kwaad, dat van haar niets hoeft te verwachten". De vraag is nu hoe dit op een hoger niveau zal kunnen worden uitgeklaard.

De feiten en onze dreiging om een stakingsaanzegging in te dienen vielen niet in dovemansoren. Ook de pers kwam ter plaatse een licht opsteken en zette de camera's aan. Die bijdrage vind je via deze link. Lees hier de stakingsaanzegging van 13/09/2017.

 

Waar naartoe na de sociale promotie?

10/08/2017

Je hebt de proeven voor sociale promotie naar het hogere kader afgelegd en bent geslaagd? Proficiat! Nu vraag je je wellicht af waar je naartoe kunt. In het infonieuws 2487 somt men de mogelijke scenario’s op.

De infonieuws 2487 van 13/07/2017

 

BOC bij hoogdringendheid in de PZ MIRA

10/08/2017

Op 20/07/2017 verscheen op deze website een artikel over het ongenoegen van het politiepersoneel in de politiezone MIRA (Waregem/ Anzegem/ Avelgem/ Zwevegem en Spiere-Helkijn). De actie die de vakbonden samen met het personeel van deze politiezone voor het stadhuis van Waregem op touw zetten, haalde toen de pers.

Zoals we in dat artikel al aangaven, werd er op 9/07/2017 een BOC bij hoogdringendheid samengeroepen. De hierna volgende punten werden er besproken.

Het personeelstekort
De voorzitter belooft het aantal operationelen te verhogen van 126 naar de KUL-norm nl 141 tegen 2019. Deze uitbreiding gaat gefaseerd gebeuren na analyse van de financiële commissie van de politieraad, nu in 2017 (+5), in 2018 en in 2019. Er is daarover een akkoord.

Het gecentraliseerd politiegebouw op de site Kabeljauwstraat te Waregem
Het gebouw komt er, maar uiteraard gaat dat er niet onmiddellijk staan. De voorzitter geeft echter aan dat dit binnen de 4 jaar geconcretiseerd wordt. De genomen engagementen worden meegenomen bij een volgende legislatuur. Intussen zullen er mobiele kantoren geplaatst worden, die worden voorzien van alle nodige comfort. Er is daarover een akkoord binnen het politiecollege. Vanzelfsprekend zullen we samen met de preventieadviseurs erop toezien dat die mobiele kantoren inderdaad beantwoorden aan de normen.

Het HR–beleid
Binnen de directie Operationeel Beheer zal de dienstregeling uitgevoerd worden door een operationeel lid met de bedoeling deze toegankelijker, transparanter en voorspelbaarder te maken. Deze moet beslissingsbevoegdheid hebben binnen zijn functie. Het initiatief komt in september. De andere HR aangelegenheden, zoals opleidingen, mobiliteit enz… blijven bij het korpsbeleid.

De interne communicatie
We willen op heel korte termijn een duidelijk communicatieplan, waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd. De overheid beloofde het nodige te zullen doen.

Wij zullen nauwgezet de verdere ontwikkelingen opvolgen en waken over het nakomen van de gemaakte engagementen. Daarom lieten we deze engagementen schriftelijk vastleggen in het verslag van dit bijzonder comité.

 

Verwerking van persoonsgegevens door de politiediensten

5/08/2017

De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het sectoraal comité voor de federale overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te verwerken. Die expliciete machtigingsvrijstelling staat voortaan uitdrukkelijk in de Privacywet. De wetgever wil hiermee vermijden dat er nog onzekerheid ontstaat, zoals recent het geval was met de opsporing van eigenaars van geflitste voertuigen. Lees verder!

 

Personeel PZ MIRA verzamelt voor stadhuis Waregem tijdens extra politieraad

20/07/2017

In de zone PZ MIRA (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem, Zwevegem) is er al lange tijd personeelstekort en er ging onlangs een medewerkerstevreden-heidsonderzoek door. Ondanks het feit dat dit onderzoek volledig anoniem gemaakt werd, mocht de toelichting van de korpschef aan de politieraad niet openbaar doorgaan. De resultaten van het onderzoek werden nog niet aan het personeel meegedeeld.

