Volg ons op Facebook en Twitter

Wil je niets over onze communicatie missen? Volg ons dan zeker ook via onze sociale mediakanalen!
Je vindt ons op Facebook en Twitter.

Recent toegevoegde artikels

"Alleen in een schurkenstaat liegt een minister in het parlement"

13.05.2023

We blijven actie voeren tegen de aanval op ons statuut. Daarom verzamelden we vandaag aan het congres van Open-VLD aan 't Kuipke in Gent om de genodigden in te lichten over de wijze waarop Vincent Van Quickenborne zich van leugens bedient.

schurkenstaat

vakbondsactie

vakbondsactie

Ministerraad zet licht op groen voor afbouw eindeloopbaan

14.04.2023
vakbondsactie in Brussel

"Ministerraad zet licht op groen voor afbouw gunstige eindeloopbaan bij politie", kopt de nieuwssite HLN.be

Dat dit nieuws bij ons en onze leden nog maar eens in het verkeerde keelgat schiet, mag je niet verbazen. Al maandenlang proberen we de Vivaldi-regering op andere gedachten te brengen, maar het blijkt een maat voor niets. Maar liefst 45.000 collega's stellen samen met ons vast hoe laf deze regering is. Eerder gemaakte akkoorden worden gewoon verbroken. De mond vol hebben over veiligheid, maar er alles aan doen om de politie te blokkeren en de job onaantrekkelijk te maken? Een ware schande is het!

Lees hier het artikel op HLN.be.

"ACV Politie dient stakingsaanzegging in voor Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen"

27.03.2023
Joery Dehaes geeft uitleg aan de gemeenteraadsleden aan het gemeentehuis in Haacht

"Een stakingsaanzegging volgt vandaag"

"Vertegenwoordigers van ACV Politie hebben maandagavond in Haacht, Keerbergen en Boortmeerbeek een brief afgegeven aan de leden van de gemeenteraad. Ze deden dit als reactie op de verklaringen van de betrokken burgemeesters en korpschef over de problemen in de politiezone.", kopt het Nieuwsblad. Lees verder.

Hier kan je onze brief aan de gemeenteraadsleden en aan onze collega's in de PZ BHK inkijken.

"Politieopleiding is blijven steken in het verleden"

24.03.2023
leslokaal in de politieschool

"De opleiding voor toekomstige agenten is te kort en verouderd. Terwijl andere Europese landen het politieonderwijs de afgelopen jaren opwaardeerden, is in ons land al decennia bijna niets veranderd. 'We moeten dringend hervormen.'", kopt De Tijd.

In het artikel dat vandaag in De Tijd verscheen, geeft men aan dat steeds meer politiemensen en onderzoekers vinden dat de opleiding anders moet. De Staten-Generaal van de Politie kwam eerder deze week tot dezelfde conclusie.

Lees hier het hele artikel in De Tijd.

"De waarheid heeft haar rechten"

15.03.2023
afbeelding van de nieuwsbrief

Gisterennamiddag werden de vakorganisaties uitgenodigd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Wij kregen de gelegenheid om het verloop van het sectoraal akkoord 2022 toe te lichten, alsook en een aantal andere belangrijke onderwerpen, o.a. de rekrutering bij de politie.

De volksvertegenwoordigers werden in kennis gesteld over de wijze waarop het sectoraal akkoord 2022, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie op 28 januari 2022 een protocolakkoord hadden gesloten met 2 vakorganisaties, op 11 oktober 2022 niet werd uitgevoerd zoals onderhandeld. Het kwantitatief luik werd gespreid over 3 jaren en de uitdoving van de NAVAP-regeling werd gekoppeld aan de invoering van de loonsverhoging. Van een telewerkvergoeding wordt zelfs geen woord meer gerept.

Ook het feit dat de minister van Justitie blijft ontkennen dat hij wel degelijk covoorzitter is van het onderhandelingscomité voor politiediensten werd uitvoerig toegelicht met de nodige documentatie. Juridisch is hierover geen enkele interpretatie mogelijk. Toch blijft minister Van Quickenborne dit in de Kamer bij hoog en laag ontkennen.

Minister Van Quickenborne die in januari 2022 zijn akkoord gaf om het KB eindeloopbaanregeling van 2015 te respecteren, waar deze regering onder zijn impuls in oktober 2022 zonder enige onderhandelingsmarge een uitdoofscenario door onze strot drukte.

Het bericht van minister Verlinden over de 1.600 aanwervingen in 2022, terwijl er in werkelijkheid 300 inspecteurs minder werden aangeworven, deed bij de commissieleden de wenkbrauwen fronsen.

De financiering van de politie blijft een prioriteit indien deze regering werk wenst te maken van meer veiligheid en een goed werkend politieapparaat.

In ieder geval ligt nu de bal in het kamp van het parlement. Zij werden volledig en correct geïnformeerd in tegenstelling tot hetgeen zij in het parlement vernemen van onze voogdijministers.

