Recent toegevoegde artikels

Raadsman ontrafelt de struisvogelpolitiek van Minister Van Quickenborne.

08.12.2022
toelichting

Meester Uyttendaele, specialist in het grondwettelijk recht, lichtte vanochtend in een livestream toe wat de gevolgen zijn van de struisvogelpolitiek van Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne.

Livestream herbekijken?

Heb je deze livestream gemist? Geen probleem. We plaatsten de opname op onze website.
Klik hier om de opname te (her)bekijken.

Ook de brief en de bijlagen naarwaar Meester Uyttendaele refereert, vind je via deze link.

Lees onze communicatie over het onderhoud met de ministers!

pamflet

Bedankt voor jullie aanwezigheid, collega's!

28.11.2022
actiefoto ACV Politie

"Bedankt voor jullie overduidelijke steun, collega's"

Vandaag trokken meer dan twaalfduizend politiemensen door onze hoofdstad. Dankzij de aanwezigheid van bijna een derde van al het politiepersoneel, kregen onze onderhandelaars het overduidelijke signaal dat ze tot het uiterste mogen en moeten gaan om onze eisen door te drukken bij de overheid.

En weet dat er naast die twaalfduizend minstens evenveel collega's zijn, die zich omwille van de dienstnoodwendigheden in hun korps niet konden aansluiten aan onze manifestatie.

Bedankt voor jullie overduidelijke steun, collega's.

Ongekend grote opkomst op politiemanifestatie

28.11.2022
affiche

"Zo een grote opkomst hadden we niet verwacht"

"Zo een grote opkomst hadden we niet verwacht", klonk het in de toespraak van Joery Dehaes, onze vakbondssecretaris. In de week voor deze vakbondsactie in gemeenschappelijk front werd al duidelijk dat heel wat personeelsleden achter eisen van de vakbonden staan, maar toch was het een verrassing dat we bijna een derde van al het politiepersoneel door Brussel zagen manifesteren.

"Onze ministers zijn gewaarschuwd."

Ondanks deze enorme opkomst, vielen de eisen die onze onderhandelaars voorlegden tijdens hun overleg met de ministers, helaas weer in dovemansoren. Maar het spreekt voor zich dat we het daar niet bij zullen laten. Samen met onze collega's van de andere politievakbonden bespreken we binnenkort onze volgende acties. Onze ministers zijn gewaarschuwd!

"Geweld tegen politie is onaanvaardbaar!"

11.11.2022
oproep tot actievoeren
logo's van de vier politievakbonden

Geweld tegen politie is onaanvaardbaar!
Opnieuw vallen er slachtoffers.

Vandaag verspreiden de vier politievakbonden een oproep naar hun militanten, leden en niet-leden om op maandag, 28 november 2022 deel te nemen aan een nationale manifestatie.

We eisen meer respect van deze Vivaldi-regering, van Justitie en vooral meer respect voor de politie.

Download hier ons pamflet.

Neem je deel aan de manifestatie, lees dan hier onze praktische informatie.

"Schande, schande, schande"

11.11.2022
rouwband

Onbegrijpelijk! Weer feiten van laf geweld tegen onze collega's op het terrein. We wensen de nabestaanden en onze collega's veel sterkte toe.

"Schande, schande, schande", aldus vakbondssecretaris Joery Dehaes

"Volgens de info die ons bereikte, zou die zot zich aangemeld hebben bij de politie met de melding dat hij een aanslag op de politie wilde plegen. Maar justitie vond het blijkbaar niet nodig hem te arresteren. Schande! Schande! Schande!"

En Dehaes vervolgt:"Men zou geweld tegen politie aanpakken. Hello, Vincent Van Quickenborne? De discrepantie tussen woord en daad kan weer niet groter zijn!".

Onze vakbondssecretaris reageerde hiermee op de onthutsende feiten die zich in Schaarbeek afspeelden. Volgens de media zou de vermeende dader een ex-gedetineerde persoon zijn die op de OCAD-lijst stond met geradicaliseerde figuren.
Bron: VRTNws.

Delegatie van ACV Politie klopt aan bij onze voogdijministers

09.11.2022
collage van onze actie

ACV Politie voerde vandaag actie voor meer koopkracht voor het politiepersoneel

Vandaag trok een delegatie van ACV Politie naar de partijbureaus van de CD&V en Open VLD in Brussel. We deden dit om er ons ongenoegen te uiten over onder meer het uitblijven van een noemenswaardige loonsverhoging voor het politiepersoneel.

Zowel bij CD&V als bij Open VLD kreeg Joeri Crauwels, secretaris van ACV Politie, de gelegenheid om onze standpunten toe te lichten.

De hete herfst breekt aan!"

Maar in hoeverre onze boodschap begrepen werd en onze ministers ermee rekening gaan houden, is nog maar de vraag. In ieder geval blijft het hier niet bij. De hete herfst breekt nog maar aan.

