facebook
x
instagram

Vakantieplannen?

02.05.2024

flyer over vakantiegeld 2023

Heb jij ook al zo'n leuke vakantieplannen?

Heb je op je salontafel al een stapel vakantiebrochures liggen? Droom je van een azuurblauwe zee, witte stranden en palmbomen?

Dan kunnen binnenkort die reisplannen al wat meer vorm krijgen, want op 16 mei 2024 wordt jouw vakantiegeld op je rekening gestort.

Meer informatie over de berekeningswijze vind je in de nota van SSGPI via deze link.

ACV Politie aan het woord tijdens de hoorzitting Binnenlandse Zaken

23.04.2024

Commissie Binnenlandse Zaken

"Slechts 1.043 aanwervingen van de beloofde 1.600"

Commissie Binnenlandse Zaken

Joery Dehaes, ACV Politie

Herbekijk hier de toelichting van onze secretaris tijdens de hoorzitting BiZa.

SYNDICALE PREMIE

20.03.2024

stapel dossiers

SYNDICALE PREMIE
Let goed op bij het invullen van je aanvraagformulier!

Beste collega,

De aanvraagformulieren voor de syndicale premie worden momenteel verzonden door je werkgever. Misschien kreeg je jouw exemplaar al, zo niet krijg je het een van de volgende dagen toegestuurd. Om je syndicale premie te ontvangen, is het erg belangrijk dat je het document correct aan ons bezorgt.

HOE DOE JE DAT?

Het document bestaat uit 4 vakken: A, B, C en D.

 • VAK A: Dit is al ingevuld en moet de volgende gegevens bevatten: je naam, voornaam en adres, je geboortedatum, een QR code en een administratief nummer dat uit 4 cijfers bestaat. Controleer deze gegevens goed! Als deze gegevens correct zijn, ga dan naar vak C. Zijn de gegevens niet correct? Ga dan naar vak B en vul de correcte gegevens in. Ga nadien naar vak C.
 • VAK B: Zijn de gegevens in vak A niet correct, vul ze dan hier correct in. Zijn de gegevens wel correct, dan vul je niets in.
 • VAK C: Vul in dit vak je IBAN-rekeningnummer in. Controleer zeker dat je geen foutje maakte, dit is namelijk de rekening waarop je premie zal gestort worden.
 • VAK D: Schrijf in het linkervak 'gelezen en goedgekeurd', vul in het middenste vakje de datum in en vergeet zeker je handtekening niet in het rechtervakje.

Zijn alle gegevens correct of heb je ze gecorrigeerd? Heb je het bankrekeningnummer juist ingevuld? Is je document ondertekend?

Dan kan je document:

 • afgeven aan je ACV-afgevaardigde op het werk;
 • opsturen naar een Gewestelijk kantoor van ACV Openbare Diensten
 • opsturen naar ons hoofdkantoor, ACV Openbare diensten, t.a.v. Syndicale Premies, Helihavenlaan 21 in 1000 Brussel.

Bezorg ons het formulier zeker vóór 1 juli 2024.

LET OP:
Je kan het formulier digitaal bezorgen via centraleopenbarediensten@acv-csc.be. Zorg er in dat geval wel voor dat het document een scan in PDF-formaat is (digitale handtekening via Itsme is toegelaten). We aanvaarden geen foto's van de aanvraagformulieren.

Extra verlofdag vanaf 59 jaar

18.03.2024

stapel dossiers

Extra dag jaarlijks vakantieverlof vanaf de leeftijd van 59 jaar

Het koninklijk besluit van 5 maart 2024 tot wijziging van het RPPol betreffende het jaarlijks vakantieverlof in het raam van de eindeloopbaanmaatregelen, kent één extra dag jaarlijks vakantieverlof toe aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 59 jaar bereiken.

Concreet betekent dit dat de personeelsleden van het officierenkader en de personeelsleden van het administratief en logistiek kader één extra dag jaarlijks vakantieverlof genieten in het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 59 jaar bereiken, alsook in het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 60 jaar bereiken. Vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 61 jaar bereiken, genieten zij, bovenop de reeds bestaande verhogingen, telkens één extra dag jaarlijks vakantieverlof.

De personeelsleden van het operationeel kader, die niet tot het officierenkader behoren, genieten bovenop de reeds bestaande verhogingen, telkens één extra dag jaarlijks vakantieverlof vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 59 jaar bereiken.

Voortaan zal een personeelslid vanaf het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 59 jaar bereikt, onder voorbehoud van een proportionele vermindering, aldus recht hebben op de volgende verhogingen:

overzicht

Dit koninklijk besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 14 maart 2024 en trad met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2023. Dit impliceert dat alle personeelsleden, die in het kalenderjaar 2023 de leeftijd van ten minste 59 jaar bereikt hebben, reeds kunnen genieten van deze verhoging.