Een eerste stap om het vertrouwen tussen deze regering en de vakorganisaties (en bij uitbreiding heel het politiepersoneel) te herstellen, kan enkel maar door het respecteren van de gesloten akkoorden.

Respect voor het gegeven woord en het politiepersoneel.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief (.pdf) te downloaden voor verspreiding.

De politievakbonden geven toelichting in de Kamer

14.03.2023
ACV Politie in De Kamer

Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken: Gedachtewisseling met het gemeenschappelijk vakbondsfront van de politie

De politievakbonden werden uitgenodigd om in de Kamer van volksvertegenwoordigers toelichting te geven over onder meer het afspringen van het sectoraal akkoord, de aanval op de NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen), de budgettaire tekorten, het personeelstekort en het geweld tegen de politie.

Wil je de tussenkomst van ACV Politie herbekijken, dan kan dat via deze link. Joery Dehaes (rechts op de foto) komt aan het woord op 02:46:40.

Lachaert 'not amused' door vakbondsactie in Bree

13.03.2023
militantenconcentratie

Gisterenavond trok ACV Politie samen met de collega's van de andere politievakbonden naar het Limburgse Bree. In café "De Dolle Haring" hield Egbert Lachaert, partijvoorzitter van Open VLD, een zoveelste meeting waarin hij poogde om de harten van zijn kiezers te heroveren en wie weet ook nog wat nieuwe zieltjes te winnen.

Lachaert wist echter niet dat er tussen zijn genodigden een aantal vakbondsmilitanten zaten. Zij stelden hem enkele ambetante vragen en slaagden erin om het debat te verstoren. Buiten stond een zestigtal militanten, die ook voor extra animo zorgden.

'Not amused'

Na afloop bleek Lachaert 'not amused' door onze aanwezigheid, want hij stuurde meteen een tweet naar zijn aanhang. Daarin veroordeelde hij onze eis om de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen.

Wat hij in zijn betoog op Twitter natuurlijk verzwijgt, is dat die NAVAP-regeling slechts voor een minderheid onder ons nog van toepassing is en dat bovendien eerder werd overeengekomen dat die regeling zou blijven duren tot er voor alle zware beroepen een aangepaste eindeloopbaanregeling afgeklopt wordt. Ook verzwijgt Lachaert dat er in het sectoraal akkoord helemaal geen sprake was van een afbouw van de NAVAP-regeling. Die 'voor wat hoort wat' werd er pas later bijgesleurd door de Vivaldi-regering tijdens het begrotingsconclaaf.

En wij? We zullen onze groene spullen nog nodig hebben, want hoe meer kritiek we van de Vivaldi-regering en hun partijvoorzitters horen, des te sterker worden we aangemoedigd om verder te strijden voor onze rechten.

Staking rond beveiliging Van Quickenborne?

16.02.2023
voorzijde politiecombi

Vakbonden dreigen met staking: "Beveiliging minister Van Quickenborne weegt zwaar door, sommigen voelen zich kanonnenvlees", kopt HLN.be

Al een vijftal maanden staan het gezin van Vincent Van Quickenborne onder permanente bewaking. En dat deze beveiligingsmaatregelen een zware tol eisen, zal niet verbazen.

"Vooral organisatorisch is dit geen lachertje en onze mensen weten eigenlijk zelfs niet waar ze aan toe zijn. Teveel informatie blijft onduidelijk en dat is ronduit gevaarlijk.", aldus Joery Dehaes, vakbondssecretaris voor ACV Politie.

Lees het hele artikel op HLN.be.

Recht van antwoord op de politieke uitlatingen van Vivaldi

15.02.2023
logo's van de vier vakbonden

Beste burger,

Neem deze tekst eens even door. We lichten erin toe waarom het politiepersoneel terecht boos is op deze regering, nu ze drie onderhandelde en voor akkoord ondertekende punten zomaar van tafel veegt.

Een loonsverhoging? Slechts peanuts en bovendien niet voor al het politiepersoneel.

Al sedert 2006 krijgen we van de verschillende regeringen te horen dat men werk zal maken van een loonsverhoging voor de politie. Pas na het begrotingsconclaaf in 2021 kregen de toezichthoudende ministers een mandaat en de financiële middelen om daarover te onderhandelen. Deze erg moeizame onderhandelingen sleepten bijna een jaar aan, maar uiteindelijk kwamen we tot een sectoraal akkoord. Dit akkoord werd door twee van de vier politievakbonden en beide toezichthoudende ministers ondertekend.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 dynamiteerde de Vivaldi-regering eenzijdig het sectoraal akkoord. De beperkte loonsverhoging van maximaal 60 euro netto per maand, die bovendien voor slechts een deel van het politiepersoneel geldt, spreidt men over meerdere jaren en bovendien koppelt men er nog extra voorwaarden aan vast.

Daarmee legt de Vivaldi-regering een door beide partijen ondertekend akkoord naast zich neer. Erger nog, Vincent Van Quickenborne durft te beweren dat zijn kabinetsmedewerker niet gemandateerd was tijdens het overleg en zijn handtekening dus waardeloos is.

