smartphone
facebook
x
instagram

Meest gelezen

Slachtoffer van geweld? Laat dan ook jouw werkgever zich burgerlijke partij stellen!

21.09.2023
gekwetste politieman aan ziekenhuis

Waarom is het belangrijk dat jouw werkgever zich burgerlijke partij stelt in geval van geweld tegen politie?

Dat geweld tegen politie een ernstig probleem geworden is in België valt duidelijk aan te tonen. In 2022 waren er maar liefst 12.000 meldingen van geweld tegen politiemensen; een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit geweld heeft niet alleen een impact op de politiemensen die het slachtoffer zijn, maar ook op de politiezone als geheel.

Door zich burgerlijk partij te stellen tegen de aansprakelijke derde versterkt het politiekorps de duidelijke boodschap dat dergelijke feiten onaanvaardbaar zijn. Bovendien kan de werkgever daarmee de door hem geleden schade verhalen.

In onze nieuwsbrief roepen we alle korpschefs van politiezones en directies binnen de federale politie op om zich actief te engageren in dit proces. Ook bieden we extra tips aan. Ben je dus zelf als politieambtenaar slachtoffer van geweld, zorg dan dat je korpsleiding de nodige stappen onderneemt!

logo download

Download hier onze nieuwsbrief!

KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

15.09.2023
geld

"Hoeragejuich is totaal misplaatst"

Vandaag vernamen we dat het KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten zal gepubliceerd worden in het staatsblad op 19 september 2023.

Dit is dus het resultaat van het sectoraal akkoord dat werd afgesloten met twee vakbonden. Voor alle duidelijkheid: ACV Politie is niet akkoord gegaan met deze ondermaatse loonsverhoging, de eerste na 20 jaar.

De overheid beukte tijdens het begrotingsconclaaf nog extra in op de afgesloten protocollen, wat maakte dat de schamele loonsverhoging bovendien gefaseerd zal ingevoerd worden.

Sommige collega's krijgen door dit loonsakkoord een habbekrats, anderen niets. De overheid ziet dit als een afgesloten loonsverhoging. Men zal dus zeker niet snel terug bereid zijn om nieuwe loonsonderhandelingen op te starten. Hoeragejuich is dan ook totaal misplaatst.

ACV Politie reageert in De Ochtend op Radio1 over aanpak in en rond treinstation Brussel-Zuid

08.09.2023
Joery Dehaes

Politievakbond over actieplan Brussel-Zuid: "Vrees dat problemen zullen verschuiven naar andere stations"

De beelden over de grootschalige schoonmaakoperatie in en rond het station van Brussel-Zuid zijn nog maar net van ons netvlies verdwenen, of daar is al een actieplan om de problemen van criminaliteit, drugsoverlast en de daklozen aan te pakken. Een plan van 22 punten waaronder een permanente politiepost in het station, extra patrouilles en een alcoholverbod.

Joery Dehaes, vakbondssecretaris bij ACV Politie, is voorzichtig positief over het plan: "Vrees dat problemen zullen verschuiven naar andere stations".

Bron: Radio1.be

logo start en pauze

Beluister het interview op Radio1.

"Parket laat man gaan die vier combi's in de prak rijdt"

03.09.2023
politiecombi

"De politiemensen zijn het beu om geen ruggensteun te krijgen van justitie." ...

... kopt HLN.be na een zoveelste incident van agressie in onze hoofdstad.

"Schrijf een opstel en het is in orde!", reageert vakbondssecretaris Joery Dehaes van ACV Politie via sociale media. Hij is furieus omdat het parket de man laat gaan na een incident in Brussel. Betrokkene bracht onder invloed van alcohol en drugs meerdere politiemensen in gevaar, toen hij met een gestolen taxi wegvluchtte van een politiecontrole.

"Verschillende collega's raken gewond. Meerdere keren worden politievoertuigen bewust aangereden met een gestolen voertuig, en dat onder invloed van drugs en alcohol. Wat een signaal weeral van justitie! Wie maakt er van Brussel een Far West, de criminelen of justitie? De politiemensen zijn het beu om geen ruggensteun te krijgen van justitie.", aldus Dehaes.

Meer weten over dit incident? Lees dan de bijdragen hierover op HLN.be en VRT NWS

"3.600 geplande overuren, dat is onhoudbaar"

08.08.2023
politieman

Dreigende staking bij Antwerpse noodcentrale: "3.600 geplande overuren, dat is onhoudbaar"

Joery Dehaes, vakbondssecretaris bij ACV Politie, gaf vandaag tijdens een interview in het Radio1-programma De Ochtend toelichting over de precaire situatie binnen de Antwerpse noodcentrale.

