Vragen, opmerkingen of suggesties?

Zit je met een vraag of heb je een opmerking of suggestie? Gebruik dan ons online formulier!

Vul alle velden nauwkeurig in en formuleer je vraag of voorstel zo duidelijk mogelijk, zodat we deze aan de juiste persoon kunnen doorgeven. Begrijp ook dat het even kan duren alvorens je antwoord krijgt op je vraag.

Klik hier om het formulier te openen!

Zijn jouw gegevens nog up-to-date?

Het is erg belangrijk dat jouw gegevens in onze databank up-to-date blijven. Wist je bijvoorbeeld een langdurige ziekte of het nemen van een loopbaanonderbreking het recht kan openen op een verlaagde ledenbijdrage? Ook willen we met je in contact kunnen blijven nadat je van werkplek veranderde, een nieuw gsm-nummer kreeg of verhuisd bent.

Daarom vragen we je om ons op de hoogte te brengen in geval van:

  • wijziging van plaats van tewerkstelling (o.a. door mobiliteit, externe aanwerving, ...)
  • langdurige afwezigheid wegens ziekte, ontslag en pensionering
  • verandering van privéadres, gsm-nummer, e-mailadres, rekeningnummer, ...
  • ...

Gebruik hiervoor ons contactformulier voor de leden!

Maak kennis met ons team!

Algemene coördinatie

Stijn Kwanten

Stijn Kwanten
Secretaris
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

02 208 24 26
0475 22 50 71
stijn.kwanten@acv-csc.be

Joery Dehaes

Joery Dehaes
Secretaris
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

02 208 24 24
0476 21 94 79
joery.dehaes@acv-csc.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rudy Harnie

Rudy Harnie
Permanent vrijgesteld afgevaardigde
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

02 208 24 25
0470 61 22 10
rudy.harnie@acv-csc.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Pascal Baetens

Pascal Baetens
Permanent vrijgesteld afgevaardigde
Poel 7, 9000 Gent

0476 86 15 53
pascal.baetens@acv-csc.be

Provincie West-Vlaanderen

Koen Dooms

Koen Dooms
Permanent vrijgesteld afgevaardigde
Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende

059 55 25 26
0473 53 86 64
koen.dooms@acv-csc.be

Provincie Antwerpen

Kristof Ceulemans

Kristof Ceulemans
Permanent vrijgesteld afgevaardigde
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

0473 43 51 41
kristof.ceulemans@acv-csc.be

Provincies Limburg en Vlaams-Brabant

Manu Gilmont

Manu Gilmont
Permanent vrijgesteld afgevaardigde
Mgr. Broekxplein 6 te 3500 Hasselt

0477 99 04 53
manu.gilmont@acv-csc.be

Contacteer jouw plaatselijk afgevaardigden!

Op zoek naar de contactgegevens van jouw plaatselijk afgevaardigde? Klik dan op onderstaande kaart op de juiste plek van de gewenste lokale politiezone of op het oranje logo voor de provinciale militantenkernen verantwoordelijk voor de Federale Politie!


voor het e-mailadres van onze afgevaardigden in de gewenste politiezone

voor het e-mailadres van onze afgevaardigden in de provinciale afdelingen van de Federale Politie