Daarom riepen de vakbonden ACV Politie en NSPV op om voor het stadhuis van Waregem te verzamelen om dit aan te klagen. Ondanks ons aandringen mochten we de politieraad niet binnen. Maar liefst 40 van de 120 personeelsleden waren aanwezig. Dat de onvrede onder het personeel diep zit, werd bewezen door de grote opkomst.

We vroegen om een Basis Overlegcomité (BOC) bij hoogdringendheid. De overheid stelt voor om dit op 9 augustus 2017 te laten doorgaan.

Rechtzetting
Op het ogenblik van het publiceren van het artikel hierboven waren we nog niet in het bezit van een brief van de overheid aan het personeel van de politiezone MIRA. Zij maken daarin een aantal aantrekkelijke beloften. Zo wordt het aantal operationelen verhoogd tot de grens van de vooropgestelde KUL-norm. Dat betekent dat het aantal personeelsleden in het korps zal toenemen van 126 naar 141, en dit gefaseerd over een periode van 1 tot 3 jaar. Ook worden de werkingsmiddelen van het korps opgetrokken, worden de opmerkingen van het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) aangepakt en wordt tegen begin 2019 het plan gefinaliseerd met het oog op de realisatie van een politiekantoor op de site "Kabeljauw". Lees hier de desbetreffende brief!

 

FAQ over de dienstverplaatsingen en de maaltijdvergoedingen

10/07/2017

Wanneer heb ik tijdens een dienstverplaatsing recht op een tussenkomst in de kosten voor het nuttigen van een maaltijd? Hoeveel bedraagt die tussenkomst? ... Het antwoord op deze vragen en nog meer over dit onderwerp, vind je in onze bijdrage die je via deze link kan downloaden.

 

ACV bereikt akkoord over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel

6/07/2017

Er is een akkoord bereikt over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel. ACV heeft ervoor kunnen zorgen dat de WAP-wet - dat is de wet die de aanvullende pensioenen regelt - aangepast wordt. Dat maakt de invoering van een aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel mogelijk. Er komt dus voor verschillende sectoren in de openbare sector een aanvullend pensioen.

Het ACV ijvert al meer dan een decennium voor een aanvullende pensioenopbouw voor contractueel overheidspersoneel. Eerdere pogingen zijn telkens mislukt.

Tot nu toe kreeg het contractueel overheidspersoneel enkel een laag werknemerspensioen. De vakbonden proberen het pensioen daarom aan te dikken met een aanvullend pensioen.

Lees hier verder!

 

ACV Politie in actie tijdens de 'Dag van de schoonmaak'

20/06/2017

Naar aanleiding van de campagne "Dag van de Schoonmaak" gingen onze afgevaardigden op bezoek in heel wat politiezones en diensten van de federale politie. Want ook bij de politie wordt er dagelijks flink gepoetst en geveegd, en natuurlijk verdienen die poetsvrouwen en -mannen van ons een welgemeende "merci!" en een passend presentje.

Ook de brief die ACV Politie aan de diensthoofden, directeurs en korpschefs stuurde, waarin we opriepen om op de Dag van de Schoonmaak hun poetspersoneel eens extra te bedanken, viel duidelijk niet in dovemansoren. We merkten dat in meerdere politiezones het poetspersoneel vandaag letterlijk in de bloemetjes werd gezet.

 

De Codex over het welzijn op het werk

20/06/2017

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april 2017 werd de codex over het welzijn op het werk afgekondigd.
Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.

Dit wetboek werd op 2 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt ter beschikking gesteld via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal overleg - beter gekend als de FOD WASO.

Dit nieuwe wetboek zorgt er voor dat alle stakeholders over één enkel instrument beschikken, waarin alle relevante reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de wetgeving.

 

Tekende jij het groot rapport van de regering Michel al?

10/06/2017

De regering Michel verhoogde de pensioenleeftijd tot 67. Voor de verkiezingen repte geen enkele partij erover. En daarna was het heel snel beslist (behalve voor parlementairen dan). Dezelfde regering bouwt ook landingsbanen af. Langer werken, maar minder mogelijkheden om het op het einde wat rustiger aan te doen. En ook SWT, het vroegere brugpensioen, wordt steeds moeilijker.