ACV Politie is op zoek naar versterking!

07.03.2024

ACV Politie rekruteert

Hey collega!

Ben jij gedreven, vastberaden en klaar om actie te ondernemen voor verbeteringen binnen de politie? Sta je klaar om een actieve rol te spelen bij het verdedigen van de belangen van jouw collega's? Dan nodigen we je uit om militant te worden bij ACV Politie!

Wat biedt ACV Politie aan zijn militanten?

 • Vertegenwoordiging: jij bent de stem van je collega's. Door jouw inzet vertegenwoordig je hen in overleg met de overheid en in onderhandelingen.
 • Ondersteuning: we voorzien jou van de nodige tools en trainingen om effectief te zijn in je rol als militant. Ook staan we klaar om je te ondersteunen bij eventuele uitdagingen die je tegenkomt.
 • Netwerk: sluit je aan bij een hechte gemeenschap van gelijkgestemde en toegewijde mede-militanten die streven naar een verbeterde werkomgeving voor iedereen binnen de politiewereld.
 • Impact: als militant heb je directe invloed op besluitvorming binnen jouw politiezone en -dienst en draag je bij aan het creëren van een positieve verandering voor politieambtenaren.

ACV Politie is op zoek naar enthousiaste, gedreven individuen zoals jij, die bereid zijn om actie te ondernemen en een verschil te maken. Stel jezelf kandidaat als militant bij ACV Politie en help mee aan het bouwen van een betere toekomst voor alle politiemedewerkers!

Interesse om deel uit te maken van ACV Politie? Neem contact met ons op via ulrike.linsen@acv-csc.be voor meer informatie over hoe je kunt toetreden als militant.

Samen zetten we ons in voor een positieve verandering!

ACV Politie

Eerste hulp bij een arbeidsongeval

07.03.2024

ziekenwagen

Eerst en vooral hopen we dat je gespaard mag blijven van elk arbeidsongeval, maar wanneer het zich toch voordoet, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Daarom leggen we je hierna graag uit welke stappen je best onderneemt.

Na de eerste dringende verzorging is het belangrijk dat je onmiddellijk de juiste partijen verwittigt (je leidinggevenden, de HR-dienst).

Daarna moeten zowel Model A (gegevens slachtoffer en werkgever) als Model B (ingevuld door de dokter) worden opgemaakt, samen met een administratieve verklaring. Die verklaring laat je best nauwkeurig nalezen door Pascal Baetens, medisch expert bij ACV Politie. Het is ook altijd handig om, indien mogelijk, enkele getuigenverklaringen te verzamelen van bijvoorbeeld je collega's.

Bij élk arbeidsongeval, groot of klein, licht je best ACV Politie zo snel mogelijk in.

Wij zullen een persoonlijk dossier opstellen en het arbeidsongeval van begin tot einde samen met jou opvolgen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat het de werkgever is die een arbeidsongeval al dan niet erkent, en dus niet Ethias of een andere verzekeringsmaatschappij. In geval van niet-erkenning van het arbeidsongeval, kan ACV Politie je helpen om willig beroep aan te tekenen en eventueel een procedure voor de arbeidsrechtbank op te starten. Bij erkenning van het arbeidsongeval zal ACV Politie er bovendien op toezien dat alles i.v.m. je tijdelijke arbeidsongeschiktheid, eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid en de consolidatiedatum (Medex) op de juiste wijze verloopt. Ook wanneer je niet akkoord gaat met het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid en/of de consolidatiedatum, kan er opnieuw beroep worden aangetekend via ACV Politie.

ACV Politie zorgt er bovendien ook voor dat een expert-arts wordt aangesteld om jou als lid bij te staan tijdens procedures bij Medex. Het is dus van cruciaal belang om ACV Politie bij elke stap te betrekken om de nodige ondersteuning te krijgen bij het afhandelen van arbeidsongevallen.

Heb jij nog meer vragen over arbeidsongevallen?

Neem dan gerust contact op met onze medisch expert bij ACV Politie: Pascal Baetens. Je kan hem bereiken via 0476 86 15 53 of via pascal.baetens@acv-csc.be

Joery Dehaes betrapt onze voogdijministers opnieuw van woordbreuk

31.01.2024

ACV Politielogo met sociale media

Joery Dehaes, secretaris voor ACV Politie, schreeuwt via onze sociale mediakanalen zijn ongenoegen uit over de houding van de Vivaldi-regering.

Het verschil tussen woord en daad was nog nooit zo groot bij #vivaldi.

"Het verschil tussen woord en daad is nog nooit zo groot geweest als bij #vivaldi.", aldus Dehaes op het sociale mediaplatform X (het voormalige Twitter).