Via onze Facebook-pagina voegde hij het volgende daar nog aan toe:

"Er moet NU werk gemaakt worden van meer personeel bij de noodcentrales. De situatie is onhoudbaar! Alle noodcentrales 101 van het land kampen met personeelstekort, maar in Antwerpen zijn de problemen het grootst. Daar zijn maar 49 van de 77 mensen beschikbaar. De werkdruk is er enorm en de medewerkers werken continu 70 uur per week, waardoor ze ziek uitvallen en het probleem nog vergroot."

logo start en pauze

Beluister het interview op Radio1.

Bekijk het interview op VRT NWS.

Politieagenten worden ouder en financiële gevolgen dreigen!

07.08.2023
oudere politiemensen

"Gedwongen op patrouille op de leeftijd van 67 jaar"

Binnenkort zullen politiemensen gedwongen worden om op straat te patrouilleren, zelfs op de leeftijd van 65 of 67 jaar. De federale regering heeft besloten om de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) geleidelijk af te schaffen. Hierdoor kunnen bepaalde politieagenten aan het einde van hun carrière hun activiteit niet langer aanpassen. Dit besluit leidt tot grote zorgen en verzet bij ACV Politie.

De toenemende leeftijd van politieagenten zal tot ernstige problemen leiden op de werkvloer. De overheid heeft, door onbesuisd de NAVAP-deur te sluiten, onvoldoende rekening gehouden met de fysieke belasting, de werkorganisatie, de veiligheidsrisico's en de psychosociale belasting die gepaard gaan met het politiewerk op straat. Een politiefunctie die thans steeds gewelddadiger en risicovoller is.

Politiemensen beschikken weliswaar over een degelijke wapenuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen, maar het dragen van deze zware uitrusting - volledige wapengordel en kogelwerende vest - veroorzaakt nu al klachten, zoals rug- en heuppijn.

"Het zal niet mogelijk zijn om iedereen een minder belastende functie te geven"

Hoewel het afschaffen van de NAVAP gepaard gaat met een oproep aan federale politiediensten en lokale politiezones om aangepaste functies te voorzien voor ouder operationeel personeel, zal het niet mogelijk zijn om iedereen een minder belastende of administratieve functie te geven.

De afschaffing van NAVAP heeft ook gevolgen voor de aanwerving binnen de politie. Er is momenteel al een geschat tekort van 5.600 tot 5.800 politieagenten en het vinden van geschikte banen voor oudere politiemensen binnen de geïntegreerde politie zal een uitdaging zijn. Wegens beperkte budgetten zal de lokale overheid het aanwerven van aspiranten uitstellen. Dit kan leiden tot een nog groter personeelstekort en een verstoorde leeftijdspiramide.

Er zijn immers ernstige financiële consequenties. Vanaf 2024 zullen er geen subsidies meer zijn voor de NAVAP, wat politiezones in financiële moeilijkheden zal brengen. De politie heeft behoefte aan federale financiering om deze problemen aan te pakken.

ACV Politie blijft strijden voor een echte prepensioenregeling met federale financiering, onder andere om politiezones in staat te stellen vertrokken personeel te vervangen. Het is van cruciaal belang om de minister van Binnenlandse Zaken hier voortdurend aan te herinneren. We moeten de belangen van onze politiemensen beschermen en hun veiligheid en welzijn waarborgen!

Hou meer controle over je gepresteerde uren en je verloven

02.08.2023

laptop met excelblad

In tools zoals 'GALoP' vind je heel wat informatie over je gepresteerde uren en je verloven. Maar om er zeker van te zijn dat alle geregistreerde uren kloppen, raden we je aan om zelf mee een oogje in het zeil te houden.

Wil je ook in 2024 controle houden over je prestaties en verloven?

Jaarlijks ontwikkelen we een handig 'prestatieblad' waarin je je gewerkte uren kan noteren. In datzelfde excelbestand vind je nog een verlofplanner, een jaarplanner en een kalender 2024.

We duidden alvast de wettelijke en reglementaire feestdagen aan, maar voor wat betreft de vastgelegde brugdagen in 2024 zal je nog moeten wachten op de omzendbrief en/of op het verslag van je basisoverlegcomité.

logo download

Interesse?
Download het bestand hier!

"Dit mogen we niet normaal vinden!"

17.07.2023

politiecombi

"Dit mogen we niet normaal vinden!", reageerde ACV Politie op Twitter vlak nadat op de website HLN.be de beelden getoond werden van het zinloos geweld op onze collega's in Sint-Gillis.