Het voorspelbare resultaat van dit beleid: steeds meer mensen kunnen het niet meer aan. En belanden in de ziekteverzekering. Maar ook daar heeft deze regering een ‘oplossing’ voor. Zieken die onvoldoende op zoek gaan naar ander werk, verliezen een stuk van hun uitkering. Of kunnen zeer gemakkelijk door hun werkgever ontslagen worden omwille van ‘medische overmacht’, zonder enige opzegvergoeding of opzegtermijn.

Ben je het hier niet mee eens? Wil je ook dat de regering Michel van koers verandert? En écht werk maakt van betere jobs? Teken dan de petitie "Het groot rapport van Michel", want het kan en moet anders!

Marc Leemans, voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris ACV

Klik hier om de petitie te ondertekenen!

 

Over de fusies van politiezones

08/06/2017

We vroegen onze secretaris naar zijn visie over de vele al voltooide en de nog nakende fusies van lokale politiezones. Hij kroop in zijn pen en gaf ons het volgende antwoord. 

Lees verder ...

Sta ons echter toe om zijn eerder optimistisch betoog aan te vullen met een aantal bedreigingen die op de loer kunnen liggen:

 • De doorstroming van informatie gaat minder vlot gezien de schaalvergroting.

 • Het beheren van een grotere entiteit vergt een grote investering.

 • Administratieve/logistieke/financiële diensten werken logger, met bureaucratie tot gevolg.

 • Men moet rekening houden met bijkomende kosten ingevolge verhuis, communicatiecampagnes, ...

 • De interventietijden kunnen langer worden in geval van centralisatie.

 • De besluitvorming wordt moeilijker indien het aantal burgemeesters toeneemt.

 • De terreinkennis van zowel de hiërarchie als het personeel neemt af door de schaalvergroting.

 • Er zijn gevoelens van onzekerheid door het veranderingsproces.

 • Er is een aantasting van de samenhorigheid door het samenbrengen van verschillende culturen.

 • De woon-werkafstand kan voor de medewerkers gevoelig toenemen (2de wagen, kinderopvang, ...).

 • enz.

 

Ontwerpprotocol 413/1 - ACV Politie geeft akkoord met opmerkingen

07/06/2017

Na ‘consultatie’ van onze instanties en na ‘rijp beraad’ besliste ACV Politie om een aantal alinea's toe te voegen aan het protocol. ACV Politie verleent met andere woorden een akkoord met opmerkingen aan het ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten.

 

Overheidsopdracht voor bicolor parka's en softshells

02/06/2017

Al kan je er in het straatbeeld van de meeste politiezones al lang niet naast kijken, toch bestaat het concept "bicolor" voor de politieuitrusting nog niet officieel. Daar komt echter verandering in, nu de ministerraad haar akkoord gaf op het voorstel van Minister Jambon om een overheidsopdracht te lanceren inzake de aankoop van bicolor parka's en softshells.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om de kleuren oranje en donkerblauw. De uniformen met gele stukken, zoals je ze bijvoorbeeld bij de lokale politie van Antwerpen kan aantreffen, zullen op termijn verdwijnen.

 

Welke maatregelen moet de werkgever treffen bij hoge temperaturen?

01/06/2017

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. Gelukkig verplicht de regelgeving de werkgever om een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

Hoe die waarden gemeten worden, wat een zogenaamde WBGT thermometer is en welke maatregelen de werkgever moet nemen in geval van overschrijding van die waarden? Dat kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

FOD WASO

 

Goed nieuws voor onze portemonnee: de weddes stijgen met 2%

31/05/2017

De Federale Overheidsdienst Economie meldde dat in mei 2017 de spilindex is overschreden. Dat betekent niet alleen dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in juni met 2 procent omhoog gaan, maar ook dat de weddes in de openbare sector in juli met 2 procent stijgen.

