archief

We houden onze interessante artikels en bijdragen graag wat langer ter beschikking van onze bezoekers, ook al werden ze intussen geruime tijd geleden gepubliceerd.

De informatie op deze pagina wordt niet up-to-date gehouden!

Opgelet: we houden de informatie op deze pagina niet up-to-date! Hou er dus rekening mee dat hetgeen je hieronder aantreft inmiddels achterhaald kan zijn.

Ministerraad zet licht op groen voor afbouw eindeloopbaan

14.04.2023
vakbondsactie in Brussel

"Ministerraad zet licht op groen voor afbouw gunstige eindeloopbaan bij politie", kopt de nieuwssite HLN.be

Dat dit nieuws bij ons en onze leden nog maar eens in het verkeerde keelgat schiet, mag je niet verbazen. Al maandenlang proberen we de Vivaldi-regering op andere gedachten te brengen, maar het blijkt een maat voor niets. Maar liefst 45.000 collega's stellen samen met ons vast hoe laf deze regering is. Eerder gemaakte akkoorden worden gewoon verbroken. De mond vol hebben over veiligheid, maar er alles aan doen om de politie te blokkeren en de job onaantrekkelijk te maken? Een ware schande is het!

Lees hier het artikel op HLN.be.

"ACV Politie dient stakingsaanzegging in voor Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen"

27.03.2023
Joery Dehaes geeft uitleg aan de gemeenteraadsleden aan het gemeentehuis in Haacht

"Een stakingsaanzegging volgt vandaag"

"Vertegenwoordigers van ACV Politie hebben maandagavond in Haacht, Keerbergen en Boortmeerbeek een brief afgegeven aan de leden van de gemeenteraad. Ze deden dit als reactie op de verklaringen van de betrokken burgemeesters en korpschef over de problemen in de politiezone.", kopt het Nieuwsblad. Lees verder.

Hier kan je onze brief aan de gemeenteraadsleden en aan onze collega's in de PZ BHK inkijken.

"Politieopleiding is blijven steken in het verleden"

24.03.2023
leslokaal in de politieschool

"De opleiding voor toekomstige agenten is te kort en verouderd. Terwijl andere Europese landen het politieonderwijs de afgelopen jaren opwaardeerden, is in ons land al decennia bijna niets veranderd. 'We moeten dringend hervormen.'", kopt De Tijd.

In het artikel dat vandaag in De Tijd verscheen, geeft men aan dat steeds meer politiemensen en onderzoekers vinden dat de opleiding anders moet. De Staten-Generaal van de Politie kwam eerder deze week tot dezelfde conclusie.

Lees hier het hele artikel in De Tijd.

"De waarheid heeft haar rechten"

15.03.2023
afbeelding van de nieuwsbrief

Gisterennamiddag werden de vakorganisaties uitgenodigd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Wij kregen de gelegenheid om het verloop van het sectoraal akkoord 2022 toe te lichten, alsook en een aantal andere belangrijke onderwerpen, o.a. de rekrutering bij de politie.

De volksvertegenwoordigers werden in kennis gesteld over de wijze waarop het sectoraal akkoord 2022, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie op 28 januari 2022 een protocolakkoord hadden gesloten met 2 vakorganisaties, op 11 oktober 2022 niet werd uitgevoerd zoals onderhandeld. Het kwantitatief luik werd gespreid over 3 jaren en de uitdoving van de NAVAP-regeling werd gekoppeld aan de invoering van de loonsverhoging. Van een telewerkvergoeding wordt zelfs geen woord meer gerept.

Ook het feit dat de minister van Justitie blijft ontkennen dat hij wel degelijk covoorzitter is van het onderhandelingscomité voor politiediensten werd uitvoerig toegelicht met de nodige documentatie. Juridisch is hierover geen enkele interpretatie mogelijk. Toch blijft minister Van Quickenborne dit in de Kamer bij hoog en laag ontkennen.

Minister Van Quickenborne die in januari 2022 zijn akkoord gaf om het KB eindeloopbaanregeling van 2015 te respecteren, waar deze regering onder zijn impuls in oktober 2022 zonder enige onderhandelingsmarge een uitdoofscenario door onze strot drukte.

Het bericht van minister Verlinden over de 1.600 aanwervingen in 2022, terwijl er in werkelijkheid 300 inspecteurs minder werden aangeworven, deed bij de commissieleden de wenkbrauwen fronsen.

De financiering van de politie blijft een prioriteit indien deze regering werk wenst te maken van meer veiligheid en een goed werkend politieapparaat.

In ieder geval ligt nu de bal in het kamp van het parlement. Zij werden volledig en correct geïnformeerd in tegenstelling tot hetgeen zij in het parlement vernemen van onze voogdijministers.

Een eerste stap om het vertrouwen tussen deze regering en de vakorganisaties (en bij uitbreiding heel het politiepersoneel) te herstellen, kan enkel maar door het respecteren van de gesloten akkoorden.

Respect voor het gegeven woord en het politiepersoneel.

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief (.pdf) te downloaden voor verspreiding.

De politievakbonden geven toelichting in de Kamer

14.03.2023
ACV Politie in De Kamer

Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken: Gedachtewisseling met het gemeenschappelijk vakbondsfront van de politie

De politievakbonden werden uitgenodigd om in de Kamer van volksvertegenwoordigers toelichting te geven over onder meer het afspringen van het sectoraal akkoord, de aanval op de NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen), de budgettaire tekorten, het personeelstekort en het geweld tegen de politie.

Wil je de tussenkomst van ACV Politie herbekijken, dan kan dat via deze link. Joery Dehaes (rechts op de foto) komt aan het woord op 02:46:40.

Lachaert 'not amused' door vakbondsactie in Bree

13.03.2023
militantenconcentratie

Gisterenavond trok ACV Politie samen met de collega's van de andere politievakbonden naar het Limburgse Bree. In café "De Dolle Haring" hield Egbert Lachaert, partijvoorzitter van Open VLD, een zoveelste meeting waarin hij poogde om de harten van zijn kiezers te heroveren en wie weet ook nog wat nieuwe zieltjes te winnen.

Lachaert wist echter niet dat er tussen zijn genodigden een aantal vakbondsmilitanten zaten. Zij stelden hem enkele ambetante vragen en slaagden erin om het debat te verstoren. Buiten stond een zestigtal militanten, die ook voor extra animo zorgden.

'Not amused'

Na afloop bleek Lachaert 'not amused' door onze aanwezigheid, want hij stuurde meteen een tweet naar zijn aanhang. Daarin veroordeelde hij onze eis om de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen.

Wat hij in zijn betoog op Twitter natuurlijk verzwijgt, is dat die NAVAP-regeling slechts voor een minderheid onder ons nog van toepassing is en dat bovendien eerder werd overeengekomen dat die regeling zou blijven duren tot er voor alle zware beroepen een aangepaste eindeloopbaanregeling afgeklopt wordt. Ook verzwijgt Lachaert dat er in het sectoraal akkoord helemaal geen sprake was van een afbouw van de NAVAP-regeling. Die 'voor wat hoort wat' werd er pas later bijgesleurd door de Vivaldi-regering tijdens het begrotingsconclaaf.

En wij? We zullen onze groene spullen nog nodig hebben, want hoe meer kritiek we van de Vivaldi-regering en hun partijvoorzitters horen, des te sterker worden we aangemoedigd om verder te strijden voor onze rechten.

Staking rond beveiliging Van Quickenborne?

16.02.2023
voorzijde politiecombi

Vakbonden dreigen met staking: "Beveiliging minister Van Quickenborne weegt zwaar door, sommigen voelen zich kanonnenvlees", kopt HLN.be

Al een vijftal maanden staan het gezin van Vincent Van Quickenborne onder permanente bewaking. En dat deze beveiligingsmaatregelen een zware tol eisen, zal niet verbazen.

"Vooral organisatorisch is dit geen lachertje en onze mensen weten eigenlijk zelfs niet waar ze aan toe zijn. Teveel informatie blijft onduidelijk en dat is ronduit gevaarlijk.", aldus Joery Dehaes, vakbondssecretaris voor ACV Politie.

Lees het hele artikel op HLN.be.

Recht van antwoord op de politieke uitlatingen van Vivaldi

15.02.2023
logo's van de vier vakbonden

Beste burger,

Neem deze tekst eens even door. We lichten erin toe waarom het politiepersoneel terecht boos is op deze regering, nu ze drie onderhandelde en voor akkoord ondertekende punten zomaar van tafel veegt.

Een loonsverhoging? Slechts peanuts en bovendien niet voor al het politiepersoneel.

Al sedert 2006 krijgen we van de verschillende regeringen te horen dat men werk zal maken van een loonsverhoging voor de politie. Pas na het begrotingsconclaaf in 2021 kregen de toezichthoudende ministers een mandaat en de financiële middelen om daarover te onderhandelen. Deze erg moeizame onderhandelingen sleepten bijna een jaar aan, maar uiteindelijk kwamen we tot een sectoraal akkoord. Dit akkoord werd door twee van de vier politievakbonden en beide toezichthoudende ministers ondertekend.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 dynamiteerde de Vivaldi-regering eenzijdig het sectoraal akkoord. De beperkte loonsverhoging van maximaal 60 euro netto per maand, die bovendien voor slechts een deel van het politiepersoneel geldt, spreidt men over meerdere jaren en bovendien koppelt men er nog extra voorwaarden aan vast.

Daarmee legt de Vivaldi-regering een door beide partijen ondertekend akkoord naast zich neer. Erger nog, Vincent Van Quickenborne durft te beweren dat zijn kabinetsmedewerker niet gemandateerd was tijdens het overleg en zijn handtekening dus waardeloos is.

Op 58 jaar op vervroegd pensioen? Geloof het maar niet!

Een aantal kaders van het operationeel politiepersoneel genoot tot 2015 van een vervroegde pensioenleeftijd. Die regeling werd door het Grondwettelijk Hof teniet gedaan. Jan Jambon, toenmalig minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, legde statutair vast dat deze gunstigere regeling kon behouden blijven voor zij die er op dat ogenblik recht op hadden en dat dit systeem bovendien zou blijven bestaan tot er een harmonisering is van de pensioenen bij het openbaar ambt. Laat duidelijk zijn dat deze vervroegde uitstapregeling niet voor al het politiepersoneel geldt.

De Vivaldi-regering veegt deze regeling eenzijdig en zonder enige vorm van overleg van tafel. Opnieuw legt men ondertekende afspraken naast zich neer.

Telewerkvergoeding? Vergeet het maar!

Men werkte tijdens de onderhandelingen over het sectoraal akkoord een telewerkvergoeding uit voor het politiepersoneel. Hiervan is niets meer terug te vinden sinds het begrotingsconclaaf van oktober 2022.

Wat er met dit item gebeurde binnen ons Vivaldi-regering? Hierover gaf de overheid geen enige toelichting.


Joery DEHAES, ACV Politie
Vincent HOUSSIN, VSOA
Carlo MEDO, NSPV
Luc BREUGELMANS, ACOD-LRB

FAQ's over het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2022

14.02.2023
enveloppe met adres ACV Openbare Diensten

Ik heb mijn aanvraagformulier nog niet ontvangen.
Voorlopig hoef je nog niets te doen. Niet jouw vakbond, maar de werkgever stuurt de formulieren toe aan het politiepersoneel. Dit moet uiterlijk op 31 maart 2023 gebeuren. Heb je na die datum nog geen formulier ontvangen, dan neem je best contact op met je personeelsdienst.

Het adres op mijn aanvraagformulier is niet correct.
Enkel indien er fouten staat op het document, dien je die in het vak B recht te zetten.

Naar waar moet ik mijn aanvraagformulier voor de syndicale premie sturen?
Ben je momenteel lid bij ACV Politie, dan stuur je het formulier naar:

Vakbondspremie
ACV Openbare Diensten
Helihavenlaan 21
1000 Brussel

Opgelet!
Vergeet zeker niet je rekeningnummer in te vullen, onderaan de vermelding 'gelezen en goedgekeurd' toe te voegen en het document te ondertekenen!

"Wat is het woord van een politicus nog waard?"

13.02.2023
twitterbericht over de vakbondsactie in Oudenburg

Wat is het woord van een politicus nog waard?

Dat Open VLD door de politievakbonden herhaaldelijk geviseerd wordt, mag geen verrassing meer zijn. Volgend op onze vorige actie in Brussel, trokken heel wat militanten naar Oudenburg om aan Egbert Lachaert en zijn aanhang ons ongenoegen te uiten over het afgesprongen sectoraal akkoord.

De partijvoorzitter van Open VLD zakte naar Oudenburg af voor "Vragenvuur", zijn programma waarbij hij vragen van burgers beantwoordt.

Lees het hele artikel op HLN.be.


Foto: tweet ACV Politie

Wat is er meer intimiderend? Een getekend akkoord niet nakomen, leugens hierover verspreiden, de politie viseren of betogen?

24.01.2023
pamflet

Op maandag, 23 januari 2023 verzamelden enkele honderden militanten van de vier politievakbonden aan de Brusselse Bozar. Daar hield die avond de Open VLD haar nieuwjaarsreceptie.

Na afloop van deze manifestatie verscheen in de media een aantal reacties van de kopstukken van de Open VLD. Het zal niet verbazen dat onze aandacht in het bijzonder getrokken werd door de wijze waarop partijvoorzitter Egbert Lachaert zich uitliet over onze eisen en bezorgdheden.

Lang duurde het dan ook niet voor de vier vakbonden in front een pamflet verspreiden met daarin onze mening over een aantal oneliners van Lachaert.

Klik hier om ons pamflet te downloaden.

Nieuwe gaten maken om andere te vullen, is dat de oplossing?

26.01.2023
plakaat wegenwerken

"Minister stuurt federale politiereserve naar Antwerpse haven om strijd met drugsmaffia aan te binden", kopt het Nieuwsblad.

Joery Dehaes, secretaris ACV Politie reageert in het artikel erg kritisch. "Er worden gaten getrokken om andere gaten te vullen. De federale reserve moet optreden in plots nood en bij plotse calamiteiten. Wat als er nu iets gebeurt elders? Dan is er geen reserve beschikbaar. Dit is geen structurele oplossing".

Lees hier het hele artikel.

"Politievakbonden laten van zich horen tijdens nieuwjaarsreceptie Open VLD"

23.01.2023
vakbondsactie in Brussel

"De politievakbonden protesteren op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld in Brussel. Honderden mensen voeren actie voor loonsverhoging en een aanpassing van de eindeloopbaanregeling. Het protest ging er af en toe rumoerig aan toe.", kopt HLN.be.

Joery Dehaes verduidelijkte de reden van ons ongenoegen via de pers.

Lees verder op hln.be.

NAVAP: de advocaat van de overheid spreekt de minister van Justitie tegen

11.01.2023
vakbondsactie aan gebouwen Federale Politie in Brussel

NAVAP: de advocaat van de overheid spreekt de minister van Justitie tegen!

Vandaag vond het onderhandelingscomité 567 plaats met als enig agendapunt: ontwerp KB NAVAP (Non-activiteit voorafgaand aan het pensioen).

Bij aanvang van de vergadering van het hoog overlegcomité van deze morgen ontvingen de vakbonden een schrijven van de advocaat van de minister van Justitie waarbij onze stelling wordt bevestigd: de minister van Justitie is wel degelijk covoorzitter van het onderhandelingscomité en de vertegenwoordiger van het ATS Justitie heeft met volledig mandaat het protocolakkoord getekend.

Dit staat uiteraard in schril contrast met hetgeen door de minister van Justitie werd verklaard, en met de antwoorden van de premier in het parlement op vragen van parlementsleden.

Deze namiddag werd het agendapunt van het ontwerp KB NAVAP besproken. De voorzitter van het onderhandelingscomité legde een tekst op tafel en zei dat over de inhoud van deze tekst niet meer kan onderhandeld worden.

Wij vroegen aan de vertegenwoordigers van de overheid om terug contact op te nemen met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de kern correct in te lichten over het feit dat de minister van Justitie wel degelijk mee onderhandeld heeft en het protocol rechtsgeldig heeft getekend.

Na de pauze kwam de overheid terug aan tafel met de mededeling dat men geen enkele marge tot onderhandelen kreeg, dat de minister van Binnenlandse Zaken het mes op de keel kreeg en, indien dit ontwerp KB niet wordt aanvaard, er geen financiering voorzien zal worden voor het loonakkoord, noch voor de NAVAP-regeling.

Wij hebben daarop gevraagd om de onderhandelingen uit te stellen tot de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie zelf aan de onderhandelingstafel plaatsnemen, omdat beide vertegenwoordigers geen enkel mandaat hebben om te onderhandelen. We hebben het recht om hieraan te twijfelen, gezien alles wat er al gebeurd is.

Gezien de uitlatingen van de minister van Justitie over het feit dat hij het protocolakkoord van de sectorale onderhandelingen nooit heeft getekend, en de verklaringen van de eerste minister in het parlement dat de handtekening van de medewerker van Justitie enkel een kennisname was, terwijl de advocaat van de minister van Justitie zelf dit tegenspreekt, is de sfeer tot onder het vriespunt gezakt.

Belangrijk te vermelden is dat zowel de VCLP als de Raad van Burgemeesters eveneens een negatief advies hebben gegeven op deze ontwerptekst.

Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in onze overheden. Verdere acties zullen zeker volgen!

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Vakbondsactie aan de Europese top in Brussel

15.12.2022
vakbondsactie aan toegangsweg Europees parlement

Vandaag voerden we een vakbondsactie aan het kruispunt van de Beliardstraat en de Froisartstraat in Brussel. Op die plek passeerden heel wat genodigden voor de Europese top.

Waarom wij actie voeren?

Onze secretaris Joery Dehaes gaf in een korte videoboodschap tekst en uitleg over onze actie en onze eisen.

Bekijk en beluister hier de opname.

"Boeteloze periode en punctuele acties"

12.12.2022
Logo's van de vier politievakbonden

Geen respect voor gemaakte afspraken!
Boeteloze periode en punctuele acties gepland!

Deze regering beloofde een aantrekkelijker beroep en statuut voor de politie, maar doet net het omgekeerde, door afspraken die gemaakt werden in het sectoraal akkoord en de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, naast zich neer te leggen.

Daarom plannen wij nieuwe acties.

"Boeteloze" periode

Gedurende de periode tussen 15 december 2022 en 15 januari 2023 plannen we vooreerst opnieuw een "boeteloze" periode.

Wij roepen alle collega's op om gedurende deze periode eerder verkeersopvoedkundig en minder repressief op te treden. Wij denken daarbij vooral aan een verbale - of een 'gecontroleerde' opmerking. Dat kan voor overtredingen waarbij het appreciatierecht toegepast kan worden.

Uiteraard zullen bij overtredingen die echt niet door de beugel kunnen, zoals roekeloos rijgedrag, niet-verzekerden en strafbare alcoholintoxicatie, nog altijd boetes uitgeschreven worden.

Op die manier brengen we de verkeersveiligheid niet in het gedrang, maar zal de staatskas wat minder gevuld worden. Bijkomend geeft het aan onze mensen de gelegenheid om aan de publieke opinie uit te leggen waarom ze actie voeren.

Punctuele acties

Verder zullen we in de komende weken nog meer punctuele acties voorzien worden. Wij houden je hierover op de hoogte.

De politieke spelletjes op kap van de politie en al haar medewerkers moeten onverwijld stoppen!


Joery Dehaes, ACV Politie
Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Luc Breugelmans, ACOD-LRB


Download hier ons pamflet voor verspreiding binnen jullie politiediensten.

Raadsman ontrafelt de struisvogelpolitiek van Minister Van Quickenborne.

08.12.2022
toelichting

Meester Uyttendaele, specialist in het grondwettelijk recht, lichtte vanochtend in een livestream toe wat de gevolgen zijn van de struisvogelpolitiek van Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne.

Livestream herbekijken?

Heb je deze livestream gemist? Geen probleem. We plaatsten de opname op onze website.
Klik hier om de opname te (her)bekijken.

Ook de brief en de bijlagen naarwaar Meester Uyttendaele refereert, vind je via deze link.

Lees onze communicatie over het onderhoud met de ministers!

pamflet

Bedankt voor jullie aanwezigheid, collega's!

28.11.2022
actiefoto ACV Politie

"Bedankt voor jullie overduidelijke steun, collega's"

Vandaag trokken meer dan twaalfduizend politiemensen door onze hoofdstad. Dankzij de aanwezigheid van bijna een derde van al het politiepersoneel, kregen onze onderhandelaars het overduidelijke signaal dat ze tot het uiterste mogen en moeten gaan om onze eisen door te drukken bij de overheid.

En weet dat er naast die twaalfduizend minstens evenveel collega's zijn, die zich omwille van de dienstnoodwendigheden in hun korps niet konden aansluiten aan onze manifestatie.

Bedankt voor jullie overduidelijke steun, collega's.

Ongekend grote opkomst op politiemanifestatie

28.11.2022
affiche

"Zo een grote opkomst hadden we niet verwacht"

"Zo een grote opkomst hadden we niet verwacht", klonk het in de toespraak van Joery Dehaes, onze vakbondssecretaris. In de week voor deze vakbondsactie in gemeenschappelijk front werd al duidelijk dat heel wat personeelsleden achter eisen van de vakbonden staan, maar toch was het een verrassing dat we bijna een derde van al het politiepersoneel door Brussel zagen manifesteren.

"Onze ministers zijn gewaarschuwd."

Ondanks deze enorme opkomst, vielen de eisen die onze onderhandelaars voorlegden tijdens hun overleg met de ministers, helaas weer in dovemansoren. Maar het spreekt voor zich dat we het daar niet bij zullen laten. Samen met onze collega's van de andere politievakbonden bespreken we binnenkort onze volgende acties. Onze ministers zijn gewaarschuwd!

"Geweld tegen politie is onaanvaardbaar!"

11.11.2022
oproep tot actievoeren
logo's van de vier politievakbonden

Geweld tegen politie is onaanvaardbaar!
Opnieuw vallen er slachtoffers.

Vandaag verspreiden de vier politievakbonden een oproep naar hun militanten, leden en niet-leden om op maandag, 28 november 2022 deel te nemen aan een nationale manifestatie.

We eisen meer respect van deze Vivaldi-regering, van Justitie en vooral meer respect voor de politie.

Download hier ons pamflet.

Neem je deel aan de manifestatie, lees dan hier onze praktische informatie.

"Schande, schande, schande"

11.11.2022
rouwband

Onbegrijpelijk! Weer feiten van laf geweld tegen onze collega's op het terrein. We wensen de nabestaanden en onze collega's veel sterkte toe.

"Schande, schande, schande", aldus vakbondssecretaris Joery Dehaes

"Volgens de info die ons bereikte, zou die zot zich aangemeld hebben bij de politie met de melding dat hij een aanslag op de politie wilde plegen. Maar justitie vond het blijkbaar niet nodig hem te arresteren. Schande! Schande! Schande!"

En Dehaes vervolgt:"Men zou geweld tegen politie aanpakken. Hello, Vincent Van Quickenborne? De discrepantie tussen woord en daad kan weer niet groter zijn!".

Onze vakbondssecretaris reageerde hiermee op de onthutsende feiten die zich in Schaarbeek afspeelden. Volgens de media zou de vermeende dader een ex-gedetineerde persoon zijn die op de OCAD-lijst stond met geradicaliseerde figuren.
Bron: VRTNws.

Delegatie van ACV Politie klopt aan bij onze voogdijministers

09.11.2022
collage van onze actie

ACV Politie voerde vandaag actie voor meer koopkracht voor het politiepersoneel

Vandaag trok een delegatie van ACV Politie naar de partijbureaus van de CD&V en Open VLD in Brussel. We deden dit om er ons ongenoegen te uiten over onder meer het uitblijven van een noemenswaardige loonsverhoging voor het politiepersoneel.

Zowel bij CD&V als bij Open VLD kreeg Joeri Crauwels, secretaris van ACV Politie, de gelegenheid om onze standpunten toe te lichten.

De hete herfst breekt aan!"

Maar in hoeverre onze boodschap begrepen werd en onze ministers ermee rekening gaan houden, is nog maar de vraag. In ieder geval blijft het hier niet bij. De hete herfst breekt nog maar aan.

Eerste vakbondsactie rond uitholling sectoraal akkoord

22.10.2022
vakbondsactie

"Eerste vakbondsactie rond uitholling sectoraal akkoord schudt 'blauwe' politici wakker", lijkt ons een betere kop voor het artikel op de nieuwssite van HLN over onze actie in Brussel van vandaag.

Deze zaterdagochtend verzamelden er enkele honderden vakbondsmilitanten aan de ingang van de Brusselse Kinepolis, waar Open VLD haar partijcongres hield. En inderdaad, er ontstond wel wat duw- en trekwerk aan de toegangsdeuren toen een aantal ijverige militanten hun vakbondsleiders wilden vergezellen om onze eisen bij de ministers te onderstrepen. Desondanks zijn we van oordeel dat onze eerste vakbondsactie over het uithollen van het sectoraal akkoord en de NAVAP-regeling zeker geslaagd is.

Het was voorspelbaar dat de 'blauwe' ministers onze standpunten naast zich neer zouden leggen. Maar we laten ons niet afschepen. Zolang de eerder gemaakte afspraken niet nagekomen worden, blijven we acties op poten zetten.

Hier vind je het artikel op HLN.be over onze vakbondsactie van vanmorgen.

Wablief?

18.10.2022
waslokaal

"Wablief, mevrouw de minister?"

Minister Verlinden werd in de commissie Binnenlandse Zaken geïnterpelleerd over de toestand binnen de noodcentrales, en in het bijzonder deze van de provincie Antwerpen. Toen we vernamen wat de minister hierover te vertellen had, vielen we bijna van onze stoel. Ofwel wordt de minister zeer slecht geadviseerd en maakt men haar blaasjes wijs, ofwel speelt de waarheid geen rol meer in een parlementaire discussie.

Daarom sturen we aan onze minister deze open brief, waarin we een aantal ernstige problemen wat duidelijker toelichten.

ACV Politie trekt aan de alarmbel over onze noodcentrales

17.10.2022
Lokale Politie en Federale Politie

"Medewerkers raken zo overwerkt, dat ze soms zelf met de ambulance moeten afgevoerd worden."

Vanochtend werd Joery Dehaes, onze vakbondssecretaris, geïnterviewd op Radio 1. Hij had het er over de onhoudbare toestand in het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC), zeg maar "de noodcentrale 101", in Antwerpen.

Dehaes verduidelijkte tijdens het interview de erbarmelijke toestand van de huisvesting van die dienst en het meer dan nijpende tekort aan dispatchers. Ook had hij het over de technische problemen aan de radiomiddelen.

Personeelstekort bij noodcentrale in Antwerpen: "Werkdruk is enorm, we zitten helemaal op de bodem"

Beluister hier het interview!

Afbouw van de NAVAP-regeling

14.10.2022
gezjost

Deze regering komt de afspraken met betrekking tot het loonakkoord niet na.

En bovendien gaan ze zonder overleg in de aanval op onze NAVAP-regeling.

Concreet leggen ze ons het volgende uitdoofscenario op:

Wat wijzigt er?

Momenteel kan een deel van het operationeel personeel gebruik maken van de NAVAP-regeling vanaf de leeftijd van 58 jaar. Dit wordt:

 • 58 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2023
 • 59 jaar vanaf 01.10.2025
 • 59 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2027
 • 60 jaar vanaf 01.01.2030

Ook trekt men de leeftijd op waarop een deel van de officieren met NAVAP kan gaan. Tot 30.09.2023 is dat nog 60 jaar, maar dat wordt:

 • 60 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2023
 • 61 jaar vanaf 01.10.2025
 • 61 jaar en 6 maanden vanaf 01.10.2027
 • 62 jaar vanaf 01.01.2030

Tot op 30.09.2023 kan men maximum 4 jaar genieten van de NAVAP. Ook dat verandert naar:

 • 3,5 jaar vanaf 01.10.2023
 • 3 jaar vanaf 01.10.2025
 • 2,5 jaar vanaf 01.10.2027
 • 2 jaar vanaf 01.10.2030

Tot slot wordt ook het recht op de NAVAP afgeschaft indien men uiterlijk op 31.12.2030 niet voldoet aan de voorwaarden om met NAVAP te gaan.

Dit nemen we niet!

Uit de wandelgangen vernemen we dat deze aanval vanuit een bepaalde (blauwe) hoek binnen de regering komt. Men wringt de rest zelfs de arm om door de financiële middelen voor het povere loonakkoord te koppelen aan de concrete uitwerking van hun NAVAP-fetisj.

En als klap op de vuurpijl voorziet de regering voor 2024 nul euro om de NAVAP binnen de lokale politie te financieren. Hebben de steden en gemeenten dit al opgemerkt?

Woordbreuk!

12.10.2022
woordbreuk

ACV Politie is bijzonder teleurgesteld in de regering De Croo en haar begrotingswerk.

Afgelopen maanden sloot de minister van Binnenlandse Zaken na zeer moeizame onderhandelingen een akkoord met twee andere vakbonden over een eerste loonsverhoging na 20 jaar. Wat er toen uit de bus kwam, was voor ons sowieso al onvoldoende om mee akkoord te gaan, in het bijzonder voor ons burgerpersoneel.

De magere afgesloten protocollen worden nu door deze regering nog eens éénzijdig gewijzigd. "De uitvoering wordt gefaseerd ingevoerd en er moet werk gemaakt worden van de versnelde afbouw van de eindeloopbaanregeling", aldus onze secretaris Joery Dehaes.

Woordbreuk!

De regering heeft steeds de mond vol over veiligheid, maar pleegt nu woordbreuk over de investeringen voor het politiepersoneel. "Deze begroting toont dat de regering niet inzit met onze politiemensen. En bovendien hypothekeert men hierdoor alle komende onderhandelingen", besluit Joery Dehaes.

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

21.09.2022
militantenconcentratie op het Muntplein

Blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel

Vandaag verzamelden wat blauw en rood, maar vooral veel groen op het Muntplein in Brussel. We uitten er ons ongenoegen over de treuzelende houding van de regeringen inzake onze koopkracht. En bij dat groen hoorde uiteraard ook een delegatie van ACV Politie.

De militanten van ACV Politie waren vooral uit solidariteit aanwezig op deze manifestatie. Toch hoorde onze redactie dat de almaar stijgende gas- en elektriciteitsprijzen - en bij uitbreiding alle andere consumptieprijzen - ook bij de politiemensen kopzorgen veroorzaken. Vooral binnen de lagere kaders zijn er al mensen die de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kunnen knopen.

ACV Politie niet te spreken over miscommunicatie rond drugsgerelateerde feiten binnen Antwerps politiekorps

26.08.2022

"Ik reageer niet graag op communicatie van andere vakbonden, maar soms kan ik me niet inhouden.", reageert vakbondsecretaris Joery Dehaes op een interview aan de pers over het vermeende druggebruik binnen de Antwerpse politie. "Niet enkel zijn deze bewering totaal van de pot gerukt, ze creëren bewust een perceptie over de politie waar niemand bij gebaat is. Iedereen mag gerust zijn eigen mening hebben over bepaalde zaken, maar de feiten blijven de feiten. Wat hier verkondigd wordt is een niet-onderbouwde mening die totaal haaks staat op de werkelijkheid.", vervolgt Dehaes.

ACV Politie is de grootste vakbond binnen de politiezone Antwerpen en we kunnen formeel stellen dat er helemaal geen sprake is van "politiemensen die aan de lopende band ontslagen worden".

"Wanneer men dergelijke verklaringen geeft, kan het niet anders dan dat er een bewuste intentie is om de politiemensen in een slecht daglicht te plaatsen. Dat de war on drugs een update moet krijgen beseft iedereen, maar plat populisme zal daar niet toe bijdragen.", besluit onze vakbondsecretaris.

Vakbondsacties op alle Belgische luchthavens

22.08.2022
luchthaven

"Politie dreigt met acties op alle luchthavens in ons land na mislukt overleg met minister Verlinden" ... kopt vandaag een artikel op de nieuwssite van HLN.be.

In het artikel motiveert Joery Dehaes, vakbondsecretaris voor ACV Politie, waarom de politievakbonden genoodzaakt worden om tot actie over te gaan.

Tijdens de onderhandelingen werd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, met aandrang gevraagd om haar geplande besparingen voor de luchthavenpolitie niet door te voeren. Dat verdere besparingen op deze nu al onderbezette dienst nefast zijn, staat buiten kijf. En dat geldt niet alleen voor de veiligheid van onze collega's op het terrein, maar ook voor de reizigers en de medewerkers op de luchthaven.

In gemeenschappelijk vakbondsfront zal besproken worden waar, wanneer en welke acties er precies zullen georganiseerd worden.

Lees hier het artikel op HLN.be.

Over het akkoord van de pensioenhervorming ...

26.07.2022
gepensioneerde

Meteen nadat de grote lijnen uit het pensioenakkoord in de media verschenen, ontving onze redactie al heel wat vragen en bemerkingen van onze leden. We proberen hier alvast enkele misverstanden de wereld uit te helpen.

Eerste misverstand

"Er zijn er die in hun hele loopbaan maar twintig jaar gewerkt hebben en die gaan nu vijftienhonderd euro pensioen per maand trekken? Schandalig!"

Deze stelling is niet juist. Ook de "laagverdieners" hebben pas recht op een volledig minimumpensioen van vijftienhonderd euro na een volledige loopbaan van vijfenveertig jaren. Iemand die slechts twintig aanneembare jaren presteerde, zal dus heel wat minder pensioen trekken.

Tweede misverstand

"We zijn veilig. Dit pensioenakkoord geldt niet voor het politiepersoneel"

Ook dit is helaas niet helemaal juist. Binnen de politie werkt ook contractueel tewerkgesteld personeel. Veelal gaat het om tijdelijke (vervangings-)contracten, administratief bedienden en het onderhoudspersoneel. Voor hen gelden de nieuwe spelregels die in het akkoord vermeld staan wel.

Het is bovendien duidelijk dat de regering zijn pijlen blijft richten op de 'gunstigere' pensioenstelsels van de ambtenaren. Als vakbond moeten we alert blijven voor het behoud van onze pensioenrechten, en blijven kloppen op de nagel om het dossier zware beroepen terug op tafel te krijgen.

Derde misverstand

"We worden met z'n allen ouder, dus is het logisch dat we langer aan de slag blijven"

De vergrijzing is geen fabeltje. In 2021 bedroeg de gemiddelde sterfteleeftijd voor België 81,7 jaar; pakweg 10 jaar hoger dan in 1960. Deze gunstige evolutie is vooral toe te schrijven aan een betere hygiëne, een lagere kindersterfte en de vooruitgang in de geneeskunde. Maar zijn we daardoor ook in staat om 10 jaar langer te werken dan in 1960? Natuurlijk niet, en al zeker niet voor de zware beroepen. Nachtarbeid, wisselende posten, emotionele druk, ... anno 2020 is de fysieke druk op werken niet verminderd en bereikt de psychische druk dramatische pieken (getuige het hoog aantal burn-outs en depressies die werkgerelateerd zijn).