Op 58 jaar op vervroegd pensioen? Geloof het maar niet!

Een aantal kaders van het operationeel politiepersoneel genoot tot 2015 van een vervroegde pensioenleeftijd. Die regeling werd door het Grondwettelijk Hof teniet gedaan. Jan Jambon, toenmalig minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, legde statutair vast dat deze gunstigere regeling kon behouden blijven voor zij die er op dat ogenblik recht op hadden en dat dit systeem bovendien zou blijven bestaan tot er een harmonisering is van de pensioenen bij het openbaar ambt. Laat duidelijk zijn dat deze vervroegde uitstapregeling niet voor al het politiepersoneel geldt.

De Vivaldi-regering veegt deze regeling eenzijdig en zonder enige vorm van overleg van tafel. Opnieuw legt men ondertekende afspraken naast zich neer.

Telewerkvergoeding? Vergeet het maar!

Men werkte tijdens de onderhandelingen over het sectoraal akkoord een telewerkvergoeding uit voor het politiepersoneel. Hiervan is niets meer terug te vinden sinds het begrotingsconclaaf van oktober 2022.

Wat er met dit item gebeurde binnen ons Vivaldi-regering? Hierover gaf de overheid geen enige toelichting.


Joery DEHAES, ACV Politie
Vincent HOUSSIN, VSOA
Carlo MEDO, NSPV
Luc BREUGELMANS, ACOD-LRB

FAQ's over het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2022

14.02.2023
enveloppe met adres ACV Openbare Diensten

Ik heb mijn aanvraagformulier nog niet ontvangen.
Voorlopig hoef je nog niets te doen. Niet jouw vakbond, maar de werkgever stuurt de formulieren toe aan het politiepersoneel. Dit moet uiterlijk op 31 maart 2023 gebeuren. Heb je na die datum nog geen formulier ontvangen, dan neem je best contact op met je personeelsdienst.

Het adres op mijn aanvraagformulier is niet correct.
Enkel indien er fouten staat op het document, dien je die in het vak B recht te zetten.

Naar waar moet ik mijn aanvraagformulier voor de syndicale premie sturen?
Ben je momenteel lid bij ACV Politie, dan stuur je het formulier naar:

Vakbondspremie
ACV Openbare Diensten
Helihavenlaan 21
1000 Brussel

Opgelet!
Vergeet zeker niet je rekeningnummer in te vullen, onderaan de vermelding 'gelezen en goedgekeurd' toe te voegen en het document te ondertekenen!

"Wat is het woord van een politicus nog waard?"

13.02.2023
twitterbericht over de vakbondsactie in Oudenburg

Wat is het woord van een politicus nog waard?

Dat Open VLD door de politievakbonden herhaaldelijk geviseerd wordt, mag geen verrassing meer zijn. Volgend op onze vorige actie in Brussel, trokken heel wat militanten naar Oudenburg om aan Egbert Lachaert en zijn aanhang ons ongenoegen te uiten over het afgesprongen sectoraal akkoord.

De partijvoorzitter van Open VLD zakte naar Oudenburg af voor "Vragenvuur", zijn programma waarbij hij vragen van burgers beantwoordt.

Lees het hele artikel op HLN.be.


Foto: tweet ACV Politie

Las je de nieuwsbrief al over de agressie in de openbare sector?

07.02.2023
herrieschopper

Agressie in de openbare sector: hoe kunnen we het stoppen?, kopte het nieuwsbericht dat ACV Openbare Diensten verspreidde naar haar leden.

Meer en meer krijgen werknemers in de openbare sector te maken met agressie. Dat gaat van verbale agressie aan een loket tot het doodsteken van een politieagent op straat. "De maat is vol" horen we al jaren weergalmen in onze parlementen, en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie pleiten voor nultolerantie bij geweld tegen hulpverleners.

Maar wat moeten we denken van deze onrustwekkende trend? Hoe kunnen we het stoppen?

Lees het hele artikel, waarin ook onze vakbondssecretaris Joery Dehaes aan het woord komt, via deze link.

Nieuwe gaten maken om andere te vullen, is dat de oplossing?

26.01.2023
plakaat wegenwerken

"Minister stuurt federale politiereserve naar Antwerpse haven om strijd met drugsmaffia aan te binden", kopt het Nieuwsblad.

Joery Dehaes, secretaris ACV Politie reageert in het artikel erg kritisch. "Er worden gaten getrokken om andere gaten te vullen. De federale reserve moet optreden in plots nood en bij plotse calamiteiten. Wat als er nu iets gebeurt elders? Dan is er geen reserve beschikbaar. Dit is geen structurele oplossing".

Lees hier het hele artikel.

Wat is er meer intimiderend? Een getekend akkoord niet nakomen, leugens hierover verspreiden, de politie viseren of betogen?

24.01.2023
pamflet

Op maandag, 23 januari 2023 verzamelden enkele honderden militanten van de vier politievakbonden aan de Brusselse Bozar. Daar hield die avond de Open VLD haar nieuwjaarsreceptie.