"Zeggen dat veiligheid belangrijk is, om dan zonder verpinken en zelfs met de glimlach op het gezicht woordbreuk te plegen over loonsonderhandelingen, een afspraak die gemaakt werd bij de start van Vivaldi, zelfs met een duidelijke timing (tussen januari en april 2024). En dan zwijgen we over al de andere afspraken die ondertussen in de vuilbak liggen (navap, telewerk, ...)".

De politiemensen zijn het beu om op deze manier behandeld te worden!

"Beste regering, de politiemensen zijn het beu om op deze manier behandeld te worden. Byebye aantrekkelijkheid van de job.", besluit Dehaes.

Persbericht

24.01.2024

Nieuwsbrief

Vandaag kwam het onderhandelingscomité voor de geïntegreerde politie samen in Brussel, waarbij ACV Politie haar ongenoegen uitte over het uitblijven van nieuwe onderhandelingen met de overheid. Na de initiële overeenkomst tussen de vakbonden en de overheid bij de start van de Vivaldi-regering om twee onderhandelingsrondes te houden voor een sectoraal akkoord, heerst er frustratie over het uitblijven van de tweede ronde.

Sinds de politiehervorming 25 jaar geleden heeft het politiepersoneel geen loonsverhoging gezien, en de beloofde onderhandelingen voor een nieuwe loonsverhoging worden nu vertraagd. De eerste fase, die twee jaar geleden afgesloten werd met een minieme loonsverhoging van 65 euro, zou gevolgd worden door nieuwe onderhandelingen tussen januari en april 2024. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de vakbonden, heeft de overheid vandaag laten weten dat er nog enkele weken geduld nodig zijn, omdat zij eerst het advies van verschillende verenigingen van steden en gemeenten willen inwinnen.

Joery Dehaes beschuldigt onze voogdijministers van woordbreuk

Joery Dehaes, secretaris bij ACV Politie, betreurt deze vertraging en beschuldigt de voogdijministers, Verlinden en Van Tichelt, van woordbreuk: "In de eerste onderhandelingsfase werden beloftes en protocollen gebroken door de vele leugens van onze ministers. Nu zijn we nog niet eens gestart met de nieuwe onderhandelingen en we stellen de eerste woordbreuk al vast. Voor ACV Politie is het geduld op."

ACV Politie wijst op de poging van de ministers om de steden en gemeenten nu al de zondebok te maken voor het afspringen van de onderhandelingen. De politiemensen staan in de kou en zijn deze spelletjes beu. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en de onderhandelingen opstarten zoals voorzien, zodat de politiemensen eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Joery Dehaes benadrukt de urgentie van het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het politieberoep: "Een nieuw loonakkoord is dringend nodig. We stellen een enorme daling vast bij de instroom van kandidaat-politiemensen en de druk op het aanwezige politiepersoneel wordt binnen sommige diensten onhoudbaar. Het lijkt alsof de ministers dit probleem gewoon niet willen inzien. En dan incasseren we bovendien de ene woordbreuk na de andere als het over de onderhandelingen gaat."

Een zoveelste slag in het gezicht van alle politiemensen

ACV Politie beschouwt dit als een zoveelste slag in het gezicht van alle politiemensen en eist concrete actie van de voogdijministers om respect te tonen in plaats van loze woorden. Het nakomen van gemaakte afspraken vormt de fundering waarop vertrouwen wordt gebouwd. En het vertrouwen in onze voogdijministers is op dit moment ver zoek. Als de overheid niet snel het roer omgooit en op een ernstige manier de onderhandelingen opstart, zullen we ons klaarstomen om opnieuw harde acties op touw te zetten. Intussen gaan we alleszins het politiepersoneel inlichten over de respectloze houding van de overheid. Het ongenoegen na de vorige onderhandelingsfase is nog steeds groot. Dit incident zal het er niet beter op maken.

Download hier ons persbericht en hou je niet in om het te verspreiden naar je collega's.

Lees onze nieuwsbrief!

05.01.2024

Nieuwsbrief

Meer weten over ...

 • onze nationale actie rond jullie persoonlijke dossiers;
 • de overdracht van de verlofdagen naar 2024;
 • de nieuwe hospitalisatieverzekering via Ethias;
 • onze infowaves;
 • ...

Wacht dan niet langer! Klik hier en download onze eerste nieuwsbrief van 2024!

Ken jij SmartCOP al?

02.01.2024

logo ACV Politie met tekst SmartCop2024

SmartCOP is een Excel-toepassing waarmee politiemensen hun prestaties zelf kunnen beheren. COP staat namelijk voor Control Of Prestations.

SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en -toelagen per maand op basis van de ingevoerde jaarwedde en prestaties. De toepassing beheert ook je verlof-, regularisatie- en ziekteverlofdagen en de nachtprestaties.