ACV gelooft enkel in een stevig pensioenstelsel als dat voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • Toegangsvoorwaarden voor het pensioen die rekening houden met de beproevingen van het leven en de zwaarte van de werkomstandigheden.
 • Een pensioenbedrag dat een waardig leven toelaat.
 • Duidelijke regelgeving die onderweg niet wijzigt, in het bijzonder voor de jaren van de loopbaan die achter de rug liggen en dus niet meer kunnen worden gewijzigd.

We volgen met argusogen het verdere verloop van de pensioenhervorming en houden ons eraan om onze leden te blijven informeren over beslissingen die een impact hebben op het politiepersoneel.

ACV Politie reageert op nieuws over bezuinigingen wegpolitie (update)

15.07.2022
motorrijder van de wegpolitie

Begin deze week reageerde vakbondsecretaris Joery Dehaes tijdens het middagjournaal op ÉÉN over het feit dat de wegpolitie van de Federale Politie (WPR) om budgettaire redenen diende te bezuinigen op haar werkingskosten. Dit zou vooral leiden tot een verminderde aanwezigheid van de diensten van de WPR tijdens de nachturen en in de weekends, net wanneer het hoogst aantal inbreuken op onaangepast rijgedrag en rijden onder invloed vastgesteld wordt.

Onze vakbondsecretaris stelde dat deze maatregel duidelijk aantoont dat men bij de Federale Politie met een structureel financieel probleem zit.

Vandaag liet de minister van binnenlandse zaken dan weer weten dat de Federale Politie het nodige budget maar intern dient te vinden om de continuïteit van de wegcontroles tijdens de nachturen en in de weekends te verzekeren. Van een afbouw van het aantal controles wil ze absoluut niets weten.

"Ik hou mijn hart vast waar de top die centen nog vindt. Al maanden klagen verschillende politiediensten én de topman van de Federale Politie openlijk aan dat er te weinig geld is. Ik begrijp die gespeelde verontwaardiging van politici achteraf dan ook niet.", reageerde onze secretaris in een artikel op de website van HLN.

Foto: DSI POLICE POLITIE - all rights reserved www.polimagery.be

"De Federale Politie moet meer middelen krijgen"

18.05.2022
Federale Politie

Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de Federale Politie, steunt de vraag van de magistratuur om meer middelen te geven aan de federale gerechtelijke politie (FGP), maar het is niet alleen de FGP die kreunt onder een gebrek aan financiering.

In het artikel in het Nieuwsblad geeft de commissaris-generaal aan dat ook de diensten die de werking van de FGP ondersteunen, te kampen hebben met chronische tekorten.

ACV Politie trekt al langer aan de alarmbel en niet enkel voor de FGP en de haar ondersteunende diensten. De onderbezetting en het tekort aan werkingsmiddelen blijkt al even schrijnend bij de LPA (Luchtvaartpolitie), de SPN (Scheepvaartpolitie), de CIC's (Communicatie- en informatiecentra), ...

Dat onze mensen intussen al ver door het tandvlees zitten, mag niet verbazen. Hier moet dringend verandering in komen!

Bevordering naar een hoger niveau in het administratief en logistiek kader

02/05/2022

De inschrijving voor het vergelijkend examen voor bevordering naar een hoger niveau in het administratief en logistiek kader is vandaag gepubliceerd. Je kan je kandidatuur indienen tot en met 23/05/2022.

De selectieproeven zullen georganiseerd worden van 06/2022 tot en met 11/2022 en zullen alsvolgt opgebouwd zijn:

Een beroepsproef* (gepland op 14/06/2022);
Persoonlijkheidsproeven**;
Deliberatiecommissie

* voor het vergelijkend examen met het oog op de overgang naar niveau C en B, wat betreft het onderdeel kennis van de taal zullen de kandidaten uitgenodigd worden op de dienst Rekrutering en Selectie om geïnformatiseerde testen af te leggen.

** Het persoonlijkheidsonderzoek is enkel van toepassing voor de kandidaten voor bevordering naar niveau B en A.

Op vrijdag, 03/06/2022 om 10.00 uur wordt een infosessie georganiseerd via TEAMS. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je kan rechtstreeks deelnemen via deze link.

Alle info (lijst met de te kennen materie, de oproep, het inschrijvingsformulier en het selectiereglement) is beschikbaar op jobpol.be -> Ik ben reeds collega -> Burgerpersoneel -> rubriek -> "Bevorderingsexamens" en "Nuttige documenten".

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om onze jobinfo te contacteren via rekrutering@police.belgium.eu.

Wetsvoorstel over financiering van de Lokale Politie

27/04/2022

Tijdens een hoorzitting van de commissie Binnenlandse Zaken werd een wetsvoorstel betreffende de financiering van de lokale politie besproken.

Hieronder kan je het debat met de politievakbonden hierover nog eens bekijken. Voor ACV Politie gaf onze secretaris Joery Dehaes een uiteenzetting (na 00:30:15) en antwoordde hij op de vragen van de parlementsleden (op 02:29:03).

Voor ons moet het debat veel fundamenteler gevoerd worden dan enkel over de verdeelsleutel van de centen.

Bekijk hier de opname via www.dekamer.be.

Opzettelijke vernielingen en brandstichting in de Brusselse politiezones

02/03/2022

Het spreekt voor zich dat wij als politievakbond niet te spreken zijn over het toenemende aantal wandaden tegenover onze gebouwen, materiaal en onze politiemensen. Naar aanleiding van de zoveelste laffe daad, dit keer in de Brusselse politiezone Montgomery, reageerde onze vakbondsecretaris met het hierna volgend bericht op onze Facebook-pagina:

"Vannacht werd de hondenbrigade van de PZ Monty aangevallen. De schade is bijzonder groot. Gelukkig vielen er geen gewonden bij de collega's of de honden.
Ondertussen lijkt dit dagelijkse kost te worden in het Brusselse. Gisteren nog in Sint-Jans-Molenbeek, vandaag in Sint-Lambrechts-Woluwe.
En hoe gaan we het aanpakken? Of is er helemaal geen probleem in bepaalde wijken?"

We hopen dat de daders geïdentificeerd én berecht worden voor deze laffe daad. Dit is op zich al ernstig, maar het had nog veel ergere gevolgen kunnen hebben voor onze collega's en de diensthonden.

Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen op vrije voeten door procedurefout

10/02/2022

De laatste moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen die nog in de gevangenis zit, is met penitentiair verlof kunnen gaan door een procedurefout van justitie. Er zullen nog dagen van vrijheid volgen door deze blunder.

Betrokkene had alle mogelijke aanvragen gedaan om de gevangenis te kunnen verlaten. Enkele weken geleden had de strafuitvoeringsrechtbank zijn verzoek om vervroegd vrij te komen nog verworpen. Vervolgens had hij een aanvraag voor penitentiair verlof ingediend. Deze aanvraag werd goedgekeurd door de gevangenis, maar werd nadien herroepen door justitie, maar men heeft zich hierbij niet aan de wettelijke termijnen gehouden.

"Gevolg is nu dat deze moordenaar, van wie de strafuitvoeringsrechtbank terecht vindt dat hij niet vervroegd vrij mag komen, zich buiten de gevangenis kan bewegen op verschillende dagen." reageert Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie.

"Megablunder van formaat!"

Laat ons wel in herinnering brengen dat dit de man is die in 2007 zijn kalasjnikov leegschoot op onze collega Kitty en dit in een periode van voorwaardelijke vrijheid na 39 andere zware feiten waaronder een gewapende overval, drughandel en als lid van een criminele bende. In 2011 kreeg hij een gevangenisstraf van 30 jaar.

"We zijn nu 2022 en de man mag gaan wandelen in het park, een pint gaan pakken op café, omdat justitie niet in staat is de juiste procedure te volgen." aldus Joery Dehaes. "Wij strijden dagelijks om het geweld tegen onze politiemensen harder aan te pakken en dan verneem je deze megablunder in het dossier van een politiemoordenaar. De walging onder onze collega's over het ganse land is bijzonder groot."

Sectorale onderhandelingen: een stand van zaken

28/01/2022

Brussel, 28/01/2022

Zonet vond een onderhandelingscomité voor de geïntegreerde politie plaats. De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Verlinden vroeg de vakbonden hun standpunt met betrekking tot het laatste voorstel in de sectorale onderhandelingen.

Na raadpleging van onze interne comités en consultaties van onze afgevaardigden gaf ACV Politie een negatief advies op het voorstel.

Enerzijds is de voorziene loonsverhoging voor het personeel voor ons niet voldoende. Na 20 jaar is het tijd voor een aanzienlijke verhoging en geen zogenaamde correctie.

Anderzijds zijn de voorgestelde engagementen te vaag en is er geen zekerheid over de effectieve uitvoering ervan. De argwaan onder ons personeel is door ervaringen in het verleden en de houding van bepaalde partners rond de tafel (bv Steden en Gemeenten) daardoor te groot.

De andere vakbonden hebben elk hun standpunt ingenomen. Het ACOD heeft eveneens een negatief advies gegeven. Het VSOA en het NSPV hebben een voorwaardelijk akkoord gegeven aan het voorstel.

We zijn ervan overtuigd dat de voorstellen van de overheid niet tegemoetkomen aan de verwachtingen van het geheel van het personeel en dat de overheid hier verder had in kunnen gaan.

Joery Dehaes en Joeri Crauwels
Secretarissen ACV Politie

Steekpartij in Limburgse gemeente Peer: "geweld tegen politie wordt gebanaliseerd"

28/01/2022

"Schokkende videobeelden tonen hoe 12-jarige jongen wijkagent neersteekt aan school in Peer" kopt de nieuwssite HLN.be naar aanleiding van het steekincident van gisterenavond in de Limburgse gemeente Peer.

Joery Dehaes, secrecretaris ACV Politie, reageerde via onze Facebookpagina.

Het is zeer verontrustend hoe sommigen het geweld tegen politiemensen als een normale zaak zien. Vroeger had men respect voor de politie en durfde je zeker als kind een agent zelfs niet tegen te spreken. Hier neemt een twaalfjarige in het bijzijn van zijn familie een wapen ter hand en gebruikt hij het ook effectief. Niet te begrijpen. De verontwaardiging is er, maar ondertussen blijft het respect voor de politiemensen wegvloeien.
Veel beterschap voor de collega.
, besluit Dehaes.

ACV Politie en CSC Police geven een 'niet akkoord' op het voorstel van de overheid

24/01/2022

Sectorale onderhandelingen: ACV Politie en CSC Police geven een 'niet akkoord' op het voorstel van de overheid

Het comité van ACV Politie en CSC Police heeft zich vanochtend gebogen over het voorstel van de overheid met betrekking tot de sectorale onderhandelingen.

Na consultatie van onze afgevaardigden en een analyse van de verschillende argumenten heeft het comité beslist om niet akkoord te gaan met het voorstel.

Voor ACV Politie is de voorziene loonsverhoging ondermaats, in het bijzonder voor het CALog-personeel.

Aanvraag van de vakbondspremie

19/01/2022

Vakbondspremie

Vóór 31 maart 2022 stuurt jouw personeelsdienst of HR-verantwoordelijke je een aanvraagformulier toe voor de syndicale premie. Daarmee kan je een premie aanvragen bij je vakbond, op voorwaarde dat je in 2021 lidgeld betaalde. De aanvraag moet ingediend worden vóór 1 juli 2022.

Naar wie moet ik het formulier opsturen?

Stuur je formulier naar één van de onderstaande adressen, afhankelijk van je woonplaats.
Let wel: was je in 2021 nog geen lid van onze vakbond, dan stuur je het aanvraagformulier best naar je vorige vakbond.

Alvorens je het formulier verstuurt:

kijk je gegevens na in vak A (kloppen ze niet, pas ze dan aan in vak B), vul je jouw rekeningnummer en je lidnummer bij ACV Politie duidelijk leesbaar in, onderteken je het formulier en vermeld 'gelezen en goedgekeurd' in vak D. Vervolgens stuur je het formulier in een gesloten omslag naar één van de volgende adressen of bezorg het aan je syndicaal afgevaardigde in je politiezone of federale politiedienst.

 • Antwerpen:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten
  Nationalestraat 111 te 2000 Antwerpen

 • Brussel:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten
  Helihavenlaan 21 te 1000 Brussel

 • Limburg:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten t.a.v. Coen Colla
  Monseigneur Broekxplein 6 te 3500 Hasselt

 • Oost-Vlaanderen:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten t.a.v. Heidi Dupont
  Poel 7 te 9000 Gent

 • Vlaams-Brabant:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten
  Martelarenlaan 8 te 3010 Kessel-Lo

 • West-Vlaanderen:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten
  Dr. L. Colensstraat 7 te 8400 Oostende

Meer weten?

Stel je vraag aan je syndicaal afgevaardigde of stuur een mail naar info@acvpolitie.be.

Minister legt een nieuw en laatste voorstel op tafel

21/12/2021

De minister legt een nieuw en laatste voorstel op tafel

Vandaag hebben wij terug samen gezeten met de minister van Binnenlandse Zaken. De enveloppe van 100 miljoen euro werd ondertussen verhoogd naar 120 miljoen euro voor het luik loonsverhoging.

Het CALog-personeel zal dezelfde loonschaal krijgen als deze van het openbaar ambt. Dit is een jarenlange strijd geweest.

Uit een eerste ruwe oefening gaat ieder operationeel personeelslid er ongeveer 70 euro netto per maand op vooruit.

Over de bijkomende enveloppe m.b.t. de vergoeding voor telewerk, de tweede onderhandelingsfase in 2024 en de NAVAP-regeling komen wij a.s. donderdag terug samen.

De exacte berekeningen worden ons zo spoedig mogelijk overgemaakt, zodat wij de leden correct kunnen informeren.

Alle vakorganisaties hebben aan de minister laten weten dat zij het laatste voorstel in overweging nemen en hun leden zullen bevragen.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Nog geen doorbraak in onze sectorale onderhandelingen

14/12/2021

Vandaag zaten de vier representatieve politievakbonden terug samen met Annelies Verlinden, onze voogdijminister. En opnieuw lagen onze sectorale eisen op tafel ter onderhandeling.

Na afloop verscheen over dit onderhandelingscomité een korte bijdrage in het Nieuwsblad.

Middelen ontoereikend: de minister gaat terug naar de Kern

08/12/2021

Middelen ontoereikend: de minister gaat terug naar de Kern.

Na een onderhandeling van meer dan drie uur hebben alle leden van het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist dat de minister terug naar de Kern moet gaan. Aangezien het budget en dus ook haar voorstel volstrekt ontoereikend zijn, moet zij de nodige middelen vragen aan de Kern. Het huidige voorstel voldoet niet aan jullie verwachtingen.

Na de zoveelste pauze blijft de minister bij het standpunt dat zij de afgelopen dagen heeft verdedigd. Geen discussies buiten de enveloppe van 75 miljoen euro.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront antwoordt dat:

 • De vakorganisaties de tafel niet verlaten, maar een nieuw voorstel verwachten;
 • In afwachting van dit voorstel allerlei acties zullen worden hervat.

Als antwoord kregen wij te horen dat wij onder deze voorwaarden niet kunnen onderhandelen. Er is dinsdag een nieuwe onderhandeling gepland met een nieuw voorstel enkel en alleen indien er geen acties worden gepland. Wij zullen jullie de verdere details over het bedreigend gedrag van de minister en haar regelmatige beschuldigingen aan het adres van de één of de ander besparen. Maar finaal heeft zij toch bevestigd om naar de Kern te gaan.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront neemt akte van deze beslissing. Wij verlaten de onderhandelingstafel niet en zijn van plan de acties volgende week te hervatten. Na een korte pauze op haar vraag zal de onderhandeling van volgende week dinsdag plaatsvinden.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Onze opmerkingen op het nieuw voorstel van de overheid

07/12/2021

De overheid legt een nieuw voorstel op tafel, wij formuleren onze opmerkingen.

Tijdens het onderhandelingscomité van vandaag heeft de minister van Binnenlandse Zaken een nieuw voorstel op tafel gelegd:

Voorstel van de overheid

- Operationeel kader

 • Een verhoging met € 1.000,00 (NB: alle genoemde bedragen zijn aan 100 % op jaarbasis) van de basisloonschalen Hau1, B1, M1.1, M1.2 en O2;
 • Een verhoging met € 500,00 voor alle andere loonschalen, behalve voor de overgangsloonschalen (met inbegrip van de BASP), de opleidingsloonschaal O1, de loonschalen O7 en O8 en de nog in werking te treden loonschaal M5.1; deze zullen niet verhoogd worden;
 • De creatie van een nieuwe loonschaal HAU4, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal HAU3;
 • De creatie van een nieuwe loonschaal M5.2, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal M4.2;
 • De toekenning van de loonschaal B1 aan de aspirant-inspecteurs.

- CALog

 • Een verhoging met € 1.000,00 voor alle basisloonschalen van de gemene én bijzondere graden CALog B (BB1 tot B1D) en met € 500,00 voor alle daar op volgende loonschalen van de maximumloonschalengroepen (alles met suffix .2).

Onze opmerkingen

Na een lange discussie heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront volgende opmerkingen geformuleerd:

 • De huidige bedragen zijn te laag;
 • Wij geven geen akkoord voor de verderzetting van de onderhandelingen in 2024;
 • Niets rechtvaardigt een gunstigere behandeling van de weddeschaal O2;
 • Niets rechtvaardigt de uitsluiting van de loonschalen BASP en de toekomstige gecorrigeerde loonschaal M5.1;
 • Het CALog niveau B moet minimaal hetzelfde bedrag krijgen als de referentieweddeschaal van het openbaar ambt (+5%);
 • Het CALog personeel niveau C en D werden niet meegenomen in dit voorstel;
 • Wij wensen een protocolakkoord m.b.t. de NAVAP-regeling.

De onderhandelingen worden morgen (8 december) verder gezet.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Sectorale onderhandelingen: tumultueuze bijeenkomst

02/12/2021

Sectorale onderhandelingen: tumultueuze bijeenkomst met een vervolg aanstaande dinsdag

Tijdens het onderhandelingscomité heeft de minister van Binnenlandse Zaken het volgende voorstel gedaan:

 • Hau1, B1, M1, O2 (?): +75 euro netto per maand
 • Calog B en B+: +75 euro netto per maand
 • Aspiranten inspecteurs: starten terug in de B1-opleidingsschaal
 • Overige schalen van het operationele kader, exclusief O7/O8: 37,5 euro netto per maand

De minister koppelt haar voorstel echter aan een budgettaire fasering, waarbij zij aangeeft dat zij 75 miljoen beschikbaar heeft (fase 1), maar nog overleg moet plegen met haar partners of op een andere manier een tweede enveloppe voor hetzelfde bedrag moet vinden (fase 2). Deze onderhandeling kan pas plaatsvinden ten vroegste ... 2024-2025.

Het gemeenschappelijk front besloot:

 • dat de bedragen veel te laag zijn om aan jullie verwachtingen te voldoen;
 • dat er geen garantie is voor de 'tweede fase', ondanks het engagement van de minister;
 • dat de door de minister voorgestelde werkmethode niet onze zienswijze is.

Daarom werd de vergadering geschorst in afwachting van een verbeterd en concreet voorstel van de minister tegen dinsdagochtend. Het gemeenschappelijk front heeft ook voorgesteld om een protocol op te stellen over de toekomst van de NAVAP-regeling.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

De sectorale onderhandelingen en de NAVAP-regeling

29/11/2021

De sectorale onderhandelingen en de NAVAP
een voorzichtige start

Het eerste aandachtspunt van dit onderhandelingscomité was de toekomst van de NAVAP. De minister heeft duidelijk en ondubbelzinnig bevestigd dat, zolang er geen harmonisatie is van de specifieke beroepsgroepen, de verworven rechten gewaarborgd zullen blijven.

Betreffende de sectorale onderhandelingen is het voorstel van de minister nog steeds niet nauwkeurig genoeg. Daarom is donderdag een volgende vergadering gepland om dit voorstel nader toe te lichten en een agenda te bepalen, aangezien de minister zeer nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij snel tot een akkoord wil komen.

Het werk gaat verder en we komen donderdag bij jullie terug. De geplande acties van deze week worden geannuleerd.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Heropstart van de sectorale onderhandelingen

26/11/2021

Heropstart van de sectorale onderhandelingen
De verwachtingen zijn hoog!

De vakorganisaties hebben ondertussen de uitnodiging ontvangen voor de heropstart van de sectorale onderhandelingen aanstaande maandag, 29 november 2021.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de laatste ontmoetingen gezegd dat het voor haar ondertussen wel duidelijk is welke onze verwachtingen zijn. Langs onze kant hebben we de minister nogmaals laten verstaan dat wij slechts kunnen onderhandelen als er ook daadwerkelijk iets op de onderhandelingstafel ligt. Ook vragen wij dat het Koninklijk Besluit betreffende de NAVAP ongewijzigd verder wordt toegepast zoals dit ook in het verslag aan de koning staat vermeld.

Maar ondanks het feit dat in oktober de enveloppe van 67 miljoen euro van de onderhandelingstafel is verdwenen, wensen wij ons constructief op te stellen en samen naar een oplossing te zoeken met één doel voor ogen: herstellen van de aantrekkelijkheid van ons beroep, een financiële herwaardering van de geïntegreerde politie en de verdere toepassing van de NAVAP-regeling.

Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen van aanstaande maandag in alle rust en sereniteit kunnen verlopen, hebben we besloten om die dag geen acties te doen. We willen het overleg alle kansen geven en verwachten dan ook veel van onze voogdijminister en de regering. Zij hebben de sleutel in handen om te tonen dat ze respect hebben voor de politie en de job van personeelslid bij de geïntegreerde politie financieel willen herwaarderen.

Maar dat wil zeker niet zeggen dat wij onze acties gaan stopzetten, integendeel. Wanneer de onderhandelingen aanstaande maandag mislukken, dan zullen wij verder actie voeren.

De verwachtingen zijn hoog. Maar wij rekenen nu wel op een degelijk en concreet voorstel én een bevestiging van het voortbestaan van de NAVAP-regeling.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Vakbonden ontgoocheld na overleg met minister Verlinden

23/11/2021

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken: een ontgoocheling ...

Deze namiddag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties.

De minister heeft nog steeds geen concreet voorstel, noch voor de NAVAP, noch voor de loononderhandelingen.

Het is zeer straf dat de minister van Binnenlandse Zaken nog steeds geen mandaat heeft gekregen van de regering om met de politievakorganisaties te onderhandelen. Zij wenst volgende week maandag de gesprekken verder te zetten en vraagt nogmaals tijd om met een aantal partners te overleggen.

"Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties op te schorten"

We hebben duidelijk laten weten dat de minister de sleutel in handen heeft om met een concreet voorstel aan tafel te komen. Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties eventueel tijdelijk op te schorten. Dit is zeer duidelijk!

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Spoedoverleg met de minister van Binnenlandse Zaken

22/11/2021

Vandaag werden wij na afloop van onze actie ontvangen op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken.

Zoals verwacht kwam er nog geen concreet voorstel, maar nam de minister wel het engagement (volgens haar aan "300 procent") om de nodige en bijkomende budgetten binnen de regering te vragen. Er wordt ook overleg gepland met andere partners (steden en gemeenten).

Morgen zitten we opnieuw samen om de loononderhandelingen formeel terug op te starten tijdens het onderhandelingscomité.

Er werd ook helderheid beloofd m.b.t. de verworven rechten en de eerder gemaakte afspraken aangaande de NAVAP. Wij rekenen hiervoor op onze voogdijministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne. Woord houden en afspraken nakomen is het minste wat we mogen verwachten.

We hebben duidelijk laten verstaan dat we niet opgezet waren met de uitspraken van premier De Croo m.b.t. onze acties. De regering moet nu maar eens de daad bij het woord voegen en bijkomende middelen voorzien voor de minister van Binnenlandse Zaken.

Onze boodschap was dan ook dat we geen acties zullen opschorten, tot wanneer er iets concreet en aanvaardbaar op tafel komt.

Morgen dus meer nieuws. Het onderhandelingscomité start om 15u45.

"Het respecteren van de loonnorm zou 24 procent opleveren"

17/11/2021

Vorige maandag werd de aftrap gegeven van onze acties in gemeenschappelijk front. Eén van de belangrijke redenen van ons ongenoegen is het afspringen van de loononderhandelingen. De eerder gemaakte belofte om ons beroep aantrekkelijker te maken door onder meer in een significante loonsverhoging te voorzien, werd niet nagekomen.

"Het respecteren van de loonnorm zou 24 procent opleveren"

Mocht de regering ook voor het politiepersoneel vanaf de politiehervorming in 2001 de loonnorm hebben nageleefd, dan zou dit tot op vandaag maar liefst 24 procent loonsverhoging hebben opgeleverd.

Met dit pamflet verduidelijken we die bewering.

De aftrap van onze syndicale acties is gegeven

15/11/2021

De aftrap van onze syndicale acties is gegeven.

Op 15 november is het Koningsdag. Op die dag zakken jaarlijks tal van hoogwaardigheidsbekleders af naar de Brusselse St-Michiels en St-Goedelekathedraal om er het Te Deum bij te wonen. Een uitgelezen kans voor de vier representatieve vakbonden om op het plein voor de kathedraal samen te komen en er de genodigden te 'verwelkomen' met knallende bommetjes, boegeroep en een fluitconcert.

Vakbondsecretaris Joery Dehaes gaf tekst en uitleg aan de aanwezige reporters. Hij liet hen weten dat deze syndicale actie in gemeenschappelijk front de officiële aftrap is van een wekenlang protest. "Zolang onze voogdijminister geen beter voorstel op tafel legt, zullen we actie blijven voeren.", aldus Joery Dehaes.

De stakingsaanzegging 'Federale Politie' is geactiveerd

10/11/2021

De stakingsaanzegging 'Federale Politie' is geactiveerd

De minister van Binnenlandse Zaken heeft het Onderhandelingscomité van vandaag voorgezeten.

De twee belangrijkste onderwerpen die door de minister zijn aangehaald, zijn de volgende:

 • Met betrekking tot de sectorale onderhandelingen: "Ik zou jullie willen informeren dat ik bereid ben om oplossingen te zoeken, maar weet dat er geen geld is!".
 • Met betrekking tot de NAVAP: "De politieambtenaren moeten beseffen dat de zaken veranderen. Indien de NAVAP verdwijnt, dan zal er een ander systeem in plaats gezet worden, voordelig voor de politie en voor de bevolking, rekening houdend met het feit dat de regering niet kan aanvaarden dat politieambtenaren hun loopbaan kunnen beëindigen op de leeftijd van 58 jaar.".

Jullie zullen begrijpen dat er geen afdoende antwoord is gekomen op jullie eisen en daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront besloten de stakingsaanzegging "federale politie" te activeren.

De stakingsaanzegging "lokale politie" zou op woensdag, 17 november 2021 onderhandeld moeten worden. We houden jullie op de hoogte van het resultaat.

Onmiddellijk na deze nogmaals teleurstellende onderhandeling hebben de vier representatieve vakorganisaties hun nationale en provinciale verantwoordelijken samengeroepen om een actiekalender op punt te zetten en zodoende de eerste acties te bepalen die op 16 november 2021 zullen starten.

De provinciale verantwoordelijken zullen in die zin communiceren naar alle afgevaardigden.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Nieuws over onze stakingsaanzegging

08/11/2021

Nieuws over de stakingsaanzegging (update)

In een eerdere berichtgeving gaven we mee dat de lopende stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 5 november 2021 werd ingetrokken. De talrijke vorderingen, zelfs de weinige die correct werden uitgevoerd, konden dus de vuilbak in.

Vandaag werd dan een nieuwe stakingsaanzegging ingediend. Deze loopt tot 31 januari 2022 en geldt bovendien voor zowel de lokale als de federale politie.

De vier representatieve vakbonden, waaronder ook ACV Politie, steken nu de koppen bijeen om zich te beraden over de acties. Stiptheidsacties en boetevrije weken zijn een paar voorbeelden die de pers al haalden. Hou je dus klaar voor een hete herfst en winter!

"Politie houdt vrijdag stiptheidsactie op luchthaven ..."

27/10/2021

Na overleg met onze collega's van de andere representatieve vakbonden werd beslist om aan de politici een krachtdadig signaal te geven. Aanstaande vrijdag zullen er stiptheidsacties gehouden worden in BruNat, de nationale luchthaven in Zaventem.

Vakbondsecretaris Joery Dehaes verduidelijkt in HLN.be waarom we genoodzaakt zijn om onze stakingsaanzegging voor de Federale Politie te activeren.

Lees en beluister hier onze bijdrage op HLN.be.

"Het is tijd om de druk op te voeren ..."

27/10/2021

Na het slechte nieuws van het begrotingsconclaaf werd een stakingsaanzegging ingediend. Een eerste debat vond plaats op 14 oktober en de overheid zou op 27 oktober een nieuw voorstel doen.

Sedertdien hebben wij vernomen dat de minister op zoek was naar de budgettaire middelen die haar ontbraken, en dat er achter de schermen manoeuvres plaatsvonden om de politiezones een groot deel van de lasten te laten dragen.

Vandaag liggen de kaarten op tafel en hebben wij vernomen dat de minister van Binnenlandse Zaken haar eigen laatste voorstel niet kon financieren, aangezien haar partners (politiezones en lokale overheden) de nodige budgetten niet kunnen voorzien.

Daarom activeert het gemeenschappelijk vakbondsfront de stakingsaanzegging, die in eerste instantie de collega's van de federale politie de gelegenheid geeft om alvast tot 1 december te staken om hun ongenoegen kenbaar te maken. In tweede instantie zullen wij oproepen aan alle leden van de geïntegreerde politie om deel te nemen aan latere acties. Maar jullie moeten bewust zijn dat dit een lange strijd zal worden.

We herinneren jullie eraan dat de NAVAP op de kapblok ligt. Daarom nodigen wij alle collega's die in de voorwaarden vallen uit om onverwijld hun dossier in te dienen. Het is duidelijk dat de verschillende partners van de regering en de minister van Binnenlandse Zaken niet langer een aantrekkelijke en efficiënte politie willen: alles wat de politici verkopen zijn leugens.

Indien de overheid haar houding niet verandert en geen nieuw bevredigend voorstel indient, verzoeken we jullie om mee de druk op te voeren in het kader van een bredere stakingsaanzegging en krachtige acties.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Download hier het pamflet.

Overdracht van de resterende verlofdagen 2021

20/10/2021

Tijdens het Hoog Overlegcomité (HOC289) van vandaag stond de omzendbrief GPI inzake de verloven 2022 op de agenda.

De resterende verlofdagen van het kalenderjaar 2021 zal men kunnen opnemen tot 31 december 2022.

Ook voor de resterende verlofdagen van het jaar 2022 geldt er een meer soepele regeling, met name tot 31 augustus 2023. En vanaf dan zal de overdracht van het verlof 'en regime' voorzien worden tot uiterlijk 30 april van het daaropvolgende jaar.

Van zodra de ministeriële omzendbrief verschenen is, zal deze toegevoegd worden op de WiKiPol GPI.

Stand van zaken over de NAVAP en de sectorale onderhandelingen

14/10/2021

Vandaag startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.
Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

Regering legt bom onder de NAVAP-regeling

07/10/2021
bom

"Belofte maakt schuld!"

06/10/2021

"Wij rekenen op u!"

Wij rekenen op jullie tijdens het begrotingsconclaaf, Annelies Verlinden, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo, zoals jullie ook dagelijks op ons kunnen rekenen.

NSPV - SNPS - NGPS - ACV Politie

"Belofte maakt schuld!"

"Een lik-op-stukbeleid is dringend nodig voor wie geen respect heeft voor onze politiemensen"

20/09/2021

"Politie aangevallen met krik in Molenbeek: agente loopt hersenschudding op, twee collega's lichtgewond" kopt de nieuwssite HLN.be.

Joery Dehaes, vakbondsecretaris van ACV Politie (foto) reageerde via de nieuwssite. Hij vindt dat een echt lik-op-stukbeleid dringend nodig is voor wie geen respect heeft voor onze politiemensen. "Hopelijk is de verdachte vanavond niet vroeger thuis dan de agenten. Het parket moet hier een gepast en snel gevolg aan geven. Deze crimineel moet duidelijk gemaakt worden dat zijn gedrag ontoelaatbaar is. Een uitnodiging voor een zitting binnen enkele maanden zou een slecht signaal zijn.", voegt hij er nog aan toe.

We leven mee met onze collega's. Veel beterschap!

"Bus vol sinterklazen bij Annelies Verlinden voor opslag politie"

02/06/2021

Vandaag hielden de vier representatieve vakbonden een ludieke maar broodnodige actie aan de Wetstraat in Brussel. Maar liefst twintig vakbondsafgevaardigden hadden zich verkleed als Sinterklaas en overhandigden een brief aan onze voogdijminister (zie lager).

De aanwezige pers bracht onder meer op de nieuwssite HLN hierover een uitgebreid verslag.

"We voeren de druk op en eisen eindelijk een bevredigend voorstel..."

11/05/2021

"We voeren de druk op en eisen eindelijk een bevredigend voorstel ..." kopt het pamflet dat de vier representatieve politievakbonden vandaag verspreiden.

Via dat pamflet uiten we ons ongenoegen over het feit dat de overheid nog steeds geen oren heeft naar onze eisen met betrekking tot het financiële luik van de onderhandelingen.

Onderhandelingen tijdelijk opgeschort

In afwachting van een nieuw initiatief van de overheid hebben we ondertussen beslist om in afwachting van een constructief en welwillend antwoord op onze vragen, alle deelnames aan het reguliere onderhandelingscomité, het hoog overlegcomité en werkgroepen vanaf 12/05/2021 tijdelijk op te schorten.

Je kan het pamflet via deze link downloaden.

"Regering legt opnieuw peanuts op tafel"

08/05/2021

De overheid legt opnieuw peanuts op tafel en heeft geen oor naar de verzuchtingen van de vakorganisaties.
Dur de comprenure!

Op 07/05/2021 vond het onderhandelingscomité 515 plaats, waarbij de overheid hun nieuw voorstel toelichtte.

Omdat dit voorstel geenszins tegemoet blijkt te komen aan onze eisen en verzuchtingen, reageerden we in gemeenschappelijk front met dit pamflet.

Nota SSGPI over vakantiegeld 2021

05/05/2021

Het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie publiceerde vandaag de nota SSGPI-RIO/2021/289 met betrekking tot het vakantiegeld 2021.

De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld 2021 is vastgelegd op 11/05/2021.

Naast een toelichting over de berekeningswijze wordt in de nota meegedeeld dat de uitbetaling van het vakantiegeld zal gebeuren op 11/05/2021.

Voor meer tekst en uitleg verwijzen we je door naar SSGPI.be, waar je naast hogervermelde nota nog wat extra info in de vorm van FAQ's vindt.