Eerste vakbondsactie rond uitholling sectoraal akkoord

22.10.2022
vakbondsactie

"Eerste vakbondsactie rond uitholling sectoraal akkoord schudt 'blauwe' politici wakker", lijkt ons een betere kop voor het artikel op de nieuwssite van HLN over onze actie in Brussel van vandaag.

Deze zaterdagochtend verzamelden er enkele honderden vakbondsmilitanten aan de ingang van de Brusselse Kinepolis, waar Open VLD haar partijcongres hield. En inderdaad, er ontstond wel wat duw- en trekwerk aan de toegangsdeuren toen een aantal ijverige militanten hun vakbondsleiders wilden vergezellen om onze eisen bij de ministers te onderstrepen. Desondanks zijn we van oordeel dat onze eerste vakbondsactie over het uithollen van het sectoraal akkoord en de NAVAP-regeling zeker geslaagd is.

Het was voorspelbaar dat de 'blauwe' ministers onze standpunten naast zich neer zouden leggen. Maar we laten ons niet afschepen. Zolang de eerder gemaakte afspraken niet nagekomen worden, blijven we acties op poten zetten.

Hier vind je het artikel op HLN.be over onze vakbondsactie van vanmorgen.

Wablief?

18.10.2022
waslokaal

"Wablief, mevrouw de minister?"

Minister Verlinden werd in de commissie Binnenlandse Zaken geïnterpelleerd over de toestand binnen de noodcentrales, en in het bijzonder deze van de provincie Antwerpen. Toen we vernamen wat de minister hierover te vertellen had, vielen we bijna van onze stoel. Ofwel wordt de minister zeer slecht geadviseerd en maakt men haar blaasjes wijs, ofwel speelt de waarheid geen rol meer in een parlementaire discussie.

Daarom sturen we aan onze minister deze open brief, waarin we een aantal ernstige problemen wat duidelijker toelichten.

ACV Politie trekt aan de alarmbel over onze noodcentrales

17.10.2022
Lokale Politie en Federale Politie

"Medewerkers raken zo overwerkt, dat ze soms zelf met de ambulance moeten afgevoerd worden."

Vanochtend werd Joery Dehaes, onze vakbondssecretaris, geïnterviewd op Radio 1. Hij had het er over de onhoudbare toestand in het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC), zeg maar "de noodcentrale 101", in Antwerpen.

Dehaes verduidelijkte tijdens het interview de erbarmelijke toestand van de huisvesting van die dienst en het meer dan nijpende tekort aan dispatchers. Ook had hij het over de technische problemen aan de radiomiddelen.

Personeelstekort bij noodcentrale in Antwerpen: "Werkdruk is enorm, we zitten helemaal op de bodem"

Beluister hier het interview!

Afbouw van de NAVAP-regeling

14.10.2022
gezjost

Deze regering komt de afspraken met betrekking tot het loonakkoord niet na.

En bovendien gaan ze zonder overleg in de aanval op onze NAVAP-regeling.

Concreet leggen ze ons het volgende uitdoofscenario op:

Wat wijzigt er?

Momenteel kan een deel van het operationeel personeel gebruik maken van de NAVAP-regeling vanaf de leeftijd van 58 jaar. Dit wordt:

 • 58 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2023
 • 59 jaar vanaf 01.10.2025
 • 59 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2027
 • 60 jaar vanaf 01.01.2030

Ook trekt men de leeftijd op waarop een deel van de officieren met NAVAP kan gaan. Tot 30.09.2023 is dat nog 60 jaar, maar dat wordt:

 • 60 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2023
 • 61 jaar vanaf 01.10.2025
 • 61 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2027
 • 62 jaar vanaf 01.01.2030

Tot op 30.09.2023 kan men maximum 4 jaar genieten van de NAVAP. Ook dat verandert naar:

 • 3,5 jaar vanaf 01.10.2023
 • 3 jaar vanaf 01.10.2025
 • 2,5 jaar vanaf 01.10.2027
 • 2 jaar vanaf 01.10.2030

Tot slot wordt ook het recht op de NAVAP afgeschaft indien men uiterlijk op 31.12.2030 niet voldoet aan de voorwaarden om met NAVAP te gaan.

Dit nemen we niet!

Uit de wandelgangen vernemen we dat deze aanval vanuit een bepaalde (blauwe) hoek binnen de regering komt. Men wringt de rest zelfs de arm om door de financiële middelen voor het povere loonakkoord te koppelen aan de concrete uitwerking van hun NAVAP-fetisj.

En als klap op de vuurpijl voorziet de regering voor 2024 nul euro om de NAVAP binnen de lokale politie te financieren. Hebben de steden en gemeenten dit al opgemerkt?

Woordbreuk!