Kortom: SmartCOP is de persoonlijke diensturentabel bij uitstek! Met SmartCOP kan je zelf controleren of je prestaties juist worden beheerd. Alle vergoedingen en toelagen gebaseerd op de prestaties en die dus maandelijks schommelen, worden automatisch berekend. Ook biedt het programma een maandelijks en jaarlijks overzicht van alle prestaties, vergoedingen en toelagen.

Wil je SmartCOP gebruiken en ben je lid van ACV?

Dan kan je bij ons gratis je SmartCOP-licentie aanvragen. Wacht niet langer en vul hier het online aanvraagformulier in!

Overdracht vakantieverlof naar 2024

18.12.2023
flyer vakantieverlof 2024

ACV Infowaves, een informatieve namiddag over alles wat met politie te maken heeft

06.11.2023
uitnodiging
data en locaties
programma

Wij zijn verheugd om je uit te nodigen voor ACV Infowaves, een informatieve namiddag over alles wat met politie te maken heeft.

Wat mag je verwachten?

 • Boeiende debatten over actuele onderwerpen en uitdagingen voor de politie
 • Interactieve sessies en de mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen
 • Netwerkmogelijkheden met collega's en onze toegewijde vakbondsvertegenwoordigers
 • Lekkere hotdogs, een drankje en een gezellige sfeer

We starten telkens om 12 u. met een lekkere hotdog. Het einde is voorzien rond 16.30 u..

Schrijf je zeker in!

Om ons een idee te geven van het aantal aanwezigen, vragen we je vriendelijk om je aanwezigheid te bevestigen via deze registratielink.

We kijken er naar uit om je te verwelkomen. Deel deze uitnodiging dus zeker ook met je collega's. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zowel leden als niet-leden zijn welkom!

Deelnemers kunnen hiervoor een dienstvrijstelling van 4 uren krijgen. Bezorg ons de naam van jouw politiezone of federale politiedienst via het inschrijvingsformulier en wij zorgen voor jouw attest.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@acvpolitie.be.

Tot op één van onze Infowaves!


P.S. Vergeet niet om je aanwezigheid te bevestigen via de registratielink, zodat we voldoende ruimte en hotdogs kunnen voorzien.

ACV Politie reageert op de beloofde maatregelen na de terreuraanslag in Brussel

23.10.2023

Joery Dehaes

"Druppel op een hete plaat ..."

De nieuwe minister van Justitie Paul Van Tigchelt wil meteen werk maken van een beter veiligheidsbeleid. Dat heeft hij gezegd op zijn eerste persconferentie, nu hij Vincent Van Quickenborne opvolgt die ontslag nam in de nasleep van de aanslag in Brussel begin vorige week.

Na urenlang samenzitten kwam de regering zaterdag met een actieplan dat voor beterschap moet zorgen bij justitie en politie. Eén van de maatregelen is: meer volk bij de politie.

Joery Dehaes van ACV Politie reageerde deze ochtend tijdens een interview op Radio1 op die nieuwe maatregel.

logo start en pauze

Beluister het interview op Radio1.

Hoe veilig voel jij je op het werk?

09.10.2023
geld

"Agressie is nooit 'part of the job'!"

Geweld naar werknemers is dagelijkse kost. En toch: of je nu als politieagent, buschauffeur, controleur, cipier of loketbediende werkt: agressie is nooit 'part of the job'!

Jouw mening telt!

Hoe veilig voel jij je op het werk? Vul onze enquête in!

Vervolgens gaan wij met de resultaten van deze enquête aan de slag en werken we aan concrete oplossingen.

Dossier telewerkvergoeding

04.10.2023
geld

 • Download hier het pamflet.

"Houdt de overheid alweer haar woord niet?"

Gisteren werd tijdens het onderhandelingscomité voor de politiediensten het dossier rond de telewerkvergoeding besproken.

Het protocolakkoord van 2022 is hierover duidelijk: de minister bepaalt de dwingende richtlijnen voor het toekennen van deze vergoeding, rekening houdend met de specificiteit van ons beroep, "zodat ieder personeelslid in aanmerking komt".

Maar opnieuw moeten we vaststellen dat de overheid zich niet aan het afgesloten akkoord houdt. Ze verschuilen zich achter de regeling die genomen werd voor het openbaar ambt. De voorzitter van het onderhandelingscomité had nochtans tijdens het onderhandelingscomité van juni 2022 een ministerieel besluit beloofd.

Gisteren stelde de overheid voor om tegen het einde van dit jaar met een tekst naar de onderhandelingstafel te komen. Maar wat de inhoud van deze tekst zal zijn, blijft het antwoord van de overheid schuldig.

Onze langverwachte 'loonsverhoging' in cijfers

01.10.2023
geld

Wat betekent die bewuste 'loonsverhoging' uit het sectoraal akkoord nu precies voor jou?