Sectorale loononderhandelingen: onderhandelingscomité van 23/04/2021

23/04/2021

Het voorstel van de Minister staat ver af van haar beloftes!

Ter voorbereiding van de loononderhandelingen werd ons donderdagavond een nieuw voorstel overgemaakt. We sommen de belangrijkste punten op uit de eerste reactie vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront.

 • Een vlugge berekening leert ons dat de netto verhoging voor de meeste betrokken personeelsleden slechts rond 35 tot 40 euro per maand bedraagt.
 • De bedragen die nu op tafel liggen, komen absoluut niet overeen met hetgeen werd voorgesteld door de minister: het beroep terug aantrekkelijker te maken en een voorstel te doen die een oplossing biedt aan de inmiddels al 20 jaar durende financiële stilstand.
 • Een aantal categorieën (zowel Ops als CALog) worden totaal onterecht uitgesloten.
 • We zitten nog ver af van de looncorrectie die men voor ogen had in vergelijking met andere gespecialiseerde schalen, met als voorbeeld de startwedde HUA1.

Meer tekst en uitleg vind je op ons pamflet.

Interview met Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken

22/04/2021

Tijd voor een nieuwe politiehervorming? Hoe onze job weer aantrekkelijk maken? Een structurele loonsverhoging?

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden had het in haar beleidsverklaring onder meer over 'de aantrekkelijkheid van alle veiligheidsberoepen herstellen en versterken'. Wij wilden weten wat de minister daarbij voor ogen heeft.

Lees het integrale interview op de website van ACV Openbare Diensten.

Sociale promotie van BAGP en BASP naar inspecteur van politie

08/04/2021

Wil je als beveiligingsagent (BAGP) of beveiligingsassistenten (BASP) opklimmen via sociale promotie? Weet dan dat de inschrijvingen om te kunnen deelnemen aan de selectieproeven voor toegang tot de basisopleiding voor inspecteur van politie zijn gestart.

Op de website jobpol vind je alle nodige info terug, maar heb je bijkomende vragen of ondersteuning nodig? Neem dan zeker met ons contact op via info@acvpolitie.be.

Alvast succes!

"Veel beloven maar weinig geven, doet de gekken in vreugde leven"

06/04/2021

Sectorale loononderhandelingen: onderhandelingscomité van 02/04/2021

Vorige vrijdag vonden opnieuw loononderhandelingen plaats. Nadat de overheid een eerste onaanvaardbaar voorstel op tafel had gelegd, dat zelfs als niet ernstig werd gepercipieerd door het gemeenschappelijk front, vonden bilaterale vergaderingen plaats met het kabinet en hun deskundigen.

Ondanks dat de vier vakorganisaties zeer duidelijk waren tijdens de bilaterale vergaderingen omtrent de verwachtingen en in te lossen beloftes, slaagde de overheid erin om opnieuw twee voorstellen op tafel te leggen die zeer ver af liggen van de gedane beloftes.

Lees hier ons pamflet in gemeenschappelijk front!

La Boum, de misplaatste aprilgrap

02/04/2021

"Zware balans na nepfestival in Ter Kamerenbos: tientallen gewonden, 22 mensen opgepakt" kopt een artikel op de nieuwssite van de VRT.

ACV Politie veroordeelt het nodeloos geweld en roept op tot een strengere aanpak.

Gisteren verzamelde een massa jongeren aan het Ter Kamerenbos in Brussel na een oproep voor een nepfestival. Omdat velen zich hierbij niet aan de maatregelen hielden, werd beslist om het terrein te ontruimen. Dat gebeurde helaas weeral niet zonder slag of stoot. Balans: tientallen gewonden, waaronder ook een aantal politiemensen.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes reageerde op deze feiten via sociale media. "Op de dag dat het UZ Brussel laat weten dat ze vol zitten en patiënten moeten transfereren naar andere ziekenhuizen, vinden heethoofden het nodig om alle regels aan hun laars te lappen. En dan volgt weeral het geweld tegen de politie. Onaanvaardbaar! Streng optreden en vervolgen is de boodschap. Veel sterkte voor onze collega's. Alle respect.", aldus onze secretaris.

Bekijk hier de reportage via de website van VRT Nieuws.

"Onaanvaardbaar gedrag door gespuis dat enkel en alleen naar Luik kwam om te plunderen en rellen te veroorzaken"

14/03/2021

Op 13/03/2021 raakte een aantal van onze collega's gekwetst tijdens de ordehandhaving ingevolge rellen en plunderingen in de binnenstad van Luik.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes reageert bits op deze feiten:"Onaanvaardbaar gedrag door gespuis dat enkel en alleen naar Luik is gekomen om te plunderen en rellen te veroorzaken. Beelden analyseren, namen plakken op deze idioten en oppakken!
We wensen onze collega's veel sterkte en vooral een spoedig herstel toe. En ook wensen we de inwoners en handelaars van Luik veel moed.".

Tot slot richt onze secretaris zich tot bepaalde politici en wenst hen een spoedig inzicht toe, "want politie is geen gewoon beroep, behandel ze dan ook zo!".

Bevorderingsexamens voor hoofdinspecteur

24/02/2021

Kom je in aanmerking om deel te nemen aan het interne bevorderingsexamen van inspecteur naar hoofdinspecteur? Weet dan dat je jouw kandidatuur nog kan indienen tot en met 12/03/2021. De eigenlijke beroepsproef zal doorgaan op 01/04/2021.

De selectieprocedure blijft identiek aan die van de voorgaande jaren. Het gaat m.a.w. om een beroepsproef, een aantal persoonlijkheidsproeven en een selectiecommissie.

We raden je aan om aandachtig het selectiereglement door te nemen. Ook is het raadzaam om je in te schrijven om deel te nemen aan de virtuele infosessies. Dat kan via deze link.

Alle info, waaronder de lijst met de te kennen materie, de oproep, het inschrijvingsformulier en het selectiereglement kan je via deze link downloaden.

Voor specifieke vragen verwijzen we je graag door naar jobinfo via rekrutering@police.belgium.eu.

Competentieontwikkelingstoelage telt mee voor de berekening van de pensioenen

15/02/2021

Het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog) dat een gecertificeerde opleiding volgt en vervolgens slaagt op de proeven, kan onder meer rekenen op de competentieontwikkelingstoelage (COT). Onze interne CALog-werkgroep bestudeerde al langer de opportuniteit om de COT te laten meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag.

"De aanhouder wint!", kopte op 19/11/2020 een bericht van onze vakbondssecretaris op onze facebookpagina. En dat was terecht, want we waren erin geslaagd om in het Comité A een ontwerp van Koninklijk Besluit te laten goedkeuren waarin gesteld wordt dat deze toelage inderdaad zal meetellen in de berekening van het pensioenbedrag. Bovendien zal dit worden toegepast met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2007. Logisch, als je weet dat sinds die datum een persoonlijke bijdrage op deze toelage werd afgehouden van de wedde.

De kogel is door de kerk

Vandaag publiceerde het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 02/02/2021 betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten. En daarmee is de kogel nu definitief door de kerk.

Vakbondspremie voor het referentiejaar 2020

11/02/2021

Was je in 2020 lid van een erkende vakorganisatie, dan ontvang je binnenkort van de werkgever het formulier
"Aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2020".

Deze vakbondspremie is een tegemoetkoming, die voor een deel de kosten dekt van het lidmaatschap bij een erkende vakbond. Hoeveel die premie voor jou bedraagt, hangt onder meer af van het aantal maanden lidmaatschap in 2020.

FAQ: Aan wie maak ik dat formulier over?

Was je in 2020 al lid van onze vakbond? Dan mag je het formulier, na het te hebben aangevuld en ondertekend, overmaken aan onze plaatselijke afgevaardigden.

Je kan je aanvraagformulier ook per post aan ons toezenden:
ACV Openbare Diensten - vakbondspremie
Helihavenlaan 21
1000 Brussel

Ben je in de loop van 2020 vanuit een andere vakbond overgekomen naar ACV Politie? Ook dan mag je het formulier aan ons overmaken, samen met de betaalbewijzen van je lidmaatschap bij je vorige vakbond voor het jaar 2020.

Was je tot en met december 2020 lid bij een andere vakorganisatie? Dan dien je dat formulier aan hen over te maken.

FAQ: Ik heb nog geen aanvraagformulier ontvangen. Wat nu?

Geen nood. Je hebt tijd om het formulier in te dienen tot uiterlijk 1 juli 2021. Maar heb je het document nog niet ontvangen tegen begin juni, neem dan zeker contact op met je personeelsdienst. Zij kunnen je een duplicaat bezorgen.

Ergonomisch telewerken, hoe doe je dat?

29/01/2021

Dat nu ook bij de politie het telewerken steeds vaker gefaciliteerd wordt, komt natuurlijk vooral door de coronamaatregelen die de regering oplegt. Al zijn het momenteel vooral medewerkers van het administratief en logisitek kader die hiervan gebruik kunnen maken, toch groeit ook het aandeel van telewerkers bij het operationeel korps. En omdat volgens ons deze manier van werken een win-winsituatie is en dus ook zo na de coronacrisis kan worden georganiseerd, proberen we ook de overheden hiervan te overtuigen.

"Hoe is het gesteld met de ergonomie op je telewerkplek"

Binnen de muren van het commissariaat zorgt jouw werkgever voor ergonomische werkplekken. Het CPBW, waarin ook een afvaardiging van ACV Politie zetelt, kijkt daar nauwlettend op toe. Zo zijn er de jaarlijkse bedrijfsrondgangen met de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur. Tijdens dat plaatsbezoek overlopen we de checklist rond ergonomie en geven we de nodige adviezen en opmerkingen. Maar hoe is het gesteld met de ergonomie op je telewerkplek? We geven je aantal tips mee waarmee je aan de slag kan gaan om jouw telewerkplek zo ergonomisch mogelijk in te richten. Download dit pdf-bestand en overloop onze checklist!

Politie vraagt om prioritair te worden gevaccineerd (update)

28/01/2021

Tijdens een hoorzitting in de Kamer pleitten de woordvoerders voor de VCLP, de Federale Politie en de taskforce GPI om de rangorde van de vaccinaties te herzien. Het is volgens hen van primordiaal belang dat vooral de politiemensen die in contact komen met de burgers snel gevaccineerd worden.

Vaccinatie politiepersoneel in fase 1b!

De laatste maanden is meermaals gebleken dat onze politiediensten een bijzondere rol vervullen in de covid-pandemie. Naast hun gebruikelijke taken van eerste lijnszorg, kwamen er specifieke corona-opdrachten bovenop. Heel vaak kunnen onze politiemensen de verplichte fysieke afstand niet garanderen in de uitoefening van hun opdrachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we al zo een groot aantal besmettingen binnen de politie zagen. Om onze collega's te beschermen en om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen is een snelle vaccinatie onontbeerlijk.

ACV Politie herhaalt de vraag om al ons politiepersoneel te weerhouden in fase 1b zoals dat initieel voorgesteld werd. Wij appreciëren dan ook de oproep van commissaris-generaal en de voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie om de politie prioritair te vaccineren.

"Nood aan een verhelderend gesprek?"

25/01/2021

"Hoe gaat het met je? Niet gemakkelijk, toch?"

De titel van de nieuwjaarsbrief van de voorzitters van ACV Politie Limburg en Vlaams-Brabant was er 'boek op'. Momenteel hebben heel wat medewerkers bij de politie te kampen met een intense emotionele en psychische druk. Naast de hogere werkdruk die velen al maanden lang ervaren, is er natuurlijk ook de angst. Zelf besmet raken is één, maar de vrees om het virus vanop het werk over te dragen naar de eigen familiebubbel? Daar hebben velen het nog veel moeilijker mee.

Hoe langer COVID-19 ons in haar greep houdt, des te meer collega's zullen de weg zoeken naar professionele hulpverlening. En gelukkig kunnen ze hiervoor ook terecht bij de SSD vzw, waar deskundige ondersteuning aangeboden wordt aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie.

SSD vzw bracht onlangs een nieuwe brochure uit, waarin je de contactgegevens terugvindt van het professioneel team van maatschappelijk assistenten. Voor meer info: SSD vzw.

Doe je mee aan de toegangsproeven, interne of externe selecties of promotie-examens?

22/01/2021

Enkele dagen geleden ontvingen we van DRP, de Directie van het Personeel van de Federale Politie een bericht over de planning van de interne promotie-examens en de externe rekruteringen in 2021. Daarin werd ons gemeld dat er heel wat nieuwigheden en wijzigingen in het selectieproces in de pijplijn zitten. Daarnaast wijst men ons op de interne en externe aanwervingen die op het programma staan, en dit voor zowel het operationeel personeel als voor de medewerkers van het administratief en logistiek kader.

ACV Politie vergroot jouw kansen.

Ben je al werkzaam bij de politie en je denkt eraan om deel te nemen aan mobiliteit of promotie-examens? Of je wil als externe kandidaat toetreden tot de geïntegreerde politie? Weet dat ACV Politie haar leden graag de nodige ondersteuning biedt om hun carrièrekansen te vergroten!

Meer info hierover vind je op onze pagina "Job-Info".

"Politievakbond vraagt snelrecht om relschoppers te berechten"

14/01/2021

Op de website BRUZZ.be verscheen vanavond de reactie van ACV Politie over de rellen van woensdagnacht in de straten van Brussel. Naar aanleiding van het overlijden van de 23-jarige Ibrahima Barrie had zijn familie opgeroepen tot een vreedzame manifestatie. Helaas ontaarde de bijeenkomst in zware rellen waarbij onze collega's werden bekogeld met straatstenen en verkeersborden. Een aantal politiemensen raakte hierbij gekwetst.

Lees hier de reactie van vakbondssecretaris Joery Dehaes in het artikel op BRUZZ.be.

Dossier aspirant-hoofdinspecteurs bij Raad van State

05/01/2021

Procedure Raad van State - AHINP's - Vraag tot vrijwillige tussenkomst

De actuele AHINP's in opleiding ontvingen onlangs een schrijven van de griffie van de Raad van State om hen de mogelijkheid te bieden vrijwillig tussen te komen in een lopende procedure die hen aanbelangt.

Door de juridische dienst van de Federale Politie werden alle betrokken AHINP's persoonlijk ingelicht over de gevolgen en de verdere stappen die ondernomen zullen worden om rechtsherstel te bekomen door de Belgische Staat.

Deze procedure betreft een annulatieverzoek ingediend bij de Raad van State en vordert de nietigverklaring van de beslissing van de deliberatiecommissie waarbij destijds een kandidaat ongeschikt werd bevonden en hierdoor niet de graad van hoofdinspecteur kan behalen. Daarbij wordt niet enkel de beslissing tot ongeschiktheid betwist, maar tevens wordt de nietigverklaring gevorderd van de volledige lijst van de personen die wel geschikt werden bevonden.

Hierdoor krijgen de personen die wel geschikt werden bevonden, de mogelijkheid om tussen te komen in de annulatieprocedure voor de Raad van State.

Dient iedereen dan een verzoek tot tussenkomst in te dienen?

"Nee, dat hoeft niet", bevestigt Stijn Kwanten, secretaris van ACV Politie. "De Belgische Staat zal haar genomen beslissing verdedigen en waar nodig, desgevallend, moeten corrigeren. Dit zal moeten beoordeeld worden door de Raad van State. Het is echter wel van belang om dit dossier op te volgen en in voorkomend geval, bijkomende argumenten aan te reiken aan de Belgische Staat om te kunnen garanderen dat de personen die wel geschikt werden bevonden hierdoor niet worden benadeeld."

"Vandaar dat ACV Politie bijkomend besliste om vrijwillig tussen te komen om de rechten en belangen van haar leden in deze procedure optimaal te behartigen." besluit Stijn Kwanten.

Woon-werkverplaatsingen tijdens de eerste coronagolf

16/12/2020

In de periode tussen 18/03/2020 en 30/06/2020 ontraadde de federale overheid het gebruik van het openbaar vervoer. Door het aantal reizigers in de treinen, bussen, trams en metro's te beperken, poogde men de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden.

Ook voor het personeel van de geïntegreerde politie betekende dit dat men voor de woon-werkverplaatsingen terug moest grijpen naar het persoonlijk voertuig. Omdat deze maatregel heel wat medewerkers op extra kosten heeft gejaagd, eist ACV Politie al sinds het begin van de eerste coronagolf een financiële tegemoetkoming van de werkgever.

De kogel is dan eindelijk door de kerk. Vandaag werd ons meegedeeld dat de benodigde e-formulieren F/L-80 en F/L-81 vanaf 19/12/2020 beschikbaar worden gesteld. Voor de insiders: dit zal gebeuren via de tool GALop-Lite.

Zijn jouw gegevens nog up-to-date?

16/12/2020

Het is erg belangrijk dat jouw gegevens in onze databank up-to-date blijven. Wist je bijvoorbeeld een langdurige ziekte of het nemen van een loopbaanonderbreking het recht kan openen op een verlaagde ledenbijdrage? Ook willen we met je in contact kunnen blijven nadat je van werkplek veranderde, een nieuw gsm-nummer kreeg of verhuisd bent.

Daarom vragen we je om ons op de hoogte te brengen in geval van:

 • wijziging van plaats van tewerkstelling (o.a. door mobiliteit, externe aanwerving, ...)
 • langdurige afwezigheid wegens ziekte, ontslag en pensionering
 • verandering van privéadres, gsm-nummer, e-mailadres, rekeningnummer, ...
 • ...

Gebruik hiervoor ons contactformulier voor de leden!

Ministeriële omzendbrief verlof 2021 (update)

03/12/2020

De ministeriële omzendbrief met betrekking tot de verlofregeling voor 2021 is verschenen in het Staatsblad. In deze omzendbrief wordt onder meer de overdracht van de resterende verlofdagen bepaald. Ook worden er de brugdagen in vastgelegd.

Klik hier om de omzendbrief in te kijken.

Over de eindejaarspremie voor de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie

27/11/2020

Vandaag publiceerde het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) informatie met betrekking tot de eindejaarspremie voor het politiepersoneel.

In de nota RIO 2020/Quar_86 geeft het SSGPI toelichting over de berekening van de eindejaarstoelage. Ook meldt ons sociaal secretariaat dat de eindejaarspremie zal worden uitbetaald op 11/12/2020, behoudens uitzonderingen. De "FAQ 2020-06" beantwoordt een aantal vaakgestelde vragen over dit thema.

Beide bestanden kan je vinden op de website van het SSGPI.

Staatssecretaris veegt vergoeding woon-werk tijdens de coronacrisis van tafel

25/11/2020

Zonet werd tijdens het onderhandelingscomité voor de politie (OCP) duidelijk dat de staatssecretaris van begroting, mevrouw Eva De Bleeker, de vergoeding voor het woon-werkverkeer tijdens de eerste coronagolf in de vuilbak heeft gekipperd.

De minister van binnenlandse zaken, mevrouw Verlinden, zou dit dossier nog op de ministerraad willen rechttrekken, maar voor ons is het signaal van deze regering wederom een slag in het gezicht.

Al maanden werd ons gezegd dat we geen extra premie zouden krijgen voor het uitzonderlijke werk dat onze politiemensen in deze moeilijke periode verrichten. Maar wel werd ons de figuurlijke wortel voorgehouden dat we voor de woon-werkverplaatsingen tijdens de eerste coronagolf zouden worden vergoed. Zelfs toen ACV Politie de vraag stelde naar de geruchten rond een negatief advies van de inspecteur-financiën, werd ons een effectieve uitbetaling gegarandeerd.

Dankuwel, mevrouw de staatssecretaris, voor de waardering die u opbrengt voor de politiediensten!

En nu, zoveel maanden later, krijgen we dus het nieuws van het negatief advies van de staatssecretaris van begroting. Dit komt nog eens bovenop het nieuws van vorige week dat we geen coronapremie of consumptiecheque krijgen.

Vanuit vakbondszijde hebben we dan ook aangegeven dat we wensen dat er geen OCP of HOC (Hoogoverlegcomité) meer doorgaat, tot wanneer we nieuws over dit dossier vanuit de ministerraad krijgen.

Dossier "Geweld tegen politiepersoneel" zit in een volgende belangrijke fase

24/11/2020

Een tweede belangrijke stap op één week tijd in de aanpak van het geweld tegen onze politiemensen.

Eerst was er de beslissing van minister Verlinden om zich burgerlijke partij te stellen bij elke geval van geweld tegen de federale politieagenten. De oproep werd ook gelanceerd naar de burgemeesters om dit voorbeeld te volgen bij geweld tegen lokale politieagenten.

Vandaag vernemen we het resultaat van het overleg tussen minister Van Quickenborne en het Parket-Generaal.

Wij horen 4 belangrijke beslissingen:

 • Geen opportuniteitssepot meer en zo de straffeloosheid aanpakken. Weet dat dit tot nu bij feiten van geweld tegen politie op 35 procent lag, en dus niet wat Luc Hennart durft te verkondigen.
 • Daders moeten fysiek verschijnen voor de procureur, m.a.w. geen telefonische afhandeling meer!
 • Lik-op-stukbeleid door bij een gerechtelijke afhandeling steeds de snelrechtprocedure op te starten en dus een uitspraak binnen de 2 maanden te krijgen.
 • De voorwaarde van de arbeidsongeschiktheid te verlagen van 4 maanden (inderdaad, 4 maanden!) naar 1 dag.

Waar we jaren voor aan de kar hebben zitten trekken en wat steeds afgedaan werd als onmogelijk, is nu plots wel mogelijk.

Meer weten? Op de website van VRT.be kan je het gesprek met Van Quickenborne beluisteren.

Telethuiswerk botst op gebrek aan middelen en een verouderd managementmodel

23/11/2020

ACV Politie overweegt om in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging in te dienen, onder meer omdat het telewerk bij verschillende politiediensten werd teruggeschroefd. "We wachten het overleg van donderdag af, maar we vragen om dringend te investeren in bijvoorbeeld extra laptops en om de coronamaatregelen strikt toe te passen", kopt het artikel in het Nieuwsblad.

Onze secretaris liet aan de redactie van het Nieuwsblad weten dat het terugschroeven van het telethuiswerk niet alleen te wijten is aan het gebrek aan middelen, maar ook komt door een verouderd managament. Veel leidinggevenden hebben nog steeds onvoldoende vertrouwen in hun medewerkers, waardoor ze minder geneigd zijn om telethuiswerk te faciliteren. "Anno 2020 zou dat niet meer mogen, het wordt tijd dat ook zij modern management gaan toepassen", stelt vakbondssecretaris Joery Dehaes.

Bron: Nieuwsblad.be

Coronabesmetting door de uitvoering van ons ambt

20/11/2020

Dankzij het engagement van onze voogdijminister Annelies Verlinden wordt de soepele erkenning als beroepsziekte niet enkel beperkt tot de vorige lockdown, maar zal dit uitgebreid worden voor de gehele coronaperiode. Daarom is het raadzaam dat onze leden de modaliteiten hierover kennen. Je vindt deze op het Covid-19-infoportaal (nota CG-2020/2441 van 19/05/2020).

Aanleveren van het bewijs van besmetting tijdens de dienst

In die nota lees je bijvoorbeeld dat het aan het getroffen personeelslid is om het bewijs van de besmetting tijdens de dienst zo goed mogelijk trachten te leveren. Daarom raden we je aan om steeds de risicocontacten op te nemen in de melding. Vervolgens is het aan jouw HR-dienst om de aangifte te regelen.

Aanpassing in de regeling van de baremische verhogingen ingevolge de coronacrisis

20/11/2020

Sedert het begin van de coronacrisis worden de voortgezette baremische opleidingen opgeschort voor het personeel van het operationeel kader. Door deze maatregel zullen bepaalde personeelsleden niet het vereiste aantal uren opleiding kunnen volgen die nodig zijn voor de overgang naar een hogere loonschaal, de zogenaamde baremische sprong.

Hoewel volgens het KB van 22/10/2003 enkel een arbeidsongeval of beroepsziekte aanleiding kan geven tot een retroactieve toekenning van een hogere loonschaal, wordt de overgang naar de volgende loonschaal voor de betrokken personeelsleden niet naar een latere datum uitgesteld. Het lijdt immers geen twijfel dat de huidige crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, waaronder de opschorting of het annuleren van de voortgezette en/of baremische opleidingen, kunnen worden beschouwd als een situatie van overmacht.

Daarom zal een retroactieve toekenning van de hogere loonschaal uitzonderlijk mogelijk zijn, zodra het betrokken personeelslid van het operationeel kader alsnog de vereiste duur van de opleiding zal hebben gevolgd.

Comité A hakt knoop door over competentieontwikkelingstoelage

19/11/2020

"De aanhouder wint!", kopt het bericht van onze vakbondssecretaris op de facebookpagina van ACV Politie. En terecht, want na jarenlange ijver van ACV Politie omtrent het dossier rond de competentieontwikkelingstoelage, kunnen we eindelijk goed nieuws brengen voor het CALog-personeel, onze collega's van het administratief en logistiek kader.

Na het slagen op de testen die op het einde van de gecertificeerde opleiding wordt afgenomen, opent voor het personeelslid het recht op een competentieontwikkelingstoelage. ACV Politie ijvert al jarenlang om deze toelage mee op te nemen in de berekening van het pensioen. Vandaag zijn we erin geslaagd om in het Comité A een ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) te laten goedkeuren waarin gesteld wordt dat deze toelage inderdaad zal meetellen in de berekening van het pensioenbedrag. Bovendien zal dit worden toegepast met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2007. Logisch, als je weet dat sinds die datum een persoonlijke bijdrage op deze toelage werd afgehouden van de wedde.

Hier kan je het ontwerp KB inkijken.

Politievakbonden ontmoeten de Minister van Binnenlandse Zaken tijdens informeel overleg

18/11/2020

Deze namiddag vond het informeel overleg plaats tussen de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de politievakbonden. Aanleiding van deze meeting was het mank lopen van het syndicaal overleg.

Tijdens het gesprek met de minister kregen de woordvoerders van ACV Politie de kans om onze concrete eisen op tafel te leggen voor de politiemensen die in deze coronaperiode moeten werken. Ook brachten we de noodzaak ter sprake om de politieorganisatie om te vormen tot een moderne, aantrekkelijke organisatie, die zorgt draagt voor haar medewerkers.

We herhaalden dus onze eisen van de afgelopen weken. Naast uitvoering van de verworven vergoeding voor het woon-werkverkeer, vroegen we om te voorzien in een consumptiecheque of een zogenaamde coronapremie. Ook wensten we een uitbreiding van de omzendbrief 686 (i.v.m. specifiek ouderschapsverlof) en tot slot gaven we aan dat ACV Politie al sedert jaren vragende partij is naar een strenger optreden bij geweld tegen politie.

"Twintig jaar na de politiehervorming is het voor ACV Politie hoog tijd om werk te maken van een moderne politieorganisatie."

Naast deze punctuele vragen brachten we de toekomst van de politieorganisatie ter sprake. Al onze collega's verdienen een werkgever die inzit met de bezorgdheden van haar personeel; die ernaar streeft een goede werkgever te zijn. We konden onze voogdijminister duidelijk maken dat we na het lezen van haar beleidsverklaring tevreden zijn met haar plan om van de politie een aantrekkelijke werkgever te maken, maar voor ons liggen er op dat vlak nog tal van werven open. Twintig jaar na de politiehervorming is het voor ACV Politie hoog tijd om werk te maken van een moderne politieorganisatie. En uiteraard is innovatie belangrijk, uiteraard moet er een gezonde balans zijn tussen werk en privé, maar er zijn tal van zaken binnen de geïntegreerde politie die dringend aan verandering toe zijn. We gaven de opportuniteiten binnen het HR-beleid als voorbeeld. Betere doorgroeimogelijkheden en opleidingsvormen, een competitief verloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden kwamen daarbij aan bod.

Het sectoraal akkoord dat we drie jaar geleden sloten met de overheid kreeg toen onze steun. De broodnodige aanpassingen voor een grote groep personeelsleden gaf ons genoeg reden om dat toen te ondertekenen, maar we moeten blijven beseffen dat het toenmalig akkoord niet ten goede kwam van de aantrekkelijkheid van de job bij nieuwe rekruten. Bovendien was het slechts een gelijkschakeling met gelijkaardige functies binnen het openbaar ambt. Een effectieve loonsverhoging hebben we sinds de politiehervorming nog steeds niet gezien. Voor ACV Politie is het dan ook cruciaal dat de onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord worden opgestart.

De minister gaf aan dat ze onze frustraties begrijpt en dat haar beleidsnota slechts een startpunt vormt. Ze wil zich engageren voor volgende punten:

 • De col 10/2017 (vervolgingsbeleid bij geweld tegen politie) ligt opnieuw voor aanpassing op tafel. Een overleg tussen de minister van Justitie en het Parket-Generaal staat gepland. Concreet wil men opnemen dat een opportuniteitssepot bij dergelijke agressie niet meer mogelijk zou zijn.
 • De omzendbrief 686 zal ook van toepassing worden voor politiepersoneel.
 • Voor de uitvoering van woon-werkvergoeding zal de minister bij de staatssecretaris voor Begroting aandringen op een snelle behandeling.
 • De periode van erkenning van Covid-19 als beroepsziekte zal worden uitgebreid met deze nieuwe golf van de epidemie.
 • De evaluatie van het vorig sectoraal akkoord - deze was voorzien begin 2020 - zal zeker nog dit jaar uitgevoerd worden.
 • Er komt geen extra corona-premie of consumptiecheque voor het politiepersoneel. De minister benadrukt dat ze geen voorstander is van een éénmalige premie omdat het geen duurzame waardering vormt. Wel is ze bereid om binnen de extra budgettaire ruimte die begroot werd te kijken naar aanpassingen in het opleidingsaanbod en statutaire aanpassingen.

De concrete uitwerking van een aantal punten zal nog tot stevige discussies leiden tijdens het onderhandelingscomité van volgende week. De minister beloofde alleszins om met ons in dialoog te willen blijven om de toekomstplannen voor de politie verder vorm te geven.

Uit dit informeel overleg blijkt dat de minister grotendeels tegemoet komt aan onze eisen. We hopen dat de concrete uitwerking in de technische vergaderingen diezelfde positieve trend aanhoudt.

"Toon het publiek dat geweld tegen gezag bestraft wordt."

28/10/2020

De confrontatie

Al meer dan 10 jaar probeert ACV Openbare Diensten de problematiek van geweld tegen onze collega's bij de politie en andere hulpdiensten aan te kaarten en onder de aandacht van de beleidsmakers te brengen. Recente cijfers tonen aan dat er dringend moet gehandeld worden.

In "nt-magazine" van oktober 2020 geven Ilse Heylen en Franky Demon verduidelijking rond deze slechte evolutie en stellen ze mogelijke oplossingen voor om hieraan te verhelpen.

Lees hier "De Confrontatie".

Politiemensen bij groep die prioritair getest wordt op coronabesmetting (update)

28/10/2020

Uit een artikel op de nieuwssite HLN eerder deze week liet onze voogdijminister Annelies Verlinden blijken dat ze onze mening bijtreedt over één van de te nemen maatregelen inzake de bestrijding van het coronavirus binnen de politiediensten. Ook zij is van oordeel dat onze collega's prioritair dienen getest te worden.

Al maanden probeert ACV Politie de overheid via het Hoog Overlegcomité te overtuigen van een doeltreffende teststrategie binnen de geïntegreerde politie. Dat is niet enkel van individueel belang voor onze politiemensen, maar ook van groot maatschappelijk belang dat onze politiemensen prioritair getest worden. "We staan met z'n allen voor een gigantische uitdaging de komende weken. Onze politiediensten hebben hier ook een cruciale rol in. Ze moeten dus voldoende beschermingsmiddelen en preventiemaatregelen krijgen. Het testen is er daar één van.", stelde Joery Dehaes, vakbondsecretaris van ACV Politie

"Politiepersoneel kan getest worden vanaf de vijfde dag na nauw contact met een COVID-19-getest persoon"

Vanaf vandaag geldt er een afwijking van de regelgeving inzake quarantaine en testen voor de medewerkers van een aantal instanties en beroepsgroepen, waaronder dus ook de geïntegreerde politie. Onze collega's kunnen voortaan getest worden op dag vijf na de dag waarop het nauw contact met een COVID19-getest persoon plaatsvond. Bij een negatief testresultaat op deze vijfde dag houdt de quarantaine twee dagen later op; bij een positief testresultaat geldt een isolatie van minstens 7 dagen.

Bron: Communicatie van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona.

Uitval door corona brengt politiewerking in gevaar

26/10/2020

Honderden politiemensen zijn momenteel afwezig door de corona-uitbraak. Vorige week waren het er meer dan 500, waarvan de helft effectief ziek is. De andere helft had contact met iemand die ziek was. ACV Politie maakt zich zorgen. "We vrezen dat nog meer collega's zullen uitvallen, omdat er momenteel niet getest wordt. Daardoor is de kans op verspreiding groot. De kans is dan ook reëel dat hierdoor de basispolitiezorg nog meer in het gedrang komt.", aldus secretaris Joery Dehaes van ACV Politie in een interview met QMusic.

Beluister hier het fragment!

Vakbonden misnoegd:"Belofte maakt schuld!"

21/10/2020

ACV Politie heeft vandaag samen met de andere drie representatieve vakbonden de tafel van het Hoog Overlegcomité abrupt verlaten.

Aanleiding was het niet nakomen van eerder gemaakte beloften door de overheid in het kader van de vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen tijdens de coronaperiode.

Weken geleden kwamen we met de overheid tot een consensus om het personeel tijdens de moeilijke werkomstandigheden van het afgelopen voorjaar een bijkomende vergoeding toe te staan voor de gemaakte verplaatsingen. Dit was, ondanks de talrijke pogingen van de vakbonden, de enige geste die de overheid als werkgever voor haar eigen personeel wenste te maken.

Al enkele dagen hoorden we in de wandelgangen geruchten dat dit dossier helemaal de slechte kant uitgaat. Vandaag werd dan ook vanuit ACV Politie tijdens het hoogoverleg (HOC) de vraag gesteld of die geruchten klopten. De overheid bevestigde dat de Inspecteur-Financiën het dossier heeft afgekeurd. De overheid heeft een aangepast dossier ingediend in de hoop dat dit dan wel zou passeren.

Wij betreuren enerzijds dat hierdoor de enige compensatie voor ons politiepersoneel voor hun werk in uiterst moeilijke omstandigheden in het gedrang komt. Anderzijds stoot het ons voor de borst dat de overheid blijkbaar info achterhield voor de syndicale partners.

Daarnaast werd het tijdens de vergadering weer duidelijk dat onze werkgever geen enkele blijk geeft van enige preventieve voorzichtigheid. Ondanks het feit dat politiewerk specifieke opdrachten en dus ook gevaren met zich meebrengt, beperkt onze werkgever zich tot het volgen van de absoluut minimale regels die de federale overheid voor de bevolking voorschrijft. Elk voorstel voor extra preventie- en beschermingsmaatregelen wordt telkens in de kiem gesmoord. Neem daarbij dat men de bevoegdheden van het HOC als Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk op sluikse wijze inperkt door ons de beslissingen van een taskforce op te dringen als voldongen feit.