Na afloop van deze manifestatie verscheen in de media een aantal reacties van de kopstukken van de Open VLD. Het zal niet verbazen dat onze aandacht in het bijzonder getrokken werd door de wijze waarop partijvoorzitter Egbert Lachaert zich uitliet over onze eisen en bezorgdheden.

Lang duurde het dan ook niet voor de vier vakbonden in front een pamflet verspreiden met daarin onze mening over een aantal oneliners van Lachaert.

Klik hier om ons pamflet te downloaden.

"Politievakbonden laten van zich horen tijdens nieuwjaarsreceptie Open VLD"

23.01.2023
vakbondsactie in Brussel

"De politievakbonden protesteren op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld in Brussel. Honderden mensen voeren actie voor loonsverhoging en een aanpassing van de eindeloopbaanregeling. Het protest ging er af en toe rumoerig aan toe.", kopt HLN.be.

Joery Dehaes verduidelijkte de reden van ons ongenoegen via de pers.

Lees verder op hln.be.

NAVAP: de advocaat van de overheid spreekt de minister van Justitie tegen

11.01.2023
vakbondsactie aan gebouwen Federale Politie in Brussel

NAVAP: de advocaat van de overheid spreekt de minister van Justitie tegen!

Vandaag vond het onderhandelingscomité 567 plaats met als enig agendapunt: ontwerp KB NAVAP (Non-activiteit voorafgaand aan het pensioen).

Bij aanvang van de vergadering van het hoog overlegcomité van deze morgen ontvingen de vakbonden een schrijven van de advocaat van de minister van Justitie waarbij onze stelling wordt bevestigd: de minister van Justitie is wel degelijk covoorzitter van het onderhandelingscomité en de vertegenwoordiger van het ATS Justitie heeft met volledig mandaat het protocolakkoord getekend.

Dit staat uiteraard in schril contrast met hetgeen door de minister van Justitie werd verklaard, en met de antwoorden van de premier in het parlement op vragen van parlementsleden.

Deze namiddag werd het agendapunt van het ontwerp KB NAVAP besproken. De voorzitter van het onderhandelingscomité legde een tekst op tafel en zei dat over de inhoud van deze tekst niet meer kan onderhandeld worden.

Wij vroegen aan de vertegenwoordigers van de overheid om terug contact op te nemen met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de kern correct in te lichten over het feit dat de minister van Justitie wel degelijk mee onderhandeld heeft en het protocol rechtsgeldig heeft getekend.

Na de pauze kwam de overheid terug aan tafel met de mededeling dat men geen enkele marge tot onderhandelen kreeg, dat de minister van Binnenlandse Zaken het mes op de keel kreeg en, indien dit ontwerp KB niet wordt aanvaard, er geen financiering voorzien zal worden voor het loonakkoord, noch voor de NAVAP-regeling.

Wij hebben daarop gevraagd om de onderhandelingen uit te stellen tot de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie zelf aan de onderhandelingstafel plaatsnemen, omdat beide vertegenwoordigers geen enkel mandaat hebben om te onderhandelen. We hebben het recht om hieraan te twijfelen, gezien alles wat er al gebeurd is.

Gezien de uitlatingen van de minister van Justitie over het feit dat hij het protocolakkoord van de sectorale onderhandelingen nooit heeft getekend, en de verklaringen van de eerste minister in het parlement dat de handtekening van de medewerker van Justitie enkel een kennisname was, terwijl de advocaat van de minister van Justitie zelf dit tegenspreekt, is de sfeer tot onder het vriespunt gezakt.

Belangrijk te vermelden is dat zowel de VCLP als de Raad van Burgemeesters eveneens een negatief advies hebben gegeven op deze ontwerptekst.

Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in onze overheden. Verdere acties zullen zeker volgen!

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

wenskaart

Vakbondsactie aan de Europese top in Brussel

15.12.2022
vakbondsactie aan toegangsweg Europees parlement

Vandaag voerden we een vakbondsactie aan het kruispunt van de Beliardstraat en de Froisartstraat in Brussel. Op die plek passeerden heel wat genodigden voor de Europese top.

Waarom wij actie voeren?

Onze secretaris Joery Dehaes gaf in een korte videoboodschap tekst en uitleg over onze actie en onze eisen.

Bekijk en beluister hier de opname.

"Boeteloze periode en punctuele acties"

12.12.2022
Logo's van de vier politievakbonden

Geen respect voor gemaakte afspraken!
Boeteloze periode en punctuele acties gepland!

Deze regering beloofde een aantrekkelijker beroep en statuut voor de politie, maar doet net het omgekeerde, door afspraken die gemaakt werden in het sectoraal akkoord en de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, naast zich neer te leggen.

Daarom plannen wij nieuwe acties.

"Boeteloze" periode

Gedurende de periode tussen 15 december 2022 en 15 januari 2023 plannen we vooreerst opnieuw een "boeteloze" periode.

Wij roepen alle collega's op om gedurende deze periode eerder verkeersopvoedkundig en minder repressief op te treden. Wij denken daarbij vooral aan een verbale - of een 'gecontroleerde' opmerking. Dat kan voor overtredingen waarbij het appreciatierecht toegepast kan worden.