Onze politici verkondigen maar al te graag dat het politiepersoneel via het sectoraal akkoord een mooie loonsopslag heeft gekregen. Maar klopt dat? Geldt die loonsverhoging wel voor al de loonschalen? Wie vist er achter het net? En hoe zit het voor jouw loon?

We hebben alle cijfers erbij gehaald, zodat je zelf de vergelijking kan maken met behulp van je loonbriefje.

Vergelijk de oude en de nieuwe loonschalen per personeelscategorie en niveau:

Slachtoffer van geweld? Laat dan ook jouw werkgever zich burgerlijke partij stellen!

21.09.2023
gekwetste politieman aan ziekenhuis

 • Download hier onze nieuwsbrief!

Waarom is het belangrijk dat jouw werkgever zich burgerlijke partij stelt in geval van geweld tegen politie?

Dat geweld tegen politie een ernstig probleem geworden is in België valt duidelijk aan te tonen. In 2022 waren er maar liefst 12.000 meldingen van geweld tegen politiemensen; een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit geweld heeft niet alleen een impact op de politiemensen die het slachtoffer zijn, maar ook op de politiezone als geheel.

Door zich burgerlijk partij te stellen tegen de aansprakelijke derde versterkt het politiekorps de duidelijke boodschap dat dergelijke feiten onaanvaardbaar zijn. Bovendien kan de werkgever daarmee de door hem geleden schade verhalen.

In onze nieuwsbrief roepen we alle korpschefs van politiezones en directies binnen de federale politie op om zich actief te engageren in dit proces. Ook bieden we extra tips aan. Ben je dus zelf als politieambtenaar slachtoffer van geweld, zorg dan dat je korpsleiding de nodige stappen onderneemt!

KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

15.09.2023
geld

"Hoeragejuich is totaal misplaatst"

Vandaag vernamen we dat het KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten zal gepubliceerd worden in het staatsblad op 19 september 2023.

Dit is dus het resultaat van het sectoraal akkoord dat werd afgesloten met twee vakbonden. Voor alle duidelijkheid: ACV Politie is niet akkoord gegaan met deze ondermaatse loonsverhoging, de eerste na 20 jaar.

De overheid beukte tijdens het begrotingsconclaaf nog extra in op de afgesloten protocollen, wat maakte dat de schamele loonsverhoging bovendien gefaseerd zal ingevoerd worden.

Sommige collega's krijgen door dit loonsakkoord een habbekrats, anderen niets. De overheid ziet dit als een afgesloten loonsverhoging. Men zal dus zeker niet snel terug bereid zijn om nieuwe loonsonderhandelingen op te starten. Hoeragejuich is dan ook totaal misplaatst.

ACV Politie reageert in De Ochtend op Radio1 over aanpak in en rond treinstation Brussel-Zuid

08.09.2023
Joery Dehaes

Politievakbond over actieplan Brussel-Zuid: "Vrees dat problemen zullen verschuiven naar andere stations"

De beelden over de grootschalige schoonmaakoperatie in en rond het station van Brussel-Zuid zijn nog maar net van ons netvlies verdwenen, of daar is al een actieplan om de problemen van criminaliteit, drugsoverlast en de daklozen aan te pakken. Een plan van 22 punten waaronder een permanente politiepost in het station, extra patrouilles en een alcoholverbod.

Joery Dehaes, vakbondssecretaris bij ACV Politie, is voorzichtig positief over het plan: "Vrees dat problemen zullen verschuiven naar andere stations".

Bron: Radio1.be

logo start en pauze

Beluister het interview op Radio1.

"Parket laat man gaan die vier combi's in de prak rijdt"

03.09.2023
politiecombi

"De politiemensen zijn het beu om geen ruggensteun te krijgen van justitie." ...

... kopt HLN.be na een zoveelste incident van agressie in onze hoofdstad.

"Schrijf een opstel en het is in orde!", reageert vakbondssecretaris Joery Dehaes van ACV Politie via sociale media. Hij is furieus omdat het parket de man laat gaan na een incident in Brussel. Betrokkene bracht onder invloed van alcohol en drugs meerdere politiemensen in gevaar, toen hij met een gestolen taxi wegvluchtte van een politiecontrole.

"Verschillende collega's raken gewond. Meerdere keren worden politievoertuigen bewust aangereden met een gestolen voertuig, en dat onder invloed van drugs en alcohol. Wat een signaal weeral van justitie! Wie maakt er van Brussel een Far West, de criminelen of justitie? De politiemensen zijn het beu om geen ruggensteun te krijgen van justitie.", aldus Dehaes.