Een verderzetting van het overleg onder deze omstandigheden was dan ook niet langer opportuun voor ons. Samen met de andere vakbonden beraden we ons over de verdere stappen. ACV Politie probeert steeds vanuit een constructieve houding mee te werken voor oplossingen voor onze politiemensen. Hopelijk ziet de overheid dit in en zorgt ze mee voor een geschikt kader daarvoor.

ACV Politie vermijdt "fysieke" vergaderingen

15/10/2020

Het is duidelijk dat de corona-cijfers weer sterk de hoogte in gaan. Daarom stelt men zowel op lokaal als op federaal niveau de maatregelen weer bij om deze tweede golf van besmettingen in te dijken.

ACV Politie vermijdt "fysiek" vergaderen

Al sinds de eerste coronagolf maakt onze vakorganisatie gebruik van digitale tools om online met onze leden en militanten te communiceren. Dezelfde tools kunnen ongetwijfeld ook gebruikt worden om de vergaderingen van de lokale en federale overlegcomités vanop afstand te laten doorgaan. In heel wat politiezones en bij de federale politiediensten gebeurt dit trouwens al enige tijd.

Desondanks worden we toch nog steeds regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan fysieke vergaderingen. Op die uitnodigingen ingaan betekent telkens weer een gezondheidsrisico voor onze afgevaardigden. Daarom verzoekt ACV Politie de lokale en hogere overheden nadrukkelijk om enkel nog online vergaderingen te organiseren.

Ontwerp-KB inzake competentiepremie CALog

15/10/2020

Het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog) dat een gecertificeerde opleiding volgt en vervolgens slaagt op de proeven, kan onder meer rekenen op de competentiepremie.

Onze interne CALog-werkgroep bestudeerde al langer de opportuniteit om deze competentiepremies te laten meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag. En die kogel is nu bijna door de kerk. Op het onderhandelingscomité van de politiediensten (OCP492) van 30/09/2020 werd het ontwerp van het koninklijk besluit (ontwerp-KB) voorgelegd aan de vakbonden. De procedure voorziet dat dit ontwerp-KB vervolgens ter goedkeuring passeert bij de Raad van State. Pas wanneer het in het Staatsblad verschijnt, is deze regeling van kracht met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2007.

Ontwerp-KB betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van bepaalde premies inzake de competentieontwikkeling toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

Aspirantenmobiliteit: eerste keuze niet langer verplicht

08/10/2020

Tijdens het onderhandelingscomité van de politiediensten (OCP493) behandelde men een dossier met betrekking tot de aspirantenmobiliteit. De vakbonden hekelden het feit dat onze aspiranten verplicht worden om een eerste voorkeur van toekomstige plaats van tewerkstelling aan te geven. Die eerste keuze wordt beschouwd als een vrijwillige aanwijzing en impliceert dan ook een aanwezigheidstermijn van 5 jaar in de gekozen politiezone of federale politiedienst.

Na het debat gaf de overheid aan dat men besliste om de aspiranten voor deze en de volgende aspirantenmobiliteiten niet langer te verplichten om een eerste keuze in te vullen.

Pensioendossier Zware Beroepen van tafel geveegd

07/10/2020

Pensioendossier 'Zware Beroepen' terug naar af.

"In het nieuwe regeerakkoord is er geen sprake meer van een gunstige pensioenregeling voor de zware beroepen". Volgens een artikel in De Morgen zou de reden hiervan terug te vinden zijn in de vrees van de liberalen en de N-VA dat de kostprijs om een dergelijke gunstigere regeling te zeer zou oplopen.

Dat dit dossier van tafel geveegd wordt, is een zoveelste slag in het gezicht van de politiemensen. Het is vanzelfsprekend dat ACV Politie een gunstigere pensioenregeling voor het politiepersoneel blijft verdedigen. We volgen dit dossier dan ook met argusogen.

Federaal regeerakkoord

03/10/2020

Jaarlijkse aanwerving van minstens 1600 politieagenten, bijzondere aandacht voor de functie van wijkinspecteur, bestrijding van geweld tegen politiemensen, ...

Witte rook! Ons land heeft eindelijk een federale regering, en die zette met een gloednieuw regeerakkoord meteen de toon voor de komende jaren. Uiteraard zijn er nog maar weinig concrete invullingen bekend, maar toch zet ACV Openbare Diensten graag al eens op een rijtje wat we de komende jaren kunnen verwachten.

Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten!

Persmededeling n.a.v. het overlijden van Jozef Chovanec

26/08/2020

ACV Politie neemt met verbijstering kennis van de evolutie in het dossier van het overlijden van Jozef Chovanec. Wij behouden het volste vertrouwen in de gerechtelijke overheden die het onderzoek rond het overlijden voeren en we hopen dat de tuchtoverheden hun opdracht ten gronde en integer uitvoeren.

"Perceptie blijkt belangrijker dan de waarheid"

Na de eerdere uitspraken van enkele politici in de media en op twitter zijn we geshockt om vast te stellen dat perceptie belangrijker is dan waarheid. "Het uitblijven van een reactie vanuit het niveau Binnenlandse Zaken onmiddellijk na de feiten (of na het kennis krijgen ervan), maakt dat de ganse politie nu het slachtoffer is geworden van tal van aantijgingen zoals het uitwerken van doofpotoperaties, het beschermen van een extreem-rechtse subcultuur en andere valse beschuldigingen.", reageert Joery Dehaes, secretaris ACV Politie. "Had men onmiddellijk opgetreden, dan had dit dossier binnen de juiste proporties kunnen blijven." ACV politie steunt de oproep om verdere hoorzittingen te organiseren om dit aspect van het onderzoek verder uit te klaren.

"Het ganse politiekorps verdient een grondig onderzoek van de verwerking van de informatie op het hoogste niveau"

"Of dit uitblijven van een reactie van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken het gevolg is van onkunde, het bewust achterhouden van informatie of zelfs het liegen over het verkrijgen ervan, maakt weinig verschil uit. De schade voor de politie in het algemeen hierdoor is immens." verduidelijkt Joery Dehaes. "Ons inziens verdient het ganse politiekorps een grondig onderzoek van de verwerking van de informatie op het hoogste niveau".

"Waar blijven onze centen?"

17/08/2020

"Aangepaste 'corona'-regeling van de vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen" was drie maanden geleden de titel van een artikel op onze website. Deze aanpassingen dienden te gebeuren naar aanleiding van het tijdelijk verminderd aanbod van het openbaar vervoer en omdat werd aangeraden om de voorkeur te geven aan het persoonlijk voertuig om zich naar en van het werk te begeven. Omdat men van oordeel was dat het SSGPI hierdoor dreigde geconfronteerd te worden met een enorme stijging van de werklast, zou men 'zo snel mogelijk' aan een automatisatie van de procedure werken.

Maar toen werd het stil ...

ACV Politie vroeg meermaals naar een stand van zaken over dit dossier. In een laatste reactie van de overheid verklaarde deze dat het SSGPI klaar zou zijn om uit te betalen, maar dat men wacht op een 'bijkomend advies' van de Minister van Binnenlandse Zaken. Dat bewuste advies werd op 18/07/2020 verwacht.

Indien hoger vernoemd advies negatief mocht blijken, dan zullen we het daar zeker niet bij laten. Belofte maakt schuld, overheid!

ACV Politie vraagt harde aanpak amokmakers, maar pleit voor realistische oplossingen

11/08/2020

"onze oproep is duidelijk: pak de amokmakers streng aan!"

Het gedrag van bepaalde jongeren aan onze kust het afgelopen weekend is ongehoord en vraagt een onmiddellijke reactie van de overheid. Dat men snel is met veralgemeningen en stereotypes op te voeren is misschien een begrijpelijke reactie, maar doet ons nog verder van een oplossing wegdrijven.

Onze secretaris Joery Dehaes verduidelijkt: "Er is een probleem met bepaalde jongeren die menen dat ze amok mogen maken en het publieke terrein op agressieve manier inpalmen. De enige juiste reactie hierop is een kordaat politieoptreden en een strenge vervolging door justitie."

ACV Politie ziet wel twee voorwaarden tot slagen. De eerste is voldoende politiecapaciteit; het tekort aan politiemensen is een probleem dat wij al jaren aankaarten en wat nu steeds meer en meer zichtbaar wordt. Een tweede voorwaarde is een wijziging in het vervolgingsbeleid. Een opportuniteitssepot van meer dan 30% bij feiten van geweld tegen politieambtenaren is gewoon onaanvaardbaar.

Beide voorwaarden hebben we meermaals aangekaart, zoals onlangs nog in de Commissie Binnenlandse Zaken. Nu maar hopen dat onze politici er echt iets aan doen.

"Een individuele aanpak van de amokmakers is dus nodig. Of ze nu uit Brussel, Antwerpen, Hasselt of Kortenaken komen, maakt niets uit." aldus Joery Dehaes. "Een algemeen toegangsverbod voor dagtoeristen of jongeren uit bijvoorbeeld Brussel is schieten met een kanon op een mug. Het werkt contraproductief en stigmatiseert grote groepen die niets met de amokmakers te maken hebben." Bovendien is ACV Politie niet te vinden voor onrealistische voorstellen. "De oproep om 'registratiefiches voor kustbezoekers' of 'een festivalaanpak voor de ganse kust' hebben ons inziens gewoon geen enkele kans op slagen wegens onmogelijk te controleren of te handhaven en dienen dus enkel een populistisch doel, wat ook kan gezegd worden van het moedwillig stigmatiseren van bepaalde groepen." besluit Joery Dehaes.

Onze oproep is duidelijk: pak de amokmakers streng aan!

De Crem:"CALog-personeel in flitswagen is juridisch geen probleem"

30/07/2020

Sinds 1 februari 2017 kunnen bepaalde leden van het CALog-personeel werkzaam bij de federale en lokale politie zelf vaststellingen verrichten die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd. In een aantal korpsen rees dan ook de vraag of er juridische bezwaren bestaan om het CALog-personeel in te zetten voor de uitvoering van flitscontroles op het terrein.

"Het bemannen van flitstoestellen door CALog-personeel houdt inzake loutere bewijswaarde van de vaststellingen geen juridisch probleem in", zo luidt het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem in de Kamer. Artikel 3 van de wegcode bepaalt welke personen bevoegd zijn "om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen". Volgens dit artikel is het personeel van het administratieve en logistieke kader van de federale en lokale politie bevoegd "voor wat de vaststellingen die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, betreft".

Volgens verkeersveiligheidsinstituut Vias zouden 300 à 350 politieagenten zich kunnen richten op andere politionele taken, mochten alle politiezones in dit land dezelfde werkwijze hanteren als de politiezone MeWi (Mechelen/Willebroek). Daar schakelt men al enkele maanden CALog-personeel in voor mobiele flitscontroles.

ACV Politie verzet zich niet tegen deze regelgeving, maar wenst op ieder basisoverlegcomité de risicoanalyse te bespreken. Het aantal incidenten waarbij het personeelslid in de flitswagen met verbale en/of fysieke agressie te maken krijgt, is eerder beperkt maar niet onbestaande. Daarom dienen er een aantal praktische punten in de risicoanalyse vervat te worden, zoals een opleiding over de werking van de boordradio, incl. de procedure om zich aan te melden en de garantie dat in geval van nood er zo snel mogelijk een politiepatrouille ter hulp kan schieten.

Bron: Bladzijde 225 van de schriftelijke vragen en antwoorden QRVA 55 015 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling van de lokale politie

28/07/2020

Tijdens de ministerraad van 24/07/2020 werd het ontwerp-K.B. goedgekeurd over de toekenningsvoorwaarden van subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor 2020.

Het project voorziet voor 2020 in de toekenning van financiële overheidssteun, in de vorm van subsidies, aan de politiezones, zodat ze de meerkosten en budgettaire lasten kunnen dragen die voortvloeien uit de verlenging van de loopbaan van sommige personeelsleden.

De wet van 17/02/2020 heeft de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de lokale politie voor het jaar 2020 immers verlengd. Deze wet bepaalt dat een eventuele meerkost ten opzichte van het bedrag van 46.125.000 euro in 2020 ten laste wordt genomen door de federale politie. Daarvoor werden de kredieten voor de federale politie verhoogd met 51.358.000 euro, volgens de ramingen.

Bron: news.belgium.be

Je aansluiten bij een vakbond? Lees dan zeker eens onze digitale brochure!

14/07/2020

Onze redactie ontwikkelde een digitale versie van de brochure "Word lid van ACV Politie".

We richten ons in deze brochure specifiek naar alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, dus zowel naar het operationeel personeel als naar het CALog (burgerpersoneel bij de politie).

Door middel van tal van argumenten trachten we onze collega's te overhalen om zich te syndikeren en uiteraard leggen daarbij ook uit waarom hun voorkeur zeker moet uitgaan naar ACV Politie.

Meer weten? Klik dan op deze link die je naar onze webpagina 'Word lid!' brengt.

Hoorzitting in de Kamer over geweld tegen politiemensen

10/07/2020

Vakbondssecretarissen Joery Dehaes (ACV Politie) en Ilse Heylen (ACV Bijzondere Korpsen) lichtten tijdens een hoorzitting in de Kamer van volksvertegenwoordigers het standpunt van het ACV toe inzake het geweld tegen politiemensen en bij uitbreiding tegen alle hulpverleners.

In zijn betoog legde Joery de aandacht op een aantal belangrijke pijlers, zijnde:

 • het bekomen van de correcte cijfergegevens desbetreffende (weten is meten);
 • de nood aan effectieve vervolging van gewelddaden tegen politiemensen;
 • versterken van de operationele inzet (capaciteit, middelen, opleiding en training);
 • verbeteren van de juridische bescherming in het kader van de operationele inzet.

Meer weten? Via deze link vind je de integrale tekst die Joery hanteerde.

ACV Politie zet de poets- en klusjesdiensten in de bloemetjes

09/07/2020

Al sedert het begin van de coronacrisis draaien de onderhoudsdiensten binnen de politiediensten op volle toeren. Zo moet het poetspersoneel tijdens hun reguliere onderhoudstaken continu aandacht schenken aan de veiligheidsmaatregelen om de kans op besmetting met het virus zo minimaal mogelijk te houden, wat op zich al belastend en stresserend is. Daarnaast dienen ze heel wat bijkomende opdrachten uitvoeren, zoals het veelvuldig ontsmetten van het meubilair in de publieke ruimten, het sanitair en de ontvangstbalies. Ook aan de klusjesdiensten worden extra taken toegewezen, zoals het plaatsen van veiligheidsschermen, het ontsmetten van de uitrustingsstukken en dienstvoertuigen, e.d.

ACV Politie bedankt al het personeel van de poets- en klusjesdiensten van de geïntegreerde politie. Dankzij hun extra inzet tijdens de coronacrisis kunnen onze politiemensen heel wat veiliger werken.

Fietsvergoeding ook voor gebruikers van speedpedelecs

01/07/2020

Vandaag verscheen de nota SSGPI-RIO-2020/Quar-64 betreffende "Het gebruik van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) voor het woon-werkverkeer - Fietsvergoeding".

Hierover vloeide al heel wat inkt. In 2017 werd mogelijk gemaakt om de fietsvergoeding uit te keren voor gebruikers van deze snelle elektrische fietsen. Toch werd dit geen veralgemeend recht op de fietsvergoeding met speedpedelecs. Zo sloten verschillende koninklijke besluiten die de vergoedingen voor federale ambtenaren regelen, de speedpedelec expliciet uit van een fietsvergoeding. Middels een aantal ingediende voorstellen van resolutie, zoals DOC54-3415/001 en DOC55-0685/001, en enkele wetsvoorstellen, waaronder DOC55-0332/001 en DOC55-0912/001 beoogde men dit voordeel ook voor de ambtenaren te realiseren. In de week van 21/05/2020 verscheen in de Gentenaar dat de bevoegde Kamercommissie het wetsvoorstel zou goedkeuren.

Eindelijk licht aan het einde van de fietstunnel

Op 01/07/2020 verscheen de Wet van 09/06/2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13/07/2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met het oog op het vergoeden van het gebruik van speedpedelecs in het Staatsblad.

De nota SSGPI-RIO-2020/Quar-64 kan je hier inkijken.

"Respect voor iedereen, ook voor onze politiemensen!"

11/06/2020

Voor ACV Politie staat de mens centraal: ieder individu verdient respect voor zijn of haar waardigheid en welzijn. Ongehoord en buitensporig geweld en racisme passen niet in ons mensbeeld. En dat je in de uitvoering van je politiejob gewond raakt is dus niet normaal.

Daarom kaart ACV Politie sinds 2008 het geweld tegen onze politiemensen aan. Politiemensen ageren vaak in moeilijke omstandigheden. De hoge prijs die Amoury, Lucile, Soraya, Kitty en anderen hiervoor betaalden, doet ons hier dagelijks aan herinneren. Desondanks blijven onze mensen zich elke dag en nacht inzetten voor onze samenleving. Reden te meer voor ons om als vakbond te blijven inzetten voor hun welzijn.

Ook de agressie tegen de politie op de laatste manifestaties raken ons. De veralgemening van wat er zich in de Verenigde Staten voordoet, raakt kant noch wal. Uiteraard is ongehoord en buitensporig geweld of racisme door politiemensen te veroordelen. Maar de toestand in België op één voet zetten met de toestanden in het buitenland, geeft blijk van een enorme kortzichtigheid of gaat uit van kwade bedoelingen. Elke politiemedewerker zal kunnen bevestigen dat ieder gebruik van dwang of geweld zal getoetst worden aan de voorwaarden die zijn opgesomd in de Wet op het Politieambt. En dat hoort ook zo. Elke klacht tegen de politie zal onderwerp uitmaken van intern of extern onderzoek.
Wil dat zeggen dat er geen fouten gemaakt worden? Uiteraard niet, maar wees gerust, sancties worden uitgesproken tegen politiemensen die zich niet aan de regels houden. En als dit beter moet, dan willen we graag in dialoog gaan.

"De dagelijkse inspanningen die onze collega's leveren, vaak in moeilijke omstandigheden door de coronacrisis en in de nasleep van de aanslagen, is men blijkbaar alweer vergeten."

We betreuren dan ook de beschuldiging dat onze politiemensen structureel en systematisch overgaan tot het plegen van onrechtmatig geweld en zich door racisme laten leiden. De polarisering die dit met zich meebrengt, fnuikt elke nuance en komt een mogelijke oplossing niet ten goede. De dagelijkse inspanningen van onze collega's, vaak in moeilijke omstandigheden tijdens de coronacrisis, maar ook na de aanslagen zijn hiermee blijkbaar alweer vergeten. We begrijpen dan ook dat politiemensen kwaad maken en sommigen roepen om actie.

Zowel het geweld als de beschuldigingen moeten stoppen! In de plaats daarvan willen we respect voor iedereen, ook voor politiemensen.

Testperiode van de taser wordt verlengd

11/06/2020

De testperiode voor het stroomstootwapen is verlengd tot het einde van dit jaar, lezen we op vrtNWS. De verlenging zou te wijten zijn aan het uitblijven van een volwaardige regering.

ACV Politie stelde zich eerder al vragen rond dit dossier. Zo zijn we er onder meer op tegen dat de verantwoordelijkheid rond het inzetten van dit wapen naar de eindgebruiker geschoven wordt.

Weet dat de fabrikant een aantal beperkingen oplegt die door de politieman of -vrouw op het terrein niet onmiddellijk in te schatten zijn. Zo mag de taser bijvoorbeeld niet ingezet worden op hartpatiënten, zwangere vrouwen en personen die bepaalde medicatie nemen.

Lees verder op vrtNWS.

Vrijdag, 19 juni 2020: Dag van de Schooonmaak!

11/06/2020

Op vrijdag, 19 juni 2020 gaat de Dag van de Schoonmaak door.

We steunen vanuit ACV Politie dit initiatief voor een volle 200 procent, want het is dankzij de poetsploegen dat al het politiepersoneel op een hygiënische en corona-veilige manier kan werken.

Een hele dikke merci, dames en heren van de poetsdiensten!

Hoe je jouw poetspersoneel eens extra in de bloemetjes kan zetten?

 • Zet hem of haar eens letterlijk in de bloemetjes
 • Maak een foto of filmpje en deel het met de hashtag #DagvandeSchoonmaak
 • Deel een leuk complimentje via www.facebook.com/ACVdagvdschoonmaak
 • Hang op 19 juni 2020 een dweil of schoonmaakdoek aan je voordeur of aan het raam
 • En vooral: toon respect voor hun werk! Dat kan door hen iedere keer te bedanken wanneer ze jouw kantoorruimte, de politiecombi, de toiletruimten, de keuken, de douches, ... weer eens stevig onder handen hebben genomen.

ACV Politie dient stakingsaanzegging in

08/06/2020

Vandaag diende ACV Politie een stakingsaanzegging in specifiek voor de diensten Hoven en Rechtbanken - Overbrenging van gevangenen - van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (DAB H&R Arro Antw.).

We deden dit omwille van het niet naleven van de statutaire bepalingen omtrent de bereikbaarheid en de terugroepbaarheid. Eerder drongen we hier zelf al op aan en nadien nogmaals na tussenkomst van DGR, de eigen hiërarchie van deze dienst.

Tevens negeerde de leiding van DAB H&R Arro Antw. het syndicaal overleg door wijzigingen door te voeren op vlak van arbeidstijdorganisatie en verlofregeling zonder voorafgaandelijk overleg met de betrokken vakorganisaties.

De stakingsaanzegging loopt van 20/06/2020 om 0 u. tot 30/06/2020 om 24 u..

'Donkere wolken' na manifestatie tegen racisme

08/06/2020

Na afloop van de manifestatie tegen racisme op het Brusselse Poelaerplein trokken een honderdtal relschoppers naar de Matongéwijk om brand te stichten, winkels te plunderen, auto's te beschadigen en een kat-en-muisspel te 'spelen' met de ordediensten.

We citeren Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie, die vlak na afloop via sociale media zijn ongenoegen hierover liet blijken.

"Weeral het geweld enkel om het geweld. Relschoppers die elke kans grijpen om zinloos geweld te plegen en plunderingen uit te voeren horen niet thuis op straat. Dit heeft niets meer te maken met manifesteren, maar is ontoelaatbaar gedrag. Nu maar hopen dat het gerecht dit ook inziet. Bovendien had deze manifestatie zelfs niet mogen plaatsvinden. Totaal geen respect voor de inspanningen van zovelen om het coronavirus te bestrijden. En je dan als bestuurlijke overheid verschuilen achter het feit dat je geen formele toestemming hebt gegeven is flauwekul wanneer je daarna communiceert dat je de manifestatie zal 'tolereren'. Arm Brussel. Respect voor de politiemensen die daar in de vuurlinie stonden. Veel sterkte voor onze gewonde collega's."

De kogel is door de kerk: erkenning COVID-19 als beroepsziekte voor politiepersoneel

07/06/2020

"Erkenning van Covid-19 als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren" kopte vandaag Het Laatste Nieuws.

Al sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus ijvert ACV Politie om een eventuele besmetting ook voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie te laten erkennen als beroepsziekte. Dat nu de kogel blijkbaar dan toch door de kerk is, kunnen we alleen maar toejuichen.

Het artikel van HLN vind je via deze link.

Politie organiseert zelf contacttracing na gevallen van coronabesmetting

25/05/2020

"Drie inspecteurs van de lokale politie in Brugge zijn besmet geraakt met het coronavirus. De politie zoekt zelf uit met wie de agenten contact hadden", kopt de Standaard.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes van ACV Politie reageerde hierover op social media dat ACV Politie absoluut vragende partij is dat men de politiemensen test en dit zeker na verdachte contacten.

40 procent van de besmette personen kent een asymptomatisch verloop van de ziekte, maar zij kunnen wel degelijk het virus overdragen. De besmette personen die wél ziek worden, zijn de dagen voor de symptomen zichtbaar worden het meest besmettelijk. Dat is de reden waarom we ons zeker niet mogen beperken tot het testen van de personeelsleden die ziek worden. Enkel op die manier kunnen we er zeker van zijn dat onze mensen niet door hun eigen collega's besmet worden.

ACV Politie vroeg al weken geleden aan de overheid om het politiepersoneel systematisch te testen. Er was toen zelfs een capaciteit beschikbaar via o.a. het Rode Kruis. Heel die tijd al houdt de overheid ons aan het lijntje. "Er wordt gewerkt aan een strategie rond het testen", klinkt het telkens weer. "Hopeloos achter de feiten aanhollen, ja! Moest het niet over de gezondheid van de collega's gaan, zou ik eens goed lachen. Nu is wenen en vloeken meer op z'n plaats.", reageert onze vakbondssecretaris.

Het artikel van De Standaard vind je via deze link.

Dossier fietsvergoeding: binnenkort ook voor speedpedelecs?

21/05/2020

Komt er licht aan het einde van de fietstunnel? Samen met heel wat collega's die dagelijks met een speedpedelec de woon-werkverplaatsing afleggen, hopen we voorzichtig dat dit dossier nu eindelijk een positieve afloop krijgt.

Al heel wat inkt over dit dossier gevloeid

Met de wet van 22/10/2017 werd mogelijk gemaakt om de fietsvergoeding uit te keren voor gebruikers van deze snelle elektrische fietsen. Toch werd dit geen veralgemeend recht op de fietsvergoeding met speedpedelecs. Zo sluiten verschillende koninklijke besluiten die de vergoedingen voor federale ambtenaren regelen, de speedpedelec expliciet uit van een fietsvergoeding.

Middels een aantal ingediende voorstellen van resolutie, zoals DOC54-3415/001 en DOC55-0685/001, en enkele wetsvoorstellen, waaronder DOC55-0332/001 en DOC55-0912/001 beoogt men dit voordeel ook voor de ambtenaren te realiseren. Er is dus inderdaad al heel wat inkt over dit dossier gevloeid.

In de Gentenaar lazen we deze week dat de bevoegde Kamercommissie recent het wetsvoorstel goedkeurde. Zit dit dossier in een stroomversnelling en schijnt er nu eindelijk wat meer licht aan het einde van de fietstunnel? Dat zal nog moeten blijken.

'BOC200 is een schijnvertoning'

14/05/2020

Eén van onze kerntaken is het verstrekken van adviezen in het belang van het welzijn en de veiligheid van het politiepersoneel. Dit dient te gebeuren tijdens de door de wet voorziene overleg- en onderhandelingsmomenten met de betrokken overheden.

De GPI 80, de Ministeriële Omzendbrief betreffende de vakbondsrelaties binnen de geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie, bepaalt in artikel 10.1 dat de betrekkingen tussen de vakbonden en de overheden harmonieus dienen te verlopen. Wanneer dan blijkt dat de DirCo (Directeur-Coördinatie) van de Federale Politie Antwerpen het overleg zodanig naar eigen hand zet, dat de syndicaten buitenspel worden gezet bij het bepalen van de exit-strategie voor het CSD (gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie) Antwerpen, is voor ons de maat vol.

Alle basisregels over constructief en harmonieus overleg worden klaarblijkelijk genegeerd door de overheid. Informele besprekingen worden plots formeel wanneer het de overheid uitkomt; onderrichtingen worden verspreid zonder enig overleg; documentatie wordt niet voorafgaandelijk overgemaakt, maar de vakbonden moeten er wel advies over geven; ...

Het huishoudelijk reglement van het BOC200 (Basisoverlegcomité van de Federale Politie Antwerpen) lijkt dan ook enkel van toepassing om de vakbonden beperkingen op te leggen en wordt niet gevolgd door de overheid. Op die manier wordt het BOC200 een schijnvertoning en wordt het de vakbonden onmogelijk gemaakt om een degelijk advies te geven in het belang van het welzijn en veiligheid van het politiepersoneel.

Ook het BCP (business continuity plan), waarin men bepaalt op welke wijze de medewerkers op kantoor en op het terrein tijdens de coronacrisis hun job op een veilige manier moeten uitvoeren, werd vooraf nooit voorgelegd aan de syndicale afgevaardigden. Zo worden zij ook in hun rol van evenwaardige partners binnen het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) buitenspel gezet.

KB corona-ouderschapsverlof

14/05/2020

De loopbaanonderbreking voor 'corona-ouderschapsverlof' is in de pers al uitvoerig aan bod gekomen. Het is daarom ook evident dat de personeelsleden die in aanmerking zouden komen voor deze uitzonderlijke maatregel, met ongeduld zaten te wachten op meer duidelijkheid hierover.

In een eerdere communicatie via nieuwsbrieven en per mail aan onze leden konden we hierover enkel berichten onder voorbehoud, aangezien het Koninklijk Besluit nog niet in het Staatsblad was verschenen.

Vandaag werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd. Klik hier om het in te kijken!

Aangepaste 'corona'-regeling van de vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen

12/05/2020

Omwille van het tijdelijk verminderd aanbod van het openbaar vervoer en omdat wordt aangeraden om tijdens de corona-crisis de voorkeur te geven aan het persoonlijk voertuig om zich naar het werk te begeven, werden de richtlijnen met betrekking tot de tussenkomst voor woon-werkverkeer aangepast.

Naar aanleiding van deze beslissing dreigt het SSGPI nu geconfronteerd te worden met een enorme werklaststijging. Daarom werkt men zo snel mogelijk aan een automatisatie van de procedure. Het SSGPI maakt zich sterk dat ze in staat zullen zijn om ten laatste één maand nadat de desbetreffende formulieren (L/F080 en L/F081) werden overgemaakt, over te gaan tot betaling. In afwachting tot deze automatisatie zullen er geen nieuwe formulieren L/F80 en L/F81 meer worden verwerkt.

ACV Politie verbolgen over vrijspraak in dossier Meulenberg

01/05/2020

ACV Politie roept de overheid op om haar belofte na te komen!

Vol verbijstering, ongenoegen en vooral met groot ongeloof namen we gisteren kennis van de vrijspraak uitgesproken door het Hof van Beroep in Antwerpen tegen de verdachten naar aanleiding van de zware rellen in de wijk Meulenberg (Houthalen-Helchteren) eind 2013. Het is een uitspraak dewelke zeer zwaar aankomt bij de slachtoffers na een jarenlange strijd naar gerechtigheid.

Ieder geloof en vertrouwen in een rechtstaat wordt hierdoor onherroepelijk tenietgedaan. Dezelfde rechtstaat die wij dagdagelijks dienen en waarvoor we onze fysieke integriteit op spel zetten om anderen te beschermen.

ACV Politie roept de overheid op haar belofte na te komen en de slachtoffers van deze gewelddaden al de nodige steun te verlenen.

Het artikel "Stenengooiers Meulenberg in beroep vrijgesproken voor verwonden agent tijdens rellen" vind je op de website van het Belang van Limburg: www.hbvl.be.

Uitbetaling van het vakantiegeld voorzien op 14/05/2020

23/04/2020

Het SSGPI (Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) publiceerde vandaag twee nota's over het vakantiegeld dat volgende maand zal worden uitbetaald. Eén van deze nota's bevat een aantal vaak gestelde vragen en antwoorden die wat meer duidelijkheid kunnen scheppen over de berekeningswijze.

De nota's vind je op de website van het SSGPI: www.ssgpi.be.

Deelnemen aan een selectiegesprek via 'Teams'? Wij geven je alvast wat tips!

15/04/2020

Neem je in het kader van de mobiliteit deel aan selectiegesprekken tijdens deze corona-crisis? Dan is de kans reëel dat de politiezone je vraagt om van thuis uit via de app 'Teams' aan het interview deel te nemen. Ongetwijfeld zorgt dit bij de kandidaten voor bijkomende stress, vooral voor diegenen die nog nooit met Teams werkten. Om de drempel wat te verlagen, geven we je hier alvast wat tips.

Wat is 'Teams'? Teams is een op chat-gebaseerd communicatieplatform van Microsoft Office 365. Heb je zelf geen Office 365? Niet erg, je wordt voor je interview uitgenodigd en je kan dan ook deelnemen aan het gesprek zonder dat je zelf over Office 365 hoeft te beschikken.

Heb ik een webcam en microfoon nodig? Heb je geen webcam of microfoon voor je P.C., dan raden we je aan om de Teams-app op je smartphone of tablet te installeren. Die app vind je via de Google Play Store voor Android-toestellen en via de Apple App Store voor iOS.

Hoe log ik in? De korpschef of HR-verantwoordelijke zal je uitnodigen via mail. Wil je Teams op je smartphone of tablet openen, dan open je best daar de mail op en volg je de verdere stappen.

Waar moet ik nog op letten? Zorg dat je je selectiegesprek in alle rust en stilte kan doen. Verwittig je huisgenoten dat ze je niet mogen komen storen. Let ook wat op de achtergrond: vermijd dat opvallende storende elementen (posters, kleurrijke gordijnen, ...) mee in beeld komen. En tot slot, het gaat om een selectiegesprek. Zorg dus dat je verzorgd voor de lens zit.

Eerst eens testen? Ben je lid van ACV Politie en moet je binnenkort via Teams deelnemen aan selectieproeven? Dan kan je ons dat laten weten via ons contactformulier. We doen het nodige om je hierin te begeleiden.

Bevorderingsmogelijkheid voor CALog-personeelsleden

14/04/2020

Elk jaar organiseert de politie vergelijkende examens om statutaire burgerpersoneelsleden te laten bevorderen naar een hoger niveau. Dit gebeurt met een brevet van slagen in de bevorderingsexamens waarmee je via de interne mobiliteit kan solliciteren voor hogere niveaus.

Schrijf je tijdig in!
Zowel voor de bevorderingsexamens van C en B naar A, als die van C naar B en D naar C is de uiterste inschrijvingsdatum 14/05/2020.

De linken naar de uitnodigingen, inschrijvingsformulieren en te kennen leerstof vind je op JobPol.

Heb je niet het vereiste diploma? Doe dan eerst de niveauproef!
Ben je niet in het bezit van het vereiste diploma om deel te nemen aan de bevorderingsexamens? Dan kan je deelnemen aan de niveauproef. Slagen voor deze proef geeft je toegang tot de bevorderingsexamens.

Alvast veel succes!

Bevorderingsmogelijkheid voor agenten van politie

14/04/2020

De dienst Rekrutering en Selectie organiseert selectieproeven om inspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van het kader van agenten naar basiskader) aan te werven.

Deze selectie in het kader van bevordering naar het basiskader is niet meer georganiseerd onder de vorm van een vergelijkend examen. Alle door de deliberatiecommissie geschikt bevonden kandidaten ontvangen een brevet voor overgang naar het basiskader. Alle agenten van politie met een brevet voor overgang naar het basiskader worden tot de basisopleiding van het basiskader toegelaten.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven tot 08/05/2020.

Meer info? Hieronder vind je de linken naar de uitnodiging, het inschrijvingsformulier en de te kennen leerstof.

We wensen onze collega's alvast veel succes!