12.10.2022
woordbreuk

ACV Politie is bijzonder teleurgesteld in de regering De Croo en haar begrotingswerk.

Afgelopen maanden sloot de minister van Binnenlandse Zaken na zeer moeizame onderhandelingen een akkoord met twee andere vakbonden over een eerste loonsverhoging na 20 jaar. Wat er toen uit de bus kwam, was voor ons sowieso al onvoldoende om mee akkoord te gaan, in het bijzonder voor ons burgerpersoneel.

De magere afgesloten protocollen worden nu door deze regering nog eens éénzijdig gewijzigd. "De uitvoering wordt gefaseerd ingevoerd en er moet werk gemaakt worden van de versnelde afbouw van de eindeloopbaanregeling", aldus onze secretaris Joery Dehaes.

Woordbreuk!

De regering heeft steeds de mond vol over veiligheid, maar pleegt nu woordbreuk over de investeringen voor het politiepersoneel. "Deze begroting toont dat de regering niet inzit met onze politiemensen. En bovendien hypothekeert men hierdoor alle komende onderhandelingen", besluit Joery Dehaes.

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

21.09.2022
militantenconcentratie op het Muntplein

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

Vandaag verzamelden wat blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel. We uitten er ons ongenoegen over de treuzelende houding van de regeringen inzake onze koopkracht. En bij dat groen hoorde uiteraard ook een delegatie van ACV Politie.

De militanten van ACV Politie waren vooral uit solidariteit aanwezig op deze manifestatie. Toch hoorde onze redactie dat de almaar stijgende gas- en elektriciteitsprijzen - en bij uitbreiding alle andere consumptieprijzen - ook bij de politiemensen kopzorgen veroorzaken. Vooral binnen de lagere kaders zijn er al mensen die de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kunnen knopen.

ACV Politie niet te spreken over miscommunicatie rond drugsgerelateerde feiten binnen Antwerps politiekorps

26.08.2022

"Ik reageer niet graag op communicatie van andere vakbonden, maar soms kan ik me niet inhouden.", reageert vakbondsecretaris Joery Dehaes op een interview aan de pers over het vermeende druggebruik binnen de Antwerpse politie. "Niet enkel zijn deze bewering totaal van de pot gerukt, ze creëren bewust een perceptie over de politie waar niemand bij gebaat is. Iedereen mag gerust zijn eigen mening hebben over bepaalde zaken, maar de feiten blijven de feiten. Wat hier verkondigd wordt is een niet-onderbouwde mening die totaal haaks staat op de werkelijkheid.", vervolgt Dehaes.

ACV Politie is de grootste vakbond binnen de politiezone Antwerpen en we kunnen formeel stellen dat er helemaal geen sprake is van "politiemensen die aan de lopende band ontslagen worden".

"Wanneer men dergelijke verklaringen geeft, kan het niet anders dan dat er een bewuste intentie is om de politiemensen in een slecht daglicht te plaatsen. Dat de war on drugs een update moet krijgen beseft iedereen, maar plat populisme zal daar niet toe bijdragen.", besluit onze vakbondsecretaris.

Vakbondsacties op alle Belgische luchthavens

22.08.2022
luchthaven

"Politie dreigt met acties op alle luchthavens in ons land na mislukt overleg met minister Verlinden" ... kopt vandaag een artikel op de nieuwssite van HLN.be.

In het artikel motiveert Joery Dehaes, vakbondsecretaris voor ACV Politie, waarom de politievakbonden genoodzaakt worden om tot actie over te gaan.

Tijdens de onderhandelingen werd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, met aandrang gevraagd om haar geplande besparingen voor de luchthavenpolitie niet door te voeren. Dat verdere besparingen op deze nu al onderbezette dienst nefast zijn, staat buiten kijf. En dat geldt niet alleen voor de veiligheid van onze collega's op het terrein, maar ook voor de reizigers en de medewerkers op de luchthaven.

In gemeenschappelijk vakbondsfront zal besproken worden waar, wanneer en welke acties er precies zullen georganiseerd worden.

Lees hier het artikel op HLN.be.

Over het akkoord van de pensioenhervorming ...

26.07.2022
gepensioneerde

Meteen nadat de grote lijnen uit het pensioenakkoord in de media verschenen, ontving onze redactie al heel wat vragen en bemerkingen van onze leden. We proberen hier alvast enkele misverstanden de wereld uit te helpen.

Eerste misverstand

"Er zijn er die in hun hele loopbaan maar twintig jaar gewerkt hebben en die gaan nu vijftienhonderd euro pensioen per maand trekken? Schandalig!"

Deze stelling is niet juist. Ook de "laagverdieners" hebben pas recht op een volledig minimumpensioen van vijftienhonderd euro na een volledige loopbaan van vijfenveertig jaren. Iemand die slechts twintig aanneembare jaren presteerde, zal dus heel wat minder pensioen trekken.