Meer weten over dit incident? Lees dan de bijdragen hierover op HLN.be en VRT NWS

"3.600 geplande overuren, dat is onhoudbaar"

08.08.2023
politieman

Dreigende staking bij Antwerpse noodcentrale: "3.600 geplande overuren, dat is onhoudbaar"

Joery Dehaes, vakbondssecretaris bij ACV Politie, gaf vandaag tijdens een interview in het Radio1-programma De Ochtend toelichting over de precaire situatie binnen de Antwerpse noodcentrale.

Via onze Facebook-pagina voegde hij het volgende daar nog aan toe:

"Er moet NU werk gemaakt worden van meer personeel bij de noodcentrales. De situatie is onhoudbaar! Alle noodcentrales 101 van het land kampen met personeelstekort, maar in Antwerpen zijn de problemen het grootst. Daar zijn maar 49 van de 77 mensen beschikbaar. De werkdruk is er enorm en de medewerkers werken continu 70 uur per week, waardoor ze ziek uitvallen en het probleem nog vergroot."

logo start en pauze

Beluister het interview op Radio1.

Bekijk het interview op VRT NWS.

Politieagenten worden ouder en financiële gevolgen dreigen!

07.08.2023
oudere politiemensen

"Gedwongen op patrouille op de leeftijd van 67 jaar"

Binnenkort zullen politiemensen gedwongen worden om op straat te patrouilleren, zelfs op de leeftijd van 65 of 67 jaar. De federale regering heeft besloten om de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) geleidelijk af te schaffen. Hierdoor kunnen bepaalde politieagenten aan het einde van hun carrière hun activiteit niet langer aanpassen. Dit besluit leidt tot grote zorgen en verzet bij ACV Politie.

De toenemende leeftijd van politieagenten zal tot ernstige problemen leiden op de werkvloer. De overheid heeft, door onbesuisd de NAVAP-deur te sluiten, onvoldoende rekening gehouden met de fysieke belasting, de werkorganisatie, de veiligheidsrisico's en de psychosociale belasting die gepaard gaan met het politiewerk op straat. Een politiefunctie die thans steeds gewelddadiger en risicovoller is.

Politiemensen beschikken weliswaar over een degelijke wapenuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen, maar het dragen van deze zware uitrusting - volledige wapengordel en kogelwerende vest - veroorzaakt nu al klachten, zoals rug- en heuppijn.

"Het zal niet mogelijk zijn om iedereen een minder belastende functie te geven"

Hoewel het afschaffen van de NAVAP gepaard gaat met een oproep aan federale politiediensten en lokale politiezones om aangepaste functies te voorzien voor ouder operationeel personeel, zal het niet mogelijk zijn om iedereen een minder belastende of administratieve functie te geven.

De afschaffing van NAVAP heeft ook gevolgen voor de aanwerving binnen de politie. Er is momenteel al een geschat tekort van 5.600 tot 5.800 politieagenten en het vinden van geschikte banen voor oudere politiemensen binnen de geïntegreerde politie zal een uitdaging zijn. Wegens beperkte budgetten zal de lokale overheid het aanwerven van aspiranten uitstellen. Dit kan leiden tot een nog groter personeelstekort en een verstoorde leeftijdspiramide.

Er zijn immers ernstige financiële consequenties. Vanaf 2024 zullen er geen subsidies meer zijn voor de NAVAP, wat politiezones in financiële moeilijkheden zal brengen. De politie heeft behoefte aan federale financiering om deze problemen aan te pakken.

ACV Politie blijft strijden voor een echte prepensioenregeling met federale financiering, onder andere om politiezones in staat te stellen vertrokken personeel te vervangen. Het is van cruciaal belang om de minister van Binnenlandse Zaken hier voortdurend aan te herinneren. We moeten de belangen van onze politiemensen beschermen en hun veiligheid en welzijn waarborgen!

Hou meer controle over je gepresteerde uren en je verloven

02.08.2023

laptop met excelblad

In tools zoals 'GALoP' vind je heel wat informatie over je gepresteerde uren en je verloven. Maar om er zeker van te zijn dat alle geregistreerde uren kloppen, raden we je aan om zelf mee een oogje in het zeil te houden.

Wil je ook in 2024 controle houden over je prestaties en verloven?

Jaarlijks ontwikkelen we een handig 'prestatieblad' waarin je je gewerkte uren kan noteren. In datzelfde excelbestand vind je nog een verlofplanner, een jaarplanner en een kalender 2024.

We duidden alvast de wettelijke en reglementaire feestdagen aan, maar voor wat betreft de vastgelegde brugdagen in 2024 zal je nog moeten wachten op de omzendbrief en/of op het verslag van je basisoverlegcomité.

logo download

Interesse?
Download het bestand hier!

"Dit mogen we niet normaal vinden!"