Uiteraard zullen bij overtredingen die echt niet door de beugel kunnen, zoals roekeloos rijgedrag, niet-verzekerden en strafbare alcoholintoxicatie, nog altijd boetes uitgeschreven worden.

Op die manier brengen we de verkeersveiligheid niet in het gedrang, maar zal de staatskas wat minder gevuld worden. Bijkomend geeft het aan onze mensen de gelegenheid om aan de publieke opinie uit te leggen waarom ze actie voeren.

Punctuele acties

Verder zullen we in de komende weken nog meer punctuele acties voorzien worden. Wij houden je hierover op de hoogte.

De politieke spelletjes op kap van de politie en al haar medewerkers moeten onverwijld stoppen!


Joery Dehaes, ACV Politie
Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Luc Breugelmans, ACOD-LRB


Download hier ons pamflet voor verspreiding binnen jullie politiediensten.

Raadsman ontrafelt de struisvogelpolitiek van Minister Van Quickenborne.

08.12.2022
toelichting

Meester Uyttendaele, specialist in het grondwettelijk recht, lichtte vanochtend in een livestream toe wat de gevolgen zijn van de struisvogelpolitiek van Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne.

Livestream herbekijken?

Heb je deze livestream gemist? Geen probleem. We plaatsten de opname op onze website.
Klik hier om de opname te (her)bekijken.

Ook de brief en de bijlagen naarwaar Meester Uyttendaele refereert, vind je via deze link.

Lees onze communicatie over het onderhoud met de ministers!

pamflet

Bedankt voor jullie aanwezigheid, collega's!

28.11.2022
actiefoto ACV Politie

"Bedankt voor jullie overduidelijke steun, collega's"

Vandaag trokken meer dan twaalfduizend politiemensen door onze hoofdstad. Dankzij de aanwezigheid van bijna een derde van al het politiepersoneel, kregen onze onderhandelaars het overduidelijke signaal dat ze tot het uiterste mogen en moeten gaan om onze eisen door te drukken bij de overheid.

En weet dat er naast die twaalfduizend minstens evenveel collega's zijn, die zich omwille van de dienstnoodwendigheden in hun korps niet konden aansluiten aan onze manifestatie.

Bedankt voor jullie overduidelijke steun, collega's.

Ongekend grote opkomst op politiemanifestatie

28.11.2022
affiche

"Zo een grote opkomst hadden we niet verwacht"

"Zo een grote opkomst hadden we niet verwacht", klonk het in de toespraak van Joery Dehaes, onze vakbondssecretaris. In de week voor deze vakbondsactie in gemeenschappelijk front werd al duidelijk dat heel wat personeelsleden achter eisen van de vakbonden staan, maar toch was het een verrassing dat we bijna een derde van al het politiepersoneel door Brussel zagen manifesteren.

"Onze ministers zijn gewaarschuwd."

Ondanks deze enorme opkomst, vielen de eisen die onze onderhandelaars voorlegden tijdens hun overleg met de ministers, helaas weer in dovemansoren. Maar het spreekt voor zich dat we het daar niet bij zullen laten. Samen met onze collega's van de andere politievakbonden bespreken we binnenkort onze volgende acties. Onze ministers zijn gewaarschuwd!

"Geweld tegen politie is onaanvaardbaar!"

11.11.2022
oproep tot actievoeren
logo's van de vier politievakbonden

Geweld tegen politie is onaanvaardbaar!
Opnieuw vallen er slachtoffers.

Vandaag verspreiden de vier politievakbonden een oproep naar hun militanten, leden en niet-leden om op maandag, 28 november 2022 deel te nemen aan een nationale manifestatie.

We eisen meer respect van deze Vivaldi-regering, van Justitie en vooral meer respect voor de politie.

Download hier ons pamflet.

Neem je deel aan de manifestatie, lees dan hier onze praktische informatie.

"Schande, schande, schande"

11.11.2022
rouwband

Onbegrijpelijk! Weer feiten van laf geweld tegen onze collega's op het terrein. We wensen de nabestaanden en onze collega's veel sterkte toe.

"Schande, schande, schande", aldus vakbondssecretaris Joery Dehaes

"Volgens de info die ons bereikte, zou die zot zich aangemeld hebben bij de politie met de melding dat hij een aanslag op de politie wilde plegen. Maar justitie vond het blijkbaar niet nodig hem te arresteren. Schande! Schande! Schande!"

En Dehaes vervolgt:"Men zou geweld tegen politie aanpakken. Hello, Vincent Van Quickenborne? De discrepantie tussen woord en daad kan weer niet groter zijn!".

Onze vakbondssecretaris reageerde hiermee op de onthutsende feiten die zich in Schaarbeek afspeelden. Volgens de media zou de vermeende dader een ex-gedetineerde persoon zijn die op de OCAD-lijst stond met geradicaliseerde figuren.
Bron: VRTNws.