 

Vacature voor de functie van vakbondsverantwoordelijke voor ACV Politie

23/05/2017

Ben je op zoek naar een gevarieerde en boeiende job, waarbij je met alle facetten van de samenleving in aanraking komt; een job met grote autonomie en vrijheid in handelen en met tal van extralegale voordelen? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV Openbare Diensten een vakbondsverantwoordelijke(m/v) voor de politie. Meer informatie over het takenpakket, het gewenste profiel, vereiste diploma's en dergelijke meer, vind je onder dit bericht.

Solliciteren kan via e-mail naar ilse.heylen@acv-csc.be, t.a.v. Ilse HEYLEN, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel en dit tot en met 23 juni 2017

 

Een job bij de politie. Iets voor jou?

22/05/2017

Wil je graag bij de politie werken? Bereid je dan samen met ons voor op de selectieproeven! 

Eerst neem je deel aan de infosessie, waar je een goed beeld van de jobs, verwachtingen en alle nodige informatie krijgt.Overtuigd? Dan kan je je inschrijven voor de oefensessie: een hele dag voorbereidingen op de selectieproeven.Let op! De oefensessie staat enkel open voor mensen die op de infosessie aanwezig waren.

Hoe, wat, waar en wanneer? 

Voor de infosessies kan je kiezen tussen maandag, 12 juni 2017 om 20 u. in de Pletinckxstraat 19 te Brussel en dinsdag, 13 juni 2017 om 20 u. in de Martelarenlaan 8 te Leuven. De oefensessie, met simulaties van de selectieproeven, gaat door op zaterdag, 17 juni 2017 om 9u30 in de Pletinckxstraat 19 te Brussel. 

Deelname aan de infosessie en de oefensessie is zowel voor leden als niet-leden van ACV gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht en doe je via www.jeloopbaan.be. Kies bij onderwerp "Kennismaking met een sector" en bij provincie "Brussel Vlaams-Brabant"!

 

Commissie Binnenlandse Zaken van 15/05/2017: Hoorzitting ACV Openbare Diensten

21/05/2017

"Zullen we ons overmorgen veiliger voelen indien we morgen onze veiligheid en het veiligheidsbeleid toevertrouwen aan privéfirma's?"

Klik hier om de integrale tekst die ACV Openbare Diensten tijdens de hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Zaken voorlegde!.

 

Nieuwe patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie

20/05/2017

De ministerraad gaf groen licht voor het opstarten van een overheidsopdracht met betrekking tot de aankoop en het onderhoud van patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie (SPN).

Een week geleden publiceerden we op deze website al een kort artikel over de erbarmelijke toestanden van de boten van de scheepvaartpolitie, een gevolg van het jarenlang onvoldoende investeren in personeel, voertuigen en materieel bij de federale politie. We stelden dat ACV Politie middels syndicale druk de overheid zou aanzetten om deze wantoestanden grondig aan te pakken.

 

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

20/05/2017

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie.

Lees verder

 

Wijzigingen in de regelgeving rond de fietsvergoeding

20/05/2017

De personeelsleden van de geïntegreerde politie genieten een vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk, en dit volgens de bedragen en voorwaarden vastgesteld voor de toekenning ervan aan de personeelsleden van de federale ministeries.

Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd door ACV onderhandeld en voorziet in volgende aanpassingen:

De definitie van een fiets werd zodanig gewijzigd, dat het recht op de betaling van de vergoeding eveneens werd opengesteld voor de personeelsleden die een elektrische fiets gebruiken, voor zover de maximale ondersteunde snelheid ervan niet hoger is dan 25 km per uur. Dit werd binnen de politie zo al toegepast.
De zogenaamde speed pedelecs, dat zijn snelle elektrische fietsen die meer dan 25 km per uur halen, werden initieel dus niet gevaloriseerd. De federale ministerraad besliste echter om ook dat type fietsen fiscaal gelijk te stellen met gewone fietsen. Daardoor wordt de fietsvergoeding ook naar de gebruikers van speed pedelecs uitgebreid. Deze wijziging zou retroactief ingaan vanaf 1 januari 2017.