Stakingsaanzegging federale politie tijdelijk opgeschort

03/04/2020

De stakingsaanzegging die ACV Politie samen met het VSOA en het NSPV voor de federale politie indiende, werd vandaag tijdelijk opgeschort. In een eerder artikel op onze website verduidelijkten we onze motivatie voor deze stakingsaanzegging.

Eén van de hekele punten die we met onze aanzegging in de kijker zetten, is het gebrek aan preventiemiddelen voor onze mensen op het terrein. Daarnaast vroegen we ook om een overkoepelende risico-analyse, die ons in staat stelt om de maatregelen die daarin bepaald worden, te voorzien in alle mogelijke opdrachten waarmee het politiepersoneel te maken krijgt. De door de overheid voorgestelde risico-analyse voldoet absoluut niet aan onze verwachtingen. We eisen dat men terug in de pen kruipt en deze alsnog bijstuurt.

Volgende week zitten we weer samen met de overheid. We zullen dinsdag beslissen of we de stakingsaanzegging al dan niet laten activeren.

Tip: lees het artikel op de website van HLN.be.

Termijn voor het indienen van de aanvraag van de syndicale premie met één maand verlengd

02/04/2020

Vandaag vernamen we dat de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen voor de syndicale premie voor het werkjaar 2019 werd verschoven naar 31/07/2020.

Was je in 2019 aangesloten bij een vakbond, dan kreeg je waarschijnlijk al je aanvraagformulier in je bus. Door de coronaproblematiek is het echter mogelijk dat de verdeling van de formulieren wat achterstand opliep. Het kan dus zijn dat je jouw aanvraagformulier nog niet ontvangen hebt.

Mocht je medio april 2020 nog steeds geen formulier in je brievenbus gevonden hebben, neem dan contact op met de personeelsdienst van je zone of federale politiedienst.

GPI94 over de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van COVID-19

01/04/2020

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de Ministeriële Omzendbrief GPI94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19.

Je kan deze omzendbrief via deze link inkijken.

ACV Politie, NSPV en het VSOA verspreiden een syndicale mededeling in gemeenschappelijk front

31/03/2020

ACV Politie, het NSPV en het VSOA dienen een stakingsaanzegging in.

Op 31/03/2020 werd er een bijzondere vergadering van het Hoog Overlegcomité (HOC) gehouden met als enig agendapunt de presentatie van Dr. Pardon van de RISK Management Group over de types van mondmaskers en hun gepast gebruik.

De presentatie van Dr. Pardon, en dus ook van de overheid, kan worden samengevat als volgt: "Vanwege het gebrek aan beschermende uitrusting willen we het politiepersoneel niet erkennen als essentiële categorie, en daarom een prioriteit voor dit soort uitrusting.".

In vergelijking met onze verwachtingen is de conclusie van dit dringend HOC totaal onbevredigend. Geen enkele efficiënte of aanvaardbare oplossing werd door de overheid voorgesteld. We hebben dan ook samen met het NSPV en het VSOA een stakingsaanzegging ingediend.

Volg deze link om het pamflet in te kijken! Daarin verduidelijken we onze motivatie terzake.

Komt er eindelijk een einde aan de absurde regeltjes?

27/03/2020

De vergadering van het Hoog Overlegcomité van vandaag stond geheel in het teken van de corona-uitbraak. We proberen kort een aantal punten te verduidelijken.

Cijfergegegevens coronabesmettingen binnen de politie: Er bestaan geen betrouwbare cijfergegevens van het aantal bevestigde en vermoedelijke coronabesmettingen binnen de geïntegreerde politie. Dat komt omdat niet alle korpsen en diensten dit systematisch zouden doorgeven. Daardoor blijft het moeilijk om de impact van het ziekteverzuim op de politiecapaciteit te bepalen.

"RA-Corona": We verduidelijkten in een vorig artikel al het belang van een algemene risicoanalyse inzake corona. Deze "RA-Corona" kan dan voor de verschillende politieopdrachten bepalen wat de te nemen preventiemaatregelen zijn en welke bijhorende (persoonlijke) beschermingsmiddelen (PBM's) dienen te worden gebruikt. Elke zone of eenheid dient deze RA-Corona te implementeren in de bestaande werking/risicoanalyses.
En wat de PBM's betreft, daarover zijn we duidelijk: ofwel stelt men deze in voldoende mate ter beschikking gesteld van het personeel, ofwel worden de opdrachten waarvoor de noodzakelijke PBM's ontbreken onmiddellijk opgeschort.

Richtlijnen Taskforce krijgen dwingend karakter: In veel lokale zones en een aantal federale diensten worden de richtlijnen van de taskforce naast zich neergelegd. De overheid zal middels een nieuwe GPI-nota de richtlijnen van de taskforce een meer dwingend karakter geven. Met andere woorden, we kunnen eindelijk een einde stellen aan de absurde regeltjes van één of andere despoot.

Instroom van nieuwe politiemensen: Voor de politiescholen werkt men een nota af die een eenzelfde toepassing over het ganse land voorziet. Het is de bedoeling dat men aangepaste lessen kan blijven organiseren, zodat de instroom van politiemensen verzekerd blijft.

Erkenning als beroepsziekte: We vroegen om een stand van zaken over de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte. De overheid wacht momenteel nog op het antwoord van FEDRIS. Weet dat ACV Politie via alle mogelijke kanalen hier zeker op zal blijven aandringen.

Directie Beveiliging (DAB): Inzake DAB werden ook een aantal dingen besproken, zoals de inzet van politiepersoneel ter vervanging van zieke cipiers, terwijl ook binnen de politie het absenteïsme door ziekte blijft toenemen; het gebruik van een niet statutair voorziene 'vrijwillige bereikbaarheid' (ofwel is het personeel beschikbaar en krijgt men hiervoor een vergoeding, ofwel is men niet beschikbaar); het in vraag stellen van het syndicaal statuut; het niet toespreken van Nederlandstalige medewerkers in hun eigen landstaal in tweetalige diensten en het ontbreken van de nodige PBM's wanneer men bij het transport van een besmet persoon achterin de ambulance moet plaatsnemen ter beveiliging.

Wil je op de hoogte blijven ... Omdat er vanaf nu wekelijks een vergadering van het HOC zal georganiseerd worden, kunnen we de vinger aan de pols houden. We blijven via dit kanaal onze leden informeren.

ACV Politie eist meer en betere beschermingsmiddelen

26/03/2020

Schandalig!

Onze collega's zijn er zich van bewust dat de gezondheidszorg prioritair en zeer dringend dient uitgerust te worden met mondmaskers FFP2 en andere beschermingsmiddelen. Ze begrijpen ook dat geen enkele stock actueel tegemoetkomt aan hun dagdagelijkse noden.

Het is een trieste realiteit dat er simpelweg onvoldoende mondmaskers zijn voor iedereen. De collega's die wel de mogelijkheid krijgen deze te gebruiken, weten dat dit slechts kan in zeer precieze omstandigheden en zeker niet systematisch.

Maar het zijn zij die in eerste instantie, zonder beschermende mondmaskers, moeten toezien dat de afgekondigde maatregelen van de regering worden nageleefd.

Wij zien dan ook maar twee mogelijke gevolgen: of ze worden zelf het slachtoffer van Covid-19, of ze verspreiden dit virus verder.

Er werd geen enkele risicoanalyse uitgevoerd in het kader van Covid-19 voor de geïntegreerde politie. Deze analyse biedt immers het voordeel van een éénvormig en coherent beleid om preventieve gezondheidsmaatregelen te treffen voor onze collega's op het terrein.

Absurde situatie!

Om de gezondheid van onze collega's te garanderen in het algemeen en in het bijzonder deze van onze medeburgers, willen wij het volgende weten:

 • Wanneer zal de risicoanalyse GPI eindelijk gerealiseerd zijn en gepresenteerd worden?
 • Welke voorraad aan beschikbare mondmaskers (chirurgisch, FFP1 en FFP2) is er nog aanwezig binnen de geïntegreerde politie? De aankondiging van een "rationalisatie" betekent vaak dat er een ernstig tekort aan materieel is.
 • Een oplijsting per categorie en de aantallen aan maskers die besteld werden om het hoofd te kunnen bieden aan de periode van de afgekondigde maatregelen die nog enige tijd kan duren.
 • Welke zijn de leverings- en overhandigingstermijnen hiervan voor de geïntegreerde politie?

De syndicale organisaties werden door de overheid uitgenodigd om op 27/03/2020 deel te nemen aan een vergadering.

ACV Politie zal gepaste maatregelen treffen indien de overheid niet tegemoetkomt aan onze vragen!

"11 miljoen extra reizigers controleren, met hetzelfde aantal collega's"

26/03/2020

"We zitten op ons tandvlees".

Het gaat niet goed op onze nationale luchthaven. Om de haverklap zijn er stiptheidsacties en stakingen. "Dat doen we niet zomaar, we zitten op ons tandvlees. Al jarenlang.", aldus Rino Carta, inspecteur bij de luchtvaarpolitie (LPA) en tewerkgesteld op de luchthaven van Zaventem (BruNat)

In NT Magazine, het maandblad van ACV Openbare Diensten, laten we Rino aan het woord. Hij is op de LPA BruNat aan de slag bij de grenscontrole.

Via deze link kan je het artikel in ons maandblad inkijken.

Richtlijnen HR en organisatie van het werk

19/03/2020

De taskforce COVID-19 heeft een nota klaar m.b.t. de richtlijnen HR en de organisatie van het werk. Deze nota werd ondertekend door de commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en door Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP).

Met deze nota verduidelijkt men vooral de te nemen maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden van de geïntegreerde politie te bewerkstelligen. We lichten de belangrijkste punten kort toe:

Rekrutering en selectie wordt tot 05/04/2020 opgeschort in afwachting van een risicoanalyse die rekening houdt met de nationaal opgelegde maatregelen.

Opleidingen op afstand kunnen nog doorgaan. Alle andere opleidingen en trainingen schort men op tot 05/04/2020, met uitzondering van de schiettrainingen (mits inachtneming van de social distancing).

Telewerken dient zoveel mogelijk te worden gefaciliteerd. Dit geldt niet alleen voor de functies die telewerken toelaten, maar ook voor de personeelsleden aan wie er andere taken kunnen worden toevertrouwd dan hun gewone taken, zodat ze die thuis kunnen uitvoeren. Het telewerken wordt bovendien verplicht georganiseerd voor mensen die als risicopersonen worden beschouwd (personen met een zwak immuunsysteem of zwangere vrouwen).

Flexibele uurroosters voor de administratieve personeelsleden voor wie telewerken niet mogelijk is of die aanwezig dienen te zijn omwille van hun taak binnen kritieke steunfuncties. Zij mogen werken tussen 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.

Operationeel personeel dat geen deel uitmaakt van de noodzakelijke operationele capaciteit wordt geacht aan telewerk te doen. Is dat niet mogelijk, dan worden ze in rust geplaatst.

Verlof kan naar keuze worden opgenomen. Indien dringende operationele behoeften dit vereisen kunnen geplande verloven in de periode tot 05/04/2020 en de periode van de paasvakantie worden ingetrokken. Ook de personeelsleden hebben de mogelijkheid om die verlofdagen te annuleren. De overdracht van het jaarlijks vakantieverlof van 2019 wordt verlengd tot eind december 2020.

Hoog Overlegcomité in teken van de corona-uitbraak

18/03/2020

Vandaag ging in Brussel een Hoog Overlegcomité (HOC) door. Dat de uitbraak van het coronavirus als enig punt op de agenda stond, mag niet verbazen. We geven hieronder kort mee wat er werd besproken.

Controle en toezicht op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad

Een taskforce, bestaande uit de hoofden van de federale politie en vertegenwoordigers van de lokale politiekorpsen, beoordeelt dagelijks de situatie op het terrein. Zo wordt er onder meer regelmatig een inventaris gemaakt van het ziekteverzuim enerzijds en de te mobiliseren capaciteit anderzijds.

Er wordt voorrang gegeven aan de uitvoering van eerstelijnsmissies door lokale politie-eenheden en bepaalde federale politie-eenheden. Zij dienen de controle en het toezicht op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad te verzekeren. De federale politie zal zich in reserve houden om gebieden in moeilijkheden bij te staan of om de grenscontrole en het transmigratiebeheer in stand te houden. De overheid bevestigt dat deze maatregelen kunnen worden aangepast aan de situatie en de evolutie op het terrein.

Dat de rekruteringssessies blijven doorgaan is voor ons een brug te ver!

Dat de rekruteringssessies blijven gehandhaafd is voor ons een knelpunt. We begrijpen het standpunt van de overheid hierin niet. Verwacht men nu, tijdens een periode van lockdown, dat burgers zich verplaatsen om deel te nemen aan selecties? Door de rekruteringssessies toch te laten doorgaan, gaat men volgens ons in tegen de aanbevelingen van het Nationaal Veiligheidscomité.

Overdracht van het verlof van 2019

Terwijl de vergadering nog aan de gang was, konden we al meegeven dat het politiepersoneel de resterende verlofdagen van 2019 niet hoeft op te nemen voor 1/5/2020, maar dit verder mag spreiden tot het einde van dit jaar. Dit punt lijkt misschien niet zo prangend tijdens deze crisis waarin men zich vooral wil focussen op gezondheid en veiligheid, maar we weten dat dit al voor een stuk de druk van de ketel zal aflaten bij tal van collega's die door omstandigheden nog heel wat verlofdagen uit 2019 moeten opnemen.

Standaardisatie van maatregelen en richtlijnen voor al het personeel van de geïntegreerde politie

We hebben de nadruk kunnen leggen op de uit te voeren risicoanalyse rond COVID-19, om daardoor te kunnen bepalen wat onze mensen nog moeten/kunnen doen en welke beschermingsmiddelen ze daarvoor nodig hebben. CGWB volgde ons daarin en zal dit uitwerken.

Onze vraag om een standaardisatie van maatregelen en richtlijnen voor al het personeel van de geïntegreerde politie werd niet ingewilligd. Deze taak wordt overgedragen aan de taskforce. De overheid is zich bewust van de moeilijkheden en zal proberen zo goed mogelijk te reageren op de geuite zorgen.

Neem contact op met het callcenter om antwoorden te krijgen over jouw individuele situatie!

Met betrekking tot de vele vragen die door het personeel worden gesteld, verwijst de autoriteit naar het opgerichte callcenter. We nodigen al onze collega's dan ook graag uit om contact op te nemen met deze dienst om antwoorden te krijgen op hun individuele situatie. Een FAQ is ook beschikbaar en kan worden geraadpleegd op de sharepoint van de geïntegreerde politie.

Erkenning beroepsziekte

Tot slot hebben we de overheid verzocht contact op te nemen met Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's) om na te gaan in hoeverre een virusbesmetting in dienstverband kan worden erkend als een beroepsziekte.

We beseffen dat we nog maar aan de vooravond staan van deze problematiek. Dat de overheid nog heel wat initiatieven zal moeten nemen, staat buiten kijf. We betreuren echter wel dat deze te vaak reactief in plaats van proactief genomen worden.

Selecties en opleidingen voor onbepaalde duur on hold!

16/03/2020

Vandaag richtte ACV Politie het verzoek aan de voorzitter van het hoogoverlegcomité (HOC) om de beslissing van de politiescholen om hun lessen verder te blijven zetten, te herevalueren.

Alle burgerscholen zijn gesloten, op beperkte opvang na. Dat de beslissing werd genomen om de politiescholen wel open te houden en de selecties voor nieuwe personeelsleden te laten doorgaan, is dan ook iets wat we ten zeerste betreuren. Net in deze tijden van nood en gezien de maatregelen die op federaal niveau werden genomen in het kader van de volksgezondheid, vinden we het belangrijk dat onze politiediensten onnodige risico's vermijden, zodat ze maximaal operationeel kunnen blijven.

Van een flesje handgel tot een lock-down

16/03/2020

Tal van korpschefs leggen aangepaste richtlijnen op om het politiewerk tijdens de uitbraak van het coronavirus binnen hun politiezone zo veilig mogelijk te organiseren. En omdat we deel uitmaken van de plaatselijke comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) is het vanzelfsprekend dat we dit van zeer dichtbij opvolgen. Daarom bestudeerden we iedere dienstnota of korpsorder die in dit kader wordt verspreid.

ACV Politie vraagt om een algemene risico-analyse in het kader van de coronacrisis

Wat meteen opvalt is dat de manier van aanpak soms sterk verschilt. In het ene korps is men blijkbaar van oordeel dat het ter beschikking stellen van wat extra dispensers met ontsmettende gel voldoende is, in een andere politiezone geldt een quasi lock-down en werkt men op minimumbezetting.

Deze verschillende interpretaties zorgen bij het politiepersoneel voor verwarring en onrust. Daarom pleit ACV Politie bij de voorzitter van het hoogoverlegcomité (HOC) voor een globale visie en eenvormige aanpak voor de gehele geïntegreerde politie.

We benadrukken in onze brief aan de voorzitter dat alle personeelsleden, en in het bijzonder onze collega's die zich op het terrein begeven, de maximale ondersteuning en bescherming moeten krijgen. Het is duidelijk dat het coronavirus een bijkomend risico vormt voor onze mensen, zeker wanneer men in contact komt met de bevolking. Het werken met dynamische risico-analyses verplicht de werkgever ertoe om daarmee rekening te houden. we betreuren dat we tot op vandaag geen enkele aangepaste risico-analyses te zien kregen. De enige communicatie van de overheid betrof de algemene richtlijnen voor de bevolking en opdrachten met betrekking tot het doen naleven van deze richtlijnen. We vragen een algemene risico-analyse in het kader van de coronacrisis. Hieraan zouden dan preventiemaatregelen gekoppeld kunnen worden (zoals verplichte beschermingsmaatregelen, wijzigen van taken of procedures,...).

Daarnaast vragen we aan de voorzitter van het HOC om een eenvormige regeling in geval van quarantaine, en dan specifiek in het geval waarbij men verplicht wordt in quarantaine te gaan na contact met een besmet persoon. Het personeelslid is zelf niet ziek en beschikt dus niet over een medisch attest.

Ook verzoeken we om de verlenging van de periode waarop het resterende verlof van 2019 mag worden opgenomen. Op dit ogenblik loopt die periode af op 30 april 2020; wij vragen om dit omwille van de uitzonderlijke toestand te verlengen tot eind 2020.

Kennismaking met Pascal Baetens, onze nieuwe permanent afgevaardigde

09/03/2020

Erwin Hongenaert, de permanent afgevaardigde voor ACV Politie Oost-Vlaanderen, gaf recent de fakkel door aan zijn opvolger, Pascal Baetens. We stellen Pascal even voor.

Pascal is 51 jaar en woonachtig in Heldergem, een deelgemeente van Haaltert. Hij studeerde boekhouden en fiscaliteit, maar koos in 1993 voor de politie. Pascal is sedert 1995 actief in de politiezone Erpe-Mere, ondertussen Erpe-Mere/Lede. Eerst maakte hij er deel uit van het interventieteam, later ging hij aan de slag als wijkinspecteur.

Op syndicaal vlak is Pascal ook al even actief. Hij is al zo'n tien jaar militant bij ACV Openbare Diensten. In de functies die hij tot dusver opnam en in het bijzonder deze ook als militant voor ACV Politie, greep hij de voorbije jaren alle kansen om zich te ontplooien in vaardigheden zoals informatieverstrekking, coachen en begeleiden van collega's en belangenbehartiging. Dat zijn vaardigheden die hem in de toekomst zeker van pas zullen komen.

Pascal zal het ACV-Kantoor in Gent als uitvalsbasis nemen. Zijn contactgegevens vind je hier.

"Politie past alcoholcontroles aan uit vrees voor besmetting", kopt Het Laatste Nieuws

07/03/2020

Op de website HLN.be verscheen vanmiddag een artikel met de kop "Politie past alcoholcontroles aan uit vrees voor besmetting". Nu het coronavirus Covid-19 zich ook in België verder blijkt te verspreiden, is de kans reëel dat onze politiemensen die op het terrein controles uitvoeren inzake drugs en alcohol in het verkeer, besmet raken.

Vakbondssecretaris van ACV Politie Joery Dehaes reageerde op VTM-nieuws dat het nog niet aan de orde is om de alcoholcontroles te laten verbieden, maar het personeel moet wel voorzien worden van voldoende beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en ontsmettingsproducten voor de alco-testers. We moeten de toestand van nabij blijven opvolgen en mocht het nodig blijken, dan dienen bijkomende maatregelen overwogen te worden.

Lees hier het artikel op HLN.be!

Engagement minister van Binnenlandse Zaken voor luchthavenpolitie Brussel Nationaal

03/03/2020

De stiptheidsacties lieten zich stevig voelen op de luchthaven Brussel Nationaal.

Het uitblijven van afdoende engagementen vanwege de overheid om paal en perk te stellen aan de problematische toestanden waarmee onze collega's van de luchthavenpolitie Brussel Nationaal dagelijks te maken krijgen, leidde tijdens het krokusverlof tot stiptheidsacties. Deze acties lieten zich stevig voelen. Op sommige ogenblikken liepen de wachttijden stevig op.

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken over de problematiek van de luchtvaartpolitie. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn kabinetschef en medewerkers, de commissaris-generaal (CG), de directeur van de bestuurlijke politie (DGA) en het commando van de luchthavenpolitie (LPA). In grote lijnen kunnen we de problematiek in drie grote punten samenvatten: het personeelstekort, een tekort aan logistieke middelen en de gebrekkige infrastructuur.

Overleg met minister van Binnenlandse Zaken leidt tot een aantal engagementen vanuit de overheid

1. Personeel

a. Op korte termijn

Om de periode van de zomervakantie op een deftige manier te kunnen laten verlopen, zullen er ongeveer 55 FTE's (voltijdse medewerkers) worden toegevoegd aan de LPA BruNat. Het gaat om 26 aspiranten tijdens hun stage en een dertigtal vrijwillig afgedeelden.

b. Op middellange termijn

De minister engageert zich om dit jaar 1.400 Inspecteurs aan te werven. Tot op heden waren er slechts 800 voorzien. Bijkomend worden volgende engagementen genomen:

 • Van deze 1.400 worden de eerste 400 aspiranten voorzien voor een rechtstreekse aanwerving voor de federale politie.
 • Van deze extra aanwervingen zullen er sowieso 100 (gespreid in verschillende groepen) worden voorzien voor de luchtvaartpolitie van Zaventem.

2. Logistieke middelen

De minister vraagt, zoals door ons gesuggereerd, om een inventaris op te stellen van de noden bij LPA BruNat. Dit niet enkel in het kader van de IDP-budgetten, maar ook met betrekking tot de dagelijkse werking.

Ook engageert hij zich om deze lijst voor te leggen aan de ministerraad om de financiële middelen hiervoor vrij te maken.

De vakbonden zullen aandringen bij de lokale overheid om, in samenspraak met de sociale partners, deze lijst zo snel mogelijk samen te stellen. Het noodzakelijke materiaal, zoals meubilair en voertuigen, moet zo snel mogelijk op de werkvloer terecht komen.

3. Infrastructuur

De discussie over de infrastructuur duurt ondertussen al 20 jaar. Uit het dossier van de overheid LPA BruNat is gebleken dat er nood is aan een nieuw politiegebouw anno 2020. Recent hebben de lokale politieoverheden een nieuw dossier overgemaakt aan zowel Brussels Airport Company als aan de Inspectie van Financiën. Uit zowel praktische als veiligheidsoverwegingen, blijkt de voorkeur te gaan naar één locatie waar alle diensten centraal kunnen in ondergebracht worden. Het is belangrijk dat de Inspecteur van Financiën akkoord is met deze visie en keuze.

De minister zal het initiatief nemen om eerstdaags rond de tafel te zitten met de verantwoordelijken van Brussels Airport Company om dit dossier te bespreken en te verdedigen.

Acties opgeschort onder voorwaarden

Het overleg verliep in een bijzonder constructieve sfeer. Gelet op de genomen engagementen zijn we dan ook tot een overeenkomst gekomen. De acties worden opgeschort onder de voorwaarde dat de engagementen met betrekking tot het personeel en logistieke middelen worden nagekomen, er eerstdaags na overleg met de minister een duidelijk schriftelijk engagement en concrete planning komt van BAC inzake de infrastructuur.

Wij bedanken de minister voor het constructief overleg, alsook voor de engagementen die reeds werden genomen. Deze zijn niet enkel in het belang van de luchtvaartpolitie, maar in het bijzonder ook voor de geïntegreerde politie.

Hier kan je de syndicale mededeling in gemeenschappelijk front downloaden.

Wat je moet weten over het coronavirus Covid-19

02/03/2020

Hoe kan je een coronavirusinfectie herkennen?

Covid-19 is vergelijkbaar met een wintergriep, met die nuance dat Covid-19 sneller overdraagbaar en meer besmettelijk is maar minder 'pathogeen' – je bent er minder ziek van. Deze virale infectieziekte mag dan misschien minder erg zijn, maar als ze makkelijk verspreidt, maakt ze natuurlijk meer slachtoffers.

De eerste alarmsymptomen van een infectie met het coronavirus zijn dezelfde als deze van een gewone seizoensgriep: koorts (minstens 38°C), vermoeidheid, spierpijn en hoesten. Deze symptomen verschijnen gemiddeld 5 dagen na de besmetting.

Occasioneel is er neusloop of een neusverstopping, keelpijn, diarree. In sommige gevallen evolueert de infectie naar een longontsteking. Dan zijn er ook kortademigheid en andere ademhalingsproblemen aanwezig. Maar dat is de uitzondering.

Welke preventieve maatregelen neem je best?

Het Covid-19 overleeft niet buiten een levend organisme. Het wordt overgedragen via kleine druppeltjes die uit de luchtwegen vrijkomen bijvoorbeeld bij het hoesten. Maar het virus 'draagt' niet ver. Vandaar dat 1,5 meter afstand houden bij intermenselijk contact volstaat. Er is ook overdracht via speekseldruppels, bij het zoenen bijvoorbeeld.

De klassieke preventieve voorzorgsmaatregelen garanderen op dit moment de beste bescherming tegen besmetting:

 • Goede handhygiëne: frequent en voldoende lang handen wassen met water en zeep of met een alcoholgel (> 80% geconcentreerd), indien water en zeep niet binnen bereik zijn.
 • Besteed extra aandacht aan jouw persoonlijke hygiëne en vermijd ogen, mond en neus aan te raken met ongewassen handen!
 • Vermijd contact met zieke personen, zeker als ze hoesten of koorts hebben. Hou de nodige afstand (minstens 1,5 meter) van mensen die hoesten en/of koorts hebben!
 • Vermijd elkaar de handen te schudden of te zoenen!
 • Verlucht en reinig regelmatig de lokalen met een licht ontsmettende vloeistof (vb. 1% bleekwater). Desinfecteer oppervlakten en objecten die vaak aangeraakt worden zoals deurklinken, bureaublad, werktafel enz.
 • Deel geen objecten zoals drinkbekers, bestek, waterflesjes, ...
 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje (eenmalig gebruik) en werp het weg in een afsluitbare vuilbak! Heb je je zakdoek niet tijdig bij de hand, nies of hoest dan in de binnenkant van je elleboog!

Wat je best doet bij een ziek en grieperig gevoel?

Meet jouw koorts! Als je ziek bent, of als je denkt mogelijk in contact te zijn gekomen met het virus, neem dan telefonisch contact op met je huisarts en blijf thuis. Vraag je huisarts om advies of om een huisbezoek. Ga dus niet naar de wachtzaal van de huisartsenpraktijk en zeker niet naar de urgentiedienst van het ziekenhuis. Zo vermijdt je daar andere aanwezige patiënten te besmetten. Jouw huisarts zal indien nodig een virustest uitvoeren, geheel volgens de voorschriften van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Vermijd in de tussentijd contact met anderen, tot een diagnose is gesteld.

Mocht uiteindelijk met zekerheid blijken dat je besmet bent met het Coronavirus, dan licht je best ook de arbeidsarts van je politiezone of federale politiedienst zo spoedig mogelijk in.

Bronnen

Meer weten? Download dan hier onze nieuwsbrief terzake.

ACV Politie biedt verweer tegen nieuw selectieconcept

12/02/2020

Vandaag pakte De Standaard uit met het nieuws dat de politie de lat voor de rekruten lager legt. ACV politie verzet zich al langer tegen deze plannen van de overheid.

Concreet kunnen wij onder andere niet leven met het schrappen van een aantal gedragsmetingen en met het verminderen van het aantal assessoren. De risico's die hieruit volgen, wegen niet op tegen de (eventuele) winst in tijd en de digitalisering. En we zijn niet alleen hierin, ook het Rekenhof, het Comité P en tal van vakspecialisten formuleren bemerkingen in deze zin.

ACV Politie heeft dan ook een lijvig dossier met wetenschappelijke onderbouwing ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en bij de top van de Federale Politie, in de hoop om alsnog aanpassingen aan het nieuwe selectieconcept te krijgen.

De aanpassingen die wij voorstellen zijn:

 • toevoegen van een simulatie-oefening om effectief gedrag bij de kandidaat te kunnen meten;
 • een extra assessor toevoegen;
 • scores van de persoonlijkheidsvragenlijst enkel als indicatie weerhouden;
 • deliberatiecommissie herbekijken.

Beluister hier het interview met onze secretaris Joery Dehaes in "De Ochtend" waarin ons standpunt verder werd toegelicht!

Sterke opkomst voor de infosessies over de selectieproeven voor politie

17/01/2020

Omdat een goede voorbereiding op de selectieproeven de slaagkansen vergroot, organiseerde ACV vandaag in Hasselt een infosessie en oefendag. Het werd voor de vele aanwezige kandidaten een dag vol informatie, nuttige tips en oefeningen.

Heb je deze infosessie gemist en wil je weten waar en wanneer je hiervoor nog bij ons terecht kan? Klik dan hier!

Vraag online SmartCOP 2020 aan!

30/12/2019

Hedwig Van Pamel ontwikkelt jaarlijks een nieuwe versie van SmartCOP, een Excel-toepassing waarmee politiemensen hun prestaties zelf kunnen beheren.

SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en -toelagen per maand op basis van de ingevoerde jaarwedde en prestaties. De toepassing beheert daarenboven de verlof-, regularisatie- en ziekteverlofdagen evenals de nachtprestaties.

Kortom SmartCOP is de persoonlijke diensturentabel bij uitstek. Met SmartCOP kan de gebruiker zelf controleren of de prestaties juist worden beheerd. Alle vergoedingen en toelagen gebaseerd op de prestaties en die dus maandelijks schommelen, worden automatisch berekend. Ook biedt het programma een maandelijks en jaarlijks overzicht van alle prestaties, vergoedingen en toelagen.

Wil je SmartCOP gebruiken? Dan kan je dat via dit formulier aan Hedwig aanvragen.

Het sukkelstraatje van de politie

18/12/2019

"In welk sukkelstraatje is de politie aanbeland?"

In NT Magazine van december 2019 is er een bijdrage verschenen over de personeelstekorten bij de openbare diensten, en dan in het bijzonder over de tekorten bij de politie, brandweer en defensie. Zowel Ilse Heylen, nationaal secretaris voor Bijzondere Korpsen, als Stijn Kwanten, vakbondssecretaris voor ACV Poltiie komen hierin aan het woord.

Via deze link kan je het artikel inkijken.

Fusie van drie Limburgse politiezones in aantocht?

12/12/2019

Professor Jelle Janssens (UGent) werd door de Limburgse gouverneur gevraagd om de haalbaarheid van een fusie tussen de politiezones Tongeren/Herstappe, St.-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken en Kanton Borgloon te onderzoeken. Op 12/12/2019 ging de politieraad van de politiezone Kanton Borgloon door. Daar gaf de professor toelichting over zijn uitgevoerde studie en de gemaakte bevindingen.

Een afvaardiging van ACV Politie was hierop aanwezig en bezorgde ons hierover een kort verslag.

Klik hier om het verslag in te kijken.

Overdracht verlof van 2019 en toekenning van sommige verloven in 2020

09/12/2019

Op 9 december 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de GPI 92 met betrekking tot de overdracht van verloven van 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020.

Hierna vindt u de richtlijnen betreffende de overdracht van het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2019, alsook de richtlijnen voor het jaar 2020 betreffende de reglementaire feestdagen toegestaan door de commissaris-generaal of door de korpschef evenals de data waarop bepaalde vervangende verlofdagen dienen genomen te worden.

Overdracht van verloven van 2019:
Artikel VIII.III.2 RPPol, bepaalt dat het jaarlijks vakantieverlof kan worden opgenomen tot en met 31 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend. Het niet genomen vakantieverlof van 2019 zou dus voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk kunnen worden genomen tot 1 april 2020.
Rekening houdend evenwel met het feit dat de Paasvakantie in 2020 valt van 6 tot en met 19 april en gezien 30 april ook het einde is van een referentieperiode, beslis ik, op grond van artikel VIII.III.2, tweede lid, RPPol, dat alle personeelsleden van de geëntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof 2019 kunnen opnemen tot en met 30 april 2020.
Ik wens bovendien aan te stippen dat, overeenkomstig artikel VIII.1.bis, UBPol, de personeelsleden die het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2019 niet hebben kunnen opnemen vóór 1 april 2020 omwille van een weigering van het jaarlijks vakantieverlof, een moederschapsverlof of een afwezigheid wegens ziekte tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020), dit jaarlijks vakantieverlof kunnen overdragen tot 1 april 2021.

Verlofkalender 2020:
Reglementaire feestdagen vastgesteld door de ter zake bevoegde overheid.

Bij toepassing van artikel I.I.1, 19°, RPPol, worden door de commissaris-generaal of de overheden die hij aanwijst voor de Federale Politie, of door de korpschef of de dienst die hij aanwijst voor de Lokale Politie, twee reglementaire feestdagen toegekend.

Richtlijnen voor 2020:
- Wat de Federale Politie betreft, worden de twee door de commissaris-generaal toegekende reglementaire feestdagen, bij de aanvang van 2020, aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.
- Wat de Lokale Politie betreft, heeft de korpschef de keuzemogelijkheid om, na overleg in het betrokken basisoverlegcomité, die twee dagen ofwel bij de aanvang van het jaar toe te voegen aan de verloffiche, ofwel op bepaalde data vast te stellen of een dag aan de verloffiche toe te voegen en de andere op een bepaalde datum vast te stellen.

Vervangende verlofdagen voor de wettelijke en reglementaire feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag.
In 2020 vallen twee wettelijke feestdagen (15 augustus en 1 november) en twee reglementaire feestdagen (15 november en 26 december) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op vier vervangende verlofdagen. De eerste van die vier dagen wordt, voor alle personeelsleden van de politiediensten, op grond van artikel VIII.III.13, tweede lid, RPPol, vastgelegd op 22 mei 2020, zodat een brugdag wordt gecreëerd. De resterende drie dagen worden aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.
Hiervan kan evenwel worden afgeweken door de korpschefs van de Lokale Politie indien ze reeds één van de door hen vast te stellen reglementaire feestdagen (zie punt 2.1.), op datum van 22 mei zouden hebben vastgelegd. Wat de rechtspositie betreft van de personeelsleden die op die vervangende verlofdagen moeten werken, verwijs ik u naar de richtlijnen van de omzendbrief GPI 34 van 11 maart 2003 betreffende sommige verloven toegekend in 2003.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
P. DE CREM

FAQ over de eindejaarstoelage

02/12/2019

Op 2 december 2019 publiceerde het SSGPI de FAQ 2019-03 over de eindejaarstoelage. Je kan de nota hier inkijken.