Delegatie van ACV Politie klopt aan bij onze voogdijministers

09.11.2022
collage van onze actie

ACV Politie voerde vandaag actie voor meer koopkracht voor het politiepersoneel

Vandaag trok een delegatie van ACV Politie naar de partijbureaus van de CD&V en Open VLD in Brussel. We deden dit om er ons ongenoegen te uiten over onder meer het uitblijven van een noemenswaardige loonsverhoging voor het politiepersoneel.

Zowel bij CD&V als bij Open VLD kreeg Joeri Crauwels, secretaris van ACV Politie, de gelegenheid om onze standpunten toe te lichten.

De hete herfst breekt aan!"

Maar in hoeverre onze boodschap begrepen werd en onze ministers ermee rekening gaan houden, is nog maar de vraag. In ieder geval blijft het hier niet bij. De hete herfst breekt nog maar aan.

Eerste vakbondsactie rond uitholling sectoraal akkoord

22.10.2022
vakbondsactie

"Eerste vakbondsactie rond uitholling sectoraal akkoord schudt 'blauwe' politici wakker", lijkt ons een betere kop voor het artikel op de nieuwssite van HLN over onze actie in Brussel van vandaag.

Deze zaterdagochtend verzamelden er enkele honderden vakbondsmilitanten aan de ingang van de Brusselse Kinepolis, waar Open VLD haar partijcongres hield. En inderdaad, er ontstond wel wat duw- en trekwerk aan de toegangsdeuren toen een aantal ijverige militanten hun vakbondsleiders wilden vergezellen om onze eisen bij de ministers te onderstrepen. Desondanks zijn we van oordeel dat onze eerste vakbondsactie over het uithollen van het sectoraal akkoord en de NAVAP-regeling zeker geslaagd is.

Het was voorspelbaar dat de 'blauwe' ministers onze standpunten naast zich neer zouden leggen. Maar we laten ons niet afschepen. Zolang de eerder gemaakte afspraken niet nagekomen worden, blijven we acties op poten zetten.

Hier vind je het artikel op HLN.be over onze vakbondsactie van vanmorgen.

Wablief?

18.10.2022
waslokaal

"Wablief, mevrouw de minister?"

Minister Verlinden werd in de commissie Binnenlandse Zaken geïnterpelleerd over de toestand binnen de noodcentrales, en in het bijzonder deze van de provincie Antwerpen. Toen we vernamen wat de minister hierover te vertellen had, vielen we bijna van onze stoel. Ofwel wordt de minister zeer slecht geadviseerd en maakt men haar blaasjes wijs, ofwel speelt de waarheid geen rol meer in een parlementaire discussie.

Daarom sturen we aan onze minister deze open brief, waarin we een aantal ernstige problemen wat duidelijker toelichten.

ACV Politie trekt aan de alarmbel over onze noodcentrales

17.10.2022
Lokale Politie en Federale Politie

"Medewerkers raken zo overwerkt, dat ze soms zelf met de ambulance moeten afgevoerd worden."

Vanochtend werd Joery Dehaes, onze vakbondssecretaris, geïnterviewd op Radio 1. Hij had het er over de onhoudbare toestand in het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC), zeg maar "de noodcentrale 101", in Antwerpen.

Dehaes verduidelijkte tijdens het interview de erbarmelijke toestand van de huisvesting van die dienst en het meer dan nijpende tekort aan dispatchers. Ook had hij het over de technische problemen aan de radiomiddelen.

Personeelstekort bij noodcentrale in Antwerpen: "Werkdruk is enorm, we zitten helemaal op de bodem"

Beluister hier het interview!

Afbouw van de NAVAP-regeling

14.10.2022
gezjost

Deze regering komt de afspraken met betrekking tot het loonakkoord niet na.

En bovendien gaan ze zonder overleg in de aanval op onze NAVAP-regeling.

Concreet leggen ze ons het volgende uitdoofscenario op:

Wat wijzigt er?

Momenteel kan een deel van het operationeel personeel gebruik maken van de NAVAP-regeling vanaf de leeftijd van 58 jaar. Dit wordt:

 • 58 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2023
 • 59 jaar vanaf 01.10.2025
 • 59 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2027
 • 60 jaar vanaf 01.01.2030

Ook trekt men de leeftijd op waarop een deel van de officieren met NAVAP kan gaan. Tot 30.09.2023 is dat nog 60 jaar, maar dat wordt:

 • 60 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2023
 • 61 jaar vanaf 01.10.2025
 • 61 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2027
 • 62 jaar vanaf 01.01.2030

Tot op 30.09.2023 kan men maximum 4 jaar genieten van de NAVAP. Ook dat verandert naar:

 • 3,5 jaar vanaf 01.10.2023
 • 3 jaar vanaf 01.10.2025
 • 2,5 jaar vanaf 01.10.2027
 • 2 jaar vanaf 01.10.2030

Tot slot wordt ook het recht op de NAVAP afgeschaft indien men uiterlijk op 31.12.2030 niet voldoet aan de voorwaarden om met NAVAP te gaan.

Dit nemen we niet!

