Recent toegevoegde artikels

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

21.09.2022
militantenconcentratie op het Muntplein

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

Vandaag verzamelden wat blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel. We uitten er ons ongenoegen over de treuzelende houding van de regeringen inzake onze koopkracht. En bij dat groen hoorde uiteraard ook een delegatie van ACV Politie.

De militanten van ACV Politie waren vooral uit solidariteit aanwezig op deze manifestatie. Toch hoorde onze redactie dat de almaar stijgende gas- en elektriciteitsprijzen - en bij uitbreiding alle andere consumptieprijzen - ook bij de politiemensen kopzorgen veroorzaken. Vooral binnen de lagere kaders zijn er al mensen die de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kunnen knopen.

ACV Politie niet te spreken over miscommunicatie rond drugsgerelateerde feiten binnen Antwerps politiekorps

26.08.2022

"Ik reageer niet graag op communicatie van andere vakbonden, maar soms kan ik me niet inhouden.", reageert vakbondsecretaris Joery Dehaes op een interview aan de pers over het vermeende druggebruik binnen de Antwerpse politie. "Niet enkel zijn deze bewering totaal van de pot gerukt, ze creëren bewust een perceptie over de politie waar niemand bij gebaat is. Iedereen mag gerust zijn eigen mening hebben over bepaalde zaken, maar de feiten blijven de feiten. Wat hier verkondigd wordt is een niet-onderbouwde mening die totaal haaks staat op de werkelijkheid.", vervolgt Dehaes.

ACV Politie is de grootste vakbond binnen de politiezone Antwerpen en we kunnen formeel stellen dat er helemaal geen sprake is van "politiemensen die aan de lopende band ontslagen worden".

"Wanneer men dergelijke verklaringen geeft, kan het niet anders dan dat er een bewuste intentie is om de politiemensen in een slecht daglicht te plaatsen. Dat de war on drugs een update moet krijgen beseft iedereen, maar plat populisme zal daar niet toe bijdragen.", besluit onze vakbondsecretaris.

Vakbondsacties op alle Belgische luchthavens

22.08.2022
luchthaven

"Politie dreigt met acties op alle luchthavens in ons land na mislukt overleg met minister Verlinden" ... kopt vandaag een artikel op de nieuwssite van HLN.be.

In het artikel motiveert Joery Dehaes, vakbondsecretaris voor ACV Politie, waarom de politievakbonden genoodzaakt worden om tot actie over te gaan.

Tijdens de onderhandelingen werd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, met aandrang gevraagd om haar geplande besparingen voor de luchthavenpolitie niet door te voeren. Dat verdere besparingen op deze nu al onderbezette dienst nefast zijn, staat buiten kijf. En dat geldt niet alleen voor de veiligheid van onze collega's op het terrein, maar ook voor de reizigers en de medewerkers op de luchthaven.

In gemeenschappelijk vakbondsfront zal besproken worden waar, wanneer en welke acties er precies zullen georganiseerd worden.

Lees hier het artikel op HLN.be.

Over het akkoord van de pensioenhervorming ...

26.07.2022
gepensioneerde

Meteen nadat de grote lijnen uit het pensioenakkoord in de media verschenen, ontving onze redactie al heel wat vragen en bemerkingen van onze leden. We proberen hier alvast enkele misverstanden de wereld uit te helpen.

Eerste misverstand

"Er zijn er die in hun hele loopbaan maar twintig jaar gewerkt hebben en die gaan nu vijftienhonderd euro pensioen per maand trekken? Schandalig!"

Deze stelling is niet juist. Ook de "laagverdieners" hebben pas recht op een volledig minimumpensioen van vijftienhonderd euro na een volledige loopbaan van vijfenveertig jaren. Iemand die slechts twintig aanneembare jaren presteerde, zal dus heel wat minder pensioen trekken.

Tweede misverstand

"We zijn veilig. Dit pensioenakkoord geldt niet voor het politiepersoneel"

Ook dit is helaas niet helemaal juist. Binnen de politie werkt ook contractueel tewerkgesteld personeel. Veelal gaat het om tijdelijke (vervangings-)contracten, administratief bedienden en het onderhoudspersoneel. Voor hen gelden de nieuwe spelregels die in het akkoord vermeld staan wel.

