28 november 2022, nationale manifestatie voor het politiepersoneel

oproep tot actievoeren

Beste collega,

We roepen al het politiepersoneel op om op 28 november 2022 in Brussel deel te nemen aan een manifestatie.

Waarvoor ijveren we?

 • Voor een adequate en strenge aanpak van iedere vorm van geweld tegen politie. De beloofde "nultolerantie" uit het regeerakkoord dient eindelijk ook daadwerkelijk te worden toegepast.

 • Deze regering beloofde werk te maken van een aantrekkelijker beroep en statuut voor de politie, maar doet net het omgekeerde. Vivaldi pleegt woordbreuk! Wij vragen een aantrekkelijk statuut, een herwaardering van ons beroep met een adequate verloning.

 • Het respecteren van de afspraken die gemaakt werden in het kader van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. Deze uittrederegeling zou stand houden tot de harmonisatie van alle pensioenregelingen in de openbare sector.

Praktisch


Traject en timing

 • Vertrek:
  De manifestatie vertrekt om 10 u. aan de Koning Albert II Laan te Brussel (dichtbij het noordstation).
  Wij verzamelen daar vanaf 9 u.

 • Aankomst:
  Wetstraat te Brussel
  Ontvangst door de eerste minister
  Toespraken en ontbinding van de manifestatie

Respect en veiligheid

We vragen aan de deelnemers om respect te tonen voor mekaar en voor onze collega's die deze ordedienst in goede banen moeten leiden. Volg de richtlijnen van de stewards nauwlettend op.
En wens je wat bommetjes af te steken, wees dan extra voorzichtig en werp deze zeker niet tussen je manifesterende collega's.

Busvervoer

ACV Politie, NSPV en VSOA hebben beslist om samen autocars in te leggen, waar zowel onze leden als niet-leden gratis gebruik van mogen maken.

Klik hier voor een overzicht van de opstapplaatsen per provincie.