Tweede misverstand

"We zijn veilig. Dit pensioenakkoord geldt niet voor het politiepersoneel"

Ook dit is helaas niet helemaal juist. Binnen de politie werkt ook contractueel tewerkgesteld personeel. Veelal gaat het om tijdelijke (vervangings-)contracten, administratief bedienden en het onderhoudspersoneel. Voor hen gelden de nieuwe spelregels die in het akkoord vermeld staan wel.

Het is bovendien duidelijk dat de regering zijn pijlen blijft richten op de 'gunstigere' pensioenstelsels van de ambtenaren. Als vakbond moeten we alert blijven voor het behoud van onze pensioenrechten, en blijven kloppen op de nagel om het dossier zware beroepen terug op tafel te krijgen.

Derde misverstand

"We worden met z'n allen ouder, dus is het logisch dat we langer aan de slag blijven"

De vergrijzing is geen fabeltje. In 2021 bedroeg de gemiddelde sterfteleeftijd voor België 81,7 jaar; pakweg 10 jaar hoger dan in 1960. Deze gunstige evolutie is vooral toe te schrijven aan een betere hygiëne, een lagere kindersterfte en de vooruitgang in de geneeskunde. Maar zijn we daardoor ook in staat om 10 jaar langer te werken dan in 1960? Natuurlijk niet, en al zeker niet voor de zware beroepen. Nachtarbeid, wisselende posten, emotionele druk, ... anno 2020 is de fysieke druk op werken niet verminderd en bereikt de psychische druk dramatische pieken (getuige het hoog aantal burn-outs en depressies die werkgerelateerd zijn).

ACV gelooft enkel in een stevig pensioenstelsel als dat voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • Toegangsvoorwaarden voor het pensioen die rekening houden met de beproevingen van het leven en de zwaarte van de werkomstandigheden.
 • Een pensioenbedrag dat een waardig leven toelaat.
 • Duidelijke regelgeving die onderweg niet wijzigt, in het bijzonder voor de jaren van de loopbaan die achter de rug liggen en dus niet meer kunnen worden gewijzigd.

We volgen met argusogen het verdere verloop van de pensioenhervorming en houden ons eraan om onze leden te blijven informeren over beslissingen die een impact hebben op het politiepersoneel.

ACV Politie reageert op nieuws over bezuinigingen wegpolitie (update)

15.07.2022
motorrijder van de wegpolitie

Begin deze week reageerde vakbondsecretaris Joery Dehaes tijdens het middagjournaal op ÉÉN over het feit dat de wegpolitie van de Federale Politie (WPR) om budgettaire redenen diende te bezuinigen op haar werkingskosten. Dit zou vooral leiden tot een verminderde aanwezigheid van de diensten van de WPR tijdens de nachturen en in de weekends, net wanneer het hoogst aantal inbreuken op onaangepast rijgedrag en rijden onder invloed vastgesteld wordt.

Onze vakbondsecretaris stelde dat deze maatregel duidelijk aantoont dat men bij de Federale Politie met een structureel financieel probleem zit.

Vandaag liet de minister van binnenlandse zaken dan weer weten dat de Federale Politie het nodige budget maar intern dient te vinden om de continuïteit van de wegcontroles tijdens de nachturen en in de weekends te verzekeren. Van een afbouw van het aantal controles wil ze absoluut niets weten.

"Ik hou mijn hart vast waar de top die centen nog vindt. Al maanden klagen verschillende politiediensten én de topman van de Federale Politie openlijk aan dat er te weinig geld is. Ik begrijp die gespeelde verontwaardiging van politici achteraf dan ook niet.", reageerde onze secretaris in een artikel op de website van HLN.

Foto: DSI POLICE POLITIE - all rights reserved www.polimagery.be

"De Federale Politie moet meer middelen krijgen"

18.05.2022
Federale Politie

Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de Federale Politie, steunt de vraag van de magistratuur om meer middelen te geven aan de federale gerechtelijke politie (FGP), maar het is niet alleen de FGP die kreunt onder een gebrek aan financiering.

In het artikel in het Nieuwsblad geeft de commissaris-generaal aan dat ook de diensten die de werking van de FGP ondersteunen, te kampen hebben met chronische tekorten.

ACV Politie trekt al langer aan de alarmbel en niet enkel voor de FGP en de haar ondersteunende diensten. De onderbezetting en het tekort aan werkingsmiddelen blijkt al even schrijnend bij de LPA (Luchtvaartpolitie), de SPN (Scheepvaartpolitie), de CIC's (Communicatie- en informatiecentra), ...

Dat onze mensen intussen al ver door het tandvlees zitten, mag niet verbazen. Hier moet dringend verandering in komen!

Oudere berichten

archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!