Het is bovendien duidelijk dat de regering zijn pijlen blijft richten op de 'gunstigere' pensioenstelsels van de ambtenaren. Als vakbond moeten we alert blijven voor het behoud van onze pensioenrechten, en blijven kloppen op de nagel om het dossier zware beroepen terug op tafel te krijgen.

Derde misverstand

"We worden met z'n allen ouder, dus is het logisch dat we langer aan de slag blijven"

De vergrijzing is geen fabeltje. In 2021 bedroeg de gemiddelde sterfteleeftijd voor België 81,7 jaar; pakweg 10 jaar hoger dan in 1960. Deze gunstige evolutie is vooral toe te schrijven aan een betere hygiëne, een lagere kindersterfte en de vooruitgang in de geneeskunde. Maar zijn we daardoor ook in staat om 10 jaar langer te werken dan in 1960? Natuurlijk niet, en al zeker niet voor de zware beroepen. Nachtarbeid, wisselende posten, emotionele druk, ... anno 2020 is de fysieke druk op werken niet verminderd en bereikt de psychische druk dramatische pieken (getuige het hoog aantal burn-outs en depressies die werkgerelateerd zijn).

ACV gelooft enkel in een stevig pensioenstelsel als dat voldoet aan deze drie voorwaarden:

  • Toegangsvoorwaarden voor het pensioen die rekening houden met de beproevingen van het leven en de zwaarte van de werkomstandigheden.
  • Een pensioenbedrag dat een waardig leven toelaat.
  • Duidelijke regelgeving die onderweg niet wijzigt, in het bijzonder voor de jaren van de loopbaan die achter de rug liggen en dus niet meer kunnen worden gewijzigd.

We volgen met argusogen het verdere verloop van de pensioenhervorming en houden ons eraan om onze leden te blijven informeren over beslissingen die een impact hebben op het politiepersoneel.

ACV Politie reageert op nieuws over bezuinigingen wegpolitie (update)

15.07.2022
motorrijder van de wegpolitie

Begin deze week reageerde vakbondsecretaris Joery Dehaes tijdens het middagjournaal op ÉÉN over het feit dat de wegpolitie van de Federale Politie (WPR) om budgettaire redenen diende te bezuinigen op haar werkingskosten. Dit zou vooral leiden tot een verminderde aanwezigheid van de diensten van de WPR tijdens de nachturen en in de weekends, net wanneer het hoogst aantal inbreuken op onaangepast rijgedrag en rijden onder invloed vastgesteld wordt.

Onze vakbondsecretaris stelde dat deze maatregel duidelijk aantoont dat men bij de Federale Politie met een structureel financieel probleem zit.

Vandaag liet de minister van binnenlandse zaken dan weer weten dat de Federale Politie het nodige budget maar intern dient te vinden om de continuïteit van de wegcontroles tijdens de nachturen en in de weekends te verzekeren. Van een afbouw van het aantal controles wil ze absoluut niets weten.

"Ik hou mijn hart vast waar de top die centen nog vindt. Al maanden klagen verschillende politiediensten én de topman van de Federale Politie openlijk aan dat er te weinig geld is. Ik begrijp die gespeelde verontwaardiging van politici achteraf dan ook niet.", reageerde onze secretaris in een artikel op de website van HLN.

Foto: DSI POLICE POLITIE - all rights reserved www.polimagery.be

"De Federale Politie moet meer middelen krijgen"

18.05.2022
Federale Politie

Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de Federale Politie, steunt de vraag van de magistratuur om meer middelen te geven aan de federale gerechtelijke politie (FGP), maar het is niet alleen de FGP die kreunt onder een gebrek aan financiering.

In het artikel in het Nieuwsblad geeft de commissaris-generaal aan dat ook de diensten die de werking van de FGP ondersteunen, te kampen hebben met chronische tekorten.

ACV Politie trekt al langer aan de alarmbel en niet enkel voor de FGP en de haar ondersteunende diensten. De onderbezetting en het tekort aan werkingsmiddelen blijkt al even schrijnend bij de LPA (Luchtvaartpolitie), de SPN (Scheepvaartpolitie), de CIC's (Communicatie- en informatiecentra), ...

Dat onze mensen intussen al ver door het tandvlees zitten, mag niet verbazen. Hier moet dringend verandering in komen!

Oudere berichten

archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!