17.07.2023

politiecombi

"Dit mogen we niet normaal vinden!", reageerde ACV Politie op Twitter vlak nadat op de website HLN.be de beelden getoond werden van het zinloos geweld op onze collega's in Sint-Gillis.

Stel je maar voor dat jij in die politiewagen zit

En we mogen dit inderdaad niet normaal vinden; niet wanneer dit een eenmalig feit is en zeker niet wanneer het zich 'van tijd tot tijd' voordoet. Bekijk de beelden op HLN.be en stel je eens even voor dat jij in die politiewagen zit. Dit wil je niet meemaken, toch?

We wensen een spoedig herstel toe aan onze collega die tijdens dit incident gekwetst raakte.

logo start en pauze

Bekijk op HLN de hallucinante beelden

Dossier "Happy@Work bij de politie"

13.07.2023

"Investeer in het welzijn van het personeel en neem burn-out serieus!"

"Meer stress en burn-outs bij de politie", "Agenten bezwijken onder hoge werkdruk", "Groeiende malaise bij de politie: stress, uitputting en burn-out", de krantenkoppen de laatste jaren liegen niet. Bij de politie is het risico op een burn-out groot.

politievrouw

"Soms moet je zes of zeven shiften na elkaar werken. Volgens onze statuten kan dat verplicht worden, en dan wordt het wel erg zwaar."

"Het komt vaker en vaker voor", zegt Ulrike Linsen (25), die bij de politiezone Rivierenland werkt. "We kennen personeelstekorten in elke zone, maar hetzelfde werk moet nog altijd gedaan worden door een kleiner team. Soms moet je zes of zeven shiften na elkaar werken. Volgens onze statuten kan dat verplicht worden, en dan wordt het wel erg zwaar.

De politie staat voor de uitdaging om te opereren in een snel veranderende maatschappelijke context en die heeft een impact op de aard van de criminaliteit. Er wordt meer van ons verwacht, maar wie beschermt ons? Er is veel ondersteuning bij ernstige incidenten van het stressteam. Maar bij 'simpele' interventies die ook een impact kunnen hebben, ontbreekt het daaraan.

Elke politiezone heeft wel een vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten, maar deze mensen werken op afspraak, terwijl wij de gevolgen wel meteen mee naar huis nemen. Er thuis over praten is moeilijk, omdat we enerzijds met ons beroepsgeheim zitten en anderzijds is het niet makkelijk om aan buitenstaanders die niks van onze werking kennen de volledige context uit te leggen.

Ik vind het belangrijk dat we als organisatie vooruit willen: het is van cruciaal belang dat politieorganisaties actief werken aan het identificeren en aanpakken van de oorzaken van een burn-out. Dit kan onder meer door de werkomstandigheden te verbeteren én de overbelasting aan te pakken en een positieve werkcultuur te bevorderen. Door te investeren in het welzijn van het personeel en burn-out serieus te nemen, kunnen politieorganisaties de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers bevorderen, de effectiviteit verbeteren en het vertrouwen in de gemeenschap vergroten."

logo download

Bron foto en tekst: NT magazine

Waarom na je pensioen nog lid blijven bij ACV Politie?

13.07.2023
gepensioneerden

Proficiat met je pensioen!


"Dankzij jouw steun kunnen we opkomen voor de rechten van gepensioneerden én toekomstig gepensioneerden!"

We wensen je een fantastische tijd! Ook willen we je bedanken voor jouw steun tijdens je loopbaan. Daardoor konden wij onze werking opbouwen en zorgen voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden via sociale dialoog. Dankzij jouw steun konden we ook inzetten op dienstverlening, om zo bescherming en bijstand te bieden aan jou en je collega's.

"Als gepensioneerd lid ben je nog lang niet uitgespeeld."

Dus, blijf lid en blijf genieten van onze ledenvoordelen!

 • Je betaalt een sterk verminderde bijdrage.
 • Je blijft op de hoogte via NT Magazine en onze digitale communicatiekanalen.
 • Je hebt recht op onze getrouwheidspremie volgens de duur van je lidmaatschap en vanaf tien jaar lidmaatschap.
 • Je kan blijven rekenen op onze dienstverlening: Aarzel dus niet om ons te contacteren.
 • Je blijft ACV Openbare Diensten steunen en je blijft solidair met je (ex)-collega's!
gepensioneerden

"Je solidariteit gaat niet met pensioen!"

Wij blijven ons inzetten voor wie met pensioen is.

 • ACV Openbare Diensten is de pleitbezorger van de pensioenen en belangen van het overheidspersoneel. Als lid steun je onze werking en blijf je solidair met je collega's: gepensioneerden en actieven.
 • Ruim 7000 leden blijven ons ook na hun loopbaan elke maand steunen.
 • Dankzij die steun konden we mee zorgen voor welvaartsvaste pensioenen, door verhogingen bovenop de index. En ook de verhoging van de minimumpensioenen heb je mee mogelijk gemaakt.
 • De leden maken de vakbond. Met jouw lidgeld financieren wij onze werking. Hoe groter het ledenaantal, hoe sterker we staan in onderhandelingen, ook voor de gepensioneerden.