ACV Politie dient een stakingsaanzegging in

26/11/2019

Onze vakbond diende een stakingsaanzegging in voor de Federale Politie. Tussen 9 december 2019 en 2 januari 2020 kunnen er hierdoor over het hele land 'nog nader te bepalen' acties zijn.

Met deze stakingsaanzegging willen we druk zetten op de directie. Deze laat na om te reageren op een studie over het welzijn op het werk. Die studie toont aan dat 20 procent van de medewerkers bij de politie al eens het slachtoffer was van discriminatie. Daarnaast blijkt dat maar liefst 1 op de 5 vrouwelijke collega's met ongewenste intimiteiten werd geconfronteerd.

Lees het hele artikel in Het Nieuwsblad.

Veel interesse voor een loopbaan bij de politie

23/11/2019

Vandaag ging in de kantoren van het ACV in Antwerpen een infosessie en oefendag door voor mensen die een carrière bij de politie ambiëren.

Een zeventigtal geïnteresseerde kandidaten volgden aandachtig de toelichting en namen deel aan een aantal selectieproeven.

We wensen onze toekomstige collega's veel succes met hun selecties en hopen hen binnenkort in de politieschool te ontmoeten.

Heb je deze infosessie gemist en wil je weten waar en wanneer je hiervoor nog bij ons terecht kan? Klik dan hier!

Keuzemenu voor 112 en 101? Lapmiddel volgen ACV Politie!

08/11/2019

ACV Politie is niet te spreken over de plannen om een keuzemenu in te voeren bij de noodnummers. De voordelen zijn te verwaarlozen, de gevaren zijn bijzonder groot voor mensen in nood. Bovendien blijft men werken met twee gescheiden diensten (100 en 101) voor de calltaking; men gooit er gewoon een keuzemenu voor de beller bovenop.

Europa schrijft inderdaad een uniek noodnummer (112) voor, maar de invulling die men daar in ons land aan geeft is zeker niet de beste.

ACV Politie vraagt al jaren om voldoende personeel en deftige middelen te voorzien voor de noodcentrales. Dat zou de veiligheid pas verbeteren.

Lees de hele bijdrage op VRT Nieuws

Verlenging periode opname resterende verlofdagen 2019

06/11/2019

Tijdens het Hoog Overlegcomité vanochtend wenste de overheid geen verlenging voor de overdracht van het verlof toe te kennen tot het einde van 2020. Dit ondanks de uitdrukkelijke vraag van alle vakbonden.

De overheid was wel te vinden voor het voorstel van ACV Politie om de overdracht toe te staan tot einde april. Op die manier valt de paasvakantie van volgend jaar in deze periode, waardoor heel wat collega's hun resterende verlofdagen niet op schooldagen moeten opnemen, maar deze samen met hun gezin kunnen doorbrengen.

Bijkomend voordeel van deze regeling is dat hiermee nu twee volledige referentieperiodes overbrugd worden.

In 2020 vallen vier feestdagen in het weekend. Een ervan wordt vastgelegd als brugdag op 22/05/2020; de overige drie worden toegevoegd aan de verloffiche.

Word vakbondsafgevaardigde!

update 18/12/2019

Maak jij het verschil?

Wil je je actief inzetten voor je collega's op de werkvloer? Als vakbondsafgevaardigde kan jij het verschil maken. Je bent een spreekbuis en tegelijk een luisterend oor. Je komt op voor jouw rechten en die van je collega's door te overleggen met je werkgever.

Je hoeft daarvoor geen superheld te zijn. Je kan altijd rekenen op de ondersteuning van de medewerkers van ACV Politie. We informeren je en zorgen voor de nodige vorming. Je staat er dus zeker niet alleen voor.

Gebruik je stem en stel je kandidaat als vakbondsafgevaardigde van ACV Politie!

Update: Wil je je kandidatuur indienen? Dan doe je dit best per mail aan militant@acvpolitie.be.

ACV Politie blijft zich verzetten tegen hervormingsplannen van de selectieprocedure voor politiemensen.

24/10/2019

In de online versie van De Standaard verduidelijkt Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie, ons standpunt over de hervormingsplannen van de selectieprocedure voor politiemensen.

"Als men een kandidaat betrouwbaar wil beoordelen, moet dat gebeuren door verschillende personen, op verschillende meetmomenten en met verschillende proeven. Daar schrapt men nu veel te hard in. De kwaliteit zal enorm naar beneden gaan. Als men bovendien de personeelsleden van de recruteringsdienst intimideert vanuit de top om dit zomaar te slikken, is er voor ons een grens overschreden.", besluit Joery Dehaes.

"De trein is vol, gooi er niks meer bij!"

23/10/2019

Foto : Een lid van SPC (Spoorwegpolitie) op zijn nieuwe favoriete werkplek, een vaag terrein tijdens de nacht met nachtbrillen ter waarde van 11.000 euro per 6 stuks ... een speciale eenheid.

Terwijl de SPC met moeite haar basistaken kan uitvoeren in de stations en op de treinen door gebrek aan personeel, heeft de directie beslist om een speciale eenheid op te richten ... en hen onevenredige middelen te geven.

Op geen enkel moment werd ACV Politie gecontacteerd in het kader van de ontplooiing van zo een "gespecialiseerde" eenheid. En idem dito over de aanschaf en het gebruik van hun gespecialiseerd materieel.

Wij denken zelfs dat het hier om een totaal verkeerde keuze gaat, want sterke werkkrachten werden uit de reeds déficitaire interventiedienst van de SPC weggetrokken.

Wij wachten nog steeds op een officieel standpunt van DGA over het concept MPT. Momenteel werd er nog geen enkel advies in dit dossier gegeven.

Dit gebrek aan overleg moet stoppen. De directie SPC moet terug rond de tafel gaan zitten en haar hervorming rechtvaardigen. De spelregels moeten gerespecteerd worden. Wij aanvaarden niet dat we voor voldongen feiten worden geplaatst.

Het dossier SPC is voor ons een prioriteit! We wensen deze dienst te behouden in haar huidige werking!

Sectoraal akkoord onder vuur

26/09/2019

"Gemeenten hekelen factuur voor extra loon politiemensen", kopte Het Laatste Nieuws vandaag. Het artikel handelt over ons sectoraal akkoord. Twee van de drie verenigingen die de belangen verdedigen van de steden en gemeenten dreigen naar de Raad van State te trekken. Ze gaan niet akkoord met ons sectoraal akkoord, omdat ze onvoldoende betrokken zouden geweest zijn bij de onderhandelingen, maar nu wel dieper in de buidel zullen moeten tasten om de meerkost ervan te dragen.

Joery Dehaes, secretaris bij ACV Politie reageerde hierover via Facebook: "Het is duidelijk dat er (dringend) naar financiële middelen moet worden gezocht om de sectorale akkoorden af te sluiten. Net zoals bij andere collega's werd er lang onderhandeld om iets te bereiken voor onze politiemensen, waarbij al de nodige partijen steeds werden uitgenodigd. Voor ons is het duidelijk: we verwachten niet minder dat al de gemaakte afspraken ook worden nagekomen!"

Klik hier om het artikel in Het Laatste Nieuws te lezen!

R&D-team van ACV Politie onderzoekt de voor- en nadelen van werken in 12-urenshiften

14/09/2019

Het R&D-team van ACV Politie - R&D staat voor Research and Development (Onderzoek en Ontwikkeling) - voert momenteel een onderzoek rond het werken in 12-urenshiften.

In het kader van dat onderzoek organiseerde het R&D-team in Leuven een panelgesprek. Ze deed dit met collega's uit diverse diensten van de geïntegreerde politie die tewerkgesteld zijn in zo een systeem van 12-urenshiften. Het was de bedoeling om te luisteren naar hun ervaringen en de voor- en nadelen van het werken in dergelijke lange shiften te bespreken.

Omdat we inspraak van onze leden en hun mening bijzonder belangrijk vinden, zal ACV Politie ongetwijfeld in de toekomst nog vaker soortgelijke panelgesprekken en bevragingen organiseren.

Bijna alle meldingen via ANPR worden zonder gevolg geklasseerd

08/08/2019

Bijna alle meldingen via ANPR (automatische nummerplaatherkenning) worden zonder verder gevolg geklasseerd. Dat een structureel personeelstekort hier weeral aan de basis ligt, is voor ACV Politie geen verrassing.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes had de overheid hiervoor al gewaarschuwd bij de invoering van de ANPR-camera's. Hij reageerde vandaag via onze facebookpagina: "Wat ben je met duur materiaal als je niet over het personeel beschikt om het te gebruiken? Zoals we zo vaak vaststelden was blijkbaar de perceptie van een veiligheidsbeleid belangrijker dan een echt veiligheidsbeleid."

Lees hier het artikel op de website van VTM-Nieuws!

"De politie ziet door het bos de bomen niet meer"

31/07/2019

De lawine aan veiligheidsplannen - lokale, federale, Europese - leidt ertoe dat de politie door de bomen het bos niet meer ziet. Dat stelt Willy Bruggeman, de voorzitter van de federale politieraad. Die raad staat in voor de evaluatie van de werking van de lokale én federale politie.

Klik hier om het artikel in Het Laatste Nieuws te lezen! Je vindt er ook de reactie van onze vakbondssecretaris Joery Dehaes.

Het personeelstekort bij de Federale Politie is sinds de aanslagen van 22/7 nog toegenomen

16/07/2019

Minister De Crem kreeg vandaag in de Kamer een aantal vragen voorgeschoteld met betrekking tot het toenemende personeelstekort bij de Federale Politie.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes reageerde hierover via onze Facebookpagina. Hij verduidelijkte dat ACV Politie deze dramatische toestanden al langer aan het aankaarten is. We zijn ervan overtuigd dat de Federale Politie op deze manier ten dode is opgeschreven.

Je leest het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Wist je al dat ACV Politie je helpt met de voorbereiding op selectieproeven?

15/07/2019

Maak dankzij ACV Politie meer kans tijdens de selectieprocedures!

Quasi wekelijks verschijnen er wel vacatures binnen de politie. Voor sommige kan je als externe kandidaat deelnemen, andere staan enkel open voor personeelsleden die al aan de slag zijn binnen de geïtegreerde politie. Maar of je nu vanuit de privé komt of via de (aspiranten)mobiliteit probeert te scoren, weet dan dat je op ACV Politie kunt rekenen! Wij helpen je met de voorbereiding op de selectieproeven.

Ben je lid van ACV en ga je deelnemen aan de selecties, neem dan als de bliksem contact op met je plaatselijk afgevaardigde! De contactgegevens vind je hier.

Alvast succes!

"Vier op de tien agenten hebben posttraumatische stress"

10/07/2019

Vier op de tien agenten in ons land kampen met symptomen van posttraumatische stress, waarbij 13 procent ernstige acute stress ondervindt. De onderzoekers vragen dringend meer aandacht voor het fenomeen, "omdat deze stress de kwaliteit van het politiewerk ernstig ondergraaft".

Lees verder in Het Nieuwsblad!

Ben je om medische redenen afwezig in je 'hoofdambt', dan geldt dit ook voor je bijberoep

08/07/2019

Heb je een bijberoep, weet dan dat deze cumul ook ambtshalve opgeschort wordt wanneer je afwezig bent omwille van

 • ziekte;
 • een arbeidsongeval;
 • een ongeval naar of van het werk;
 • disponibiliteit wegens ziekte;
 • werken volgens het stelsel van verminderde prestaties wegens medische redenen.

Er is wel een afwijking op deze regel voor het contractueel tewerkgesteld personeel. Zij dienen nog steeds de toestemming te krijgen van de adviserend geneesheer van de mutualiteit en zullen ook daar beperkingen opgelegd krijgen.

KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (update)

26/06/2019

Vandaag verscheen het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (sectoraal akkoord). Klik hier om het koninklijk besluit (pdf-formaat) te downloaden!

Beknopte toelichting

 • Correctie van de loonschalen B4 - B5 (basiskader). Dit treedt in werking op 01/07/2019
 • Maak je sociale promotie, dan geniet je vanaf 01/07/2019 minimum € 1.000 verhoging ten opzichte van de oude jaarwedde. Dit geldt ook voor iedereen die minder dan 6 jaar geleden sociale promotie maakten.
 • Ook verdwijnt op 01/07/2019 het recht op heel wat soorten toelagen en vergoedingen. Ben je voor die datum in dienst, dan behoud je wel je toelage of vergoeding zolang je binnen dezelfde functionaliteit blijft (zelfs in een andere zone). Deze personeelsleden kunnen het recht op deze toelage of vergoeding tot 01/11/2022 nog openen wanneer ze mobiliteit maken naar een functie waarin deze voorzien waren.
  Voor DAFA en DSU blijft alles bij het oude.
 • Op 01/07/2020 komt er voor de middenkaders een aanpassing aan de weddeschalen. Net zoals de B5 zullen de weddeschalen M4 en M5 aangepast worden.
 • Alle generieke CALog B bekomen een weddeverhoging van 3,1%.
 • Vanaf 01/11/2022 opent voor alle medewerkers het recht op maaltijdcheques. Heb je momenteel recht op een maaltijdvergoeding en blijf je binnen dezelfde functionaliteit, dan krijg je de keuze voor het behoud of om over te schakelen naar maaltijdcheques.
  We berekenden dat de maaltijdcheques gemiddeld 88 euro per maand opleveren. Voor de berekening zal men per gewerkte 7u36 een maaltijdcheque krijgen. Men kijkt dus niet naar de effectief gewerkte dagen.
 • Ook op 01/11/2022 heft men het systeem van de gecertificeerde opleidingen en de COT (competentieontwikkelingstoelage) voor het CALog op. Er zijn maatregelen voorzien voor personeelsleden die nu nog in de minimum loonschalen zitten.
 • Nog op 01/11/2022 voorziet men de baremische verhoging van M4 naar M5.
 • We behouden de inconveniënten-regeling (nachturen, weekendprestaties, ...).
 • Vanaf 2020 (telkens in de maand januari of februari) zal er een tweejaarlijkse comperatieve monitoring met het openbaar ambt gebeuren. Dit gebeurt in het kader van de loonschalen en het bedrag van de maaltijdcheques.
 • Tot slot is er een baremische vrijwaring in geval van fiscaal negatief effect. Je mag m.a.w. door eender welke maatregel in dit sectoraal akkoord netto noch bruto minder gaan verdienen.

Het SSGPI (Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) verspreidde vandaag de nota SSGPI-RIO/2019/671, waarin de eerste fase van de uitvoering van dit akkoord wordt toegelicht. Klik hier om deze nota in te kijken!

Stakingsaanzegging voor Politiezone Gent opgeschort 'onder voorwaarden' (update)

26/06/2019

ACV Politie diende samen met het ACOD, het VSOA en het NSPV een gemeenschappelijke stakingsaanzegging in voor de Gentse politie. Deze stakingsaanzegging zou lopen van 1 juli tot eind september 2019.

Met de stakingsaanzegging wilden we een oplossing afdwingen voor het al langer aanslepend ernstig personeelstekort. Weet dat in de Politiezone Gent om en bij de 200 jobs van de bijna 1200 niet opengesteld worden of ingevuld geraken!

Deze ochtend werd het dossier voorgelegd op het onderhandelingscomité (OCP). Na de debatten werd door de vakorganisaties besloten om de stakingsaanzegging 'onder voorwaarden' in te trekken. Pittig detail, binnen de periode van de stakingsaanzegging zouden ook de jaarlijkse Gentse Feesten vallen. En dat was zeker niet toevallig, aldus onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in een reactie in Het Laatste Nieuws van 24 juni 2019.

Ook vandaag gaf onze secretaris tekst en uitleg over de toestand bij de 'Gentse flikken', zoals de burgemeester zijn politiemensen noemt. Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad.

Politie zit bijna zonder kogels: "Nog even en we kunnen 'pang pang' roepen"

22/06/2019

Bij de federale politie in West-Vlaanderen hebben ze afgesproken dat sommige collega's voorlopig niet naar de verplichte schietoefeningen gaan. Reden: ze hebben nog amper 2.000 kogels.

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, reageert in Het Laatste Nieuws: "De overheid verplicht ons te gaan schieten, maar krijgt de middelen niet bij elkaar om dat mogelijk te maken".

Lees het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Bescherming van de klokkenluiders geldt voor alle politiemensen

19/06/2019

Op 17 juni 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

We citeren uit een bijdrage van Laure Lemmens op Polinfo: "Politiemensen die wantoestanden bij de lokale of federale politiediensten aanklagen, kunnen voortaan het beschermingsstatuut van klokkenluider krijgen. De zogenaamde Klokkenluiderswet van 15 september 2013, die een beschermingsregeling uitwerkt voor federale ambtenaren, is vanaf 17 juni 2019 van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie. Hier en daar zijn regels aangepast om rekening te houden met de specifieke aard van het politiestatuut."

Lees het hele artikel op Polinfo!

ACV Politie zet afscheidnemend provinciaal voorzitter in de bloemetjes

17/06/2019

Vandaag is het hoogdag voor Dirk Schockaert. Hij sluit niet alleen een lange loopbaan bij de politie af; ook zijn syndicale pet hangt hij definitief aan de haak. En als je zou denken dat zo'n belangrijk moment zou passeren zonder al te veel toeters en bellen, dan ken je zijn collega's bij ACV Politie nog niet.

Dirk was dan ook niet de minste bij ACV Politie. Enkele jaren na de hervorming van de geïntegreerde politie werd Dirk verkozen tot provinciaal voorzitter voor Oost-Vlaanderen. Vervelen in die functie deed hij zich zeker niet. Hij slaagde er keer op keer in om op de hogere syndicale niveaus het hoogst aantal agendapunten naar voor te schuiven, tijdens de varia-ronde steeds weer dingen in vraag te stellen en op ieders inbreng wel een antwoord klaar te hebben. Met andere woorden: het gaat hier over een 200 procent syndicalist.

We gaan je tijdens de vele debatten en vergaderingen ongetwijfeld missen, Dirk. Maar we wensen je vooral veel genot van je NAVAP en van je pensioen.

Stakingsaanzegging PZ Kanton Borgloon ingetrokken

12/06/2019

Op 28 mei 2019 diende ACV Politie samen met VSOA en ACOD een stakingsaanzegging in voor de politiezone Kanton Borgloon (PZ Loon). We waren hiertoe genoodzaakt, aangezien de overheid in tal van punten de voeten veegde aan het statuut. Het ging onder meer over het extreem lang 'in beraad' zetten van de verlofaanvragen, het systematisch weigeren van verlof en het onderkennen van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Zoals wettelijk voorzien werd de stakingsaanzegging geagendeerd voor het Onderhandelingscomité voor Politiediensten (OCP) in Brussel. Op 12 juni 2019 kregen de vakbonden en de lokale overheid van de PZ Loon er de kans om hun standpunten te verduidelijken en te verdedigen.

"Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg heb ik nog nooit meegemaakt"

Samen met onze collega's van de andere vakbonden hoopten de afgevaardigden van ACV Politie op een positief gesprek, waarin de plooien zouden worden gladgestreken en de nodige afspraken naar de toekomst toe zouden worden gemaakt. Niets was echter minder waar. Al kort na aanvang van het overleg sprak de voorzitter van het politiecollege van de PZ Loon dreigende taal. Hij smeet met verwijten naar onze lokale afgevaardigden en stelde zelfs de deontologische code van de vakorganisaties in vraag. "Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg, dat heb ik nog nooit meegemaakt" verduidelijkt Manu Gilmont van ACV Politie in Het Belang Van Limburg (HBVL) van 14 juni 2019.

De verhoudingen tussen de vakorganisaties met de lokale overheid van de PZ Loon zitten duidelijk niet goed. De korpsleiding ondermijnt zelfs onze werking door vakbondsmilitanten binnen het politiekorps intern naar een andere dienst te verplaatsen. Op die manier tracht ze ons monddood te maken.

Ondanks de grillige sfeer op het OCP besloten de vakbonden de stakingsaanzegging weer in te trekken, maar dit onder strikte voorwaarden. Zo moeten de herplaatsingen van onze afgevaardigden ongedaan gemaakt worden, eisen wij een hoogdringend BOC, verwachten we een vlotte verspreiding van een correcte verslaggeving van de rondgangen met de arbeidsgeneesheer en de vergaderingen van het BOC en het CPBW, eisen we een correcte toepassing de verlofregeling conform het statuut, ...

Om onze lokale afgevaardigden te steunen, heeft ACV Politie besloten om op het volgende lokale overleg externe afgevaardigden het woord te laten voeren.

Zwaar geweld tegen politiebeambte: staat betaalt voortaan alle kosten terug

17/05/2019

Waren politieambtenaren tot voor vandaag het slachtoffer van zwaar geweld, dan kregen ze slechts een deel van de kosten terugbetaald. Tot vandaag dus, want vanaf nu krijgen ze al hun kosten terugbetaald.

Onder welke voorwaarden dit gebeurt en over welke kosten het precies gaat, vind je terug in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2019.

Meer weten? Klik dan hier om naar de desbetreffende pagina in het Staatblad te navigeren, of hier voor de bijdrage op de website van Polinfo.be.

ACV Politie haalt slag thuis!

10/05/2019

Nadat ACV Politie deze week de druk op de regering had verhoogd, heeft de ministerraad vandaag uiteindelijk toch het oorspronkelijke sectoraal akkoord goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie! Hierdoor komen er onder andere maaltijdcheques en aanpassingen aan bepaalde loonschalen. De afgelopen weken kwam het akkoord door sommige politici onder vuur te liggen en staken meer en meer geruchten de kop op.

Om de overheid duidelijk te maken dat we geen enkele aanpassing aan het akkoord zouden dulden, en om te anticiperen op een mogelijke aanval, diende ACV Politie deze week een stakingsaanzegging in. De regering besliste dus wijselijk om geen aanpassingen door te voeren.

ACV Politie bereidt nu de volgende stap voor om het welzijn van het politiepersoneel te vergroten, namelijk het indienen van een nieuwe eisencahier 2019-2020. Het sectoraal akkoord was voor ons een eerste, maar noodzakelijke stap in de verbetering van de toestand voor een aantal personeelsleden. Nu moet de rest nog volgen.

ACV Politie is het treuzelen beu: stakingsaanzegging ingediend

07/05/2019


ACV Politie heeft zonet een stakingsaanzegging ingediend voor de federale politie en alle zones van de lokale politie.

Ongeveer een jaar geleden gaven we onze voorwaardelijke goedkeuring aan een nieuw sectoraal akkoord na 18 maanden onderhandelen. De onderhandelingen waren een bijzondere oefening waarbij constant een evenwicht werd gezocht tussen geschrapte vergoedingen en nieuwe compensaties. Het resultaat werd een correctie op onze verloningen in vergelijkingen met andere functies binnen het openbare ambt.

De laatste weken leek er maar geen einde te komen aan bijkomende analyses rond het akkoord, zo erg zelfs dat het vermoeden van vertragingsmanoeuvres de kop op stak. De garanties die voormalig minister Jan Jambon gaf, bleken toch niet zo sluitend te zijn.
Bovendien gonst het van de geruchten over het eventueel schrappen van een aantal aspecten uit het akkoord. Uiteraard is zoiets voor ACV Politie onaanvaardbaar.

De reden van onze stakingsaanzegging is dan ook dubbel. Ten eerste willen we het duidelijk signaal aan de overheid geven dat ons voorwaardelijk akkoord voor het geheel van de teksten geldt en we niet zullen dulden dat men er iets uit schrapt.

Ten tweede gaan we niet langer wachten op de beslissing van de ministerraad om de stakingsaanzegging formeel in te dienen. Deze formele procedure kent namelijk een lange doorlooptijd waardoor we te ver in de toekomst (lees: na de verkiezingen) uitkomen.

We houden jullie op de hoogte.

Tot 50% aan personeelstekorten bij de Federale Wegpolitie

30/04/2019

De verkeerspost van Antwerpen kreunt onder de personeelstekorten. Er is amper personeel om verkeersploegen uit te sturen, voor de gerechtelijke opdrachten moet men al langer beroep doen op de verkeersploegen of de collega's van de lokale politie.

"De toestand bij wegpolitie wordt stilaan onhoudbaar.", aldus Joery Dehaes secretaris van ACV Politie.

Lees verder in Het Laatste Nieuws!

Uitbetaling van het vakantiegeld

30/04/2019

De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld 2019 is vastgelegd op 16 mei 2019 (betaaldatum).

Zoals vermeld in het koninklijk besluit van 29 april 2009, wordt het vakantiegeld 2019 (prestaties 2018) vastgesteld op 92% van een twaalfde van de jaarwedde die verschuldigd is voor de maand maart 2019. Het vakantiegeld is onderworpen aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing en aan een sociale inhouding van 13,07%.

Meer informatie omtrent de berekeningswijze kan je terugvinden in de Handleiding Financiële Personeelsadministratie (Deel III - Titel III - Hoofdstuk I).

Bron: de nota SSGPI-RIO/2019/425 van 30 april 2019

Doorbraak tweede pensioenpijler federale contractuelen na aandringen ACV Openbare Diensten

10/04/2019

Na veel inspanningen van ACV Openbare Diensten heeft de regering eindelijk groen licht gegeven voor een openbare aanbesteding om de verzekeraar aan te duiden voor het beheer van de tweede pensioenpijler voor federale contractuelen.

Dat dossier zat gedurende twee jaar in de koelkast op het kabinet Vandeput, wat onverklaarbaar is aangezien er al sinds 2017 een budget voor de financiering klaarligt.

De tweede pijler komt er voor alle instellingen die onder de toepassing vallen van de wet van 22 juli 1993 (FOD, POD, Ministerie van Defensie, Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid) en ook voor Fedasil, de rechterlijke orde en de geïntegreerde politie.

De bijkomende pensioenrechten worden toegekend vanaf 1 januari 2017 en worden op basis van een premie berekend:

 • in 2017: 1 % van het loon
 • in 2018: 1,5 % van het loon
 • vanaf 2019: 3 % van het loon

ACV politie kaart de problematiek van de Directie Hondensteun aan

10/04/2019

Vandaag werd op het onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP) de stakingsaanzegging besproken die ACV Politie, NSPV en VSOA indienden in verband met de problemen binnen Dienst Hondensteun (DACH). Niet zonder moeite bereikten we een consensus met de overheid.

Voor wat betreft het wagenpark werd er een oplossing in twee fasen voorgesteld. In totaal zullen er tegen het einde van het jaar zevenentwintig aangepaste dienstvoertuigen aangekocht worden, waarvan de eerste zeven al in de loop van de volgende maand. Intussen zoekt men ook naar een snellere oplossing, waaronder het recupereren een aantal voertuigen uit andere diensten. De Citroën C3's, die tijdelijk als noodoplossing ingezet werden, zullen niet langer gebruikt worden omdat ze niet geschikt bleken voor de DACH.

Enkel de dienstvoertuigen voor de patrouillehonden zullen nog als politievoertuig herkenbaar zijn (striping), al de andere nieuwe wagens blijven 'anoniem'.
Bovendien zal de DACH tegen aanstaande vrijdag een nieuwe behoefte voor de meerjarenplanning overmaken aan de Directie van de Logistiek (DRL).

Een tweede punt dat werd besproken betreft de functionele kledij. De overheid schetste tijdens de vergadering de uitgevoerde - en ons inziens mislukte - overheidsopdracht van 2016, alsook de daarop ondernomen acties. Omdat het opstarten van een nieuwe aankoopprocedure veel tijd zou vergen, drongen we erop aan om een alternatieve en snellere procedure te hanteren.

De overheid gaf te kennen dat ze een analyse zal maken van het aankoopdossier van gelijkaardige items door de lokale politie van Brussel. Indien deze procedure mag gevolgd worden, dan kan de markt al in april gepubliceerd worden en is een levering in september zelfs haalbaar.

Daarnaast zal er intussen een budget van 30.000 euro vrijgemaakt worden via de procedure 'kleine aankopen' om dringende tekorten op te vangen. Dit wordt in een eerstvolgend hoogoverlegcomité voorgelegd. ACV Politie eist dat de voortzetting van dit dossier zeker besproken wordt.

Tot slot bespraken we de asbestproblematiek. De Directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) gaf een overzicht van de situatie. Blijkbaar bestaat er wel een asbestinventaris voor de gebouwen van DACH in Neerhespen (Vlaams-Brabant), maar deze dateert van 2008 en is dus niet up-to-date. Daarom zal de Regie der Gebouwen in de loop van volgende week ter plaatse een nieuwe asbestinventaris maken.

Op de brandsite werden stalen genomen. Eén staal blijkt sporen van asbest te bevatten. De desbetreffende hal werd onmiddellijk gesloten en er werd een firma gecontacteerd om luchtstalen te nemen op de hele site.

Ook verzamelt men de gegevens van al de personeelsleden die ooit op de site hebben gewerkt en vult men hun medische dossiers aan met deze asbestgegevens.
De Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) gaf de intentie werk te willen maken van een risicoanalyse voor de hele site. Hiervoor zal er een plaatsbezoek gebeuren.

Gelet op de ondernomen acties en de gestelde beloftes, werd beslist om de stakingsaanzegging in te trekken. Uiteraard zal dit dossier door ons op de voet gevolgd worden.

Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

"Geen geld voor politiecombi's, maar wel voor dure limousines"

10/04/2019

Ten eerste is het duidelijk dat de correcte aankoopprocedure niet gevolgd werd. "De aankoop kwam ons ter oren via de pers. Onbegrijpelijk als je weet dat er voorafgaande risicoanalyses en overlegmomenten met de vakbonden voor een dergelijke aankoop verplicht zijn." verklaart onze secretaris Joery Dehaes.

En ten tweede is er de verontwaardiging over de aankoop op zich. De federale politie kreunt al jaren onder de besparingen, bijna alle diensten kampen met tekorten aan middelen en personeel maar toch wordt er 25 miljoen euro gespendeerd aan luxewagens om vip's mee rond te rijden. "Leg dat maar uit aan onze collega's die met de trein hun huiszoekingen gaan uitvoeren of die met 40 % tekorten aan personeel zitten." besluit Joery Dehaes.

Wij gaan dit dossier onderzoeken tot op het bot.     

Lees hier het artikel in het Nieuwsblad!

Slotrapport over audit naar werkdruk is voor ACV Politie helaas geen verrassing

Het slotrapport van de audit naar werkdruk waarvan sprake in het artikel in La Dernière Heure is voor ACV Politie zeker geen verrassing.

De onderbezetting bij de federale politiediensten en de lokale politiezones (bij uitstek deze in de rand rond Brussel) speelt hier een belangrijke rol. De overheid tracht er met lapmiddelen zoals twaalf-urendiensten, systemen van bereikbaar- en terugroepbaarheid, ... oplossingen te creëren om de continuïteit van haar taken te verzekeren. Maar daardoor legt men nog meer druk op het schouders van politiepersoneel.

ACV Politie trok hiervoor al meerdere keren bij de overheid aan de alarmbel. Laatst deden we dit rond de onderbezetting van de noodcentrale van Vlaams-Brabant.

Lees hier het artikel (Het Laatste Nieuws)!

Stakingsaanzegging wegens onderbezetting CIC Vlaams-Brabant

"De noodcentrales kunnen het aantal oproepen niet meer aan."

ACV Politie diende een stakingsaanzegging in om de onderbezetting in het CIC Vlaams-Brabant op de onderhandelingstafel te krijgen.
"De toestand is in elke provincie erg, maar in Vlaams-Brabant is het echt niet meer houdbaar. In die noodcentrale waren deze week amper drie dispatchers en twee calltakers aan de slag. De helft van wat nodig is om de toevloed aan oproepen te beantwoorden.", aldus vakbondssecretaris Joery Dehaes in Het Nieuwsblad.

lees verder...

ACV Politie neemt deel aan de nationale staking op woensdag, 13 februari 2019

'Wij roepen op om op 13 februari massaal het werk neer te leggen'

De nationale staking op 13 februari krijgt de steun van de politiemensen. Al de personeelsleden van de lokale en de federale politie zijn gedekt door de stakingsaanzegging die ACV Politie en ACOD hebben ingediend.

Onze politiemensen en calog-medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met de problemen veroorzaakt door onze overheid. ACV Politie strijdt al lang voor minder werkdruk, een echte loonsverhoging, een gezond evenwicht tussen werk en privé en voor een fatsoenlijke eindeloopbaanregeling. De afbraak van de openbare diensten stellen wij binnen de politie onophoudelijk vast.

Wij roepen dan ook op om op 13 februari massaal het werk neer te leggen. Met lokale piketten en zelfs stiptheidsacties zal een duidelijk signaal aan de overheid gegeven worden. De grens werd voor veel medewerkers al een tijd overschreden!!!

De leden van ACV Politie kunnen hun afgevaardigden contacteren voor hun stakersvergoeding als ze effectief staken.

"Fietsvergoeding omhoog, maar gebruikers van speed pedelecs kunnen er naar fluiten"

08/02/2019

Vandaag publiceerde het SSGPI (sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie) een dienstnota waarin de verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor het woon-werkverkeer wordt toegelicht. Wij citeren.

Sinds 1 januari 2010 hebben de personeelsleden die, voor een verplaatsing van hun verblijfplaats naar de plaats van hun werk, en omgekeerd, gebruik maken van hun fiets, wanneer zij ten minste één kilometer afleggen, recht op een vergoeding van € 0,20 per afgelegde kilometer. Ingevolge het koninklijk besluit van 13 juli 2017 wordt het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, met ingang van 1 september 2017, gelijkgesteld aan het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van belasting kan worden vrijgesteld door de belastingadministratie. Vanaf 1 januari 2019 hebben de personeelsleden die een fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer, wanneer zij ten minste één kilometer afleggen, derhalve recht op een vergoeding van € 0,24 per afgelegde kilometer.

ACV Politie vindt het bijzonder spijtig dat de gebruikers van de speed pedelecs, dat zijn fietsen met ondersteuning tot 45 km/u, nog steeds achter een fietsvergoeding mogen fluiten. Dit in tegenstelling tot in heel wat andere sectoren. De speed pedelec is een waardig alternatief in de strijd tegen het nog toenemende autoverkeer en zou door een financiële steun op nog meer succes kunnen rekenen.

Hoger nettoloon voor statutair personeel dat geniet van het verlofstelsel "vierdagenweek met premie"

30/01/2019

De Federale Pensioendienst deelde ons mee dat de premie in het kader van het verlofstelsel "vierdagenweek met premie" voor de statutaire personeelsleden niet langer onderworpen dient te worden aan de persoonlijke en patronale pensioenbijdrage.