Stel je maar voor dat jij in die politiewagen zit

En we mogen dit inderdaad niet normaal vinden; niet wanneer dit een eenmalig feit is en zeker niet wanneer het zich 'van tijd tot tijd' voordoet. Bekijk de beelden op HLN.be en stel je eens even voor dat jij in die politiewagen zit. Dit wil je niet meemaken, toch?

We wensen een spoedig herstel toe aan onze collega die tijdens dit incident gekwetst raakte.

logo start en pauze

Bekijk op HLN de hallucinante beelden

Dossier "Happy@Work bij de politie"

13.07.2023

"Investeer in het welzijn van het personeel en neem burn-out serieus!"

"Meer stress en burn-outs bij de politie", "Agenten bezwijken onder hoge werkdruk", "Groeiende malaise bij de politie: stress, uitputting en burn-out", de krantenkoppen de laatste jaren liegen niet. Bij de politie is het risico op een burn-out groot.

politievrouw

"Soms moet je zes of zeven shiften na elkaar werken. Volgens onze statuten kan dat verplicht worden, en dan wordt het wel erg zwaar."

"Het komt vaker en vaker voor", zegt Ulrike Linsen (25), die bij de politiezone Rivierenland werkt. "We kennen personeelstekorten in elke zone, maar hetzelfde werk moet nog altijd gedaan worden door een kleiner team. Soms moet je zes of zeven shiften na elkaar werken. Volgens onze statuten kan dat verplicht worden, en dan wordt het wel erg zwaar.

De politie staat voor de uitdaging om te opereren in een snel veranderende maatschappelijke context en die heeft een impact op de aard van de criminaliteit. Er wordt meer van ons verwacht, maar wie beschermt ons? Er is veel ondersteuning bij ernstige incidenten van het stressteam. Maar bij 'simpele' interventies die ook een impact kunnen hebben, ontbreekt het daaraan.

Elke politiezone heeft wel een vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten, maar deze mensen werken op afspraak, terwijl wij de gevolgen wel meteen mee naar huis nemen. Er thuis over praten is moeilijk, omdat we enerzijds met ons beroepsgeheim zitten en anderzijds is het niet makkelijk om aan buitenstaanders die niks van onze werking kennen de volledige context uit te leggen.

Ik vind het belangrijk dat we als organisatie vooruit willen: het is van cruciaal belang dat politieorganisaties actief werken aan het identificeren en aanpakken van de oorzaken van een burn-out. Dit kan onder meer door de werkomstandigheden te verbeteren én de overbelasting aan te pakken en een positieve werkcultuur te bevorderen. Door te investeren in het welzijn van het personeel en burn-out serieus te nemen, kunnen politieorganisaties de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers bevorderen, de effectiviteit verbeteren en het vertrouwen in de gemeenschap vergroten."

logo download

Bron foto en tekst: NT magazine

Waarom na je pensioen nog lid blijven bij ACV Politie?

13.07.2023
gepensioneerden

Proficiat met je pensioen!


"Dankzij jouw steun kunnen we opkomen voor de rechten van gepensioneerden én toekomstig gepensioneerden!"

We wensen je een fantastische tijd! Ook willen we je bedanken voor jouw steun tijdens je loopbaan. Daardoor konden wij onze werking opbouwen en zorgen voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden via sociale dialoog. Dankzij jouw steun konden we ook inzetten op dienstverlening, om zo bescherming en bijstand te bieden aan jou en je collega's.

"Als gepensioneerd lid ben je nog lang niet uitgespeeld."

Dus, blijf lid en blijf genieten van onze ledenvoordelen!

  • Je betaalt een sterk verminderde bijdrage.
  • Je blijft op de hoogte via NT Magazine en onze digitale communicatiekanalen.
  • Je hebt recht op onze getrouwheidspremie volgens de duur van je lidmaatschap en vanaf tien jaar lidmaatschap.
  • Je kan blijven rekenen op onze dienstverlening: Aarzel dus niet om ons te contacteren.
  • Je blijft ACV Openbare Diensten steunen en je blijft solidair met je (ex)-collega's!
gepensioneerden

"Je solidariteit gaat niet met pensioen!"

Wij blijven ons inzetten voor wie met pensioen is.

  • ACV Openbare Diensten is de pleitbezorger van de pensioenen en belangen van het overheidspersoneel. Als lid steun je onze werking en blijf je solidair met je collega's: gepensioneerden en actieven.
  • Ruim 7000 leden blijven ons ook na hun loopbaan elke maand steunen.
  • Dankzij die steun konden we mee zorgen voor welvaartsvaste pensioenen, door verhogingen bovenop de index. En ook de verhoging van de minimumpensioenen heb je mee mogelijk gemaakt.
  • De leden maken de vakbond. Met jouw lidgeld financieren wij onze werking. Hoe groter het ledenaantal, hoe sterker we staan in onderhandelingen, ook voor de gepensioneerden.