Tenslotte wordt het bedrag van de fietsvergoeding, dat momenteel is vastgelegd op 0,20 euro per kilometer, opgetrokken naar het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van de belastingen kan worden vrijgesteld van belastingadministratie. Voor 2016 bedroeg die vrijstelling 0,22 euro per fietskilometer en voor 2017 werd die opgetrokken tot 0,23 euro per afgelegde fietskilometer.

Hierdoor wordt een automatisme ingebouwd die de marktconformiteit van deze vergoeding ook naar de toekomst toe garandeert.

 

Hoe zwaar kan een zwaar beroep zijn?

20/05/2017

We zagen ze de laatste tijd vaak in beeld bij antiterreuracties: de speciale eenheid van de federale politie, zwaar bewapende mannen met bivakmutsen. Maar wat weinigen weten, is dat er binnen de directie van de speciale eenheden nog een andere eenheid opereert, een die je nooit te zien krijgt. Ze observeren verdachten, ze onderzoeken het terrein voordat de ‘bivakmutsen’ ingrijpen.

"Serge" is een van hen en hij getuigt ...

Lees verder in het NT-magazine van mei 2017!

 

ACV Politie vindt het dragen van de hoofddoek op het uniform geen goed idee.

20/05/2017

"Hans Bonte: Ik ben voor agentes in hoofddoek op straat", kopte Het Laatste Nieuws. Deze reactie van de burgemeester van Vilvoorde kwam op het Nederlandse voorstel om het dragen van een hoofddoek op het politie-uniform toe te staan. Doelstelling is om op die manier nog meer diversiteit binnen de politiekorpsen aan te moedigen, en zo een betere afspiegeling met de maatschappij te bekomen. Tijdens de uitzending van Terzake van 18 mei 2017 lichtte burgemeester Bonte zijn standpunt toe.

ACV Politie vindt het absoluut geen goed idee van onze Nederlandse politiecollega's en van burgemeester Bonte. Het politieoptreden vereist een strikte neutraliteit. We zijn dan ook tegen het opnemen van uiterlijke kentekens van overtuigingen in het politie-uniform. De hoofdoek toelaten als onderdeel van het uniform impliceert tevens dat andere uiterlijke kentekens van overtuigingen zouden moeten worden toegelaten. Dus waarom geen tulband of een keppeltje, of een kruisje op het uniform? In sommige gevallen zou ook de veiligheid van het personeel in het gedrang komen.

 

Uitbetaling van het vakantiegeld

17/05/2017

De betaling van het vakantiegeld 2017 (prestaties 2016) zal op 18 mei 2017 plaatsvinden.

 

Arresten van de Raad van State

17/05/2017

Bij arrest 237.962 van 20 april 2017 werd het KB van 11/11/2014, tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van het niveau A van de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie, vernietigd. Dit is eveneens het geval voor het KB tot benoeming van verzoekster. Het advies van de wegingscommissie is niet rechtsgeldig tot stand gekomen en kan en mag niet bij de besluitvorming worden betrokken. 

Bij arrest 237.811 van 28 maart 2017 vernietigt de Raad van State een tuchtsanctie tot afzetting. Betrokkene had zelf zijn ontslag ingediend en werd naderhand toch de tuchtstraf opgelegd. Verzoeker had op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd opgelegd niet meer de hoedanigheid van statutair personeelslid. De disciplinaire bevoegdheid van de hogere tuchtoverheid was uitgeput.

 

Regeling diplomabonificatie vs. betalen voor studieperiodes weer in de ijskast

17/05/2017

De invoering van de nieuwe regeling over de afschaffing van diplomabonificatie en het betalen voor studieperiodes wordt geblokkeerd in het parlement. Dat zorgt zeker al voor een vertraging tot oktober.

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft een belangenconflict ingeroepen in het Federale Parlement. Daardoor wordt de bespreking van het wetsontwerp opgeschort voor minimum 120 dagen. In het ontwerp was voorzien dat de regeling zou ingaan vanaf 1 juni 2017 en dat de diplomabonificatie zou afgeschaft worden vanaf 1 juni 2018. Die timing is nu niet meer haalbaar.