Om deze reden zal het SSGPI vanaf de weddecyclus van januari 2019 de premie in het kader van de vierdagenweek met premie niet langer onderwerpen aan de persoonlijke pensioeninhouding van 7,50%, hetgeen voor de betrokken statutaire personeelsleden in een hoger nettoloon zal resulteren.

Kandidaten voor de politie klaargestoomd door ACV

26/01/2019

Vandaag ging in Brussel de tweede dag door van de infosessie over de toelatingsproeven voor een job bij de politie.

Dat heel veel kandidaten de moeilijkheidsgraad van de toelatingsproeven onderschatten, bleek ook nu weer, want de groep geïnteresseerden was na dag één al stevig uitgedund. Maar zij die vandaag wel op kwamen dagen, bleken zeker gemotiveerd om ervoor te gaan. En we wensen hen dan ook veel succes met de proeven en hopen hen over enkele maanden te ontmoeten in de politiescholen of ergens "op het terrein".

Meer weten over onze infosessies? Klik hier!

Ga je deelnemen aan selecties? Informeer je dan zeker eerst bij ACV Politie!

Wist je dat ACV Politie een databank bijhoudt met de meest gestelde vragen tijdens selectie-proeven?

Dankzij de feedback van onze leden die eerder al deelgenomen hebben aan selecties, slagen we erin om onze databank met voorbeeldvragen en -proeven up-to-date te houden. En daar kan jij van profiteren.

Ga je deelnemen aan selecties, bijvoorbeeld in het kader van de mobiliteit, richt je dan tot jouw plaatselijke afgevaardigde of neem contact op met de permanent vrijgesteld afgevaardigde van je provincie!

Alvast succes!

Twee nieuwe politiezones in Vlaanderen

30/12/2018

Vanaf 1/1/2019 telt Vlaanderen twee politiezones minder. Zowel in Oost-Vlaanderen als in Vlaams-Brabant zorgt de fusie van telkens twee politiezones daarvoor.

In Oost-Vlaanderen gaat het om de PZ LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) en de PZ Deinze-Zulte die herschapen worden tot de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

In Vlaams-Brabant zijn het de PZ LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) en de PZ Tienen/Hoegaarden die in het 'fusie-huwelijk' treden. Vanaf 1/1/2019 wordt dat de politiezone Getevallei.

We pasten inmiddels de interactieve kaart op onze website aan. Wil je de plaatselijke afgevaardigden van ACV Politie per e-mail contacteren, dan kan je dit doen via hun groepsmailbox die voor beide nieuwe politiezones werd geüpdatet. Klik hiervoor bovenaan onze website op 'Contact' en vervolgens op 'Contacteer jouw plaatselijk afgevaardigden!'.

SmartCop 2019 is beschikbaar

30/12/2018

Wat is SmartCOP?

SmartCOP, voluit Smart Control Of Prestations, is een programma in Excel waarmee de personeelsleden van de geïntegreerde politie hun prestaties kunnen beheren. De Full-versie van SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en -toelagen per maand op basis van de jaarwedde en de ingebrachte prestaties. Daarenboven beheert SmartCOP de verlof-, regularisatie- , ziektedagen en nachtprestaties. Kortom SmartCOP is de nieuwe persoonlijke diensturentabel of het zakboekje bij uitstek

Hoe bekom ik SmartCOP 2019?

Klik hier om het registratieformulier voor SmartCOP te downloaden!

Vul het formulier in en mail het naar reg.smartcop@telenet.be.

Kalender, prestatieblad, verlofkalender, ...

30/12/2018

Op zoek naar een planner, agenda, prestatieblad, verlofkalender ... Dan hebben wij voor jou misschien de juiste tool in huis. Een ijverige militant van ACV Politie creëerde een excelbestand waarin je de volgende handige items terugvindt:

 • een "Prestatieblad", waarin je tot maximum twee prestaties per dag ingeven;
 • de "Verlofkalender", waarin je naast je verlof ook rust- en ziektedagen, omstandigheidsverlof, ... kan bijhouden;
 • een kalender om uit te printen en tegen je prikbord te hangen;
 • Een handige planner.

Interesse? Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden.

Positieve signalen op het onderhandelingscomité

19/12/2018

Vandaag vond het onderhandelingscomité (OCP) voor de politie plaats. Nadat we vorige week onze nieuwe minister konden duidelijk maken dat de ongerustheid onder de politiemensen in tal van dossiers zeer groot is, kregen we vandaag enkele positieve signalen.

Over de volgende vier dossiers werd er gesproken:

NAVAP

De minister zal binnen de regering pleiten voor de verlenging van de NAVAP-regeling (Non-activiteit voorgaand aan de pensionering). Voorlopig is het dus nog niet geweten wat de concrete uitwerking zal worden. Het dossier zou alleszins onder 'lopende zaken' kunnen behandeld worden.

Tuchtwet

Het laatste ontwerp van de overheid zal niet verder op tafel komen. Wel wil men de huidige tuchtwet verbeteren en vereenvoudigen. Hier wil men punt per punt een draagvlak voor zoeken.

Aanpassing ziektestelsel

Dit dossier is geen prioriteit meer en we moeten dan ook geen verdere evolutie hierover verwachten.

Recrutering & selectie

Dit blijft een belangrijke werf. Prioriteit is een betere en snellere doorstroming. Onmiddellijk na nieuwjaar zal men hier werk van maken.

De eisen van ACV Politie kwamen klaarblijkelijk aan bij minister De Crem. We zijn dan ook blij met deze signalen. Uiteraard is dit niet het sluitstuk van onze eisen, maar toch werd een eerste belangrijke stap gezet. De komende maanden zullen we dit van zeer nabij opvolgen.

Infosessie en oefendag voor de selectieproeven voor politie in Hasselt

Een tiental dagen voor de infosessie over de selectieproeven voor politie van start ging in Hasselt, posten we op onze website het bericht dat men zich niet meer kon inschrijven. Het aantal inschrijvingen had haar maximum bereikt.

Maandag ging de infosessie in de grote zaal van ACV Hasselt door. Maar liefst 215 kandidaten kwamen hier naartoe om zich te informeren over de proeven die je moet doorlopen tijdens de selecties voor een job bij de politie.

Vandaag ging de oefendag door. En opnieuw telden we een grote opkomst. Meer dan 50 geïnteresseerden werden onderworpen aan tal van testen die identiek en/of gelijkaardig zijn aan de toelatingsproeven.

We wensen alle kandidaten succes bij het verdere verloop van de toelatingstesten.

ACV Politie voert actie tegen de onzekerheid, onderbezetting en hoge werkdruk

15/12/2018

Beste collega

Ben je de eindeloze discussies en onzekerheid over ons statuut ook moe?
Knagen de recent opgelegde maatregelen ook aan jouw koopkracht?
Ben jij ook het slachtoffer van onderbezetting op je dienst en kan je de hoge werkdruk niet meer de baas?
Kortom, zie jij de toekomst ook somber in?

Je staat er niet alleen voor!

ACV Politie diende samen met het NSPV en het ACOD een stakingsaanzegging in, want we laten niet met ons sollen! We geven de overheid een duidelijk signaal dat het zo echt niet verder kan. Genoeg is genoeg!

We verspreiden deze info aan de ingang van de grote korpsen, omdat we zo de meeste collega's kunnen bereiken. Maar eigenlijk zouden we liever actie voeren in de kleine politiezones en federale politiediensten waar het tekort aan middelen en personeel nog veel zwaarder doorweegt en de werkdruk alleen maar toeneemt.

Komt er licht aan het einde van deze donkere tunnel? Daar hebben we voorlopig nog het raden naar, maar weet dat we via alle mogelijke kanalen blijven ijveren en pleiten voor onze rechten!

ACV Politie

Eerste meeting met kersverse minister van binnenlandse zaken en veiligheid

12/12/2018

Vanochtend werden de politievakbonden ontvangen door onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Crem. Vanuit ACV Politie werd de laatste weken aangedrongen op een onderhoud met onze voogdijminister om klaarheid te krijgen in heel wat belangrijke dossiers voor onze politiemensen.

Bij aanvang van het overleg kregen we de kans om namens ACV Politie onze bezorgdheden, eisen en prioriteiten aan de minister kenbaar te maken. We overhandigden de minister dan ook onze eisen in een uitvoerig pamflet. Wij voegen dit pamflet hierbij zodat iedereen weet wat onze standpunten zijn (nvdr onder de groepsfoto).

De andere vakbonden brachten uiteraard ook hun aandachtspunten.

Vervolgens nam minister De Crem het woord waarbij het ons onmiddellijk opviel hoe goed de minister van de dossiers op de hoogte is. Bovendien gaf hij te kennen dat hij ons als bondgenoten zag en het sociaal overleg nieuw leven wenst in te blazen.
Het gesprek evolueerde naar enkele technische dossiers, waar de minister concrete engagementen uitspraak. Zo mogen we binnen een week een eerste voorstel rond de navap verwachten.

We mogen dus wel stellen dat we enigszins aangenaam verrast zijn door onze ontmoeting, maar we wachtenvoorzichtig af wat de komende weken zullen brengen. Om deze redenen zullen we dan ook het syndicaal overleg met de overheid opnieuw opstarten.

Brussel, 12 december 2018

Het ACV Openbare Diensten - Groep Politie bedankt de minister van Binnenlandse Zaken voor zijn initiatief om de vakbonden te ontmoeten.

We zijn er ons van bewust dat de politieke situatie vandaag meer dan gespannen, zelfs troebel is. De nieuwe minister moet rekening houden met een aantal essentiële factoren, die geen uitstaans hebben met het overleg of de sociale dialoog.

Dit geeft nog meer glans aan de vergadering van vandaag en bewijst alleszins dat u aandacht hebt voor de vertegenwoordigers van de personeelsleden.

Onze collega's, van het operationeel en het administratief en logistiek kader, statutairen en contractuelen, verwachten evenwel duidelijke en nauwkeurige antwoorden.
In deze bijzondere, historische tijden, ook voor ons, mag er niet (te veel) onzekerheid zijn.

Wij verwachten dan ook een oprechte, eerlijke dialoog waarop we een wederzijdse en respectvolle relatie kunnen uitbouwen met de werknemers.
Welke zaken wil u prioritair aanpakken en in welke dossiers?

Onze organisatie verheelt niet dat de huidige parlementaire situatie haar zorgen baart.
Er zijn wel een aantal belangrijke teksten - soms moeizaam - onderhandeld, maar we stellen ons wel een aantal vragen:

 • Hoe worden die verder behandeld door de parlementaire minderheid?
 • Wat kan u ons vandaag toezeggen?

Wij zouden van de vergadering van vandaag gebruik willen maken om een lijst dossiers in te dienen. De meeste daarvan hebben na een onderhandeling al het voorwerp uitgemaakt van een stakingsaanzegging op 7 december 2018.

Die onderhandeling gaf geen afdoend resultaat. Zoals u weet, werd dan ook de aanzegging geactiveerd.

Die niet uitputtende lijst herneemt hoofdzakelijk volgende punten:

 • Het sectoraal akkoord 2018: hoe zit het er vandaag concreet mee?
 • De herwaardering van de weddeschalen: er moeten nog bijsturingen gebeuren aan de weddeschalen die niet in het vorige sectoraal akkoord waren opgenomen.
 • De baremieke loopbaan voor de contractuelen: het wordt tijd om een degelijke baremieke loopbaan met perspectief aan te bieden aan deze collega's van de politiediensten.
 • De NAVAP: wij willen de bevestiging dat de beloftes van uw voorganger uitgevoerd worden. Bovendien lijkt het ons belangrijk om die bepaling te bestendigen en uit te breiden tot alle personeelsleden. Het trauma van het arrest 103/2014 ligt bij iedereen nog vers in het geheugen.
 • Het huidige aanwervingsvolume aanhouden: in 2003 had het Rekenhof al aangegeven dat een jaarlijks quotum van 1.350 politiemensen nodig was. De huidige budgettaire inspanning moet dan ook worden volgehouden
 • De aanwervingsprocedure: we werken al maanden aan een analyse om de procedure voor de externe aanwervingen te optimaliseren. We hopen dat dit gemeenschappelijk werk kan worden verdergezet, maar we willen de minister ook meteen waarschuwen: er kan geen sprake zijn van optimalisering als er niet wordt geïnvesteerd in het personeel. Deze dienst (aanwervingen) kampt net als vele andere diensten van de Federale Politie met een personeelstekort. We wijzen er ook nog op dat dit één van de weinige diensten is van wie het werk zowel de lokale als de federale ten goede komt.
 • Het geweld tegen politiemensen: we willen eindelijk een degelijke omzendbrief.
 • De KUL-norm.

Het ACV Openbare Diensten - Groep Politie wenst van de gelegenheid gebruik te maken om haar totaal verzet duidelijk te maken in verband met volgende dossiers:

 • De nieuwe tuchtwet: het huidig ontwerp van de technische werkgroep is onaanvaardbaar. We vinden het niet aangewezen om een procedure te herzien die altijd aanleiding kon geven tot een evenwichtige behandeling op tegenspraak.
 • Het nieuw concept van het ziektekrediet: naar het voorbeeld van ons standpunt in alle sectoren van het openbaar ambt, zijn we totaal gekant tegen elke vorm van ontrafeling van het statuut.
  De huidige regeling heeft al perfect haar nut bewezen in de strijd tegen het absenteïsme door de collega's aan het werk te houden. We willen hierbij ook nog eens de aandacht vestigen op een studie van de vorige minister van Ambtenarenzaken in 2017, die duidelijk heeft aangetoond dat het statutair personeel helemaal geen misbruik maakt van de eindeloopbaanmaatregelen. Elke andere misselijkmakende boodschap zou ongepast zijn en zou helemaal niet aanvaard worden door de werknemers.

We hopen vandaag dus antwoorden te krijgen en we verwachten een sociaal overleg die naam waardig.
De werknemers die wij vertegenwoordigen verdienen dit.

Misschien kan het ook geen kwaad uw aandacht te vestigen op de zware tol in mensenlevens die onze collega's de laatste jaren hebben moeten betalen. Samen met de sociale dialoog van de laatste jaren waar ze zich niet meer in herkennen, heeft dat de frustratie en de woede in onze rangen alleen maar aangewakkerd. Die frustratie en die woede zijn tastbaar en zichtbaar en we kunnen dan ook zonder overdrijven praten over een snelkookpan die op elk moment dreigt te ontploffen.

We hopen dat u deze boodschap begrijpt en dat u er rekening mee zal houden.

Pour la CSC Services Publics - Groupe Police,
Voor het ACV Openbare Diensten - Groep Politie,

Stéphane Deldicque, ondervoorzitter

Laattijdige uitbetaling van sommige vergoedingen?

12/12/2018

ACV Politie vernam dat er vergoedingen voor prestaties in de maand november 2018 ingevolge een fout pas in 2019 zullen worden uitbetaald. Uiteraard gingen we hierover tekst en uitleg vragen bij het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI).

We ontvingen volgende reactie:

"Het klopt dat enkele vergoedingen van november 2018 uitbetaald zullen worden in januari 2019. Normaal gezien worden de vergoedingen van november apart betaald in een 'betaalrun achterstallen'. Deze betaling vindt plaats op 28 december 2018. Gelet op de vele vakantiedagen op het einde van de december, wordt dit bestand reeds vroeg in december berekend. Met betrekking tot één federale directie (DGA als ik mij niet vergis), heeft er geen berekening plaats gevonden. Ondanks onze jaarlijkse communicatie van de agenda wanneer de gegevens ons dienen te bereiken, heeft het SSGPI niet tijdig de nodige gegevens kunnen ontvangen. We bekijken nog met deze directie op welke manier we de communicatie hieromtrent gaan doen."

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

07/12/2018

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

De stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV Politie, ACOD en NSPV werd vandaag besproken op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie.

De antwoorden op onze eisen door de vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken waren veel te vaag en kwamen niet tegemoet aan onze legitieme verwachtingen. Wij hebben de aanwezigheid van de Minister rond de onderhandelingstafel geëist binnen een termijn van 72 uren met een duidelijke boodschap.
De stakingsaanzegging werd geactiveerd en elk personeelslid zal zich in staking kunnen plaatsen op 13 en 14 december volgens de gekende modaliteiten.

Over de acties zal nog gecommuniceerd worden.

Klik op het pamflet om te vergroten!

Is de Federale Politie ten dode opgeschreven?

24/11/2018

Vandaag heeft onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in enkele kranten kort kunnen reageren op de tekorten bij de Federale Politie.

"We vermoeden al langer een politieke agenda en hebben de indruk dat men er alles aan doet om de Federale Politie uit te hollen tot ze kapot is, om dan onze taken te kunnen uitbesteden aan de privé.

Het is bovendien te grof dat men nog steeds de schuld op de vorige regeringen blijft steken. Het is al lang geleden dat we nog een regering hebben gehad die zijn volledige legislatuur kon uitdoen. Als je dan na zoveel jaren beleidsvoering nog steeds moet zeggen dat het aan je voorgangers ligt, denk je dan als minister echt dat de mensen naïef zijn?

Misschien moet ik Timothy Snyder (zie De Standaard 23.11.2018) gelijk geven wanneer hij het heeft over de vervanging van beleid door propaganda." aldus Joery Dehaes.

Constructieve ontmoeting met Facebook-groep "Police Unifying Movement"

20/11/2018

Het gemeenschappelijk front ACV Politie, ACOD en NSPV heeft in Luik de vertegenwoordigers van de Facebook-groep "Police Unifying Movement" ontmoet in aanwezigheid van verschillende collega's.

De bijeenkomst verliep constructief en respectvol. De uitwisselingen waren eerlijk en wederzijds ondersteunend.

Uit dit gesprek kwam een gemeenschappelijk verlangen naar meer solidariteit en wederkerige mobilisatie naar voren met respect voor elkaars prerogatieven.

Deze manier van werken zal ten goede komen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie en onze respectievelijke bewegingen versterken.

Het gemeenschappelijk front hoopt daarom, in het kader van zijn prerogatieven, te kunnen rekenen op een sterke mobilisatie bij de volgende acties.

We verspreiden hierover een flyer die je kan downloaden via deze link.

Politieman door man met mes aangevallen in Brussel

20/11/2018

Vanochtend raakte in Brussel een politieman gekwetst tijdens een laffe aanval door een man met een mes. Over het motief van de dader is nog niets geweten. Maar of het nu gaat om een zogenaamde terroristische aanslag of om een andere reden, feit blijft dat dit weer een ernstig geval van agressie tegenover onze politiemensen is.

En opnieuw is dit een bewijs dat onze politiemensen geen gewone alledaagse job uitoefenen.

Beterschap collega's.

"Statutaire uitzondering als lapmiddel op structureel personeelstekort"

15/11/2018

Op 14/11/2018 vond er een Hoog Overlegcomité plaats waarop de overdracht van de verloven van 2018 werd behandeld.

Zoals eerder aangekondigd, was ACV Politie hierbij niet aanwezig, aangezien wij niet akkoord gaan met de huidige manier van werken van de verschillende platformen van overleg en onderhandeling. Onze vraag om de Minister van Binnenlandse Zaken te ontmoeten blijft nog steeds onbeantwoord.

Wat de overdracht van de verloven van 2018 betreft, konden we vernemen dat de niet opgenomen verlofdagen van 2018 opgenomen kunnen worden tot eind december 2019, zoals de voorgaande jaren.

Is dat goed nieuws? Ja!

Maar we dienen echter deze beslissing te nuanceren. In feite gebruikt men wederom een statutaire uitzondering, hetgeen meer dan eens aantoont dat de personeelsleden in de onmogelijkheid verkeren hun welverdiend verlof op te nemen zoals het wettelijk voorzien is.

Het gaat hier dus duidelijk over een lapmiddel dat niet tegemoetkomt aan de problematiek ten gronde, namelijk het structureel tekort aan personeel binnen de geïntegreerde politie.

ACV Politie informeert

05/11/2018

Op 17/10/2018 werden alle overlegmomenten en onderhandelingen onderbroken. ACV Politie wilde, net zoals het ACOD en het NSPV, de besprekingen over verschillende onderwerpen niet voortzetten totdat een vergadering met de minister van Binnenlandse Zaken gepland was. Het VSOA verliet eveneens de onderhandelingstafel.

Wat hebben we sindsdien vernomen? Niets! Geen uitnodiging van de minister, geen contact.

Maar met verbazing lezen we een verklaring van één van onze partners, met het voornemen om terug te onderhandelen/overleggen en dit onder het voorwendsel van "het nemen van verantwoordelijkheid".

ACV politie betreurt dit gebaar en stelt opnieuw, met enige ergernis, vast dat er geen gemeenschappelijk front lijkt te bestaan. Dit is evenwel een duidelijk verzoek van de medewerkers die wij vertegenwoordigen

De overheid zal deze verdeling waarschijnlijk waarderen, en nogmaals, wij betreuren het oprecht.

Maar waarom terug gaan onderhandelen? Wat is de urgentie?

Alle dossiers die worden voorgelegd voor onderhandeling en overleg zijn al langer bekend. De lange vertragingen in deze dossiers liggen niet aan de vakbonden.

Opnieuw probeert de overheid ons te pushen in dossiers waarin het achterop is geraakt. We kunnen / willen niet op die manier werken. We zullen niet langer voor de schone schijn discussiëren zonder echte onderhandelingsruimte.

Onze betrokken collega's verdienen dat de verschillende discussies sereen worden uitgevoerd en in het belang van iedereen.

ACV Politie zal ook zijn verantwoordelijkheid nemen en indien ons verzoek voor een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken niet worden gehonoreerd, weigeren om deel te nemen aan deze parodie.

Beste Minister,
Luister naar uw personeel en respecteer ze: geen verdere afbreuk van ons statuut meer!

Joery Dehaes
Secretaris
ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding!

Open brief aan minister Jambon "De illusie van een constructief beleid voor de politie"

20/11/2018

De illusie van een constructief beleid voor de politie

Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten.

Minister Jambon negeert al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. Op de koop toe valt hij zonder scrupules ons statuut, ons ziektestelsel en onze tuchtregeling aan en vergroot hij zodoende de druk nog meer.

Het was ons al langer duidelijk dat de minister geen oren heeft naar ons als vakbond. Steeds werden we voor voldongen feiten geplaatst of kregen we te horen dat er hooguit over kleine details kon worden gepraat. Als vakbondsman stel je dat steeds weer opnieuw vast en zoek je naar een manier om toch het één en ander in de positieve zin te veranderen. Je probeert de minister te overtuigen dat wij steeds onze achterban consulteren en spreken namens enkele duizenden politiemensen, in de hoop de visie te kunnen bijsturen. Tevergeefs.

De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek. Op zich is dat niet te verwonderen als je ziet hoe ze worden uitgeperst, maar het is des te opmerkelijk als je beseft dat dit ongezien is en dat politiemensen steeds een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. Een grens werd dus voor velen overschreden en maakt dat deze actie groeit. Het feit dat een gesloten facebook-groep onder de politiemensen werd opgericht en op twee dagen tijd meer dan 21.000 leden telt, is zeker niet vreemd aan het succes van deze actie. De onderlinge steun in deze groep is zeer groot en de oproep naar actie neemt met het uur toe, en terecht ook.

Maar het signaal werd duidelijk weer niet begrepen. Minister Jambon vordert buiten proportie manschappen op en roept de politiemensen op om zich verantwoordelijk te gedragen. Hoe durft hij! Zijn eigen verantwoordelijk ontloopt hij met een steeds toenemende snelheid. Je zou verwachten dat hij als goede staatsman aandacht zou geven aan de eisen van de vakbonden en het ganse politiepersoneel. Je zou verwachten dat hij zorgt voor voldoende middelen en personeel. Je zou verwachten dat hij zou waken over het welzijn van de politiemensen. Het tegendeel is echter waar.

Beste minister Jambon, onze vragen zijn nooit buiten proportie geweest en we hebben steeds op een constructieve wijze willen meewerken aan de uitbouw van onze politiediensten. Wij reiken u voor de laatste maal de hand in de hoop dat u beseft dat, niet enkel voor ons, maar voor tienduizenden politiemensen, de grens nu overschreden werd. In dit ultieme voorstel verzoeken we u om met ons rond de tafel te zitten en een einde te stellen aan de onzekerheden die nu boven ons hoofd hangen en samen een goed werkende politiedienst uit te bouwen.

Zoals ik al eerder stelde, zonet ontplofte een eerste bom. Het ongenoegen onder de politiemensen is ongezien, de oproepen om actie te voeren zijn massaal. De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie. Het is als vakbond niet enkel onze opdracht ze te begrijpen, we moeten en zullen ze verdomme steunen want ze hebben gelijk!

Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding!

Politiemensen worden masaal ziek van deze regering

16/10/2018

De ASEM-top die morgen start in Brussel, zal niet van een leien dakje lopen. Op enkele uren tijd hebben honderden politiemensen zich ziek gemeld. De overheid had naar aanleiding van onze stakingsaanzegging voor deze top grote aantallen van politiemensen opgevorderd om de extra taken die deze top met zich meebrengt uit te voeren.

"Het verwondert ons niet dat dit voor de politiemensen de spreekwoordelijke druppel te veel is. Al maanden worden wij uitgeperst als citroenen, en nu gaat men nog wat harder knijpen." aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. "De mensen zijn totaal op, de personeelstekorten zijn niet meer te overzien en bovendien snoeit men in de verworven rechten en ons statuut."

ACV Politie slaat al maanden op de onderhandelingstafel maar de overheid weigert te luisteren naar onze eisen naar meer personeel, middelen en respect.

"Wij worden constant geconfronteerd met de arrogantie van deze regering, maar nu zullen onze ministers merken dat ook voor het politiepersoneel een grens overschreden werd." verklaart Joery Dehaes. "Wij leven heel hard mee met onze zieke collega's. Ik denk niet dat ze in deze omstandigheden snel terug aan de slag kunnen."

Politie houdt stiptheidsacties in heel Vlaanderen en Brussel

12/10/2018

In heel Vlaanderen en Brussel hield de politie vanochtend stiptheidsacties. De politiemensen deden dit onder meer omdat deze regering het ambtenarenstatuut blijft aanvallen. Langer werken, afschaffing van het ziektekrediet, slechte werkomstandigheden, schrijnende personeelstekorten, verouderd materieel, agressie en geweld tegen politiemensen,...; de lijst van actiepunten wordt bijna te lang om te publiceren.

Dat er door deze acties tijdens de ochtendspits heel wat files langer werden dan normaal, werd niet door iedere weggebruiker even goed onthaald. Toch kregen we ook positieve reacties van voorbijgangers die begrip tonen en onze politiemannen en -vrouwen hierin steunen

Vorming werkt!

11/10/2018

Dat ACV Politie heel wat gedreven en gemotiveerde afgevaardigden heeft, blijkt vandaag nog maar eens. In het opleidingscentrum van ACV Antwerpen volgt een aantal collega's een voortgezette opleiding rond tucht en evaluatie. Op die manier verhogen we nog meer deskundigheid en beschikbaarheid voor onze leden. Sterk bezig collega's!

ACV lokt in Mechelen heel wat kandidaten voor een job bij de politie

10/10/2018

ACV Bijblijf en ACV Politie organiseren in alle Vlaamse provincies infosessies waarin we kandidaten voor een job bij de politie heel wat tips en tricks bijbrengen. Daardoor vergroten ze ruim hun slaagkans op de toegangs-proeven.

Zo ontvingen we gisterenavond weer tientallen geïnteresseerde kandidaten op de infosessie in Mechelen. En zaterdag mogen ze opnieuw aantreden. Dan volgt een oefendag, waarin ze ondergedompeld worden in simulaties van de selectieproeven.

Alvast succes!

ACV Politie voert info-campagnes

10/10/2018

Vanavond ging er in de Universiteit Gent een provinciaal verkiezingsdebat door. Dat vonden we een ideaal moment om er een delegatie van ACV Politie op af te sturen. We verzamelden aan de ingang van de universiteit en heetten er de toehoorders welkom. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. We deelden ook informatiefolders uit waarin we vragen om respect te hebben voor onze job en ons statuut. De reacties van de genodigden waren erg positief, m.a.w.: missie geslaagd!

Manifestatie van 28/9 voor het behoud van onze ziekteregeling

28/09/2018

Beste collega

Bedankt dat je erbij was! En was je opgevorderd, ziek of om een andere reden verhinderd? Dan bedanken we je toch voor je sympathie voor onze actie van vandaag.

ACV Politie

Ziek zijn is géén keuze en ziektedagen zijn géén verlof!

12/09/2018

Ziek zijn is géén keuze en ziektedagen zijn géén verlof.

Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput en minister Jambon. Want ze hebben dat duidelijk niet begrepen.

De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en de gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 af te schaffen. Vooral langdurig en zwaar zieken zullen de rekening betalen.

De regering raakt opnieuw aan het personeel in publieke diensten en bijzondere korpsen. Statuten worden verder uitgehold. Er is geen respect meer voor de mensen die in overheidsdiensten, rechtbanken, bij politie, brandweer en defensie het beste van zichzelf geven.

Na de herhaaldelijke aanvallen en gebroken beloftes is de afschaffing van het ziektekapitaal voor ons meer dan de druppel. Op 28 september aanstaande verenigen we onze krachten en onze stem met een sterke mobilisatie in Brussel en trekken we bij deze ministers aan de alarmbel.

Kabinet Vandeput bevestigt: opbouw ziektekrediet voor politiepersoneel verdwijnt

05/09/2018

Persbericht

We vernemen nu opnieuw via de federale collega's dat ook politie de pineut zal zijn bij het knibbelen aan het stelsel van het ziektekapitaal. Het Kabinet Vandeput verduidelijkte immers aan hen dat in de princiepsbeslissing van deze zomer de bijzondere korpsen moeten gelezen worden als politie, brandweer, defensie en rechterlijke orde en overheidsbedrijven.

"We krijgen dus bevestiging." zegt Joery Dehaes van ACV Politie. "We vroegen al eind juni duidelijkheid aan minister Jambon en vernamen het op ons overlegforum. Nu bevestigt ook het kabinet Vandeput".

Erger nog, onze eigen voogdijminister verklaarde vandaag op onze uitdrukkelijke vraag, dat hij geen initiatieven voor Politie zou nemen om hen te ontzien.

Dit is een regelrechte kaakslag voor de politiemensen die risico's nemen in de uitvoering van hun job voor de veiligheid van anderen. Veiligheid verzekeren betekent immers gaan waar anderen niet willen komen, met gevaar voor eigen leven. Dit is dus de manier waarop de regering voor erkenning zorgt?". Wij dachten te kunnen rekenen op minister Jambon. Hij als geen ander weet toch dat Politie geen gewone job is. We zijn dan ook zwaar teleurgesteld en vrezen dat dit voor velen binnen politie de druppel zal zijn. Vergeet niet dat politiemensen al veel aanpassingen aan hun statuut moeten slikken".


Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

Processie van Echternach bij DAB: slechts 190 mensen in opleiding om een kader van 1600 te vullen

05/09/2018

"De kop is er af voor de eerste agenten van DAB. Hun opdracht: de kerncentrale van Doel beveiligen." tweette de Federale Politie gisteren.

De kop is er misschien wel af, maar volgens ons is er duidelijk geen hoofdvogel geschoten. Wat een mooi project had kunnen zijn voor doorstroming van militairen vanuit defensie is uitgebleven. Niet alleen zeer jammer voor de toekomstige militairen in het statuut beperkte duur, maar eveneens voor beide organisaties, die toch beiden blijken te kampen met wervingsissues.

Samen met ACV Defensie geloofden we nochtans in het project. Meer nog, ACV stapte zelf naar de kabinetten met een uitgewerkt voorstel dat beide organisaties kon dienen. In dat voorstel was het, in tegenstelling tot eerdere projecten van defensie, vooral de bedoeling militairen echt te valoriseren voor wat ze al als ervaring meedragen en hen de mogelijkheid te geven door te stromen in het kader van politie.

Een begin dus van een doorstromingsproject dat voor defensie echt kon werken en een mooie eerste invulling met goede leeftijdsspreiding van een dienst die bij politie liefst al in 2018 op kruissnelheid zat om de broodnodige politiecapaciteit vrij te maken. We zien immers dat het vaak een spontane keuze is van militairen, waarom dan niet op muziek zetten?

Defensie sloot echter de deuren vooraleer het project goed en wel op tafel kwam. Om angstvallig uitstroom te vermijden besliste defensie vrijwillige mobiliteit pas toe te laten na 20 jaar dienst in plaats van na 15 jaar.

Een mogelijke start van een goed regime van doorstroom voor de huidige militairen in een statuut beperkte duur bleef dus uit. De animo vanuit de defensiestaf was trouwens ook zeer klein om het project aan de man te brengen, laat staan mensen te begeleiden. Het had nochtans ook een toekomstige troef kunnen zijn voor de werving; een perspectief na een loopbaan beperkte duur.

De overheid gaf maar weinig blijk van waardering van de competenties van militairen. Militairen moeten, ondanks hun skills, nagenoeg alle proeven opnieuw doen. De ervaring en know how van militairen die ondertussen al enige tijd op straat stonden, bleken dus niet voldoende.

Het is nu dus alle hens aan dek om aan de nodige mensen te geraken. Mooie spots en een geheel eigen site moeten nu zorgen voor werving. Dat doet ons stilletjes vermoeden dat de kruissnelheid dit jaar allicht niet meer zal worden gehaald. Zeker omdat er met de 190 mensen die nu in opleiding zijn nog een lange weg te gaan is om het kader van 1600 manschappen op te vullen.

ACV Politie staat achter het verbod op gebruik van 'echte' wapens tijdens tactische oefeningen

04/09/2018

Enkele maanden geleden raakte een collega ernstig gewond door een kogel tijdens een tactische oefening. In één van de wapens die gebruikt werden, bleek er nog scherpe munitie te zitten.

Om dergelijke incidenten in de toekomst uit te sluiten, eiste ACV Politie om tijdens oefeningen enkel nog gebruik te maken van oefenwapens waarmee enkel blanc patronen of verfkogels kunnen worden afgevuurd. ACV-secretaris Joery Dehaes stelt zelfs dat er in de verste verte geen enkel echt wapen in de buurt van de oefening mag komen.

Ons ziektekrediet staat op de helling. Besef jij de gevolgen?

21/08/2018

Momenteel verspreiden we via onze plaatselijk afgevaardigden een aantal pamfletten over het ziektekrediet.

Daarin verduidelijken we door middel van realistische voorbeelden wat de impact zal zijn op jouw inkomen van zodra je vanaf 1 januari 2019 langer dan een maand ziek valt. Ook geven we aan dat ACV Politie het hier niet bij laat en dat we in de nabije toekomst over zullen gaan tot actie.

"De vakantieperiode speelt mee in de kaart van de overheid om zulke maatregelen door te voeren"

Ongetwijfeld speelt de vakantieperiode mee in de kaart van de overheid. Het valt ons op dat heel wat mensen blijkbaar het nieuws over deze aanval op ons statuut gemist hebben. Vandaar dat we jullie via alle mogelijke kanalen blijven informeren! Volg je ons op Facebook? Deel daar dan zeker onze berichten!