Uit de wandelgangen vernemen we dat deze aanval vanuit een bepaalde (blauwe) hoek binnen de regering komt. Men wringt de rest zelfs de arm om door de financiële middelen voor het povere loonakkoord te koppelen aan de concrete uitwerking van hun NAVAP-fetisj.

En als klap op de vuurpijl voorziet de regering voor 2024 nul euro om de NAVAP binnen de lokale politie te financieren. Hebben de steden en gemeenten dit al opgemerkt?

Woordbreuk!

12.10.2022
woordbreuk

ACV Politie is bijzonder teleurgesteld in de regering De Croo en haar begrotingswerk.

Afgelopen maanden sloot de minister van Binnenlandse Zaken na zeer moeizame onderhandelingen een akkoord met twee andere vakbonden over een eerste loonsverhoging na 20 jaar. Wat er toen uit de bus kwam, was voor ons sowieso al onvoldoende om mee akkoord te gaan, in het bijzonder voor ons burgerpersoneel.

De magere afgesloten protocollen worden nu door deze regering nog eens éénzijdig gewijzigd. "De uitvoering wordt gefaseerd ingevoerd en er moet werk gemaakt worden van de versnelde afbouw van de eindeloopbaanregeling", aldus onze secretaris Joery Dehaes.

Woordbreuk!

De regering heeft steeds de mond vol over veiligheid, maar pleegt nu woordbreuk over de investeringen voor het politiepersoneel. "Deze begroting toont dat de regering niet inzit met onze politiemensen. En bovendien hypothekeert men hierdoor alle komende onderhandelingen", besluit Joery Dehaes.

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

21.09.2022
militantenconcentratie op het Muntplein

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

Vandaag verzamelden wat blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel. We uitten er ons ongenoegen over de treuzelende houding van de regeringen inzake onze koopkracht. En bij dat groen hoorde uiteraard ook een delegatie van ACV Politie.

De militanten van ACV Politie waren vooral uit solidariteit aanwezig op deze manifestatie. Toch hoorde onze redactie dat de almaar stijgende gas- en elektriciteitsprijzen - en bij uitbreiding alle andere consumptieprijzen - ook bij de politiemensen kopzorgen veroorzaken. Vooral binnen de lagere kaders zijn er al mensen die de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kunnen knopen.

ACV Politie niet te spreken over miscommunicatie rond drugsgerelateerde feiten binnen Antwerps politiekorps

26.08.2022

"Ik reageer niet graag op communicatie van andere vakbonden, maar soms kan ik me niet inhouden.", reageert vakbondsecretaris Joery Dehaes op een interview aan de pers over het vermeende druggebruik binnen de Antwerpse politie. "Niet enkel zijn deze bewering totaal van de pot gerukt, ze creëren bewust een perceptie over de politie waar niemand bij gebaat is. Iedereen mag gerust zijn eigen mening hebben over bepaalde zaken, maar de feiten blijven de feiten. Wat hier verkondigd wordt is een niet-onderbouwde mening die totaal haaks staat op de werkelijkheid.", vervolgt Dehaes.

ACV Politie is de grootste vakbond binnen de politiezone Antwerpen en we kunnen formeel stellen dat er helemaal geen sprake is van "politiemensen die aan de lopende band ontslagen worden".

"Wanneer men dergelijke verklaringen geeft, kan het niet anders dan dat er een bewuste intentie is om de politiemensen in een slecht daglicht te plaatsen. Dat de war on drugs een update moet krijgen beseft iedereen, maar plat populisme zal daar niet toe bijdragen.", besluit onze vakbondsecretaris.

Vakbondsacties op alle Belgische luchthavens

22.08.2022
luchthaven

"Politie dreigt met acties op alle luchthavens in ons land na mislukt overleg met minister Verlinden" ... kopt vandaag een artikel op de nieuwssite van HLN.be.

In het artikel motiveert Joery Dehaes, vakbondsecretaris voor ACV Politie, waarom de politievakbonden genoodzaakt worden om tot actie over te gaan.

Tijdens de onderhandelingen werd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, met aandrang gevraagd om haar geplande besparingen voor de luchthavenpolitie niet door te voeren. Dat verdere besparingen op deze nu al onderbezette dienst nefast zijn, staat buiten kijf. En dat geldt niet alleen voor de veiligheid van onze collega's op het terrein, maar ook voor de reizigers en de medewerkers op de luchthaven.

In gemeenschappelijk vakbondsfront zal besproken worden waar, wanneer en welke acties er precies zullen georganiseerd worden.

Lees hier het artikel op HLN.be.

Over het akkoord van de pensioenhervorming ...

26.07.2022
gepensioneerde

Meteen nadat de grote lijnen uit het pensioenakkoord in de media verschenen, ontving onze redactie al heel wat vragen en bemerkingen van onze leden. We proberen hier alvast enkele misverstanden de wereld uit te helpen.

Eerste misverstand

"Er zijn er die in hun hele loopbaan maar twintig jaar gewerkt hebben en die gaan nu vijftienhonderd euro pensioen per maand trekken? Schandalig!"