 

Codex over het welzijn op het werk afgekondigd

17/05/2017

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk werd de codex over het welzijn op het werk afgekondigd.

Deze codex brengt de verschillende besluiten, die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees het volledige artikel op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 

Thematische ministerraad veiligheid, justitie en defensie

16/05/2017

Op zondag, 14 mei 2017 heeft de ministerraad in Hertoginnedal een akkoord bereikt over deze 28 nieuwe maatregelen met betrekking tot veiligheid, justitie en defensie.

Op de website van de premier vonden we nog een aantal interessante presentaties terzake:

 

Ziektepensioen afschaffen zonder alternatief

16/05/2017

De federale regering wil het ziektepensioen voor werknemers in de openbare sector afschaffen, en dit zonder volwaardig alternatief voor de langdurig zieken.

Werknemers die langdurig ziek zijn op een gepaste manier opnieuw aan het werk helpen, daar pleit het ACV al langer voor. Toch blijken onze oplossingen mijlenver af te staan van het initiatief dat de regering nam.

Het mag niet verbazen dat ACV dit zeker niet laat gebeuren. We willen hierrond ernstig overleggen en we zullen tegenvoorstellen doen!

 

De beste stuurlui staan noodgedwongen aan wal

13/05/2017

Voor patrouilles op zee kan de scheepvaartpolitie slechts over één boot beschikken en die lenen ze dan nog van de Vlaamse overheid. De federale politie bezit op papier zeven boten, maar slechts twee daarvan zijn nog operationeel inzetbaar.

Dit is het zoveelste schrijnend gevolg van het jarenlang onvoldoende investeren in personeel, voertuigen en materieel bij de federale politie. ACV Politie tracht door syndicale druk de overheid ertoe aan te zetten om aan deze wantoestanden paal en perk te stellen. 

 

Dreigend tekort aan politiepersoneel voor beveiliging van de EU-top

13/05/2017

Uit een onderzoek van de Algemene Inspectie over de inzet van de politie tijdens de EU-top van oktober 2016, blijkt dat de Brusselse politiezones daags voor die top onvoldoende politiemensen ter beschikking hadden. Oorzaak hiervan was het feit dat er te weinig versterking vanuit de andere politiezones werd geleverd. Deze laatsten kampen zelf met een tekort aan personeel en uitrustingsstukken.

Gevreesd wordt dat dit probleem tegen de volgende EU-toppen en andere grote evenementen in onze hoofdstad niet opgelost raakt.

 

Het Koninklijk Besluit 'bewapening' werd aangepast

08/05/2017

Op 5 mei 2017 verscheen het KB tot wijziging van het KB van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de diensten enquêtes bij de vaste comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie.

Dit KB geeft aan de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid om aan het geheel van de operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie de machtiging te geven hun bewapening buiten de geplande diensturen te bezitten, te dragen en te vervoeren. Daardoor stelt hij hen in staat om snel en op een veralgemeende en uniforme wijze adequaat te kunnen reageren bij bovenlokale fenomenen, zoals een permanente dreiging voor de politiemensen (al dan niet in het kader van terreur) of in geval van noodzaak teneinde hen, te allen tijde en in elke situatie, op een optimale manier te laten reageren, eveneens wanneer zij niet met geplande dienst zijn. 

 

Het elektronisch ter beschikking stellen van de fiscale fiches

01/05/2017

De fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2016 worden niet meer per post verzonden, uitgezonderd voor de personeelsleden die geen toegang hebben tot ‘Portal’.

De fiches staan sinds 24 april 2017 op Portal (Mijn persoonlijke gegevens) en MyMinFin (Documenten ontvangen i.v.m. uw dossier).

 

Verminderde prestaties wegens ziekte of langdurige medische ongeschiktheid

01/05/2017

Het stelsel van de verminderde prestaties wegens ziekte laat de personeelsleden toe om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme door tijdelijk verminderde prestaties te verrichten alvorens het werkstelsel te hervatten.

Daarnaast laat dit stelsel toe om personeelsleden die minstens dertig dagen met ziekteverlof waren, het werk met verminderde prestaties te hervatten.

Lees verder!

 

Oudere berichten