Ga je binnenkort met pensioen? Laat het ons weten!

En dat doe je best per mail naar ons algemeen mailadres: info@acvpolitie.be.
Stop als bijlage in je mail een scan van de brief van de pensioendienst of een printscreen van mypension.be met daarop jouw exacte pensioendatum.

Pensioenplannen blijven om hete brij draaien

11.07.2023

Pensioenplannen blijven om hete brij draaien

Het ACV neemt kennis van nieuwe pensioenplannen van regering. Het is duidelijk dat dit vooral een operatie is om de Europese relancemiddelen veilig te stellen. Het is erg te betreuren dat werknemers in de openbare diensten en het onderwijzend personeel daarvoor de tol dreigen te betalen. Het ACV vraagt dat de overheid als verantwoordelijke werkgever alsnog en snel in overleg stapt.

Tegelijk ziet het ACV ook enkele positieve punten in de nieuwe pensioenplannen. Het ACV legde de onrechtvaardige situatie waarin kleine aanvullende pensioenen helemaal wegbelast worden op de regeringstafel. Dit zal nu zal worden rechtgezet. De regering verklaart dat ze de afspraken die de sociale partners hierover maakten in 2021 eindelijk wil uitvoeren.

Het ACV zal blijven aanklagen dat de invoering van de voorwaarde van 20 jaar tewerkstelling voor het recht op een minimumpensioen de vrouwen onevenredig treft. Maar het ACV is ook tevreden dat die voorwaarde enigszins werd versoepeld via bijkomende gelijkstellingen voor periodes van preventieve werkverwijdering, omgezette moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, de thematische verloven ... Het ACV wijst er op dat er wel nog gaten in deze gelijkstellingen overblijven: landingsbanen worden bv. nog altijd niet gelijkgesteld.

Finaal blijft de vaststelling dat deze nieuwe pensioenplannen andermaal om de hete brij blijven draaien. De regering Michel besliste om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar en de voorwaarden inzake vervroegd pensioen te verstrengen. Tot op vandaag is hiervoor geen enkele compensatie. Als we steeds langer moeten werken, moeten er maatregelen komen voor fundamenteel betere arbeidsomstandigheden. Nu is te veel werk ziekmakend en onhoudbaar. Een pensioenbonus lost dat probleem niet op. Evenmin is sprake van een gelijktrekking van de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen: wie voor zijn 20ste is beginnen werken, kan nog altijd niet na 42 jaar loopbaan op vervroegd pensioen. En als de regering het heeft over de financiële houdbaarheid van de pensioenen, moet dat vooral betekenen dat er middelen moeten zijn om de levensstandaard van de gepensioneerden te garanderen. Ook daar blijven we echter op onze honger.

"Alleen in een schurkenstaat liegt een minister in het parlement"

13.05.2023

We blijven actie voeren!

We blijven actie voeren tegen de aanval op ons statuut. Daarom verzamelden we vandaag aan het congres van Open-VLD aan 't Kuipke in Gent om de genodigden in te lichten over de wijze waarop Vincent Van Quickenborne zich van leugens bedient.

schurkenstaat

vakbondsactie

vakbondsactie

Las je de nieuwsbrief al over de agressie in de openbare sector?

07.02.2023
herrieschopper

"Agressie in de openbare sector: hoe kunnen we het stoppen?"

"Agressie in de openbare sector: hoe kunnen we het stoppen?", kopte het nieuwsbericht dat ACV Openbare Diensten verspreidde naar haar leden.

Meer en meer krijgen werknemers in de openbare sector te maken met agressie. Dat gaat van verbale agressie aan een loket tot het doodsteken van een politieagent op straat. "De maat is vol" horen we al jaren weergalmen in onze parlementen, en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie pleiten voor nultolerantie bij geweld tegen hulpverleners. Maar wat moeten we denken van deze onrustwekkende trend? Hoe kunnen we het stoppen?

Lees hier het hele artikel, waarin ook onze vakbondssecretaris Joery Dehaes aan het woord komt..

Oudere berichten

archief

We houden onze interessante artikels en bijdragen graag wat langer ter beschikking van onze bezoekers, ook al werden ze intussen geruime tijd geleden gepubliceerd.

De informatie op deze pagina wordt niet up-to-date gehouden!

Opgelet: we houden de informatie op deze pagina niet up-to-date! Hou er dus rekening mee dat hetgeen je hieronder aantreft inmiddels achterhaald kan zijn.

www.acvpolitie.be