Ga je binnenkort met pensioen? Laat het ons weten!

En dat doe je best per mail naar ons algemeen mailadres: info@acvpolitie.be.
Stop als bijlage in je mail een scan van de brief van de pensioendienst of een printscreen van mypension.be met daarop jouw exacte pensioendatum.

Pensioenplannen blijven om hete brij draaien

11.07.2023

Pensioenplannen blijven om hete brij draaien

Het ACV neemt kennis van nieuwe pensioenplannen van regering. Het is duidelijk dat dit vooral een operatie is om de Europese relancemiddelen veilig te stellen. Het is erg te betreuren dat werknemers in de openbare diensten en het onderwijzend personeel daarvoor de tol dreigen te betalen. Het ACV vraagt dat de overheid als verantwoordelijke werkgever alsnog en snel in overleg stapt.

Tegelijk ziet het ACV ook enkele positieve punten in de nieuwe pensioenplannen. Het ACV legde de onrechtvaardige situatie waarin kleine aanvullende pensioenen helemaal wegbelast worden op de regeringstafel. Dit zal nu zal worden rechtgezet. De regering verklaart dat ze de afspraken die de sociale partners hierover maakten in 2021 eindelijk wil uitvoeren.

Het ACV zal blijven aanklagen dat de invoering van de voorwaarde van 20 jaar tewerkstelling voor het recht op een minimumpensioen de vrouwen onevenredig treft. Maar het ACV is ook tevreden dat die voorwaarde enigszins werd versoepeld via bijkomende gelijkstellingen voor periodes van preventieve werkverwijdering, omgezette moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, de thematische verloven ... Het ACV wijst er op dat er wel nog gaten in deze gelijkstellingen overblijven: landingsbanen worden bv. nog altijd niet gelijkgesteld.

Finaal blijft de vaststelling dat deze nieuwe pensioenplannen andermaal om de hete brij blijven draaien. De regering Michel besliste om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar en de voorwaarden inzake vervroegd pensioen te verstrengen. Tot op vandaag is hiervoor geen enkele compensatie. Als we steeds langer moeten werken, moeten er maatregelen komen voor fundamenteel betere arbeidsomstandigheden. Nu is te veel werk ziekmakend en onhoudbaar. Een pensioenbonus lost dat probleem niet op. Evenmin is sprake van een gelijktrekking van de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen: wie voor zijn 20ste is beginnen werken, kan nog altijd niet na 42 jaar loopbaan op vervroegd pensioen. En als de regering het heeft over de financiële houdbaarheid van de pensioenen, moet dat vooral betekenen dat er middelen moeten zijn om de levensstandaard van de gepensioneerden te garanderen. Ook daar blijven we echter op onze honger.

"Alleen in een schurkenstaat liegt een minister in het parlement"

13.05.2023

We blijven actie voeren!

We blijven actie voeren tegen de aanval op ons statuut. Daarom verzamelden we vandaag aan het congres van Open-VLD aan 't Kuipke in Gent om de genodigden in te lichten over de wijze waarop Vincent Van Quickenborne zich van leugens bedient.

schurkenstaat

vakbondsactie

vakbondsactie

Las je de nieuwsbrief al over de agressie in de openbare sector?

07.02.2023
herrieschopper

"Agressie in de openbare sector: hoe kunnen we het stoppen?"

"Agressie in de openbare sector: hoe kunnen we het stoppen?", kopte het nieuwsbericht dat ACV Openbare Diensten verspreidde naar haar leden.

Meer en meer krijgen werknemers in de openbare sector te maken met agressie. Dat gaat van verbale agressie aan een loket tot het doodsteken van een politieagent op straat. "De maat is vol" horen we al jaren weergalmen in onze parlementen, en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie pleiten voor nultolerantie bij geweld tegen hulpverleners. Maar wat moeten we denken van deze onrustwekkende trend? Hoe kunnen we het stoppen?

Lees hier het hele artikel, waarin ook onze vakbondssecretaris Joery Dehaes aan het woord komt..

Oudere berichten

archief

We houden onze interessante artikels en bijdragen graag wat langer ter beschikking van onze bezoekers, ook al werden ze intussen geruime tijd geleden gepubliceerd.

De informatie op deze pagina wordt niet up-to-date gehouden!

Opgelet: we houden de informatie op deze pagina niet up-to-date! Hou er dus rekening mee dat hetgeen je hieronder aantreft inmiddels achterhaald kan zijn.

www.acvpolitie.be