Klik hier om de pamfletten in te kijken!

"De politiemensen zijn al uitgeperste citroenen, men knijpt nu nog harder."

20/08/2018

Minister van Defensie Vandeput liet via de media weten dat het aantal militairen dat momenteel ingezet wordt in de trein- en metrostations, vanaf september stelselmatig zal afnemen. Volgens de minister leidt dit zeker niet tot afbouw van de beveiliging van deze gevoelige punten, want de bewakingsopdrachten zullen worden overgenomen door de Federale Politie.

ACV Politie reageert hierover in Het Laatste Nieuws

ACV Politie kondigt acties aan na schrappen ziektedagen van politiemensen.

01/08/2018

Zoals iedereen ondertussen al weet, nam de regering onlangs de beslissing om drastisch te snoeien in de ziektedagen voor de ambtenaren. Omdat er grote onduidelijkheid was of de politiemensen ook geviseerd werden door de regering, heeft ACV Politie dan ook onmiddellijk verduidelijking gevraagd aan de ministers Jambon en Vandeput. De ministers laten het na om ons enig antwoord te bezorgen.

Vandaag vond er een vergadering van onderhandelingscomité voor de politie plaats. Aangezien we de nieuwe ziekteregeling niet zomaar laten passeren kwam dit dossier ter sprake. Opnieuw stelden we de vraag of de nieuwe regeling ook voor de politie van toepassing zou zijn. "Tot onze verbazing kregen we nu wel een antwoord, spijtig genoeg niet datgene wat we wensten te horen." aldus Joery Dehaes, onze vertegenwoordiger op het onderhandelingscomité. "De voorzitter van het onderhandelingscomite, de directeur-generaal van ATS Binnenlandse Zaken, kon ons formeel bevestigen dat op het kabinet beslist werd dat het principesakkoord rond de ziekteregeling ook van toepassing zal zijn op de politiediensten."

Steeds hebben we bij de overheid erop aangedrongen om de bijzondere inspanningen die onze politiemensen leveren naar waarde te schatten en respect voor hun werk te tonen. De overheid zou dit kunnen concretiseren door ons statuut te optimaliseren. Wat doet men nu? Net het tegenovergestelde!

Dit is een brug te ver, er zullen acties volgen!

Voor ACV Politie is dit een brug te ver. Het aanpassen van ons systeem van ziekteregeling kan voor ons niet, of het nu met of zonder overgangsmaatregelen is. Bovendien blijkt nu ook het gebrek aan respect door het uitblijven van de communicatie over de beslissing die blijkbaar reeds genomen werd.

"Het politiepersoneel mag niet de dupe zijn van het drieste besparingsbeleid van deze regering, want voor alle duidelijkheid, het schrappen van de ziektedagen voor ambtenaren is niets anders dan dat. In eerste instantie zullen wij de politiemensen inlichten over het standpunt van onze ministers. De volgende stap gaan de acties worden." verklaart Joery Dehaes.

Politiezones krijgen dit jaar meer geld uit federaal Verkeersveiligheidsfonds

16/07/2018

"De lokale politiezones kunnen dit jaar rekenen op meer dan 100 miljoen euro - 101.054.905,85 euro om precies te zijn - aan federale middelen voor hun verkeersveiligheidsbeleid", zo lezen we op de website van Polinfo.be.

Koploper dit jaar is de Limburgse politiezone CARMA. Zij ontvangen bijna 2,5 miljoen euro. 8 zones ontvangen ruim 1 miljoen euro.

InfoPol.be

Personeel tevreden over nieuwbouw politiezone Limburg Regio Hoofdstad

16/06/2018

Onze collega's van politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad) kijken zenuwachtig en vol verwachting uit naar de verhuis naar hun nieuwbouw. Volgende week dinsdag is het zover. Meer dan 300 personeelsleden nemen definitief hun intrek in het gloednieuwe politiehuis.

Een nieuwbouw die meer dan nodig bleek. Weet dat de huidige locatie aan de Hasseltse "Groene Boulevard" eigenlijk enkel voldeed om er de toenmalige gemeentepolitie van Hasselt in onder te brengen. Sinds 2001 verdubbelde het aantal personeelsleden door de vorming van politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) en nog niet zo lang geleden was er de fusie met de politiezone West-Limburg (Lummen, Herk-de-Stad en Halen).

Bijna op iedere vergadering van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) werd een agendapunt met betrekking tot de infrastructuur besproken. Ging het niet om het plaatsgebrek in de kantoren, kleedkamers of refters, dan handelde het over de toestand van de liften of van de elektrische installatie. Het onderbrengen van een aantal diensten in een nabijgelegen kantoorgebouw bracht gaf wel wat ademruimte, maar toch pleitten we als vakbond meer dan eens voor een meer definitieve oplossing.

Waarschijnlijk ligt het niet alleen aan het feit dat wij als vakbond vroegen om een nieuw kantoor voor Politie LRH, ook korpschef Pirard blijkt met een baksteen in de maag te zijn geboren, want hij is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Dankzij de realisatie van het nieuwe politiehuis in Sint-Truiden mogen we hem als ervaringsdeskundige bestempelen. En terecht, zo blijkt.

Twee politiemensen laten het leven in Luik

31/05/2018

Wat zich in Luik heeft afgespeeld, is de meest laffe uiting van geweld tegen de politie. Het verlies voor de familieleden en collega's moet ondraaglijk zijn. Dat onze politiemensen op het terrein vaak het eerste slachtoffer van geweld worden, hebben wij als politievakbond al vaak aangekaart.

De vaststelling dat de positie van de politie in onze maatschappij grondig gewijzigd is, kan niemand meer ontkennen. Uitspraken zoals 'radicale haat tegen de politie' en 'schutter viseerde de politie' doen niemand nog opschrikken, maar de schok na Luik is nu voor veel politiemensen enorm. In heel wat gevallen gaat dit over in woede en zelfs angst. Het ongeloof is nog groot, maar naast de vele vragen beginnen ook de eerste aanwijzingen van schuld de kop op te steken. De manier waarin bepaalde politici hier een rol in spelen is soms beschamend.

Niet het systeem van penitentiar verlof, uitgaansvergunningen of voorwaardelijke invrijheidsstelling zou hier ter discussie moeten staan. De vele alarmkreten over de uitholling van het overheidsapparaat verdienen veel meer aandacht. De toestand in de gevangenissen en de werkdruk voor onze politiemensen zijn een rechtstreeks gevolg van beslissingen die de beleidsmakers namen.

De politiediensten die kreunen onder de werkdruk en gebrek aan personeel zijn op één hand niet te tellen. Tekorten van 40 of 50 % aan personeel vormen geen uitzondering. Aankoop van materiaal wordt meer dan eens uitgesteld om budgettaire redenen, niet in het minst binnen de federale politie. De opdrachten die men extra dient uit te voeren, hebben tot gevolg dat men operationele keuzes moet maken.

De voorbeelden van gedetineerden die door hun verblijf in de gevangenis nog dieper in de spiraal van drugs, geweld en crimineel gedrag terechtkomen zijn legio. Een aspect dat daar de laatste jaren nog bovenop kwam, is het radicaliseren. Niet enkel ontbreekt het blijkbaar aan voldoende omkadering voor extremisten die in de cel belanden, maar ook de olievlek van het radicalisme kan in onze gevangenissen zonder probleem uitdeinen.

De schuld voor dit alles is niet te leggen bij een cipier of sociaal assistent, niet bij een politieman, korpschef of financieel beheerder, zelfs niet bij een minister. Het is een collectieve schuld van alle beleidsmensen die onafgebroken besparingen hebben opgelegd aan de overheidsdiensten.

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie n.a.v de aanslagen van 22/3 hebben aangetoond dat de nadruk moet liggen op meer samenwerking. Nu meer dan ooit moeten we dit ter harte nemen en gezamenlijk de handen in mekaar steken om al het mogelijke te doen om dergelijke aanslag(en) te vermijden. Laten we deze aanbevelingen niet onbenut.

Het valt immers op dat de commentaren er telkens zijn zodra er iets fout loopt, maar de stemmen verstommen wanneer er moet gepraat worden over investeringen en nieuwe projecten. Te lang heeft men de overheid, niet in het minst justitie en politie, als een noodzakelijk kwaad gezien waarop makkelijk bespaard kon worden. De grens is nu echter bereikt voor ons.

De slachtoffers zullen voor het leven getekend blijven en zij verdienen onze steun. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden moet nu eerst het rouwproces voorrang krijgen.

De overheid kent alvast onze standpunten waar we niet op zullen ingeven.

Joery Dehaes
Secretaris
ACV Politie

Bezit en gebruik van stroomstootwapens is momenteel niet wettelijk in orde

28/05/2018

In veertien politiezones draait momenteel een proefproject met stroomstootwapens, beter gekend als "tasers". De Procureurs-Generaal reageerden hierop met een schrijven aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon. Zijn uitten daarin hun grote bezorgdheid over het gebruik van deze wapens.

Ook ACV Politie wil niet dat de politieman op het terrein de dupe wordt van de gadgets van minister Jambon. Dat het om verboden wapens gaat, daar ligt blijkbaar niemand van wakker. Tenminste, tot het fout loopt en de politieman of -vrouw die het verboden wapen inzette, vervolgd wordt voor het gebruik van verboden wapens.

Meer hierover in De Telegraaf (NL), Knack en Het Nieuwsblad.

Ancienniteit wordt binnenkort visueel zichtbaar op het uniform

28/05/2018

Ieder personeelslid dat over 13 jaar graadanciënniteit beschikt, ziet zijn graad voorafgegaan door het kwalificatief 'eerste'. Dit is geen nieuwe bijkomende graad, maar een valorisatie en visualisering van de opgebouwde ervaring. Tevens geldt dit zowel voor het operationeel personeel als voor het CALog, en ongeacht of het om contractueel of statutair personeel gaat.

Deze ancienniteitsgraad wordt bij het geüniformeerd personeel gevisualiseerd in de graadkentekens (zie voorbeeld voor de inspecteur / eerste inspecteur hiernaast. Kijk je daar al naar uit, weet dan dat omwille van de beperkte productiecapaciteit van de leverancier de verdeling in meerdere stappen zal verlopen. Daarnaast dient er ook een budgettaire ruimte te worden voorzien voor de aanmaak en levering van de kentekens voor op de functionele kledij. Men voorziet de eerste leveringen ergens in het laatste kwartaal van 2018.

Op 16 mei van dit jaar verscheen het KB dat de visualisering van de graadanciënniteit bepaalt in het Belgisch Staatsblad. Je kan via deze link het KB inkijken.

ACV Politie ziet minister Jambon kort door de bocht vliegen

18/05/2018

Vandaag verscheen in De Tijd een artikel waarin minister Jambon een audit van het recruteringsbeleid van de politie bekend maakt. Men stelt volgende zaken vast: de selectieprocedure duurt te lang en het imago van de politie als werkgever schiet duidelijk te kort.

De vaststellingen van de audit komen echter als geen verrassing voor ACV-Politie, maar we zijn wel verbaasd over de conclusies die minister Jambon er uit trekt. Vooral de uitspraak dat de politie het grotendeels aan zichzelf te danken heeft wanneer ze onvoldoende personeel aantrekt, doet ons de wenkbrauwen fronsen.

"Het klopt dat de doorlooptijd voor de selectieprocedure nu veel te lang is en er een imagoprobleem kan zijn voor de politie, maar minister Jambon moet wel intellectueel eerlijk blijven.", reageert Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie. "De schuld integraal bij de recuteringsdienst leggen of het wijten aan het recruteringsbeleid en zwijgen over de politieke beslissingen die nefast zijn voor onze politieorganisatie, kan niet anders dan een bewuste strategie zijn om de waarheid te verdoezelen."

Het merendeel van de premies en vergoedingen werden geschrapt voor nieuwe personeelsleden, de aspiranten werden tijdens hun opleiding in een lagere loonschaal geplaatst en tal van maatregelen in het kader van de optimalisatie werden op kap van het personeel doorgeduwd. Door besparingen op middelen en personeel zijn de diensten binnen de federale politie die te kampen hebben met een leegloop, niet meer te tellen. Personeelstekorten van 30% en meer zijn binnen de federale politie meer regel dan uitzondering. "Deze beslissingen hebben een veel grotere impact op het imago van de politie als werkgever, maar worden boven onze hoofden genomen. De vaststellingen van de audit kloppen dus wel, maar bij de het trekken van de conclusies gaat minister Jambon volgens ons veel te kort door de bocht." besluit Joery Dehaes.

Als politievakbond zijn we uiteraard te vinden voor alle verbeteringen aan de selectieprocedure, maar het strijden voor voldoende middelen en personeel blijft voor ons toch het belangrijkste strijdpunt. Deze audit moet dan ook de basis zijn voor een sterke wervingsdienst binnen politie, de know-how en expertise is zeker aanwezig, nu nog de middelen en voldoende personeel. Het Antwerps voorbeeld werkt ook net omdat er daar voldoende middelen en mensen aanwezig zijn.

Massale opkomst tijdens de manifestatie in Brussel

16/05/2018

ACV Politie bedankt haar leden en militanten voor hun deelname aan de manifestatie

Maar liefst 70.000 manifestanten trokken vandaag naar Brussel om hun ongenoegen te uiten over de pensioenplannen van deze regering. Ook ACV Politie trommelde haar leden op om hieraan deel te nemen.

ACV Politie bedankt via deze weg alle leden, militanten, collega's en sympathisanten voor hun massale aanwezigheid op de manifestatie van vandaag in Brussel. Jullie maakten allemaal mee het verschil! Samen sterk! Dikke merci, mensen.

Foutieve lijst aan SSGPI zorgt voor onterecht inhouden van een deel van het vakantiegeld

15/05/2018

We ontvingen van DRF/FIN het bericht dat er een en ander fout gelopen is bij de uitbetaling van het vakantiegeld. Er werd bij een aantal personeelsleden ten onrechte een bedrag is ingehouden. Een aantal personeelsleden stelden dit vast op de weddefiches en ze zijn verbolgen over de fout en over het feit dat zij niet persoonlijk ingelicht werden. De medewerkers van DRF/FIN/Receivables zetten inmiddels alles in het werk om het vakantiegeld correct uit te betalen. Er wordt verwacht dat ze dit binnen twee dagen rond krijgen.

DRF/dienst financieel beheer biedt aan alle betrokken personeelsleden excuses aan voor het ongemak. Tevens worden de nodige controlemaatregelen in plaats gesteld zodat in de toekomst geen fouten meer in de lijst zullen staan en zal er nauwlettend op toegezien worden dat een communicatie, voorafgaandelijk aan de inhouding, aan de betrokken personeelsleden zal gericht worden.

Nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden

02/05/2018

Het Secretariaat van de Geïïntegreerde Politie (SSGPI) verspreidde eind vorige maand een nota over de nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden door de werkgever en dit tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Deze termijnen wijzigden met ingang van 1/05/2018.

De desbetreffende nota, SSGPI-RIO/2018/558 van 26/04/2018 vind je hier.

Succes met je nieuwe uitdaging!

30/04/2018

Hoofdcommissaris Catherine De Bolle staat in de startblokken om aan haar nieuwe job te beginnen.

Op 1 mei 2018 neemt de federale politie afscheid van hun commissaris-generaal. Zoals we eerder al berichtten, zal Catherine De Bolle weldra starten met haar nieuwe job bij Europol.

ACV Politie bedankt haar via deze weg voor de uitstekende samenwerking en we wensen haar succes met haar nieuwe uitdaging als Uitvoerend Directeur bij Europol.

16/5: pensioenmanifestatie: "Waardige pensioenen voor iedereen"

25/04/2018

Pensioen op punten !? Nee dank u!

Het pensioen op punten is een volledig nieuwe methode om pensioenen te berekenen. De weddebasis, het berekeningspercentage, de loopbaanduur, de pensioendatum ... alles verandert.

En alles wordt heel onzeker. Het pensioen op punten is namelijk afhankelijk van de evolutie van de levensverwachtingen, de budgettaire situatie en heel wat andere factoren. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen die vanaf 2025 op pensioen gaat.

Tussen de regering en de sociale partners is er geen enkele consensus om over te stappen naar die regeling.

Met alles wat vandaag bekend is, ziet ACV Openbare Diensten en ACV Politie het puntenstelsel helemaal niet zitten.

De minister van Pensioenen moet tegen juni aangeven of hij al dan niet wil doorgaan met het project. ACV Politie stapt dan ook mee in de manifestatie van 16 mei en wil iedereen ervan overtuigen dat het puntenstelsel zoals het er vandaag uitziet geen goed idee is en dat men er politiek best van afstapt.

Het puntenstelsel is geen basis voor een nieuw sociaal contract voor het overheidspersoneel.

Afspraak om 11u. in de Albert II-laan aan het Noordstation, vertrek van de manifestatie om 11u30.

Meer weten? Klik hier voor de flyer!

"Peace love coffee"

20/04/2018

"Peace love coffee" lezen we op de zijflank van de koffiekar van Jong ACV Openbare Diensten. Deze koffiekar deed in heel Vlaanderen de afgelopen weken tal van locaties aan, waardoor we inmiddels al heel wat volk konden bereiken.

En dat is iets wat onlangs ook gebeurde in de provincie Oost-Vlaanderen; waar ACV Politie in een aantal lokale politiezones haar collega's uitnodigde om samen een kopje koffie te komen drinken en wat bij te kletsen.

En of dit initiatief door de politiemensen gesmaakt werd? Dat spreekt toch voor zich!

Schietoefeningen opgeschort na incident waarbij een collega levensgevaarlijk gewond raakte

19/04/2018

Toen er bij een oefening van de speciale eenheden per ongeluk een echte kogel werd afgevuurd in plaats van blank munitie, raakte een collega zwaar gekwetst. Dit incident werd besproken tijdens het Hoog Overlegcomité (HOC) van 18/04/2018.

"Simulatieoefeningen moeten in alle veiligheid kunnen plaatsvinden. Daarom drongen we gisteren tijdens het HOC ook aan om dergelijke oefeningen met echte wapens tijdelijk op te schorten.", aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie in Het Laatste Nieuws.

ACV Politie informeert het politiepersoneel over de nakende wijzigingen in ons statuut

30/03/2018 (update)

Na maanden van onderhandelen kwamen de vakbonden tot een akkoord met minister Jambon over de eisencahiers. De looncorrecties, nieuwe loonschalen, het systeem van vergoedingen en de gevolgen van een sociale promotie kwamen hierin onder andere aan bod. De protocollen dienen nog te passeren bij de federale regering en de steden en gemeenten.

Toch nam ACV Politie al het initiatief om middels provinciale infomomenten zowel leden als niet-leden te informeren over dit belangrijk dossier. Naast het inhoudelijke van deze onderhandelingen had onze secretaris en onderhandelaar Joery Dehaes het ook over de evolutie binnen de onderhandelingen, van de punten de we als ACV Politie binnenhaalden en de voorwaarden die wij hebben gesteld bij ons akkoord.

ACV Politie nodigde iedereen die werkzaam is binnen de geïntegreerde politie, zowel leden als niet-leden, uit op onze provinciale infomomenten. Na de verwelkoming en inleiding door de provinciale voorzitters, gaf secretaris Joery Dehaes een uiteenzetting over de stand van zaken van de sectorale onderhandelingen. Na de daarop volgende vragenronde overliep hij enkele nationale dossiers, zoals de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van de zware beroepen in het kader van onze pensioenen en de valkuilen rond het gebruik van de bodycams en het stroomstootwapen.

Grootschalige actie met de pensioenkrant

20/03/2018

Je weet het ongetwijfeld al: ons overheidspensioen staat op de helling. En ook de werknemerspensioenen lijden onder de huidige regeringsmaatregelen.

Samen met onze collega's van de andere vakorganisaties maakten we een pensioenkrant om duidelijkheid te scheppen in de pensioenchaos. Voor de openbare sector is vooral het artikel op pagina 10 - "Overheidspensioenen op de helling" - van belang.

Onze militanten verspreiden momenteel een papieren versie van deze krant op de werkvloer. Maar omdat we niet overal tegelijk kunnen zijn, kan je hem ook hier digitaal inkijken.

Lees hier de pensioenkrant.

ACV Politie geeft voorwaardelijk akkoord over de sectorale onderhandelingen binnen de politie

13/03/2018

Dat de politiemensen al meer dan 17 jaar geen aanpassingen kregen aan hun barema's en bovendien slechter voorzien werden dan hun collega's binnen het openbare ambt, kon voor ACV Politie al lang niet meer door de beugel. In onze eisencahiers brachten we dit dan ook uitvoerig op de onderhandelingstafel.

Na maanden van onderhandelen kwamen we vandaag met minister Jambon tot een akkoord over de sectorale onderhandelingen. Het akkoord dat wij vanuit ACV Politie gaven, was evenwel onder bepaalde voorwaarden, in concreto een aantal garanties die we willen inbouwen voor onze politiemensen.

"Het zal u niet verbazen dat we initieel veel verder wensten te gaan, maar het bereikte akkoord is alvast een stap in de goede richting en geeft een groot deel van het politiepersoneel een looncorrectie waar ze al lang recht op hadden." verduidelijkt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. "In de laatste fase van de onderhandelingen konden we voorkomen dat er een compensatie zou komen voor de maaltijdcheques die we nu zullen krijgen."

Naast een aantal baremische aanpassingen werd er onderhandeld over de vereenvoudiging van het systeem van functietoelagen en vergoedingen. Op een beperkt aantal toelagen na, worden ze allemaal uitdovend. Concreet komt het er op neer dat het aanwezige personeel ze nog kan behouden, zolang ze in hun specifieke functie (met de daaraan verbonden functietoelage) blijft. De nieuwkomers zullen terechtkomen in een vernieuwd, zeg maar opgekuist, systeem van vergoedingen.

"Vanuit ACV Politie begrijpen we de nood aan een vereenvoudigd systeem van toelagen en vergoedingen, maar zonder de overgangsmaatregelen voor het huidig personeel en de correcties aan de barema's zouden we nooit akkoord gegaan zijn." verklaart Joery Dehaes.

De onderhandelingen kennen nu nog hun verdere verloop, aangezien zowel de federale regering als de steden en gemeenten nog hun zeg hebben in dit dossier. Voor ACV Politie is het alleszins duidelijk dat wij blijven hameren op onze eisen en na dit dossier een nieuw eisencahier zullen opstellen.

ACV Politie hield voet bij stuk rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord

13/03/2018

Eisenbundel - loononderhandelingen - sectoraal akkoord

Op 28 februari kwam het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie weer samen in het kader van de loononderhandelingen. Minister Jambon kwam er persoonlijk een aantal nieuwe voorstellen op tafel leggen.

Tijdens de eerdere overlegmomenten, zowel formeel als informeel, bleef ACV Politie voet bij stuk houden rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord. Zo was het voor ons onaanvaardbaar dat de nabijheidstoelage werd afgenomen van het personeel (of in mindering gebracht van andere toelagen) en bleven de aanpassingen voor het CALOG ondermaats. De voorgestelde looncorrecties kwamen te laat in de carrière (B6 of M5) en daarnaast was er verduidelijking van een aantal maatregelen nodig alvorens we een akkoord zouden overwegen.

We zijn dan ook verheugd dat de overheid oren heeft gehad naar de verzuchtingen van ACV Politie. De onderhandelingen staan nu een stuk verder maar zijn zeker nog niet afgerond.

Concreet stelt de overheid volgende aanpassingen voor:

 • Correctie van de loonschalen B4 / B5.
 • Maatregelen sociale promotie : vrijwaring van een minimum van 1.000 euro (bruto, niet-geïndexeerd) opslag bij het maken van promotie.
 • 19 toelagen en vergoedingen in uitdoving, maar met keuze voor behoud voor de actuele personeelsleden zolang ze binnen de functionaliteit (ruime interpretatie) blijven. Nabijheidstoelage is in het nieuwe voorstel uitdovend, en blijft dus wel voor de actuele personeelsleden.
 • Correctie op de loonschaal M4.1.
 • Correctie op generieke Calog B +3,1%.
 • Toekennen maaltijdcheques (aan 6 euro) voor alle Ops en Calog
 • Opheffing stelsel maaltijdvergoedingen.
 • Keuze voor de actuele personeelsleden om stelsel van maaltijdvergoedingen te behouden.
 • Opheffing van het stelsel van gecertificeerde opleidingen en COT. Enkel behoud van de max. loonschalenloopbaan Calog. Voorlopig zonder timing om het personeel nog de kans te geven in te stappen in de COT.
 • Behoud van de inconveniëntenregeling.
 • Verder te onderzoeken conform openbaar ambt : contractuele loopbaan niv. B en C.
 • Opvolging van de evolutie van het openbaar ambt (om de twee jaar) en de bereidheid om dan telkens opnieuw te onderhandelen over gelijkschakeling eraan.

De overheid heeft dus aanzienlijke aanpassingen aangebracht aan de eerdere voorstellen, maar de onderhandelingen gaan nu nog verder. ACV Politie zal nu deze voorstellen in detail bekijken en intern bespreken. Hou zeker onze website www.acvpolitie.be in de gaten voor de evolutie van de onderhandelingen en andere actuele thema's.

ACV-Politie wil via onderhandelingen tot de nodige resultaten komen in het belang van iedereen, zowel operationelen als Calog-personeelsleden!

Joery Dehaes
ACV Openbare Diensten - Politie
Secretaris

"Politiemensen zijn geen boksbal!"

13/03/2018

In het kielzog van het Maaseiker carnaval liep een ruzie zodanig uit de hand dat tijdens de tussenkomst van de politie één van onze collega's knock-out werd geslagen. Toen een aantal politiemensen de omstaanders trachtten ervan te weerhouden om de vermoedelijke dader te bevrijden, raakten er nog meer politiemensen ernstig gekwetst. Drie van de herrieschoppers worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en riskeren gerechtelijke vervolging.

Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie reageert: "Al jaren sensibiliseert ACV Politie de overheid en justitie om geweld tegenover politieambtenaren strenger aan te pakken. Onze mensen op het terrein zijn geen boksbal. Hoog tijd dat men beseft dat dergelijke feiten niet kunnen en dat daders effectief vervolgd en bestraft worden."

ACV Politie wenst haar gekwetste collega's een spoedig herstel toe.

"Veiligheid voorbehouden aan wie het zich kan veroorloven? Het wordt stilaan werkelijkheid."

08/03/2018

"Veiligheid voor wie het zich kan veroorloven", het wordt stilaan werkelijkheid: De N-VA-politiek over de outsourcing van de beveiligingsopdrachten gaat ongebreideld verder en zet de nationale veiligheid onder druk.

Vandaag verscheen in de media een artikel over de inzet van een private firma voor de beveiliging van militaire basissen in Heverlee. De militairen zouden volgens de minister van landsverdediging overgekwalificeerd zijn voor dergelijke taken.

 • Lees via deze link het artikel in de Standaard

Hoe veilig wordt het bij de veiligheidsdiensten?

Bijna een jaar geleden verspreidden we een nieuwsbrief die integraal handelt over de privatisering van de veiligheidsdiensten.

"De trend van de dag is een slanke efficiënte overheid. Links en rechts van ons zien we daar dagdagelijks de gevolgen van. Er wordt geïnformatiseerd, gerationaliseerd, geoptimaliseerd, geprivatiseerd. Van allerhande zaken die de overheid doet , wordt per definitie de rekening gemaakt: Anderen zullen het beter doen. Deze trend zien we nu ook sluipen in onze eigenste veiligheid. Laat veiligheid echter corebusiness bij uitstek van de overheid zijn. Vandaag meer dan ooit is het veiligheidsgevoel net iets waar we allen mee bezig zijn. Tal van issues passeren dan ook de revue. Welke keuzes worden uiteindelijk gemaakt?

De visie van ACV Defensie over de outsourcing van veiligheidsdiensten?

"Een privébedrijf is erop gericht om winst te maken, daar waar overheidspersoneel zich voornamelijk richt op het leveren van kwaliteitsvolle diensten, die we als basis beschouwen, toegankelijk voor iedereen. Veiligheid is er zo een van, en wel een heel bijzondere: zonder veiligheid is er immers zelfs geen begin van een welvaartsmaatschappij zoals wij die nu kennen

Wanneer wordt er nu onderhandeld over de zware beroepen?

20/02/2018

Luc Hamelinck "De mensen hebben recht op duidelijkheid"

Al in oktober vorig jaar bereikte de bijzondere commissie voor de openbare sector van het Nationaal Pensioencomité (NPC) een consensus over een aantal oriëntaties rond het dossier zware beroepen. Dat was toen een doorbraak. Vervolgens stelde de minister van pensioenen een wetsontwerp op. Dat raakte eind december niet op de ministerraad. Tot op vandaag blijft het dossier - ondanks de vele speculaties in de media dat "er nu wel iets mee gaat gebeuren" - onaangeroerd. Waarom toch?

Onze nationaal voorzitter aan het woord

Nog niet het juiste diploma in handen, maar toch zin in een carrière bij de politie? Het kan!

20/02/2018

"Campus Vijfhoek Mechelen TKO opent deuren"

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Mechelen vind je de Campus Vijfhoek. Het is een vormingscentrum voor tweedekans onderwijs (TKO). In samenwerking met de politie Mechelen-Willebroek organiseert Campus Vijfhoek een studietraject waarbij je én je diploma secundair behaalt én je voorbereidt op de selectieproeven van de politie. Je kiest een diplomagerichte opleiding uit ons aanbod: je volgt AAV* in combinatie met een beroepsopleiding en na het behalen van je diploma sluit je aan bij de avondopleiding voor de voorbereiding op de selectieproeven.

Meer weten

*AAV is de algemene vorming die je samen met je beroepsopleiding volgt. Als je beide opleidingen behaalt, krijg je een diploma secundair onderwijs.

Goede pensioenen zijn een politieke keuze

19/02/2018

Je hoort zeggen dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, dat je beter investeert in een aanvullend pensioen, dat de pensioenleeftijd omhoog moet, dat we naar een pensioen met punten moeten gaan... Laat je niks wijsmaken. Goede pensioenen zijn een maatschappelijke en politieke keuze.

ACV verspreidt een brochure waarin wordt uitgelegd hoe de pensioenvork aan de steel zit. Download hier de brochure!

Ruim de helft van de lokale politieagenten in onze hoofdstad mag strikt genomen geen wapen hanteren

06/02/2018

Binnenkort moet de grootste politiezone van ons land, Brussel Hoofdstad-Elsene, eindelijk beschikken over een eigen schietstand. Dat is niets te vroeg, want volgens de vakbond is vandaag amper de helft van de lokale politieagenten in orde met de vereiste schietoefeningen en mag de rest strikt genomen dus geen wapen hanteren. “Er zijn collega's die schrik hebben van hun wapen”, zegt Rudy Harnie van het ACV.

Lees verder op Bruzz.be

In Wilrijk (Antwerpen) gooit de federale politie met geld

05/02/2018

De nieuwe directie DAB van de federale politie krijgt stilaan vorm en binnenkort starten de nieuwe rekruten hun opleiding tot beveiligingsagent. In het Vlaamse landsgedeelte zullen deze opleidingen doorgaan te Gent en Wilrijk. Beide campussen ondergaan hiervoor de nodige aanpassingen, maar in Wilrijk klaagt ACV Politie aan dat het geld er langs ramen en deuren wordt buiten gegooid.

Lees verder!

Vakbondsvoorstellen voor de versterking van de wettelijke pensioenen

25/01/2018

De minister van Pensioenen vroeg het Nationaal Pensioencomité (NPC) om te antwoorden op een reeks vragen over de toekomst van de pensioenen. Op 15 januari bezorgden de vakbonden en de werkgeversorganisaties als lid van het NPC hun bijdrage aan het secretariaat van het NPC. Tot nu toe ontbreekt enkel nog de bijdrage van de regering, die nochtans volwaardig lid is van het NPC.

In hun antwoorden herhalen de ACLVB, het ACV en het ABVV de zes punten waarvoor ze een voorafgaand engagement vroegen alvorens besprekingen op te starten over de toekomst van het pensioenstelsel. Tot op vandaag heeft de minister daar echter geen gevolg aan gegeven. De vakbonden vragen hier nochtans al om sinds het begin van de werkzaamheden van het NPC.

Lees verder!

Grote onzekerheid over politie-inzet bij NAVO-Top

17/01/2018

Tijdens het Hoog Overlecomité van de politie hebben de vakbonden unaniem het voorstel van de overheid verworpen om de verlofmogelijkheden van het politiepersoneel in te perken.

Concreet komt het voorstel neer op de beperking van het personeel dat met verlof kan gaan van 9 tot en met 13 juli tot een maximum van 15 %. Aangezien het merendeel van de diensten van de federale politie betrokken zullen worden bij deze top, heeft het voorstel een impact op bijna het voltallige korps. Zelfs de diensten van de zeevaartpolitie wil men laten opdraaien voor ordediensten bij de top in Brussel.

"Wij begrijpen dat de overheid voldende capaciteit wil voorzien en wil anticiperen, maar volgens ons overdrijft men hier en is het personeel er de dupe van. Op de koop toe werd er eveneens nog niet bepaald wie het algemeen commando zal voeren over de top.", verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Is het de DirCo van de federale politie of de korpschef van Brussel die de baas zal zijn? De keuze heeft een grote invloed over de inzet van het personeel. Aangezien men hier nog geen beslissing over genomen heeft, en er bijgevolg ook nog geen behoeftebepaling voor personeel uitgewerkt werd, is het voorstel om de verlofmogelijkheden van het personeel in te perken tijdens de zomerperiode dan ook onaanvaardbaar.

"Volgens de oveheid staat er een buitengewoon zware NAVO-top gepland in juli. Het feit dat er weer eens een extra inspanning van onze politiemensen gevraagd wordt, toont weer maar eens aan dat de federale politie met een chronisch peroneelsgebrek kampt.", besluit Joery Dehaes

NAVAP-compensatie voor de politiezones

08/01/2018

Het KB over de NAVAP*-compensatie voor de jaren 2018 en 2019 is net voor het jaareinde in het Staatsblad verschenen. Voor 2018 is er 38,020 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 gaat het om 36,878 miljoen euro. De politiezones die een deel van de subsidies willen, kunnen hun aanvraag indienen.

Lees het artikel op Polinfo!

*NAVAP: non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

Paspoort van Erwin Hongenaert

04/01/2018

Erwin Hongenaert, de nieuwe vast afgevaardigde voor ACV Politie Provincie Oost-Vlaanderen is zich al stevig aan het inwerken in zijn nieuwe job. Onze redactie kon hem toch even strikken voor een interview. Vervolgens maakten we dit "paspoort"over Erwin.

HR-News: Hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel

03/01/2018

In december 2017 verscheen nummer 21 van HR-News. Daarin werd meegegeven dat de hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel werd hernieuwd bij dezelfde dienstverlener: AG Insurance. Het nieuwe contract loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2023.

Meer weten?

www.acvpolitie.be