Deze stelling is niet juist. Ook de "laagverdieners" hebben pas recht op een volledig minimumpensioen van vijftienhonderd euro na een volledige loopbaan van vijfenveertig jaren. Iemand die slechts twintig aanneembare jaren presteerde, zal dus heel wat minder pensioen trekken.

Tweede misverstand

"We zijn veilig. Dit pensioenakkoord geldt niet voor het politiepersoneel"

Ook dit is helaas niet helemaal juist. Binnen de politie werkt ook contractueel tewerkgesteld personeel. Veelal gaat het om tijdelijke (vervangings-)contracten, administratief bedienden en het onderhoudspersoneel. Voor hen gelden de nieuwe spelregels die in het akkoord vermeld staan wel.

Het is bovendien duidelijk dat de regering zijn pijlen blijft richten op de 'gunstigere' pensioenstelsels van de ambtenaren. Als vakbond moeten we alert blijven voor het behoud van onze pensioenrechten, en blijven kloppen op de nagel om het dossier zware beroepen terug op tafel te krijgen.

Derde misverstand

"We worden met z'n allen ouder, dus is het logisch dat we langer aan de slag blijven"

De vergrijzing is geen fabeltje. In 2021 bedroeg de gemiddelde sterfteleeftijd voor België 81,7 jaar; pakweg 10 jaar hoger dan in 1960. Deze gunstige evolutie is vooral toe te schrijven aan een betere hygiëne, een lagere kindersterfte en de vooruitgang in de geneeskunde. Maar zijn we daardoor ook in staat om 10 jaar langer te werken dan in 1960? Natuurlijk niet, en al zeker niet voor de zware beroepen. Nachtarbeid, wisselende posten, emotionele druk, ... anno 2020 is de fysieke druk op werken niet verminderd en bereikt de psychische druk dramatische pieken (getuige het hoog aantal burn-outs en depressies die werkgerelateerd zijn).

ACV gelooft enkel in een stevig pensioenstelsel als dat voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • Toegangsvoorwaarden voor het pensioen die rekening houden met de beproevingen van het leven en de zwaarte van de werkomstandigheden.
 • Een pensioenbedrag dat een waardig leven toelaat.
 • Duidelijke regelgeving die onderweg niet wijzigt, in het bijzonder voor de jaren van de loopbaan die achter de rug liggen en dus niet meer kunnen worden gewijzigd.

We volgen met argusogen het verdere verloop van de pensioenhervorming en houden ons eraan om onze leden te blijven informeren over beslissingen die een impact hebben op het politiepersoneel.

ACV Politie reageert op nieuws over bezuinigingen wegpolitie (update)

15.07.2022
motorrijder van de wegpolitie

Begin deze week reageerde vakbondsecretaris Joery Dehaes tijdens het middagjournaal op ÉÉN over het feit dat de wegpolitie van de Federale Politie (WPR) om budgettaire redenen diende te bezuinigen op haar werkingskosten. Dit zou vooral leiden tot een verminderde aanwezigheid van de diensten van de WPR tijdens de nachturen en in de weekends, net wanneer het hoogst aantal inbreuken op onaangepast rijgedrag en rijden onder invloed vastgesteld wordt.

Onze vakbondsecretaris stelde dat deze maatregel duidelijk aantoont dat men bij de Federale Politie met een structureel financieel probleem zit.

Vandaag liet de minister van binnenlandse zaken dan weer weten dat de Federale Politie het nodige budget maar intern dient te vinden om de continuïteit van de wegcontroles tijdens de nachturen en in de weekends te verzekeren. Van een afbouw van het aantal controles wil ze absoluut niets weten.

"Ik hou mijn hart vast waar de top die centen nog vindt. Al maanden klagen verschillende politiediensten én de topman van de Federale Politie openlijk aan dat er te weinig geld is. Ik begrijp die gespeelde verontwaardiging van politici achteraf dan ook niet.", reageerde onze secretaris in een artikel op de website van HLN.

Foto: DSI POLICE POLITIE - all rights reserved www.polimagery.be

"De Federale Politie moet meer middelen krijgen"

18.05.2022
Federale Politie

Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de Federale Politie, steunt de vraag van de magistratuur om meer middelen te geven aan de federale gerechtelijke politie (FGP), maar het is niet alleen de FGP die kreunt onder een gebrek aan financiering.

In het artikel in het Nieuwsblad geeft de commissaris-generaal aan dat ook de diensten die de werking van de FGP ondersteunen, te kampen hebben met chronische tekorten.

ACV Politie trekt al langer aan de alarmbel en niet enkel voor de FGP en de haar ondersteunende diensten. De onderbezetting en het tekort aan werkingsmiddelen blijkt al even schrijnend bij de LPA (Luchtvaartpolitie), de SPN (Scheepvaartpolitie), de CIC's (Communicatie- en informatiecentra), ...

Dat onze mensen intussen al ver door het tandvlees zitten, mag niet verbazen. Hier moet dringend verandering in komen!

Oudere berichten

archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!